Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Sann och falsk ekumenik

Publicerad 2017-07-11 12:24:13 i Religion,

”Jag har givit dem ditt ord; och världen har hatat dem, eftersom de icke äro av världen, likasom icke heller jag är av världen. Jag beder icke att du skall taga dem bort ur världen, utan att du skall bevara dem från det onda.

”De äro icke av världen, likasom icke heller jag är av världen. Helga dem i sanningen; ditt ord är sanning. Såsom du har sänt mig i världen, så har ock jag sänt dem i världen. Och jag helgar mig till ett offer för dem, på det att ock de må vara i sanning helgade. Men icke för dessa allenast beder jag, utan ock för dem som genom deras ord komma till tro på mig; jag beder att de alla må vara ett, och att, såsom du Fader, är i mig, och jag är i dig, också de må vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.

Och den härlighet som du har givit mig, den har jag givit åt dem, för att de skola vara ett, såsom vi äro ett – jag i dem, och du i mig – för att de skola vara fullkommligt förenade till ett, så att världen kan förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem, såsom du har älskat mig. Fader, jag vill att där jag är, där skola ock de som du har givit mig vara med mig, så att de får se min härlighet, som du har givit mig; ty du har älskat mig före världens begynnelse.

Rättfärdige Fader, världen har icke lärt känna dig, men jag känner dig, och dessa hava förstått att du har sänt mig. Och jag har kungjort för dem ditt namn och skall kungöra det, på det att den kärlek, som du har älskat mig med, må vara i dem, och jag i dem” (Joh. 17:16-26).

Denna Jesu bön gick genast i uppfyllelse och alla kristna är sedan dess ETT genom den Helige Andes inneboende. Biblisk ENHET/ekumenik är en enhet på den enda sanna grunden, som är Guds Ord och det är vad Jesus talar om (ovan).

Han talar inte om någon organisatorisk enhet grundad på människors (de kristnas) egna ansträngningar i syfte att skapa en bättre VÄRLD.

Jesus talar om att jag har givit ”dem” (alltså de troende på Gud/Jesus), ditt ord (Faderns ord) och världen har hatat dem eftersom de inte är av världen liksom inte heller jag är av världen. Jesus drar en tydlig gräns mellan världen (allt som finns i världen) och mellan dem som tillhör honom. Mellan världens rike och Guds rike.

Ditt ord är sanning säger Jesus och det är endast genom Guds ord (genom att hålla fast vid, stå upp för och tro på Guds ord) som de troende kan vara förenade (vara ett i Anden/i Gud/Jesus) så att världen, världens människor, kan förstå att du har sänt mig.

Detta är en stor skillnad mot den ”falska” ekumenik som dagens kyrkor och samfund ägnar sig åt och som inte handlar om att skapa enhet (på biblisk grund) utan om att skapa enhet genom mänskliga ansträngningar tillsammans med världen (världens människor) och där Guds ord/sanningen, får ge vika för lögnen/för de lögner som råder i världen.

Guds motståndare, Satan, (det finns två riken här på jorden, Guds rike och Satans rike och antingen så tillhör en människa det ena eller det andra riket, det finns inga mellanriken), gör emellertid allt som står i hans makt för att få bort dom sant troende från Gud/Jesus och han använder sig av falska herdar/falska apostlar och ulvar i fårakläder vilka predikar ett världens evangelium, ett evangelium som syftar till att få dom troende till att älska världen och få dem att känna ett behov av att vilja hjälpa och fixa världen och världens människor för att dessa skall få en chans att bli Guds barn trots att bibeln tydligt talar om att alla människor inte är Guds barn och att alla människor inte heller kommer att bli Guds barn.

De (de kristna i sina kyrkor och samfund) kan försöka köpa världens barn för pengar (vilket jag vet att det finns ”så kallade kristna” som har försökt att göra) och locka dem med alla möjliga medel för att de skall komma till deras kyrkor och ta emot Jesus för att på så sätt kunna bli Guds barn, vilket de intalar dem att de kan bli, om de bara tar emot Jesus i deras kyrka/kyrkor, men vad är det de tar emot om det inte är Gud som har kallat dem?

Är det inte en organisation, ett kyrkosystem (en kyrka/ett samfund), en religion med en massa cermonier, ritualer och doktriner som har skapats av människor? Ett människoverk som förvisso kan garantera dem gemenskap samt underhållning, en tillhörighet, kanske support av något slag och någon slags trygghet, men detta är inte samma sak som att ta emot Jesus i sitt hjärta och att ta emot Guds Ande (som bor i alla sant troende).

Jesus (Guds Ande) bor inte i byggnader (av trä, sten, tegel eller halm) utan i de troendes hjärtan och han leder varje människa som har tagit emot honom som HERRE och FRÄLSARE, in i hela sanningen, Guds sanning inte världens sanning, till att göra hans vilja (Guds vilja).

Inte till att göra ett religiöst systems vilja, religiösa auktoriteters vilja eller någon byggnads vilja utan till att göra GUDS vilja.

Att göra ett religiöst systems vilja, religiösa auktoriteters vilja eller en byggnads vilja är avgudadyrkan och det är just vad ekumenerna sysslar med. För dem handlar det om att få in så många som möjligt i kyrkorna för att de skall tjäna kyrkorna (ett mänskligt ledarskap) och inte Gud (vara ledda av Guds Ande).

Vilken kyrka de söker sig till spelar ingen roll för alla kyrkor har idag gått samman med Sveriges ”kristna” (sataniska) råd och påveskökan samt med den världsliga makten som strävar efter att skapa enhet (en falsk enhet) utan Gud för att slutligen kunna placera Antikrist på tronen vilken till en början kommer att bli emottagen av nästan alla människor (även av dom som kallar sig kristna) som hela världens räddare/frälsare.

När detta har skett och de har tagit emot Antikrist (tagit märket som Uppenbarelseboken talar om och som tydligt bevisar vilken herre de/en människa tjänar) så är det enligt bibeln för sent att vända om. Då finns det ingen återvändo.

Därför måste vi som vill följa Jesus och vara hans lärjungar, varna för det som sker idag och som tyvärr majoriteteten av de ”kristna” blundar för då de medvetet eller omedvetet har ställt sig på Guds motståndares sida. Då har vi gjort vad vi har kunnat och mer kan vi inte göra. 

Ett förstadie till att ta emot märket är allt det hysteriska (på gränsen till besatta) ”fixande” för världen (världens människor) som kristenheten (”kristna”) ägnar sig åt. Detta leder dem (de som en gång har blivit kallade/utvalda av Gud) in i avfall.

De ger sin kärlek (även om de menar väl och vill vara snälla) till Satan som är världens herre genom att ge sin kärlek till världen. När de (dessa så kallade kristna) ger/har gett sin kärlek till världen och Satan så visar de/har de visat bort Gud och Gud (Guds Ande) kan då inte längre verka i dem. De leds in i avfall. Det är den bistra men viktiga sanningen.

Sedan kan de förgäves be om väckelse i sina kyrkor och samfund och om det ena efter det andra men Gud slår dövörat till eftersom Guds rike inte är av denna världen och aldrig kommer att bli av denna världen som är dömd att gå under och som kommer gå under.

“Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgås med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt”(1. Joh. 2: 15-17).

“Ni trolösa, vet  ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende med Gud” (Jak. 4:4).

De som förnekar Guds ord och inte vill lyssna till Guds ord, till sanningen, utan väljer att lyssna på en massa dravel från falska profeter och ulvar i fårakläder, om att det är synd om världen (världens barn) och om Satan, kan inte bidra till att föra en enda människa till Jesus, in till Guds rike.

Vad man talar om för världen och världens barn (genom att tycka synd om dem och genom att gå dem tillmötes på olika sätt) är att det går lika bra att vara som du/ni är och göra vad du/ni vill. Jesus är käääärlek och han accepterar allt. Någon omvändelse/frälsning till Jesus (in till Guds rike) behövs inte. Det räcker att bli frälst in till en kyrka eller till ett samfund som om någon kyrka eller något samfund kan frälsa en enda människa.  

Genom att anamma lögnen om att det finns något gott i världen och i den ofrälsta människonaturen (se så snälla och beskedliga de ser ut, inte kan det finnas något ont i henne eller i honom eller i dem eller dom vilket de flesta så kallade kristna har gjort) så tar man faktiskt parti för Guds motståndare även om man inte vill det innerst inne.

Dom gör sitt bästa och vill väl brukar det heta. Alla kan ju inte ha samma tro (vi är alla olika) så låt oss därför samarbeta/kompromissa och riva ner alla barriärer som skiljer oss åt (om det så handlar om olika sexuella läggningar eller olika religioner/läror) så att vi ”tillsammans” kan göra allt så bra som möjligt för ALLA människor. För avgudadyrkare, otuktiga, ogärningsmän, perversa, Gudsbespottare med flera och för världen. FÖR VÄRLDEN SOM STYRS AV SATAN!!

Kommentarer

Postat av: Peter Wehlin

Publicerad 2017-07-12 16:38:18

Bästa bloggare!

Mycket i bloggen är bra och avslöjande. Men vad gäller sann evangelisk tro är den totalt frånvarande, liksom frälsningen!

Frälst att förbliva människa och kvar i synderna? Absolut inte!

Och frälst vid att "bara komma till tro"? Försoningslidandet och -offret skedde på Golgata och hur kunde Frälsaren påtaga sig deras synder som då inte existerade, varken de eller deras synder?

Som ledtråd nämner jag Johannes 17:e kapitel, där de omtalas som hade blivit Frälsarens, som han helgade sig för och de, å andra sidan, som genom dem skulle komma till tro, men som han inte helgade sig och led för... -Detta är bara början till att förstå vad det handlar om!-Det är inte bara att komma till tro och bliva frälst! Men bibeln förklarar hur det ligger till

Jag kommer att återkomma om detta, när mitt skrivarbete blir klart.

Kristenheten är fallen... mormonismen blev den falska återställelsen, men Bibeln gör också klart den sanna återställelsen, som nu, genom mig, står för dörren.

Hör av Dig!

Svar: Hej Peter!

Du skriver:

”Frälst att förbliva människa och kvar i synderna? Absolut inte!””Och frälst vid att ”bara komma till tro”?

Var någonstanns skriver jag att frälsningen innebär att vara kvar i synderna?

Och stämmer det inte att när en människa KOMMER TILL TRO på Jesus så blir den frälst?Att det är TRON som gör att människan tar emot Jesus (kan ta emot Jesus) i sitt hjärta och med sin mun avgör sig (kan avgöra sig) för honom och ber honom att bli dens Herre och frälsare samtidigt som den när detta sker, vänder om från sina synder (om den menar allvar) och ber Jesus om förlåtelse för dessa?

Om det inte handlar om tro och om att Jesus har kallat människan och den svarar på kallelsen för att den TROR/HAR KOMMIT TILL TRO PÅ HONOM, vad handlar då frälsningen om?

Sedan skriver du:”Hur kunde Frälsaren påtaga sig deras synder, som då inte existerade, varken de eller deras synder?”

Synden existerade väl långt innan Jesus kom till jorden som fullt människa och fullt Gud. Eller? Du har kanske inte läst om syndafallet och när synden kom in i världen och bland människorna och att alla människor sedan dess föds som ”syndare” med en syndanatur, en mänsklig natur, som i Guds ögon är en ond natur som inte på något sätt kan behaga Gud i sitt naturliga tillstånd.

Var det inte därför som Fadern (Gud) sände sin SON (Jesus) till jorden som hundra procent människa och hundra procent Gud? (Fadern och Sonen är ett), för att Jesus genom att ta på sig synden/synderna (alla synder, de som har varit och de som kommer att komma) och dö på korset för alla synder, skulle kunna skapa en länk mellan människan (den syndiga människan med sin syndiga människonatur) och Gud?

Ingen kan komma till Gud (till Fadern/den allsmäktige som har skapat jorden och allt som finns på jorden och under jorden) utan genom Jesus Kristus säger bibeln.

De kyrko och samfundskristna menar dock att det finns olika vägar till Gud och att alla som är snälla (enligt världens definition av vad det innebär) är Guds barn och att de utan att ta emot Jesus som Herre (utan att omvända sig till Jesus och bli födda på nytt), kommer att få tillbringa evigheten tillsammans med Jesus vilket är en lögn från Guds motståndare Satan vilken är världens furste/herre och som vill få med sig så många människor som möjligt till helvetet.
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik