Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Inget "allas lika värde" när det gäller folkmord

Publicerad 2017-05-23 13:29:00 i Satans synagoga,

Under århundradenas lopp har det skett folkmord i olika länder och världsdelar men många av dessa folkmord har massmedia (anhängare till Satans synagoga) gjort allt för att tysta ner. När inte detta har lyckats särskilt väl så har man valt att förvränga och förvrida sanningen.

Endast ett så kallat folkmord tillåts att uppmärksammas decennium efter decennium (vi får aldrig glömma heter det) och det är det folkmord där man påstår att 6 miljoner judar dödades i nazityskland. Idag har det dock framkommit att denna siffra är överdriven (att det inte existerade några gaskamrar eller någon systematisk massutrotning av judar) och att de flesta dog av sjukdomar, undernäring och svält vilket brukar vara vanligt i krig.

Folkmordet på den ryska befolkningen under kommunismens tid och som finansierades av judar från Satans synagoga och leddes av judiska yrkesrevolutionärer (vilka tog sig ryska namn i syfte att kunna smälta in bland befolkningen) liksom folkmordet på armenierna (där det dog långt fler än under nazitiden), är folkmord som medierna (vilka ägs och styrs av falska judar/Satans synagoga) och de lärda knappt har ägnat något intresse åt av någon underlig anledning.

Istället har man gjort allt för att sopa dessa folkmord (och övriga folkmord) under mattan och så gör man även när det gäller det pågående folkmordet på svenskar i Sverige i dag och som inte sker genom något regelrätt krig utan genom hjärntvätt/indoktrinering.

Svenska folket har fått lära sig och får lära sig att ta hand om (dalta med) ockupanterna som väller in från fjärran länder och ställer krav. Att det är deras plikt att se till så de får allt av bekvämlighet inklusive försörjning på livstid

Sverige är ett exempel på hur det inte nödvändigtvis behöver pågå ett krig (enligt den vanliga definitionen av krig) för att ett folkmord skall kunna äga rum. Det går lika bra med en ständigt pågående hjärntvätt via media (politiska partier, myndigheter, kommuner, institutioner, utbildningsväsende, kyrkor m.m som alla går i medias/Satans synagogas ledband) och som handlar om att svenskarna aldrig kan bli riktigt "goda", "kärleksfulla" och "barmhärtiga" förrän möjligtvis den dag då de är en liten minoritet i sitt eget land (om ens då).

Det sägs att människan kan lära sig av historien men hur är det möjligt när den historia som serveras mänskligheten (den stora massan), från morgon till kväll, består av lögner och ännu fler lögner (lögn läggs på lögn) och endast tjänar dem (det fåtal) som har makten (via pengarna) och som önskar att behålla makten?

När sanning har blivit lögn och lögn blivit sanning och rätt har blivit fel och fel har blivit rätt?

Hur många känner till Sydafrikas historia och folkmordet på de vita i Sydafrika vilket pågår än idag tillskillnad mot den så kallade förintelsen av 6 miljoner judar (som aldrig får glömmas bort) för över sjuttio år sedan? Varför inte i såna fall? Gäller inte ”ALLAS LIKA VÄRDE” i media när det handlar om folkmord?

Följande artikel är hämtad från ”Fria sidor”

I detta inlägg ska vi dyka lite djupare i Sydafrika, dess historik och utvecklingen fram till idag.

Historia

De första européer som kom till Sydafrika var portugiserna som 1486 satte upp en sten vid Godahoppsudden. Det valde inte att kolonisera landet utan istället att sätt upp kolonier i Moçambique och Angola. 1652 skapade det Nederländska Ostindiska Kompaniet en strategisk utpost där man kunde proviantera för vidare färd med fartygen till Asien, ”Cape Route”.

Man koloniserade inte Sydafrika men satte upp en station i Kapstaden. När de kom till Sydafrika fanns det redan människor där. Det var inte så många till antal. I söder fanns KhoiKhoi som var boskapsskötare. Längre upp i de norra delarna fanns San-stammen. Dessa två är Sydafrikas ursprungsbefolkning. Stationen i Kapstaden handlade med KhoiKhoi och man köpte bl.a. kött från dem. Dagens gränser fanns inte på den tiden.

För att sköta utposten hade man med sig vita slavar. Dessa kunde köpa sig fria efter ett antal års arbete och när de blev fria började de starta egna jordbruk i området. Dessa Boer (Afrikanders) var de ursprungliga kolonisatörerna. 1795 införde Napoleon Bonaparte (Napoleon I) ett kungarike (lydrike) i Holland där han installerade sin bror Louis och utposten togs över av Frankrike som sedan tvingades lämna över den till Storbritannien (läs ”City of London”) 1814 när Napoleon I besegrades av dem.

Boerna, holländare, fransmän (hugenotter) och tyskar, som installerat sig sedan mitten av 1600-talet, hade stora problem med britterna. För det första kom nya bosättare så att det blev konkurrens om landområden. För det andra skedde ett nedgraderande av boernas språk och kultur. För det tredje, hjälpte inte britterna till i boernas kamp mot Xhosa-stammen. För det fjärde gillade man inte avskaffandet av slaveriet och den kompensation man fick för de slavar man tvingades släppa fria. Britterna ville också beskatta boerna.

Till slut blev det för mycket så boerna började röra sig inåt landet. På sin vandring norrut möte de Zulu-stammen som hade rört sig söderut och på sin väg utrotat alla svarta stammar de mött på vägen genom att döda männen, stjäla boskapen och förslava kvinnor och barn. Vi talar om hundratusentals framför allt från San-stammen. Boerna (numera Afrikanderna) och Zulu-stammen möttes vid en naturlig gräns mellan de mer tropiska delarna och de kallare sydliga landskapen. Där utkämpade de häftiga strider mot varandra.

Blod River

En av de största slagen var ”Blod River” år 1838 där 470 Boer vann över 15000 från Zulu-stammen. Än idag firas denna dag varje år den 16 december av boerna vid ett monument i Pretoria och i kyrkorna. Boerna är mycket religiösa och ser sig själva som en av Israels tolv stammar. Boerna begav sig till kungen för Zulu-stammen och bad om att få ett landområde för sig själva där de kunde ha självständighet och motprestationen skulle vara ett fredsavtal. Kungen gick med på detta och ett avtal skrevs under men på natten slaktade kungen alla boer som kommit till honom för att få avtalet.

Zulu-stammens kung hade ändå inte jurisdiktion att skriva på något avtal eftersom landområdet vid denna tid inte ägdes av någon. Både Zulu-stammen och Boerna var nya bosättare i området. Till slut så satte boerna upp två republiker, Orange Free State (OFS) och Transvaal år 1854. De var nu deras länder som erkändes av Storbritannien och resten av världen. 1869 förnyades avtalet som garanterade att britterna inte skulle lägga sig i boernas inre angelägenheter. En månad senare hittades en jättediamant i OFS.

Diamanter och guld

Britterna, City of London (läs Rothschilds), hade börjat koloniserat andra områden i närheten, t.ex. Natal. Guvernören för Natal hävdade nu att området tillhörde britterna och skickade omedelbart soldater dit för att ockupera det. Avtalen som britterna skrivit med boerna visade sig nu vara noll och inget värt. Ledaren för OFS stämde britterna inför en brittisk domstol som gav boerna rätt men eftersom nu så många britter hunnit bosätta sig där beslöt denne ”opartiske” domare att landområdet inte skulle lämnas tillbaka utan bara resultera i en ekonomisk kompensation, 90000 Pund skulle man få för de största diamantfyndigheterna i världen.

1877 spreds ett falskt rykte att boerna utövade slaveri och med detta som förevändning gav man sig också på Transvaal. 1880 beslöt sig boerna att ta saken i egna händer och började med gerillakrigföring. Man var framgångsrik och 1881 gavs Transvaal tillbaka till Boerna. Det var dock en taktisk reträtt. Efter att man funnit stora mängder guld i Transvaal 1884, 47000 ton, var Transvaals öde beseglat. Landet översvämmades av guldletare, spekulanter och arbetare. En stor del av dessa spekulanter var ryska, polska och tyska judar. De som ägde gruvorna var nästan uteslutande judar.

City of London ville åt fyndigheterna

1896 försökte man störta den legitima regeringen. Rothschild och hans stamfränder i City of London bildade South African Legue som agiterade för lika rösträtt för alla som nu befann sig i Transvaal, något som enkelt skulle ha gett makten till dem eftersom judar, som vanligt, kontrollerade all press. Transvaal och OFS var redan demokratier men endast medborgare hade rösträtt. Länderna hade fullt utbyggd infrastruktur och var självförsörjande på vatten, livsmedel, energi, o.s.v. Någon inkomstskatt fanns inte och man såg till att råvarorna förädlades där och inte bara extraherades som råvaror för förädling utomlands.

1899 kunde ”City Of London” inte hålla sig längre. Man skickade soldater till gränserna och hade t.o.m. tryckt upp en medalj till soldaterna för man var övertygad om att republikerna skulle kunna intas snabbt och utan större motstånd. På medaljerna stod det 1899-1900 men man fick fel. Boerna skulle visa sig göra motstånd ända fram till 1902. Säkra på segern tryckte man upp medaljer att dela ut

De första koncentrationslägren

Trots att britterna hade skrivit under Haagkonventionen 1899, där civila skulle skyddas, kom man att använda sig av de mest fruktansvärda metoder för att lägga under sig denna enorma förmögenhet. Dessa grymheter, t.ex. världens första koncentrationsläger, skulle komma att länge döljas för världen.

Boerna hade 6000 man i sin armé men mötte nu 448725 soldater. Nu började en av de värsta massakrer mänskligheten skådat. En verklig, inte påhittad, Förintelse. Efter att brittiska trupper stigit in i ett hem hade familjen tio minuter på sig att packa ihop. All heminredning förstördes omgående, inklusive barnens leksaker och biblar. Fönster och dörrar krossades.

Stall och byggnader brändes ner. All jordbruksutrustning förstördes. Allt lager av spannmål brändes, t.o.m. trädgårdarnas blomsterarrangemang förstördes. Husdjur och boskap dödades med bajonett eller föstes ihop för att sedan sprängas med dynamit eller så stängdes de in i en hage och man satte eld på gräset.

Befolkningen packades som sardiner i boskapsvagnar och fördes till koncentrationsläger, ca: 155000 skulle föras dit. Särskilt grym var man mot kvinnor och barn eller familjer som fick halv ranson för att bryta ner deras moral. Man fick uträtta sina behov där man skulle sova och varken värme, ljus eller möjlighet till sanitet tillhandahölls. Tillfångatagna soldater packades i fartyg och skickades till olika brittiska kolonier som Bermudas och Ceylon. Barnen skildes från föräldrarna och sattes i skolor för att lära sig engelska. De som vägrade hotades med svält. 

Mot slutet av kriget skedde omfattande avrättningar. Exekutionspatruller och offentliga hängningar man förvandlade till en folkfest. Det mesta av vad som skedde försökte man dölja för omvärlden men det lyckades inte alltid och protester hördes bl.a. i brittiska parlamentet men ignorerades helt. 72% av Boerna dog, tillfångatogs eller sattes i koncentrationsläger.

De är inte bara brutala, Rothschilds, utan fiffiga också. Man hade nu kontroll över världens största diamant- och guldfyndigheter men hälften av vad kriget hade kostat, 222 miljoner pund, hade det brittiska folket fått axla i form av ökad statsskuld, pengar City of London ”lånat” ut.

Britterna styr

Efter detta hade ”britterna” total kontroll över Sydafrika. ”Brittisk” överhöghet pågick fram till 1948, då stora delar av fyndigheterna utvunnits. När britterna lämnade Sydafrika blev det då Boerna som kom att få hantera situationen med den enormt ökande svarta populationen. I början av 1900-talet fanns det lika många svarta som vita i Sydafrika, idag 10 ggr så många svarta som vita till följd av ett ständigt inflöde av migranter. Så boerna som från början endast sökte självständighet, blev av med den, för att sedan få den tillbaka när britterna inte längre såg ett behov av att kontrollera kolonin. De fick på detta sätt ärva det system som britterna hade infört.

Läs mer här:

http://friasidor.is/fria-sidor-granskar-sydafrika/

Och här om tolv falska judar (tillhörande Satans synagoga) som tydligen var drivande i folkmordet på de vita under Apartheidtiden och som numera hedras på afrikanska frimärken.

http://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-News/12-Jews-honored-on-African-stamps-as-Apartheid-fighters

 

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik