Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Antikristerna i kyrkorna

Publicerad 2023-06-06 17:38:00 i Jesus,

Kan människor som inte har blivit frälsta av och till Jesus/Gud göra annat än att SYNDA enligt vad HAN själv och bibeln lär?

Om de inte kan göra annat än att synda (gå emot Jesus/Gud och hans vilja) fram tills att de eventuellt blir frälsta av och till honom (om en vecka, en månad, om tio år och så vidare eller kanske aldrig blir det) vad får det för konsekvenser för Jesus/Guds rike och för dem som har blivit frälsta av och till Jesus/Gud om de bjuds in till HANS församlingar med motiveringen att han älskar dem, men inte den SYND som finns hos dem och som finns hos alla människor i deras ofrälsta människonatur, OBSERVERAatt det är enligt vad Jesus/Gud och bibeln lär?

Om icke troende, icke frälsta, bjuds in till församlingarna/kyrkorna i hopp om att dessa, de människor som finns där, skall kunna få dem frälsta men utan att det är säkert att de någonsin blir det annat än möjligtvis frälsta till en trevlig/snäll församling/kyrka (till människor) som de kan engagera sig i på fritiden (eller på heltid) eller stötta ekonomiskt för att ha något att göra, är inte det ett första steg mot AVFALL som inte kan bli mindre utan bara större?

Inte för att det är något fel på dom icke frälsta som inte kan göra annat än att synda/vara motståndare till Jesus/Gud (enligt honom och bibeln) utan på kyrkorna och samfunden som bjuder in allt och alla och säger att alla är välkomna som dom är (vad de tror, vad de gör)?

Innebär inte det att man INDIREKT accepterar SYND/SYNDEN som finns hos dom icke troende, icke frälsta, fram tills att de eventuellt blir frälsta av och till Jesus/Gud, och som man i nästa stund säger att Jesus/Gud är emot, om man bjuder in den så att den kan slå rot i det som de ”kristna” kallar för Jesus/Guds församlingar?

Är det inte ett första steg mot AVFALL?? Vill Jesus/Gud att synd och syndare skall kunna frodas inom HANS kyrkor/församlingar (bland dem som han har kallat och utvalt till frälsning, till att få frälsningserbjudandet och som har tagit emot det och sagt ja till det) oavsett hur mycket han kanske älskar dem (de icke troende/de icke frälsta) som MÄNNISKOR, men inte deras synd?

De kristna menar och tror att alla icke troende/icke frälsta en vacker dag (även om det kanske tar 20 eller 30 år) kommer att bli frälsta av och till Jesus/Gud om de bara går till en kyrka/församling och klamrar sig fast vid den, men är det verkligen vad HAN och bibeln lär, att det går att bli frälst i kyrkor/i byggnader av trä, tegel, halm, sten och så vidare samt att ALLA människor en dag kommer att bli frälsta av och till honom?

Lär han att frälsningen tids nog kommer som ett brev på posten om någon bara är duktig/ihärdig (har tålamod) och går till en kyrka och ställer upp på den? Att frälsningen är en belöning för att någon har besökt en kyrka si eller så många gånger eller si eller så länge?

Är det inte när och om en människa blir frälst av och till Jesus/Gud som den vill söka gemenskap med andra som har blivit frälsta/troende och då hoppas kunna hitta likasinnade inom det som kallas för kyrkor och samfund?

Om den söker sig till en kyrka och upptäcker att majoriteten endast använder sig av Jesus/Guds namn för att det anses vara fint och bra att vara kristen/kristna (kanske att det är en tradition inom familjen/släkten) eller för att slippa att hamna i helvetet (vilket de bara kommer att göra om de låtsas vara kristna/frälsta utan att vara det), men att det är helt uppenbart att det är världen de vandrar med (med allt och alla i världen), kan den som har blivit frälst av och till Jesus/Gud och som har fått del av HANS ANDE, den Helige Ande, trivas där?

Eller rättare sagt kan den ANDE, DEN HELIGE ANDE, som den har fått ta emot av Jesus/Gud, trivas i kyrkorna där det är en annan ande som styr och råder och som är anden i världen? Kan Jesus/Gud själv trivas där?

Går det att som frälst av och till Jesus/Gud (om man har fått del av hans Ande) känna ”I DENNA SIN ANDE” när det inte är HANS ANDE som verkar i kyrkorna (i det som kallas för Jesus/Guds församlingar) och att det blir en KROCK mellan andar, mellan Jesus/Guds Ande och anden i världen, den ande som råder i kyrkorna?

Vad lär Jesus/Gud och bibeln om det??

Eller är det fel på den som har fått del av Jesus/Guds Ande och som inte kan samarbeta och kompromissa med kyrkor som står upp för HBTQ rörelsen, för alla judar och för staten Israel, för muslimer, för buddister, för new age och för hela vida världen och allt och alla I SINA KYRKOR?

Skall den/de som har fått del av Jesus/Guds Ande skämmas och stötas bort då den står upp för Jesus/Gud och inte kan göra något annat? Är det den som är kärlekslös, obarmhärtig, hatisk och som är dömande?

Är det inte Jesus/Gud som finns i den (i dem) som kyrkorna (de kristna i dessa) ger sig på för att de är för fega för att ge sig på Jesus/Gud själv och det är lättare att ge sig på enskilda människor/kristna som kritiserar dem eller som har synpunkter på det de ägnar sig åt?

Varför gör de så, varför gör de på detta vis?

Är det inte för att de inte vill eller kan vandra i Ande och i Sanning med Jesus/Gud för att de VILL gå sin egen väg med världen (med allt och med alla men ändå kunna kalla sig för hans lärjungar) eller för att de aldrig har blivit frälsta av och till Jesus/Gud och med det fått del av HANS ANDE?

Vem bär skulden till att de inte vill eller kan vandra med Jesus/Gud i Ande och i Sanning och att de inte vill ha med honom att göra eller kan ha något med honom att göra?

Jesus/Gud och bibeln talar om att vi som troende och frälsta av och till HONOM tillhör en familj? En och samma ANDLIGA familj!

Går det att tillhöra denna andliga familj om man inte har blivit frälst av och till honom och fått del av hans ANDE? Eller är det hans ANDE (ENHETEN I ANDEN) som gör familjen till en familj och som håller ihop den?

Om man bjuder in icke troende/icke frälsta som styrs och drivs av en annan ande/andra andar till det som kallas för Jesus/Guds församlingar/kyrkor i hopp om att kunna samarbeta och kompromissa med dessa andar, med anden i världen, och i hopp om att kunna OMVÄNDA DEN i kyrkorna, blir då inte resultatet det vi kan se idag?

Att kyrkorna/kristna går allt längre bort från Jesus/Gud och från hans sanna och sunda lära/evangelium, från hans sanningar, och inkluderar allt och alla som inte har något med honom att göra samtidigt som de jagar iväg dem som har det och som talar om att ”ALLT INTE STÅR VÄL TILL”?

Det är inte de som står upp för all slags ogudaktighet och som vill sprida detta i ”Jesus/Guds församlingar” som är deras fiender utan de som talar om att det är fel och att det inte är Jesus/Guds vilja.

De anklagas för att vara dömande och kärlekslösa när det är DE (kyrkorna) som bjuder in den ofrälsta och enligt Jesus/Gud och bibeln, den ANTIKRISTLIGA anden som de ömmar för och vill stötta och hjälpa på alla sätt och vis så att den kan känna sig hemma och väl till mods i kyrkorna OCH EVENTUELLT kunna bli frälst där.

Den är ju så snäll och samarbetsvillig/kompromissvillig och oskyldig. Eller hur?, Och åtminstone till en början innan den har blivit varm i kläderna och börjar att ställa krav.

Då säger den (genom de icke troende som har bjudits in) att, och för att ta några exempel: ”inte skulle väl Jesus/Gud ha något emot att muslimer får ett eget bönerum i kyrkan (har vi inte religionsfrihet i Sverige?) eller ”inte skulle väl Jesus/Gud ha något emot om kyrkan bjuder in politiska sionister/judaister (judar som tror på Talmud och på Kabbalan och inte på GT) till att predika i kyrkan eller att ”inte skulle väl Jesus/Gud har något emot Yoga, speciellt inte kundaliniyoga, buddism, new age eller homosexuella, transvestiter, queer personer och könslösa (utan specifika kön) i kyrkan eller som präster, pastorer, församlingsledare”. Detta var som sagt bara några exempel.

De är ju också människor som Jesus/Gud älskar och då skall de älskas (inkluderas) och tas om hand i kyrkan liksom den synd de drar med sig in!

Om de vill så har de förstås sin fulla rätt att söka Jesus/Gud i eller utanför kyrkan (tyvärr finns han inte i kyrkorna men då kan de där ta emot kyrkornas gud som är antikrist och det går lika bra tralla la!) och som är den enda som kan frälsa dem och som betalade priset för alla människors synd/synder, men det är inte nödvändigt att söka Jesus/Gud (att bli frälsta av och till honom) så länge som dom är snälla och beskedliga och så gärna vill vara med i en kyrka.

Och så mal man på om att Jesus/Gud älskar alla människor (förstås lika mycket) och de är såååå hjärtligt välkomna till kyrkan/till kyrkorna, men han älskar inte synden. Fy för synden säger man inom dom kristna leden men går inte emot den när den invaderar kyrkorna som kallas för Jesus/Guds församlingar.

Istället så försöker man att antingen tala synden (syndarna) tillrätta (steg 1) och om det inte går så väljer man (steg 2) att samarbeta med den (dem) under mottot att Jesus/Gud älskar alla och att ingen kan hjälpa att dom är det dom är, eller att de tror eller inte tror det dom tror.

I kyrkorna skall ALLA och ALLT vara välkomna och punkt slut vilket har lett till att det nu för tiden inte finns något som kan kallas för synd och det enda de/människor behöver är en KYRKA! Då ordnar sig allt för dem förr eller senare och för alla och även för den onde själv!

Alla religionsutövare (oavsett religion) är välkomna till kyrkan (för att Jesus/Gud älskar alla) men frågan är om ”kristna” är välkomna till synagogorna och till moskéerna eller till buddistiska tempel etcetera och om HBTQ personer är det om de inte på allvar vill konvertera (omvända sig) och visar det i handling?

Vad skulle en rabbin eller en imam säga om kristna kom till deras synagogor, moskéer för att nästla sig i där, för att infiltrera och så split mellan dom troende judarna och muslimerna? Hade de inte blivit visade på porten?

Vad säger kyrkornas präster och pastorer? Jo, de säger ”välkomna, hjärtligt välkomna vad trevligt att ni kommer, Jesus/Gud älskar er, och vi här i kyrkan är beredda att lyssna på er. Kanske vi kan komma överens om att Jesus/Gud älskar alla människor men inte synden”? Eller?

Och fortsättningsvis ”vore det inte bra om vi fick till stånd ett samarbete så att alla religioner och läror på sikt kan enas och bli ett, kanske bli en fin och ståtlig VÄRLDSKYRKA i vilken alla religioner och läror kan ingå och som organiseras på världslig grund och genom fina, snälla, duktiga människor?

Vi i kyrkan är beredda på att gå hur långt som helst så att ni och alla andra religionsutövare skall bli nöjda. Tjatet om den Helige Ande och enheten i Jesus/Guds Ande som vissa kristna håller på med (ältar om) talar ju bara om att dom inte vill er som saknar Jesus/Guds Ande, väl. De vill bara bråka med alla så skit i dom!

Kärleken är trots allt det viktiga och ni imamer och rabbiner är liksom vi präster och pastorer kärleksfulla som vill sprida kärlek till och i hela vida världen (till allt och till alla) så att VÄRLDEN blir ett PARADIS för alla människor som lever i världen/på jorden.

Kom förresten inte Jesus/Gud till världen som människa och Gud för att tala om att världen var fin och god (att allt var fint och gott i världen och att han bara ville titta till den, titta till sin skapelse) och för att han ÄLSKADE världen så mycket?

Tjafset om att han kom till världen för att frälsa människor från världen (en värld som sedan syndafallet befinner sig i Satans våld) och in till hans rike och att han dog för det, är bara något som hatiska kristna som inte vet bättre, påstår.

Det är inget att bry sig om nu när det handlar om att vi, alla människor som Jesus/Gud älskar, gemensamt kan slå våra kloka huvuden ihop och göra världen bättre genom att gå samman oavsett vilka religioner eller läror vi tror på och bekänner oss till.

Vi måste RÄDDA världen och med det även världens herre, herren över världen, och speciellt SVERIGE, som kallas för ett kristet land. För då blir han, världens herre, glad och snäll!!

Låt oss be för att Sverige och världen tar sitt förnuft tillfånga och söker sig till kyrkorna och deltar i att skapa en religion som alla människor kan acceptera, även Satan”.

Är det inte så här som Satans kristna resonerar när de är ute efter att inkludera allt och alla och inte förstår att de kastar bort dem som har blivit SANT frälsta av och till Jesus/Gud (som har fått del av hans Ande) och med det även kastar bort Jesus/Gud?

Vad har en jude, en muslim, en buddist, en homosexuell, en transvestit med flera med Jesus/Gud (den Gud/Jesus som dom kristna säger att dom tror på) att göra och vad har dom i kyrkorna att göra?

Varför söker de sig till kyrkorna när det finns hur många andra ställen dit de kan söka sig för att få stöd, hjälp, en klapp på axeln eller gud vet vad?

Vem har skickat dem till kyrkorna för att söndra och splittra Jesus/Guds församlingar? Är det inte DJÄVULEN, SATAN själv och med dom kristnas tillåtelse?

Jag vill inte kalla kyrkorna för Satans kyrkor eller kristna för Satans kristna men är det inte vad dom är? Hur mycket bryr de sig om dem som har blivit frälsta av och till Jesus/Gud och inte till några kyrkor och som säger sanningen om och till dem?

Hur mycket bryr de sig om Jesus/Gud om de går emot honom och hans vilja men skyller på andra, på att det finns dömande och hatiska kristna som det bara är till att ignorera så att de kan fortsätta med sitt ONDA VERK?

När de känner sig trakasserade om någon som har blivit frälst av och till Jesus/Gud säger sanningen om dem och till dem? När de använder sig av fulspel i syfte att klippa av LIVSNERVEN (ANDEN, Jesus/Guds Ande) på alla sanna Jesus/Guds barn?

Vilken familj vill de, dessa kristna, tillhöra? Vill de tillhöra världens familj eller Jesus/Guds familj som handlar om enhet i Anden, i Hans Ande?

Det verkar de inte veta utan gör allt för att vara alla och världen och med det Satan till behag/till lags, med frasen om att Jesus/Gud älskar alla människor även om dom skyr honom som pesten och inte har eller vill ha med honom att göra.

De vänder och vrider på Jesus/Guds evangelium i hopp om att kunna inkludera så många som möjligt och för att få bli några i världen.

För att få många kompisar/anhängare, folk till sina kyrkor, läsare till sina bloggar och som bara vill diskutera sönder Jesus/Guds sanna lära och TRON hos dem som har blivit frälsta av och till honom.

Det är två saker som jag kom att tänka på nu. Det ena är att många kristna menar att en gång frälst alltid frälst även om personen i fråga väljer att lämna Jesus/Gud efter sin frälsning.

De menar att när någon har blivit frälst så kan den inte lämna Jesus/Gud och den väg som han vill att den skall gå (den smala vägen). Den kan inte SYNDA!!

Detta tror jag på, det är sant, men att så många kristna gör det, gör så, och istället börjar att vandra på den breda vägen med allt och med alla, med judar, med homolobbyn, med muslimer, med läkemedelsindustrin med flera och med det mesta måste då betyda att de aldrig har blivit frälsta av och till Jesus/Gud även om de påstår det.

Om vi tror på vad Jesus/Gud och bibeln lär så handlar frälsningen om att det inte går att vara frälst utan Jesus/Gud (det finns ingen frälsning utan honom). Ingen kan vara frälst till honom om den inte erkänner honom eller vill vandra med honom och i Ande och i Sanning.

Om vi vill förstå varför kyrkorna (dess medlemmar) vandrar på den breda vägen med världen och med herren över världen och med allt och med alla så beror det helt enkelt på att de inte har blivit frälsta av och till Jesus/Gud utan LJUGER om att de har blivit det.

De vill dra så många som möjligt med sig i fördärvet (medvetet eller omedvetet, de borde veta bättre) och in till sina kyrkor som är medlemmar i Sveriges kristna råd som styrs av den romersk katolska kyrkan/skökan som horar likt den värsta horan med alla världens makthavare som finns och vilket denna kyrka/sköka alltid har gjort (se inkvisitionen, tvångskonverteringarna i det förflutna!!).

Det andra är läran om UPPRYCKANDET. Självklart så är det säkert TRYGGT att som ”kristen” tro på denna lära vilket innebär att de/de kristna kan göra i princip vad de vill och stå upp för allt de vill för att Jesus/Gud en dag kommer för att rycka upp dem till skyarna och innan den stora vedermödan som Jesus/Gud och bibeln talar om.

Fram tills dess så kan de ta 108 doser av vaccin eller fler vilket är bra för läkemedelsindustrin, och de kan stå upp för allt och för alla, för homosexuella, för alla judar, för kontantlösa samhällen där privata bankägare äger och styr dem och alla andra, för artificiell intelligens, för ännu fler appar i sina telefoner för det är inget som påverkar eller som har påverkat dem som väntar på att bli uppryckta av Jesus/Gud innan den stora vedermödan.

De ställer upp på allt vad världen och världens makthavare vill att de skall ställa upp på och de går emot alla som varnar dem. Varför skulle Jesus/Gud vilja rycka upp dem till skyarna? Ärligt talat!?

Om de inte har velat vara med honom och inte har arbetat emot det antikristliga systemet (utan istället har arbetat emot sin egen familj, sin andliga familj i hopp om att kunna rädda sina egna skinn) varför skulle han rycka upp dem dessa mähän, fån som lallar runt i sina kyrkor och som tror, vill tro att Jesus/Gud finns i dessa?

Förlåt. Jag vill inte säga så men kan inte göra annat. När jag blev frälst av och till Jesus/Gud så bad jag honom om att leda mig in i HANS sanning, in i hela sanningen.

Det är en bön som vilken kristen som helst (om den har blivit frälst av och till Jesus/Gud och inte till några kyrkor eller till några människor) kan be om.

Jag hade tidigare varit politiskt aktiv och jag hade varit med i olika rörelser som inte var särskilt utpräglat politiska och överallt rådde motstridigheter som det gör när människor får råda. Jag var trött på det och därför bad jag Jesus/Gud om att få komma in i HANS SANNINGAR och jag blev BÖNHÖRD. Han ledde mig successivt och bit för bit in i hans sanningar och gör så fortfarande och steg för steg.

Jag förstod dock ganska snabbt att ju mer jag kom in i HANS sanningar, ju mer värjde sig kristna (som borde vara mina bröder och systrar i tron) emot mig.

Jag gick till kyrkor för att där kunna hitta mina bröder och systrar i tron (och som nyfrälst så är man likt ett barn, ett spädbarn, enligt Jesus/Gud och bibeln/Paulus) men dom sa till mig när jag sa till dem vad Jesus/Gud hade sagt till mig att det är mig det är fel på.

Att jag inte är kärleksfull och barmhärtig utan dömande och allmänt ond. Du måste förstå att du inte kan komma och säga det du säger i en kyrka och i en Jesus/Guds församling för vem är du som gör så, sa de?

Du måste gå den långa och den hårda vägen i kyrkorna för att någon skall kunna tro på vad du säger.

Det spelade ingen roll när jag sa att vägen varken är lång eller hård för den som tror även om den är lång och hård inom kyrkorna för att någon skall kunna vinna deras, kyrkornas (pastorernas och prästernas) förtroende om de vill det.

Då gäller det att säga rätt saker vid rätt tillfälle eller rättare sagt så handlar det om att slicka prästerna och pastorerna (som alltid vet bäst) i RÖVEN.

Vad vet prästerna och pastorerna som vänder arslet i vädret till vem och till vad som helst, om det som Jesus/Gud vill lära mig och lär mig eller som han lär någon annan och lär den?

Vad är det dom skyddar sig ifrån om inte från Jesus/Gud och från hans Ande som finns i dom nyfrälsta och som verkar bäst i dom nyfrälsta och innan dom har börjat att anamma kyrkorna och deras AVFALL och deras horeri med världen?

Att bli en del av kyrkorna/skökorna innebär att den som har blivit frälst av och till Jesus/Gud förlorar sin kontakt med den Herre, med Jesus/Gud, som har frälst den/dem. Det är vad de, kyrkorna, vill.

De vill inte vidare och därför vill de inte att andra heller skall kunna gå vidare och som säger sanningar om dem och som kommer från Jesus/Gud.

De vill vara i fred med sin SYND (med sin ovilja att vandra med Jesus/Gud) men Jesus/Gud älskar ju dem precis som han älskar alla andra som de bjuder in till sina kyrkor.

Finns det en anledning till att kyrkorna och samfunden bjuder in allt och alla?

Beror det på att de som är där inte har blivit frälsta av och till Jesus/Gud och att de därför inte kan se om andra som kommer dit har blivit det och att de är rädda för att hamna i helvetet om de inte tar emot dem med öppna armar?

Som att kaka söker maka eller att den som är fri från synd kan kasta den första stenen!!?

En kristen (en kyrkokristen) sedan 25 år tillbaka sa till mig att jag (som är kärlekslös och obarmhärtig enligt honom) inte kan veta vem eller vilka som Jesus/Gud kommer att frälsa.

Jag sa att det kan jag förstås inte veta men frågade varför de (de icke troende) så gärna vill vara i kyrkor om de inte har blivit frälsta av och till Jesus/Gud? Varför vill de vara i kyrkorna?

Han sa att det är för att de kanske söker Jesus/Gud och att Han har lett dem dit. Jag frågade varför han, Jesus/Gud, skulle komma på tanken att leda icke troende till någon kyrka och till det som kallas för Jesus/Guds församlingar om de inte har blivit frälsta av och till honom och tror på honom?

Han sa att de kan ju EVENTUELLT bli frälsta. Han gav och ger människor pengar och annan hjälp (fick jag veta) så att de skall kunna bli frälsta till honom och till hans kyrka utan att reflektera över om det är något fel med det.

Vad handlar det om??

Varför vill dessa smutsiga kräk, ogudaktiga kristna, dra in så många som möjligt i deras ogudaktighet och varför blir de värre än de kyrkor de har lämnat både en eller flera gånger när de har startat en ny kyrka som denna man har gjort?

Varför säger han/de att alla kyrkor och alla kristna får tro på vad de vill och göra vad de vill när Jesus/Gud och bibeln lär att det handlar om att ha ENHET I ANDEN, ENHET I JESUS/GUDS ANDE som kristna?

Varför startar de sitt eget och låter kyrkorna som de har lämnat hålla på som dom vill och utan att de bryr sig? Varför försvarar dom de kyrkor som dom har lämnat och som de är fullt medvetna om att de vandrar med världen?

Och alla dessa kristna bloggare (hemsidor), vad skall man säga om dem som inte redan har sagts?

Vad vill de? Vill de inte bara ha läsare som kommenterar på deras bloggar och i nattmössan utan att de skriver något själva?

Lägger de inte ofta ut artiklar (och bibelcitat efter bibelcitat genom att trycka på en knapp där citaten finns och sedan skriver två eller tre meningar om att världen är ond eller något dylikt) utan att förklara på vilket sätt världen är så ond utan låter andra och ibland utländska sajter få förklara vad de menar?

Vad har dessa kristna att säga och som på olika sätt livnär sig på vad andra har skrivit?

 

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik