Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Himmelen och helvetet

Publicerad 2019-08-06 14:58:47 i Jesus,

Allt sedan kristendomen blev en accepterad religion eller snarare sedan man började att göra religion av Jesus så har präster, predikanter och pastorer skrämt människor med ”helvetet” i syfte att få dem till att underordna sig ”kyrkan” och de styrande makthavarna i staten/samhället.

I dag varnar i regel inte präster och pastorer för ”helvetet” och kyrkan (kyrkorna) använder sig inte av ”helvetespredikningar” (behöver inte detta) för att få lydiga medlemmar.

Inte för att det inte existerar något ”helvete” utan för att det är ”Kärlekslöst” och för att det går att kuva och styra över de kristna utan sådana predikningar tillsammans med statens representanter.

Mellan kyrkan och staten finns fortfarande ett band som ännu inte har brutits trots att kyrkan numera sägs vara skild från staten.

Men vilka hamnar då i helvetet enligt vad bibeln och Jesus (apostlarna) lär?

Under den tiden när det var lag på att alla svenska medborgare skulle gå i kyrkan och när ingen kom undan utan att bli bestraffad av kyrkans män (på det ena eller det andra sättet) och när alla (vare sig de trodde på Jesus/Gud eller inte) var tvungna att kunna rabbla bibelverser både baklänges och framlänges (åt alla håll och kanter) för att undgå att bli hotade eller förföljda (bli sedda som mindre aktningsvärda människor i samhället), så hade kyrkan (med Satan och staten i täten) några förträffliga århundraden.

Man tutade i dem (stackarna) som man tvingade in till kyrkorna (till att närvara vid gudstjänsterna varje söndag) att om de inte går till kyrkan (lyder kyrkan och de kyrkliga samt överheten även om det var en ogudaktig överhet) så kommer de till helvetet när de dör.

Den lögnen lever vidare idag men utan att prästerna och pastorerna tvingar någon ”icke troende” att gå till deras kyrkor vilket man inte behöver för att kyrkorna skall kunna gå runt.

Idag ser man istället till att skapa jippon i kyrkorna (trevliga aktiviteter som är gratis) så att den kategori som man tidigare tvingade in, anländer helt frivilligt...tillsammans med migranter/lycksökare från olika länder och folk.

Man ger dem både bröd (har matutdelning) och skådespel/underhållning (precis som i det gamla romarriket) och delar även ut pengar om de är eller påstår sig vara fattiga/utblottade.

Det har med andra ord svängt över från den ena ytterligheten till den andra. Från tvång till frivillighet!!

Numera är det inte de ”icke troende” som tror att de kommer att komma till helvetet när de dör (de har genomskådat bluffen) utan det är de troende (som säger sig vara det) som tror detta om de INTE TAR HAND OM DE ICKE TROENDE och ser till så att de och den herre de styrs och leds av som ofrälsta (ytterst sätt Satan) får det gott och bra i deras kyrkor/samfund.

Tänk er (och nu talar jag främst till er som kallar er ”kristna”) att bibeln är skriven av troende på Jesus och till andra troende på Jesus även om vem som helst som är intresserad kan läsa den utan att behöva vara troende.

En icke troende (en icke frälst till Jesus och det spelar ingen roll hur mycket den än läser) förstår inte vad som står i bibeln (detta lär bibeln klart och tydligt!) och Jesus skulle aldrig tillåta att någon som inte har förmågan att förstå, hamnar i det så kallade ”helvetet” som det har talats om (sedan århundraden tillbaka bland präster och pastorer) och som det fortfarande talas om på sina håll inom kristenheten.

Helvetet kontra himmelriket är för dem som har blivit frälsta till Jesus/Gud i denna världen. Himmelriket är inget rike som någon kommer till utan att ha levt i det riket (Guds/Jesus rike) här på jorden. Jesus talar om himmelriket inom oss vilket betyder att vi har Jesus/Gud inom oss under jordelivet.

Det finns de som tar emot Jesus/Gud strax innan de dör (som rövaren på korset) men det går inte för någon som har blivit frälst till Jesus att tänka att jag lever loppan medans tid är och sedan när döden nalkas då vänder jag om till Jesus/Gud.

Det går inte att tänka att jag vill njuta av vad världen kan ge i form av status, pengar, anseende, framgång etcetera vilket världens människor såsom bland annat politiker (och andra så kallade makthavare), kan göra.

De kan vända kappan efter vinden hur som helst men de är inte Guds/Jesus barn. De är världens barn!! De tillhör världen och ytterst sätt Satan då de drivs av världens ande (av Satans ande).

Det vore till att fresta Herren Gud/Jesus.

De ofrälsta (vilka är majoriteten av mänskligheten och har så alltid varit) hamnar inte i något bibliskt ”helvete” när de dör och där de plågas och får lida alla kval som tänkas kan.

De går in i vila och vilar (utan att vara medvetna) fram tills den yttersta dagen/domen då alla människor kommer att få till svars för sina gärningar och för sånt de inte har gjort. För sånt som de har underlåtit sig att göra men som de borde ha gjort.

De som har blivit frälsta till Jesus men som medvetet har gått bort från Jesus utan att vilja komma tillbaka till honom hamnar däremot i ”helvetet”.

Och helvetet är en plats där de inte längre kan söka Gud/Jesus och få förlåtelse för sina synder/överträdelser hur mycket de än skulle önska att det vore möjligt.

För någon som har blivit sant frälst till Jesus så är DET, det värsta ”helvete” som går att tänka sig. En ofrälst bryr sig inte för de saknar förmågan att bry sig om detta och Jesus/Gud klandrar dem inte.

Han kom inte till jorden för att söka efter getterna (de ofrälsta och de som aldrig kommer att bli frälsta till honom) utan för att söka efter de ”förlorade fåren”. De som finns uppskrivna i ”livets bok” sedan tidernas begynnelse.

Snacket om att alla människor (som inte har tagit emot Jesus under sin livstid, inte har velat det, inte har kunnat det) hamnar i ”helvetet” (vilket innebär en avsaknad av Gud/Jesus och där han inte längre finns), är totalt fel.

De som inte har tagit emot Jesus/Gud under detta jordeliv sover sött fram tills domens dag men de som har tagit emot Jesus/Gud men inte bevarat sin frälsning (som har älskat världen och allt vad världen åtrår och som har gett dem så mycket av det ena och det andra under deras livstid), är de som kommer att hamna i ”helvetet” där de kommer att få lida när Jesus ställer dem till svars och de svarar:

Herre, Herre har vi inte gjort allt. Har vi inte predikat, gjort handpåläggning, drivit ut demoner etcetera etcetera” och han svarar att ni har gjort allt men ”NI HAR INTE GJORT MIN FADERS VILJA” ochgå därför bort från mig.

Vad dessa så kallade ”kristna” har gjort, har de gjort i sitt kött och det duger inte ”DEN DAGEN”. Därför kommer de (efter att ha fått tillbringa en tid i helvetet (i avsaknad av Gud/Jesus) att tillsammans med de icke troende att bli dömda.

Bibeln säger att alla människor ”den dagen” skall bli dömda utefter sina gärningar och de som inte har gjort Jesus/Guds vilja (gått emot honom medvetet under sitt jordeliv trots att de vetat bättre) kommer att kastas i den brinnande ”Eldsjön” i vilken även Satan och hans lakejer (som inte har hymlat om på vilken sida de har stått under sitt jordeliv) kommer att kastas i.

I det ”tusenårsrike” som följer efter det och enligt vad bibeln lär så är det de som har varit så kallade goda under sin livstid (men icke troende) som kommer att få liv igen och då styras av Jesus och hans folk med en järnspira.

I det riket går det inte an att kaxa upp sig och göra som man själv vill göra. Då gäller Jesus/Guds lag för alla i detta rike vilket betyder att han ger de ofrälsta (de som har gått bort från jordelivet som ofrälsta men som har älskat världen och fått ta del av världen/världens kärlek och njutit av den på olika sätt), en ny chans. Det är rättvisa och kärlek enligt hur Jesus/Gud ser på rättvisa och kärlek.

De falska prästerna och pastorerna/predikanterna och de som har levt ett gott liv i sina kyrkor kommer han inte att ha någon PARDON med.

Ni ”kristna” som har läst vad jag har skrivit här i detta inlägg (och som har läst er bibel, jag hoppas och tror att vi har samma biblar) får gärna komma med synpunkter och tankar.

Om jag har fel så säg gärna det. Sanningen är (tror jag) ett styckverk och därför säger Jesus att ”Jag skall leda er in i hela sanningen” (inte att någon person/människa har hela sanningen från frälsningsögonblicket för då skulle den vara Jesus/Gud).

Sanningen kommer inte som ett brev på posten (från ena dagen till den andra och till någon speciell person) utan sanningen kommer successivt och till dem som tror på honom.

De som nås av sanningen säger tack och hallelujaju mer sanningen/sanningarna kommer fram. De som hatar sanningen och Jesus de sätter sig emot och börjar argumentera i Satans anda.

De säger att om du nu är så duktig själv (och vi är så dåliga, du klagar på alla oss som är kristna), och så bra, varför inte bevisa det för oss? Kan du inte kasta dig ut för tempel muren rent fysiskt eller på ett annat sätt bevisa att det du säger är sant?

Vad sa Jesus när Satan anklagade honom i öknen? Han sa att du skall inte fresta Herren din Gud!

Falska kristna älskar att debattera och argumentera. De förvränger och förvrider Guds/Jesus sanningar/lära för att få den att passa ihop med världens och Satans lära. Därför kan de slå sina påsar ihop och säga att Jesus/Gud älskar både allt och ALLA vilket inte är sant.

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik