Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Regeringen, en väpnad rövare och Gudsbespottare

Publicerad 2014-12-29 21:25:00 i

Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom. De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning, och de som gör motstånd drar straff över sig (Rom. 13:1-2)

Med hänvisning till detta bibliska citat har kyrkan genom historien accepterat enormt mycket orättfärdighet, ingått förbund med ogudaktiga regimer och själv begått mängder av grymma illdåd.

Många kristna har med dessa ord ringandes i öronen indoktrinerats till att underordna sig nazismen och kommunismen trots att dessa mördar ideologier står i skarp kontrast till Guds rättfärdighets lagar, Jesus kärleksbudskap och apostlarnas princip om att lyda Gud mer än människor.

I följande verser kan vi läsa:

"De styrande är inget hot mot goda gärningar, men mot onda. Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda, och den skall berömma dig; den står ju i Guds tjänst för att du skall kunna nå det goda. Men gör du det onda, känn då fruktan. Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd; den står ju i Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall drabba den som gör det onda(Rom.13:3-4) 

Överhetens uppgift är alltså att främja goda gärningar. Det är också överhetens skyldighet att skydda dem som gör det goda samt värna människans rättigheter.

Men vad händer om en överhet inte gör det utan själv blir en lagöverträdare eller laglös genom att öppet eller mer fördolt utsätta människor för fysiskt eller psykiskt lidande av olika slag?

Som att medverka till att de mänskliga rättigheterna kränks eller förtigs istället för att försvaras och lyftas fram eller göra det svårt, ja näst intill omöjligt, för människor att nå Gud och det goda som är kärlek, sanning och rättvisa genom att uppmuntra till avkristning, allmän omoral, avund, fördumning, grupp mot grupp tänkande och annat vars syfte är att få människan att stanna kvar i synd (tjäna  djävulen, det onda), och hindra henne från att bli Guds avbild så som Gud skapade henne samt en Kristi efterföljare. 

Den svenska överheten/staten (regeringen och riksdagen) och många av de Europeiska ländernas överhet har för länge sedan och utan att tala om det för befolkningarna, avsagt sig sin överhet och lämnat den till EU som numera har ansvaret över ländernas ekonomiska politik vilken all politik (socialpolitik, arbetsmarknadspolitik, sjukvårdspolitik etcetera), grundar sig på.

De har därmed förrått och förråder befolkningarna som i god tro har valt fram dem vid de nationella valen för att de ska representera överheten i de enskilda länderna, främja goda gärningar, skydda dem som gör det goda och värna människors rättigheter.

Inte nog med det. De har gett och ger sig själva löner och privilegier som överskrider gränsen för all anständighet och som kommer från den skatt de förrådda betalat och betalar in. De kallas politiker men borde kallas vid sitt rätta namn. Landsförrädare.

Den kristnes plikt är att undersöka vilken lag och vilken ordning som råder. Åtskilliga lagar är orättfärdiga och många samhällen bygger på våldets eller förtryckets ordning. Den kristnes lojalitet måste i första hand vara mot Guds rättfärdighets lagar och mot Guds rättvisa ordning och i andra hand mot människors lagar. När dessa kommer i konflikt måste den kristne lyda Gud mer än människor.  

Om en överhet blir en lagöverträdare eller laglös så kan en kristen inte lyda denna överhet. En kristen kan inte acceptera våld, förtryck eller förföljelser av något slag eftersom det är att kränka Guds avbild. Det skulle vara lika med att lyda människor mer än Gud och att sätta sin tillit och tro till denna ogudaktiga världens styre.

När rådet och översteprästen påminner Petrus och apostlarna om att de förbjudit dem att predika i Jesu namn säger de; Man måste lyda Gud mer än människor(Apg. 5:29)

När några fariséer frågade Jesus om det är rätt eller inte rätt att betala skatt till kejsaren bad han om att få en denar. Han fick en denar och frågade vems bild och namn det var som syntes  på denaren. De svarade att det var kejsarens och då sade Jesus: Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud(Mark. 12:17).

Igår, den 28 december 2014, fick vi ytterligare ett bevis på att våra folkvalda politiker inte är valda av folket utan av mörka krafter bakom kulisserna, vilka under en tid har hållit folk sysselsatta med att spekulera kring ett utlovat val som nu “självklart” inte blir av. Vad trodde ni? 

Ett nyval skulle innebära många fler röster på Sverigedemokraterna och något sådant vill man inte riskera eftersom beslutet att förstöra Sverige genom massinvandring, förslumning, fördumning, idiotisering och uppmuntran av kriminalitet, bedrägeri, lögn, omoral och annat människofientligt, oåterkalleligt står fast.

Därmed har den överhet som är till för att skydda folket och värna folkets rättigheter, gjort sig till lagöverträdare och laglös då den genom en mycket destruktiv massinvandrings politik (bidragsinvandring) utsätter mängder av människor för lidande av olika slag. Även invandrare drabbas. 

Här följer några citat från en predikan av den polske katolske prästen Jerzy Popieluszko som mördades av den polska säkerhetstjänsten, 37 år gammal, 1984.

“Regeringen är ansvarig inför Gud för sina undersåtars olycka och armod. Om en blind skall leda andra blinda så slutar alla i samma grop. Men vad skall man säga om en blind som griper till maktmedel för att påtvinga de seende sitt ledarskap?

En regering har bara den uppgiften att tjäna folket  och leda det utan någon form av tvång men i ljuset av sanningens och rättfärdighetens fackla. Ingen regering kan tillåtas eller tolereras på andra grunder. Den regering som inte intar en trofast och hängiven tjänares hållning kommer folket att neka sin trofasta och spontana lydnad. En laglydig regering har följande egenskaper:

1. Den skall alltid och oföränderligt förbli i tjänarens roll.

2. Den skall bevisa sin hängivenhet till folket.

3. Den skall vara sanningen och rättfärdigheten lydig.

4. Den skall alltid sträva efter att förverkliga de ideal  som uppstår i de mest anständiga och bäst begåvade människors tankar.

5. Den skall alltid uppträda kompetent när det gäller att skapa gemensam välgång. Av den enskilda medborgaren skall den kräva det som han utan tvång kan giva och den får aldrig själv gripa till tvång eller våld.

En regering som inte har andra medel än makt är inte en regering utan en Gudsbespottare och en väpnad rövare. Inför en sådan är folket i samma situation som en hjälplös ryttare som möter en rövare på vägen. Skulle ni träffa en sådan rövare så gör er inga illusioner” (Utdrag från den danska boken “Håbet kan ikke dö”) 

Den svenska överheten (regering och riksdag) brister på samtliga punkter och inte bara brister. Den gör helt tvärtemot vad en överhet som är tillsatt av Gud bör göra och det kan inte betyda något annat än att vår överhet inte är från Gud.

Om Sverigedemokraterna skulle fördubbla eller tredubbla röstsiffrorna så hade man blivit tvungna att ta dem på allvar och göra något åt den vanvettiga invandringspolitiken som drar hela landet (befolkningen) rakt ner i fördärvet.

Eftersom man har bestämt sig för att inte låta SD bli en röst att räkna med, så hade det inneburit att den svenska “demokraturen” (diktatur under skenet av demokrati) hade tvingats visa sitt rätta ansikte som är diktatur.

Så länge som SD tjänar maktens syften som missnöjesparti vilket fångar upp ett lagom antal av alla missnöjda väljare som tillåts att tjafsa inbördes och vara i konflikt med varandra, vänsterextremister, batikhäxor och andra förespråkare för en fri bidragsinvandring (en självutplånings politik), så är det bra. Men det är dit och inte längre som gäller. Ett för stort antal missnöjda blir ett hot för etablissemanget.

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik