Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Davidsstjärnan är en trolldomssymbol

Publicerad 2015-05-01 07:08:00 i Satans synagoga,

Jag är vinträdet, I ären grenarna. Om någon förbliver i mig, och jag i honom, så bär han mycken frukt; ty mig förutan kunnen I intet göra. Om någon icke förbliven i mig, så kastas han ut såsom en avbruten gren och förtorkas; och man samlar tillhopa sådana grenar och kastar dem i elden, och de brännas upp (Joh. 15:5-6)  

Det är få kristna ledare som känner till att när staten Israel grundades 1948 så var det en stor debatt om hur den Israeliska flaggan skulle se ut. Många judar ville inte ha med Davidsstjärnan på grund av dess ockulta betydelse. Men de kabbalistiska och Talmudtroende judarna (djävulens anhängare) vann debatten och därför har Israels flagga idag ett emblem som tillhör djävulen själv. Så här säger Jesus om dem:

“I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen I göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader” (Joh. 8:44)

Den judiske professorn Gershom Scholem (1897-1982) bevisar i sin bok “The Messianic Idea in Judaism” att symbolen (stjärnan) kommer från den del av judendomen som sysslar med svartkonst (vilket kallas trolldomssynd i bibeln) men som brukar kallas praktisk kabbala bland judarna.

Denna svartkonst, inom vilken man använder talismaner och amuletter, existerade innan kabbalan, och Davidsstjärnan som är ett hexagram (en sexuddig stjärna) användes tillsammans med pentagrammet (den femuddiga stjärnan) vid utövandet av svart magi.

Dessa symboler har sedan under århundradena använts flitigt av personer, häxor och dylikt, som sysslat med svartkonst. Davidsstjärnan kallas i den ockulta litteraturen omväxlande för Salomos sigill eller Davids sköld. Mayer Amschel Bauer bytte sitt efternamn till Rothschild som betyder röd sköld på tyska. Ett rött hexagram (en röd Davidsstjärna) hängdes upp på hans dörr och det blev sedan hans familjs vapensköld.

Båda symbolerna ansågs ha stor kraft emot onda andar och användes i besvärjelseriter och vid försök att kasta ut onda andar. Istället för att vända sig till Gud som bibeln lär både judar och kristna, utvecklade de judiska magikerna (trollkarlarna, de icke på Gud troende judarna) ritualer och besvärjelser för att driva ut onda andar.

Detta är förbjudet enligt gamla testamentet och människor som ägnar sig åt sådant drar på sig Guds vrede:

“När du kommer in i det land som HERREN, din Gud , vill giva dig, skall du icke lära dig att göra efter hedningarnas styggelser. Hos dig må icke finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri. Ingen som förehar besvärjelsekonster, ingen som frågar andar, eller som är en spåman, eller som söker råd hos de döda.

Ty en styggelse för HERREN är var och en som gör sådant, och för sådana styggelsers skull fördriver HERREN din Gud, dem för dig. Du skall vara ostrafflig inför HERREN, din Gud. Hedningarna som du nu fördriver lyssna väl sitt sådana som öva teckentydning och trolldom, men dig har HERREN, din Gud, icke tillstatt sådant” (5. Mos.18:9-14)

Amuletter såldes sedan till godtrogna människor med motiveringen att de onda andarna skulle hålla sig bort från dem ifall de bar dem på sig. De judiska trollkarlarna (djävulsdyrkarna) fick alltså intet ont anande människor till att köpa och bära runt på djävulens emblem i tron att de på så sätt skulle kunna hålla de onda andarna ifrån sig.

Den sexuddiga stjärnan användes också som bekant i nazityskland. Den dåvarande generationens trollkarlar (djävulsdyrkare, kabbalister, frimurare, sionister, nazister, ja alla företrädare för det antikristliga systemet och motståndare till Gud), uppmanade då (tvingade) de “vanliga” judarna att bära Satans emblem samtidigt som eliten bland judarna (kabbalisterna, sionisterna, frimurarna och satansdyrkarna) finansierade Hitler med kapital från sina banker.

Det är inte endast den sexuddiga stjärnan som visas upp och dyrkas av många idag. Den femuddiga stjärnan har blivit ännu mer populär och vi ser den nästan överallt. På kläder (tyger i allmänhet) och inte minst på barnkläder, prylar, reklam med mera och i olika färger.

Det kan vara en röd femudding (se kommunismen), ja ni minns väl från tidigare artiklar att kommunismen (Satans egen ideologi) härstammar från kabbalan och Talmud (Satans ursprungsläror) eller gula, vita blåa, svarta stjärnor etcetera. Om inte så läs föregående artikel som handlar om kommunismen och Rothschild “ska du demonstrera med Satan och Rothschild?“ samt följande mycket viktiga artiklar.

http://experimentlandet.blogg.se/2013/may/ockultism-och-falska-judar.html

http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/kabbalismens-avkomlingar.html

Oavsett vilken färg de sexuddiga eller de femuddiga stjärnorna har eller i vilka sammanhang vi kan finna dem, så är de ockulta symboler som är förbannade av Gud.

Den Israeliska flaggan är därmed förbannad av Gud. Gud kan inte gå emot sitt eget ord och Gud kan inte helga något som är orent.

“Ty likasom regnet och snön faller ifrån himlen och icke vänder tillbaka dit igen, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, så att den giver säd till att så och bröd till att äta, så skall det ock vara med ordet som utgår ur min mun; det skall icke vända tillbaka till mig fåfängt, utan att hava verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det” (Jes. 55:10-11)

Kristna som bär Davidsstjärnor som smycken eller pryder sina hem med denna ockulta trolldomssymbol (djävulens emblem) bör vet att de ställer sig själva under en förbannelse. De öppnar sig för onda ande - makter och för villoandar/demoner.

Magikernas (Satans anhängare) sätt att få kontroll över makrokosmos är genom att placera ut ockulta symboler i sin omgivning samt på prylar som folk har i sina hem och även att få människor att bära dem genom att trycka dem på kläder och skor etcetera.

De “falska” Satansdyrkande judarna som låg bakom förintelsen och kommunismen och som har legat bakom alla större konflikter och krig (massmord) i världen de senaste århundradena (inklusive de som pågår nu), hatar sina egna (precis som deras herre Satan hatar alla människor) och särskilt judar som tror på Gud och som skulle kunna ta emot Herren Jesus Kristus.

Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen. Därpå skolen I känna igen Guds Ande; var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma , och som redan nu är i världen(1. Joh. 1-3)

Var och en ande som inte bekänner att Jesus är Kristus kommen i köttet är Antikrists ande enligt skriften och det gäller även “judar“.

Är detta så svårt att förstå för kristna som sitter i sina församlingar och hyllar staten Israel, Sionismen och allt vad judendom heter utan urskiljning samt skänker pengar och startar insamlingar till denna ogudaktiga stats fortlevnad?

Säger bibelns “samlade budskap” att kristna skall samarbeta med Antikrists ande (villoandar) eller säger bibelns “samlade budskap” att kristna skall bekämpa Antikrists ande (villoandar)? Vad gjorde Jesus och apostlarna? Samarbetade de med fariséerna och de skriftlärda som hade Antikrists ande och som slutligen dödade Jesus eller hamnade de i konflikt med dem genom att de sa sanningen?

Hade de hamnat i konflikt med dem om de istället valt (som de flesta kristna gör i dag) att rätta in sig i ledet genom att vara snälla, barmhärtiga, humanistiska, kärleksfulla och fogliga (på världens vis) i förhållande till fariséerna och de skriftlärda och i sista hand i förhållande till ondskan/Satan? Tror ni inte att Jesus hade kunnat bli hur framgångsrik som helst om han hade valt att samarbeta med Satans anhang?

Om ni påstår att Jesus är er Herre (vilket ni gör åtminstone i era kyrkor och församlingar) varför samarbetar ni då med Antikrists ande och Guds motståndare? Varför avslöjar ni inte Satans fula taktik och trick?. Den splittring, söndring och det kaos som Satan idag förorsakar bland annat genom massinvandring av människor som inte har verkliga asylskäl utan som söker en bättre levnadsstandard än den de kan åtnjuta i sina hemländer.

Varför söker ni inte rättfärdigheten och uppmanar alla ni tycker synd om att söka rättfärdigheten innan ni söker Guds rike? Vad är Guds rike utan rättfärdighet? Ni må vara hur barmhärtiga och kärleksfulla som helst men utan rättfärdighet och kärlek till sanningen finner ingen Guds rike.

Är det sant att alla som väller in i Sverige idag, är helt utblottade och därför måste försörjas av de svenska skattebetalarna från dag ett eller är det så att många har både pengar och tillgångar i sina hemländer utan att uppge detta när de anländer?

Är det så att alla som kommer hit utan identitetshandlingar verkligen kommer från de länder de säger sig komma ifrån eller gör de sig av med sina identitetshandlingar för att kunna säga att de kommer från något krigsdrabbat land vilket är svårt för att inte säga omöjligt att kontrollera?

Är det så att alla som har ett Syriskt medborgarskap och som idag får permanent uppehållstillstånd automatiskt, verkligen har bott i Syrien de senaste åren och upplevt kriget eller är det många som har bott i andra länder (angränsande länder eller länder som inte tillhör mellanöstern) som tar chansen att få fri försörjning (tillgång till det svenska bidragssmörgåsbordet) för sig själva och för familjen (som har rätt att komma efter) då de kan uppvisa ett Syriskt medborgarskap? Detta har Merit Wager skrivit om på sin blogg.

https://meritwager.wordpress.com/2014/07/19/syriska-asylsokande-they-come-to-the-sweden-because-the-sweden-promise-everything-for-them-the-house-the-money-the-school-that-is-why-they-come/

Om du har ett svenskt medborgarskap så behöver det inte innebära att du bor i Sverige. Du kan ha ett svenskt medborgarskap och bo i Kina, i Afrika eller var som helst på jorden.

Men det är tabu inom kristna kretsar att ifrågasätta eller hysa den minsta misstro gentemot så kallade “flyktingar” som alla vill till just Sverige. Självklart är allt som de säger SANT och att de tar sig ända till Sverige (långt norrut där klimatet inte är det roligaste under större delen av året) kan ju inte bero på någon annat än att de tycker att Sverige är ett trevligt land med trevliga människor. Ingen kommer ju hit för att våra sinnesslöa landförrädarpolitiker har satt i system att ge alla livstidsförsörjning på skattebetalarnas bekostnad.

För att inte de vanliga (icke Satansdyrkande) judarna skall få för sig att omvända sig till Kristus indoktrineras de från tidig barndom. De får lära sig att de skall passa sig för alla ickejudar “goyims” (främst kristna och muslimer) eftersom de är onda antisemiter som liksom Hitler vill mörda dem så fort de får en chans. Att det var de falska Satansdyrkande judarna (de som kallar sig judar men om inte är några judar utan en Satans synagoga) som låg bakom förintelsen, får de förstås inte veta.

Jag känner din bedrövelse och din fattigdom - dock, du är rik! - och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga(Upp. 2:9)

Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga; ja, jag vill göra så, att de komma och falla ned för dina fötter, och de skola förstå att jag har fått dig kär(Upp. 3:9)

Enligt ockultisterna så visar bärarna av symbolerna sin lojalitet till deras sataniska ordning, agenda eller världsordning (vad man väljer att kalla det), när de bär symbolerna. Det spelar ingen roll om de inte själva vet vad symbolerna betyder (vilket antagligen var fallet med Davidsstjärnan i nazityskland). Det är bara bra för då kan Satan arbeta ostört. Hans mål (och han skyr inga medel) är att steg för steg ta över allt som är heligt och att krossa Guds rike på jorden.

Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna (Ef. 6:12)

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik