Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Sveriges "kristna" (sataniska) råd utpressar migrationsverket

Publicerad 2017-07-07 20:47:00 i Satans synagoga,

Sveriges kristna råd som är en underorganisation till kyrkornas världsråd (den katolska skökan) och FN och som går de världsliga makthavarnas ärenden i syfte att bilda en världskyrka som inte kommer att vila på bibliskt grund (kristen tro och lära) utan på ett hopkok av alla religioner och läror (vars resultat blir Satansdyrkan), har nu fått myndigheten ”Migrationsverket” att lova se över situationen för ”kristna” som söker asyl i Sverige.

Alla etablerade kyrkor i Sverige är idag medlemmar i Sveriges ”kristna” (sataniska) råd och dessa har ondgjort sig över att migrationsverket gör sitt jobb genom att ställa husförhörsliknande frågor för att säkerställa om en asylsökande är kristen eller inte.

Sådana frågor skall inte längre ställas lovar Migrationsverkets generalsekreterare Mikael Ribbenvik efter påtryckningar från Sveriges (sataniska) kristna råd.

Direktor för kyrka och samhälle inom Sveriges ”kristna” (sataniska) råd, Björn Cedersjö, är nöjd. Det var deras önskemål. Samtidigt skall migrationsverket gå igenom ett antal ärenden som rör konvertiter (om de inte har lyckats ljuga till sig ett uppehållstillstånd) och ta reda på om de gjorts på ett bra sätt samt öppna för möjligheten att utbilda sin personal i frågor som rör tro och religion.

Läs mer här:

http://www.dagen.se/migrationsverket-inga-fler-husforhor-av-konvertiter-1.991893

Om någon tror att Sveriges (sataniska) kristna råd liksom de avfälliga kyrkorna, är ute efter att hjälpa konvertiter eller andra som påstår sig lida nöd på det ena eller det andra sättet och som har lyckats ta sig ända till Sverige efter att ha rest igenom halva världen, så är det fel.

Detta vedervärdiga råd som har infiltrerats av Satans synagoga (av falska judar) liksom alla andra organisationer och institutioner i Sverige är inte ute efter något annat än att dränera det svenska välfärdssystemet (försvaga folket och destabilisera landet genom massinvandring) för att deras uppdragsgivare (Satans synagoga/de falska judarna som äger och styr världen/alla länder) skall kunna sätta Antikrist på tronen.

De förskapar sig till att likna ljusets änglar liksom de som kallar sig kristna inom kyrkorna och samfunden men skulle aldrig kunna tänka sig att personligen ta ansvar (ekonomiskt ansvar) för alla STACKARE (konvertiter eller inte) som de anser skall få ”en fristad” i Sverige.     

De skulle inte kunna tänka sig att köpa dem bostäder med egna medel och betala för allt de behöver fram tills att de EVENTUELLT kan försörja sig själva. Det tycker de att samhället skall göra vilket gör dem till hycklare. De tar gärna åt sig äran för att få vara goda (kärleksfulla, barmhärtiga) men förväntar sig att andra skall stå för kostnaderna.

De är rent ut sagt falska, fula och fega.

Dom som kallar sig kristna inom kyrkor och samfund och som litar blint på sina avfälliga präster och pastorer (lärare,ledare,mentorer eller vad de nu kallar sig) vilka har gått i ok med Sveriges kristna råd (blivit medlemmar i detta sataniska råd) som har skrivit under på dokumentet Charta Oecumenica för upprättandet av en världskyrka med Satansdyrkan, är precis lika grundlurade som resten av svenskarna i Sverige (majoriteten) vilka verkar tro att de kan påverka politiken (sina egna liv) genom att rösta på ett visst parti vart fjärde år trots att alla partier ägs och styrs av Satans synagoga vilka också äger och styr massmedia som är deras förlängda arm och som talar om för alla (troende som icke troende, vad de än tror på eller om de inte tror på något vilket också är en slags tro) vad de skall tänka och tycka.

Vad man gör inom Sveriges så kallade kristna råd (det sataniska rådet) är att utöva utpressning mot migrationsverket (mot övriga myndigheter som socialtjänsten, försäkringskassan och arbetsförmedingen) vars chefer består av frimurare/kappvändare/satanister/uslingar som inte på något sätt vill stöta sig med Satans synagoga utan som hoppas på att när de byter bana (självmant eller om de får sparken), kan få ett annat arbete/en annan position (VÄLAVLÖNAD) inom någon annan institution vilket de alltid får.

Så går det runt hela tiden. De som har ställt sig på Satans synagogas sida (de falska judarnas sida) kan alltid vara trygga med att de kommer att få ett annat arbete (oftast ett ännu bättre betalt arbete än det de hade tidigare) om de gör bort sig å det grövsta eller rent av blir gravt kriminella.

Deras överträdelser (kriminalitet) glöms snart bort och för det mesta redan innan nästa val då det är någon ny ”Messias” som dyker upp (likt Jimmi Åkesson SD, Donald Trump i USA, ja det finns många fler och har funnits många fler genom historien) som har lovat/lovar att ta itu med alla problem i samhället men som inte har tänkt sig att ta itu med ett enda problem eftersom de själva har ett grundläggande problem som handlar om att de redan innan de har fått det som kallas makt eller något av makt (har blivit utsedda till ledare för ett parti enligt så kallad ”demokratisk” ordning eller för någon så kallad kristen sammanslutning), är tillsatta att sätta grupper mot grupper enligt Satans synagogas agenda.

De har alla blivit/är avlönade av Satans synagoga vilket både Hitler och Stalin var i syfte att förråda sitt folk och för att Satans synagoga skulle kunna flytta fram sina positioner. Vem tror på att staten Israel (mördarstaten) hade kunnat bildas 1948 (strax efter andra världskriget) om inte Satans synagoga (de falska judarna, de som då ägde makten och pengarna och som fortfarande äger makten och pengarna) hade offrat sitt eget folk som också kallades judar genom att upplyfta en ”duktig idiot” som kallades Hitler?

Vem tror på att Stalin hade kunnat utrota en stor del av alla ryssar utan de judiska yrkesrevolutionärerna som bytte namn för att passa in bland den ryska befolkningen? Som Lev Trotskij som från början hette Bronstein med flera med flera.

Den ryska revolutionen var en judisk revolution iscensatt av falska judar och i dagens Sverige finns det många som lever gott på det stöldgods som kom från den ryska befolkningen.

Läs mer om dem här:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/may/trolljagare-med-ratt-att-bekampa-sanningen.html

http://experimentlandet.blogg.se/2014/november/den-verkliga-rasismen-och-dess-rotter.html

http://experimentlandet.blogg.se/2016/february/den-judiska-revolutionen-i-ryssland-1917.html

I dagens Sverige behöver dock inte dom falska judarna plundra befolkningen genom att skapa ett regelrätt krig. Man plundrar istället befolkningen genom att befolkningen tillåter sig att plundras av dem/av anhängarna till Satans synagoga vilka har infiltrerat alla kyrkor och alla institutioner/myndigheter.

Sverige har blivit ett experimentland för dessa kräk (de falska judarna) och de har lyckats med att få sin dröm om det mångkulturella samhället uppfyllt i Sverige.

Men det räcker inte för dem och för deras herre som är Satan. De vill helst att alla 3.5 miljader fattiga i världen skall kunna få allt av Sveriges befolkning (skattebetalarna) om de bara lyckas att ta sig hit och det är även det som kyrkorna (Sveriges kristna råd med alla sina avfälliga skökoväsen/kyrkor och samfund) idag ger signaler om att de kan få. Det räcker för dem som har lyckats ta sig hit, att säga att de är kristna. 

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik