Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Att göra det onda för att uppnå det goda

Publicerad 2016-11-13 18:50:00 i Jesus,

Det jag nu tänker skriva har jag tänkt skriva om ganska länge och det handlar om ifall kristna kan gå emot Guds ord, i syfte att uppnå något gott enligt världens definition av godhet.

Många kristna tycks vara av uppfattningen att ändamålet helgar medlen och att om någon ny lära (människolära) ser ut att leda till framgång och frälsning och till något positivt för människor så är det ett tecken på att läran är från Gud.

Detta trots att bibeln talar om att människoläror/människomeningar (läror, tro, tyckande) som kommer från människan (från människans köttsliga och fallna natur) och som blandas ihop med Guds evangelium, resulterar i att ett främmande evangelium, ett falskt evangelium, det vill säga i att en villolära, uppstår.

Läror som inte grundar sig på Kristi evangelium (de bibliska sanningarna) kallas i bibeln även för ”onda andars läror”. Det är med andra ord inte Gud som står bakom dessa läror utan Satan och hans andemakter. Gud accepterar inte att människor förvränger och förvanskar hans ord (lägger till eller tar bort) i syfte att få hans ord att passa dem själva och andra människor.

Vi lever i en tid där avfallet inom kristenheten eskalerar (avfall från det rena evangeliet) och där ständigt nya villoläror som kliar människor i öronen, poppar upp. Människor vill ha Gud, Jesus på sina egna premisser och falska herdar (villolärare) som kallar sig kristna och som har fått (tagit sig) titeln pastor eller präst, gör allt de kan för att tillmötesgå de krav som ställs från mänskligt håll på bekostnad av Guds evangelium och med motiveringen att Jesus älskar alla.

Jesus älskar alla så mycket påstår man från den falska kristenhetens håll och därför är det okej att samarbeta med icke evangeliska kristna och med människor som har en helt annan tro eller som inte tror alls. Huvudsaken är att det går att nå en större mängd människor och gärna alla människor i hela världen.

Detta är ekumeniken och Satans plan för mänskligheten i ett nötskal. Alla skall med och om det innebär att evangeliet urvattnas, förvrängs, förvanskas eller rent av försvinner i kompromissandans, samarbetsandans, dialogandans spår eller rättare sagt i det pågående avfallets spår, så spelar det ingen roll då Jesus älskar alla.  

Frågan är om de som vurmar för ekumeniken och för ett ljummet och urvattnat evangelium samt stödjer den katolska kyrkan (dess sedan 300 - talet avfälliga lära) verkligen älskar Jesus (hans lära) när de lierar sig med världens ande (Satan) som är Antikrists ande.

“Därpå skolen i känna igen Guds Ande: var och en Ande som bekänner att Jesus är Kristus kommen i köttet, han är av Gud, men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen” (1 Joh. 4:2-3)  

Svaret kan inte bli annat än nej men då säger de falska kristna att Jesus och hans apostlar minsann umgicks med allt och alla för att de var goda och kärleksfulla.    

Det är rätt att de drog sig till syndare (till fattiga, utsatta, horor, drinkare, avgudadyrkare med mera) och predikade bland syndare men inte i syfte att ingå i samarbeten med dem. De samtalade inte med icke troende människor om hur deras lära skulle kunna fås till att stämma överens med deras, de icke troendes lära, och de satt inte i några gemensamma kommittéer med dem för att utröna hur man skulle kunna göra alla syndare samt avgudadyrkare (enligt bibeln syndare och avgudadyrkare) nöjda och glada.

De falska kristna påstår (då de har blivit indoktrinerade) att det inte går att lämna en avfällig kyrka eller ett avfälligt samfund av idag och som befinner sig i Satans och i världens händer. Det skulle aldrig apostlarna (de kristna under de första århundradena) göra, påstår de.

Det är delvis rätt. Paulus säger att de inte skall behöva lämna församlingen (då existerade inga kyrkor utan det var Guds församlingar) utan vad man istället skulle göra och gjorde var att utesluta enskilda syndare. Majoriteten skall inte begära utträde för att en eller ett fåtal (en minoritet) av de bekännande kristna, har syndat.                

Under Paulus tid så fanns det inga falska församlingar (kyrkor) utan bara församlingar som hade blivit besmittade med falska uppfattningar. Dessa problem inom församlingarna kunde rättas till och de (församlingsmedlemmarna) fick även undervisning om avskiljande vilket inte ges inom de falska kyrkorna idag då allt accepteras i kärlekens och i humanismens (barmhärtighetens) namn för att kyrkorna är genomfalska och ruttna.

Alla etablerade kyrkor har skrivit under kontrakt med Påvekyrkan (den mest blodbesudlade kyrkan under historiens gång) via Sveriges kristna råd som de är medlemmar i och de har förbundit sig att underställa sig denna kyrka som arbetar för att bilda en världskyrka bestående av alla religioner och alla läror som utger sig för att vara andliga och som verkar för något gott..Ett nytt Babels torn utan Gud är vad man vill bygga och bygger på.
     
De som älskar Jesus och tror på hans evangelium kan omöjligt ställa upp på vad som helst (vilket många kristna gör idag) för det innebär att de ställer upp på avfallet och går emot Jesus och hans evangelium.

Bibeln säger (Beliar är ett annat namn för Satan):

“Gå inte i par med de otroende. Vad har laglöshet att skaffa och vad har ljuset gemensamt med mörkret? Hur rimmar Kristus med Beliar, och vad förenar den troende med den otroende? Hur kan Guds tempel förlikas med avgudar? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Därför säger Herren: Dra bort från dem och skilj er från dem. Rör inte vid det som är orent. Då skall jag ta emot er, och jag skall vara en fader för er, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, allhärskaren” (2. Kor. 6:14-18).

Alltså om ni gör detta så skall jag ta emot er och jag skall vara en fader för er, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, allhärskaren.

Märk väl. Det står inte att jag skall ta emot er om ni är eller vill vara snälla och goda enligt världens definition av vad som är snällt och gott eller om ni är snälla och goda utefter den situation ni lever i idag.

Att vara kristen och feminist, kristen och homosexuell, kristen och yoga utövare, kristen och ekumen, kristen som verkar för religionssynkretism, kristen som inte tror på de mest fundamentala bibliska sanningarna, är inget problem idag inom kristenheten för alla skall i kärlekens och barmhärtighetens namn med och få känna att de har en plats i kyrkorna och i samfunden som kämpar på för att bibehålla sitt existensberättigande som de vidriga lögnare de är.

Växer då inte ogräset och den goda säden tillsammans? En kristen måste väl stanna kvar i de avfälliga kyrkorna och i samfunden även om de har blivit så avfälliga så att Satan skrattar halvt ihjäl sig. Det är väl ändå upp till Gud att döma och han kommer väl förr eller senare att låta ogräset i församlingen (syndarna) få sin dom och vissna bort.

Om jag tycker att den kyrka, det samfund som jag är med i serverar gott kaffe och goda bullar, fin musik, gratis mat och mycket mer samtidigt som jag får trevlig gemenskap så kan jag gott stanna kvar.     

När Jesus talar om att den goda säden och ogräset som skall växa tillsammans intill domens dag, så talar han inte om något ogräs i församlingen (det är församlingens uppgift att rensa bort ogräset innan Jesus kommer tillbaka) utan om ogräset som växer på världens åker. Åkern representerar världen och inte församlingen.

Men bad då inte Jesus om enhet och att alla skall vara ett? Bad han och ber han inte för alla människor och för att världen skall tro att han (Gud Fadern) har sänt mig? Det är vad de falska kristna påstår men bibeln säger något helt annat.

“Jag beder för dem; det är icke för världen jag beder, utan för dem som du har givit åt mig, ty de äro dina. -såsom allt mitt är ditt, och ditt är mitt  - och jag är förhärligad i dem. Jag är nu icke längre kvar i världen, men de äro kvar i världen, när jag går till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn - det som du har förtrott åt mig - för att de må vara ett, liksom vi äro ett” (Joh. 17:9-11).

Bibeln säger även så här:

“Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig; Herre, Herre, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skola på den dagen säga till mig; Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag betyga för dem: Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig I ogärningsmän” (Matt. 7:21-23)   

Jesus bad och ber för de sant troende och om en enhet i anden (inte om en organisatorisk enhet som grundar sig på människors goda eller onda avsikter) och för dem som han har utvalt till att komma till tro.

Han ber inte för dem som förnekar honom eller som följer doktriner och läror som går emot hans evangelium för att de vill vara snälla och gudfruktiga enligt världens bedömning.

Till dem och till alla andra säger han så här:

“Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgås med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt” (1. Joh. 2: 15-17)

“I trolösa avfällingar, veten I då icke att världens vänskap är Guds ovänskap? Den som vill vara världens vän han bliver alltså Guds ovän” (Jak. 4: 4)

Han ber inte för Gudsbespottare, för människor som älskar världen och allt som finns i den,  och för människor som inte vill veta av sanningen (honom) oavsett om de påstår sig tillhöra det utvalda folket (som än idag är Gudsbespottare) eller något annat folk.

Bibeln säger vidare att vi skall pröva andarna:

“Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen. Därpå skolen I känna igen Guds Ande; var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma , och som redan nu är i världen” (1. Joh. 1-3)

Det måste ju vara oerhört dömande att som kristen hänvisa till bibelcitat som andra kristna inte vill kännas vid. Vem är jag som tar mig den rätten annat än en dömande, kritisk, inhuman, kärlekslös, obarmhärtig och mycket intolerant människa?     

“Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Så skall ske genom lögnpredikanters skrymteri, människors som i sina egna samveten äro brännmärkta såsom brottslingar” (1.Tim.4:1-2)

I de falska kristnas ögon är jag en paria, ett missfoster och en elak person som inte kan låta bli att citera den skrift de själva påstår sig stå upp för men som de inte står upp för. De vill ha Jesus och de vill ha frälsning men de vill inte kännas vid Guds ord utan försöker att få Guds ord till att stämma in med deras egna ”perversa” önskningar som de avfällingar de är.
 

Kommentarer

Postat av: Enannananonym

Publicerad 2016-11-14 01:15:31

Tack för Ditt inlägg!
Släpp inte rodret Du hanterar så väl.

Svar: Tack själv!
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik