Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Att vandra vilse efter sin frälsning

Publicerad 2018-07-05 00:25:00 i Jesus,

När en människa blir sant frälst till Gud/Jesus (inte frälst till någon kyrka) så sätter Satan in alla resurser han har för att få bort människan från Gud/Jesus och han verkar i regel genom människor och inte genom vilka människor som helst utan genom dem som påstår sig vara frälsta till Jesus men som inte är det utan som är frälsta till kyrkorna som i sin tur är frälsta till världen vilken Satan och hans andemakter är herre över.

Som nyfrälsta till Jesus så får vi del av hans Ande, den Helige Ande, efter att tidigare ha varit styrda av världens ande/anden i världen, den Antikristliga anden/Satans ande. Vi blir frälsta av och till Jesus/Gud och blir en del av Kristi kropp. Vi blir lemmar som på en kropp och det är Jesus som är huvudet. Utan Jesus/huvudet kan vi inte fungera som lemmar. Vi måste som lemmar hålla fast vid huvudet (Jesus) för att vi som lemmar skall kunna fungera och för att hela kroppen skall kunna fungera.

Lämnar vi huvudet/Jesus så kan vi inte vara lemmar i Kristi kropp för lemmar kan inte fungera utan ett huvud. Kyrkor och samfund kan kollektivt aldrig bli lemmar i Kristi kropp. Det är endast enskilda människor som kan bli/vara lemmar i hans kropp OM de håller fast vid huvudet/vid Jesus.

Kyrkorna och samfunden (dess medlemmar) uppmuntrar inte nyfrälsta att hålla fast vid Jesus/huvudet utan de gör allt för att få bort dem från Jesus på uppdrag av sin herre som är Satan och som de har gått i ok med genom att gå i ok med världen.

Det enda de är ute efter är att få in dem i sina kyrkor så att de kan bli frälsta till dessa vilket innebär att de förr eller senare förlorar kontakten med Jesus/med huvudet (vilket de själva har gjort om de någon gång har blivit sant frälsta) och istället börjar förlita sig på kyrkorna och samfunden samt på människor inom dessa och på olika doktriner och läror som råder i kyrkorna/samfunden.

De nyfrälsta (om de söker sig till kyrkorna och samfunden) får lära sig att det inte är främst Jesus (som talar personligen till vart och ett av sina barn) de skall förlita sig på och följa/tro på utan att det är på prästen/pastorn/pastorerna/de äldste, det vill säga auktoriteterna inom kyrkorna och samfunden (MÄNNISKOR av kött och blod), som de skall tro på och följa. Jesus/Gud kommer möjligtvis i andra hand!

De börjar i regel att följa dessa om de väljer att stanna kvar i kyrkorna och samfunden för att de inte vill göra sig obekväma och för att den SOCIALA gemenskapen betyder mer för dem än Gud/Jesus. Priset de får betala är andlig död om de har blivit frälsta till Jesus. När de förlitar sig mer på människor än vad de förlitar sig på Gud/Jesus så har de valt att lämna frälsningen/Jesus. Ingen frälsning finns utan Jesus och det går inte att tjäna två eller flera herrar samtidigt.

Resultatet blir därför förr eller senare andlig död eftersom de har avskärmat sig från Jesus/Gud som inte längre kan verka genom dem för att de själva har valt att lämna honom. Det är vad som har varit Satans mål och därför kan de lugnt och utan problem från Satans håll vara kvar i hans kyrkor och samfund (om de inte lider av att ha dött andligt/av att de har förlorat kontakten med Jesus/Gud och vänder om till Jesus/Gud) tillsammans med alla andra där som har gjort likadant.   

Det viktiga efter det blir att de har varandra och stöttar varandra när de börjar bygga sina egna verk (människoverk) på uppdrag från Satan och som handlar om hur de bäst skall kunna behaga världen och världens människor (ytterst sätt Satan) som de gör allt för att dra in/locka in till sina kyrkor och samfund för att öka medlemsantalet och för att kunna växa.

De andligt döda i Satans kyrkor och samfund (de som kanske en gång blev frälsta men som har valt att lämna Jesus och förlita sig på sina kyrkor och samfund och som har lierat sig med världen och med Satan) tål inte de som är frälsta till Jesus och i synnerhet inte nyfrälsta som talar om sanningar för dem som de inte vill höra.

De är ett hot mot dem och deras vurmande för världen och för Satan och de gör allt de kan för att täppa till munnen på dem och för att få dem att lämna Jesus för att istället börja tro på kyrkorna och samfunden eller på någon människa/människor inom kyrkorna och samfunden samt på världen och Satan. Deras önskan samt Satans önskan (som de har valt att följa) är att de skall bli lika andligt döda som de själva är för då kan de inte följa Jesus/Gud.

Vad de ytterst sett är ute efter är att döda Jesus/Gud som via sin Ande bor i alla som är frälsta till honom. De anklagar dem för att de inte är med i någon Satans kyrka eller i något Satans samfund eller för att de är kärlekslösa, obarmhärtiga, dömande, kritiska, extrema eller hatiska som inte stöttar och älskar världen/alla världens människor och ytterst sett Satan som är herre över världen och över alla ofrälsta vilket inte ett sant Guds barn kan göra utan att bli en fiende till Gud/Jesus.    

Dettta kan leda till att de nyfrälsta faller eftersom de fortfarande är nyfödda barn i Kristus och när de faller så faller de tillbaka till världen (den värld de har lämnat) och till Satan. Vem kan vara gladare än Satan när ett nyfrälst barn blir ett barn till honom igen?

Ett nyfött barn i Kristus behöver stöd och hjälp för att kunna växa i tro och i helgelse men istället får det nyfödda barnet i Kristus höra av människor som kallar sig för kristna och som påstår sig vara frälsta samt kallar sig för Jesus lärjungar, att den är kärlekslös, obarmhärtig, dömande, kritisk, föraktfull, extrem eller hatisk etcetera som inte stöttar kyrkorna/samfunden som har valt att stötta världen och Satan.   

De som BORDE stå på dens sida (de som menar sig vara frälsta och Jesus lärjungar) står inte på dens sida utan på kyrkornas och samfundens sida som i sin tur står på världens och Satans sida och de börjar med hjälp av sin herre Satan att anklaga den nyfrälsta för att den inte tänker, tycker eller gör något rätt eller har gjort något rätt vilket kan leda till att den nyfrälsta faller allt längre och längre ner i dyn/i synd trots att den inget annat vill än att vandra med Jesus.

Den börjar att anklaga sig själv och lägga skuld på sig själv (tänk om det är mig det är fel på som inte kan gå med i en kyrka som har gett sin själ till världen och till Satan) och det är just det som Satan och hans lierade vill att den skall göra. Satan och hans lierade inom kyrkorna och samfunden vill inte ha vänner som Gud vill ha. De vill ha slavar som slavar för dem och de vill dra in så många människor som möjligt i ett slaveri, till att slava för kyrkorna/samfunden och för världen och Satan. Vi måste bygga upp världen och se till så att världen och Satan blir frälst!

De vill att de nyfrälsta skall älska världen (världens människor och den antikristliga anden som alla ofrälsta drivs av) och Satan lika mycket som de själva gör. Att de gör sig till Guds/Jesus fiender genom att älska världen och den antikristliga anden i världen/Satans ande och Satan själv är inget som de bryr sig om eftersom de är en del av världen. De är inte Guds/Jesus barn och därför bryr de sig föga om ifall Guds/Jesus barn faller. Det är en njutning för dem.

Kommentarer

Postat av: gorm

Publicerad 2018-07-05 09:33:24

Jo detta är sanningen om att gå vilse........

Synd definieras som begreppet "att missa målet". Detta leder fram till döden.
Följer du de flesta kyrkors ledning och krav, så leds du så småningom omedvetet fram till att inte följa Bibeln och dess uppmaningar i avgörande delar.

De upprepade misstag en människa gör blir förlåtna, men inte ett avståndstagande. Då kallnar glöden och vägen blir svår att finna.

Gorm


Svar: Sant!
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Anonym

Publicerad 2018-10-18 21:04:22

Min släkt och diverse andra försöker få mig att gå till hillsong. Jag har varit där några gånger och jag började gråta för insåg att det var ren smörja. De ville att jag skulle döpa mig i en svart tröja där det stod "jag har gjort mitt val".
De sa att invandringen var bra, för nu får vi kebab!
De sa att ALLA är välkomna och att kyrkan ska växa genom deras VISIONER. De har vuxit sig enorma och mängder med människor följer hillsong numera.
Jag påpekade att det var en falsk kyrka och de blev vansinniga.
De undrade om jag ville vara volontär för deras ungdomsgrupp young and free eller vad det hette. Liknade mer ett knarkande rave än en kyrka.
Går inte dit igen. Nej tack!
Ingen predikan, bara reklam och flamsiga sånger + gratis fika....

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik