Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Att vara en kristen eller att ha kristna värderingar?

Publicerad 2022-05-25 08:15:06 i Jesus,

Hur blir någon en kristen/frälst och en Jesus/Guds lärjunge, ett barn till HONOM och tillhörande hans ANDLIGA familj?

Är det genom att ha kristna ”värderingar” (genom att vara snäll och god i största allmänhet) och vad är kristna värderingar?

Eller är FRÄLSNINGEN något som kommer från Jesus/Gud som av NÅD och inte på grund av vem personen/personerna i fråga är, frälser dem HAN VILL frälsa till sig och då frälser dem FRÅN världen (från världens rike) och in till sitt rike som är ett Andligt rike?

Det talas ofta om ”kristna värderingar” och om ”kristna länder” men hur kan någon värdera något de inte känner till och aldrig varit i närheten av, det vill säga om de inte har blivit frälsta av honom och till honom?

Och kristna länder finns det några sådana?

Bara för att det finns en massa kyrkor och en RELIGION (så kallat kristendom) i ett land så betyder inte det att det är ett kristet land. Jesus/Gud är ingen RELIGION och Jesus/Gud frälser inga LÄNDER!

Han kallar och frälser enskilda människor från världens rike och in till sitt rike för att de skall arbeta för honom och utbreda HANS rike på jorden vilket som sagt är ett Andligt rike.

När någon säger att den har kristna så kallade ”värderingar” så brukar det handla om att den tror på alla människors lika värde, på att Jesus/Gud älskar alla (även allt) lika mycket, på att alla är Jesus/Guds barn i grunden för att han har skapat alla människor, på att man skall vara snäll, god, kärleksfull, barmhärtig mot alla och mot allt utan urskiljning med mera med mera.

Genom att tro på allt detta så känner de sig godare och bättre än alla dem som inte heller har blivit frälsta av och till Jesus/Gud och som inte uttryckligen säger sig ha kristna värderingar.

De värderar med andra ord utan att kunna värdera eftersom de inte har Jesus/Gud med sig och det de värderar kommer därför inte från Jesus/Gud. Det kommer från världen! Det är världens värderingar och inte Jesus/Guds värderingar de har tagit till sig.

Världens värderingar, majoriteten av världens människors värderingar, ser ut på exakt samma sätt och det har inte med några speciellt ”kristna” värderingar att göra.

Det är inget fel i att ha goda och snälla värderingar men att påstå sig ha ”KRISTNA” värderingar och att kunna värdera eller uttala sig om något som de, dessa människor, inte känner till eller vet något om, är lika med att sätta sig på höga hästar.

Värderingar är just värderingar och värderingar kan förändras från en tid till en annan men Jesus/Guds sanningar är EVIGA även om världen och människor förändras.

Det som är goda och bra värderingar idag och enligt världen (enligt världens människor) kan nästa månad eller nästa år vara dåliga och onda värderingar.

Att icke frälsta till Jesus/Gud dansar efter världens pipa (efter medierna och regeringarna) är förståeligt på ett sätt men att de som kallar sig för kristna och frälsta och för Jesus/Guds lärjungar, för hans barn, gör det kan inte tyda på annat än att även de är VÄRLDENS BARN/LÄRJUNGAR och att det är anledningen till att de kommer så bra överens.

Istället för att vara hatade av världen (vilket Jesus/Gud, apostlarna och de första kristna var) så är de älskade av världen och de har inga problem med att samarbeta och att kompromissa med varandra oavsett vad det gäller.

Huvudsaken är att de får behålla namnet Jesus/Gud så är dessa kristna nöjda men även Satan.

Han har inga problem med att kristna kallar sig för kristna och för Jesus/Guds lärjungar och annat så länge som de följer världen, världens människor och inte minst följer honom. De får kalla sig vad de vill!

Eftersom kyrkorna/samfunden och majoriteten av de så kallade kristna vandrar med världen så har kyrkorna och samfunden blivit ett fångstredskap för Satan.

Då alla som har blivit SANT frälsta till Jesus/Gud uppmanas att gå till kyrkor och till samfund som vandrar med världen, med ekumenik, med Sveriges ”kristna” råd med mera för annars så är de inga riktiga kristna enligt dem (det är enligt dem omöjligt att vandra med Jesus/Gud utan någon kyrka eller någon så kallad kristen gemenskap) så är det i dessa SKÖKOVÄSENDEN som Satan vinner människor ”så kallat kristna” för sitt rikes utbredande.

Han bryr sig inte om världens barn, de icke troende, de icke frälsta, för de vandrar redan med honom, de är redan hans barn, och de gör det ofta exemplariskt! De är ofta mycket duktiga på att vandra med honom och på att göra hans vilja och i dessa tider så finns det hur många bevis som helst på det.

Dem han vill komma åt är Jesus/Guds barn, hans SANNA lärjungar, dem som strävar efter att följa honom i ANDE OCH I SANNING och efter att stå fast vid honom.

Dessa vill han få till att FALLA bort från Jesus/Gud och från hans SANNA och SUNDA LÄRA, hans SANNA EVANGELIUM och till att tro på ett ”världens evangelium” som kyrkorna och samfunden (dess så kallade präster och pastorer) lär ut och som kan sammanfattas med att Jesus/Gud kom till jorden för att FRÄLSA VÄRLDEN (ALLA MÄNNISKOR I VÄRLDEN) och med det indirekt även Satan och hans demonandar.

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik