Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Sionisternas patent på sanningen

Publicerad 2014-11-24 12:13:00 i Ideologier,

De judiska sionisterna och kabbalisterna har förutom den ekonomiska makten, i sitt ägande av (eller inflytande över) alla banker, industri och handel), makten över massmedia, utbildningsväsende (såsom högskolor och universitet), kultur (utgivande av litteratur, förlagsverksamhet), och underhållningsindustri (där massorna fördummas).

Sionisterna har alltid varit medvetna om att inflytande över dessa sektorer är av största vikt för opinionsbildningen. Den sionistiska propagandan arbetar ständigt med att indoktrinera massorna i den riktning de önskar. Man verkar för nationsupplösning (upplösning av de olika länderna och deras kulturer, historia, religioner, traditioner) i syfte att ena världen under en världsregering och en världsreligion (i vilken Satansdyrkan skall råda).

Man försöker att bygga ett nytt Babels torn och utplåna de gränser som är ett skydd mot Satan och hans attacker för att kunna placera Antikrist (sionisternas konung) och hans anhängare (i himlarymderna och på jorden) på tronen som härskare över ett enat antikristligt rike i vilket mänskligheten kommer att påtvingas en antikristlig Satansreligion bestående av ett hopkok av häxeri, dyrkan av de babyloniska förhistoriska gudarna (Isis, Osiris, se frimureriet), soldyrkan, måndyrkan, djurdyrkan, ja dyrkan av alla möjliga slags vederstyggliga avgudar i himmelen, på jorden och under jorden.  

Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundra sextiosex(Upp. 13:16-18)

Talet 666 (som är en människas tal) hittar vi i första konungaboken i samband med kung Salomo (en människa) som vi nyligen har skrivit om här på bloggen. Kung Salomo var en Guds tjänare och högt älskad av Gud innan han gav sitt liv åt Satan och började dyrka avgudar, det vill säga blev en Satansdyrkare. Guldet (vad är det sionisterna traktar mest efter om inte guld, se Sion vises protokoll) som årligen inkom till kung Salomo vägde sex hundra sextiosex talenter.

“Det guld som årligen inkom till Salomo vägde sex hundra sextio sex talenter” (1.Kon. 10:14)

Kung Salomo dog i synd men hann under åren efter sitt avfall och fram till sin död med att ge form åt Kabbalan, som den moderna judaismen (sionismen) tillsammans med texterna från Talmud eller med andra ord, de äldstes stadgar (som Jesus kritiserar), vilar på. Kabbalan (traditionen, mysticismen) ingår vidare i frimurarnas symbolvärld.

Sionisterna har lyckats tillförskansa sig makten att få bestämma över vad som är sanning och lögn i alla de konflikter där gruppen själv är inblandad. Denna makt har man kunnat ta sig tack vare ihärdiga indoktrineringskampanjer i vilka judarna, allt sedan förintelsen, har “utnyttjats” genom att ständigt framställas som offer vilka har lidit och alltid (även i framtiden och i hela evigheten) kommer att få lida under mer förtryck och förföljelser än några andra folk på hela jorden.   

Faktum är att sionisterna (kabbalisterna, Satans tjänare) som inte är några judar utan en Satans synagoga, har utnyttjat judarna (de på Gud troende judarna), för sina egna maktfullkomliga syften.

Jag känner ditt lidande och din fattigdom - men du är rik - och jag vet hur du smädas av dem som kallar sig judar men inte är det utan är en Satans synagoga(Upp. 2:9)

Se, jag skall låta några komma från Satans synagoga, några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger(Upp. 3:9)

I föregående artikel “De verkliga rasisterna och dess rötter” tar vi upp sionistbankirernas (de flesta även kabbalister och frimurare) stöd till både Hitler och Kommunisterna genom vilka de (sionisterna) kunde flytta fram sina positioner. Idag står vi inför deras slutliga maktövertagande eller rättare sagt inför deras efterkommandes slutliga maktövertagande. Det kontantlösa samhället!

Laglöshetens hemlighet har verkat genom århundradena (gått i arv) som just en hemlighet och frågan är var hemligheter trivs bäst. Är det i “demokratiskt” valda församlingar (i ljuset, i det öppna), där vem som helst kan se vad som sker, eller är det i hemliga ordnar (i mörkret, i det fördolda), där endast ett fåtal tillåts att närvara, tillåts att se vad som sker?

Hur många journalister och massmedia representanter har ställt sig frågan varför de inte är välkomna när “de ljusskygga” skall ha sina möten eller vad anledningen är till deras ljusskygghet?

Utan Satans synagoga och det kapital som dess medlemmar under århundraden har förvärvat genom stöld från olika befolkningar (människor), skulle vare sig förintelsen eller kommunismens massmord ha ägt rum. Genom pengarna och pengarnas makt har man kunnat egga upp folk mot folk, grupp mot grupp (vilket man gör fortfarande) för att när hatet har nått sin kulmen, och antagonisterna känner behov av att ta till vapen, finansiera båda sidor eller alla som är inblandade i konflikten om det är fler än två grupper.    

Långt ifrån slagfälten och från stridszonerna har sionisterna (Satans synagoga) bekvämt kunnat luta sig tillbaka när unga naiva soldater villigt har offrat sina liv för vad de trott vara sitt land men som i själva verket har varit för sionisterna (som på så sätt har kunnat öka sina rikedomar) och deras herre Satan vilken endast är ute efter att åstadkomma död och förstörelse då han inte själv kan skapa något av värde. Som den ömkliga fegis han är, ger han sig på Guds käraste skapelse, människan, eftersom han inte kan komma åt Gud.

Ingen människa (ensam eller i grupp) skulle kunna tänka ut en sådan detaljerad ondska som beskrivs i Sion vises protokoll vilka så gott som har uppfyllts helt och hållet när kontanterna plockas bort. Det är Satan själv som ligger bakom de tjugofyra sataniska protokollen och han använder sig (precis som han gjorde under kung Salomos tid) av människor som har givit sina liv för honom (ockultister, kabbalister, frimurare, sionister och andra som dyrkar mörkrets makter) för att manifestera och verkställa sina onda planer.

Han intalar sina undersåtar bland de vanliga människorna att framgång, rikedom, konkurrens, självförverkligande, status, ära är det mest eftersträvansvärda här på jorden och att de kan uppnå allt detta och mycket mer om de följer honom (dyrkar honom). På samma sätt försökte djävulen få vår Herre Jesus på fall genom att fresta honom i öknen och erbjuda honom allt världsligt gott inklusive makten över alla riken.

Jesus genomskådade djävulen (Satan) och bad honom att försvinna men människorna (alla människor) har till skillnad mot Jesus, en syndanatur. Hos icke troende är denna syndanatur dominerade och den driver dem till att vilja gå sina egna vägar utan Gud och även till att vilja bli gudar. Satan slog sig också fri från Gud, valde att gå sin egen väg och ville sedan sätta sig över Gud (därav hans fall), bli som Gud, så det är inte konstigt att Satans barn önskar att följa i sin faders fotspår och även gör så.  

De som är lojala mot sionisterna (däribland kan nämnas alla politiker samt de politiska partierna, all etablerad massmedia, alla kyrkor och församlingar, hela rättväsendet, alla myndigheter med mera) kan för det mesta och i kombination med lämplig utbildning, se fram emot ett liv i världsligt överflöd. Om de (såtillvida att de befinner sig i toppen av dessa institutioner), mot förmodan förlorar en position, ett arbete, på grund av kriminalitet eller annan ondska, så får de genast ett nytt toppjobb efter den obligatoriska timeouten.

När det gäller massmedia representanter så har vi ett färskt exempel, Expressens Thomas Matsson, vilken borde ha placerats bakom lås och bom vid det här laget (på grund av de simpla uthängningarna av människor som använder sig av den grundlagstadgade yttrandefriheten), tillsammans med Aschberg och hans kompanjoner, men som istället befinner sig på fri fot och är på G med ytterligare en indoktrineringskampanj (på skattebetalarnas bekostnad) gällande förintelsen och dess offer (de sex miljoner judarna) som vi inte någonsin får glömma. Inte ens för en sekund.

http://bloggar.expressen.se/thomasmattsson/2014/11/premiar-i-dag-ny-sajt-om-andra-varldskriget/

Alla kristna, socialdemokrater, zigenare, handikappade, oliktänkande (av alla de slag) vilka också strök med under nazismens härjningar, spelar det ingen roll om vi glömmer (dessa nämner man inte ens), bara vi inte glömmer de sex miljoner judarna.

Är det inte ytterst märkligt att inte en enda journalist ifrågasätter varför förintelsepropagandan återkommer gång på gång och med jämna mellanrum samt i olika former (böcker, debatter, föreläsningar, dokumentärer, filmer, tidningsartiklar med mera) när det inte gäller andra folkmord (många ännu värre) som har inträffat under historiens gång?

Är det inte lika märkligt att de som ifrågasätter sionismen, oavsett vilka fakta de lägger fram, omgående blir betraktade som dumma och outbildade konspirationsteoretiker utan verklighetsförankring eller ännu värre, som jude hatare och antisemiter?

Sedan när blev det brottsligt att ifrågasätta ideologier och religioner ? Om en ideologi eller religion befrias från granskning (på gott och ont) vilket är fallet med sionismen, och man sätter stämpeln antisemit, människohatare eller något annat nedsättande på dem som ändå yppar en kritisk synpunkt, skapas en atmosfär av fruktan.        

Denna fruktan genomsyrar hela vårt samhälle idag. Det pratas vitt och brett om frihet, demokrati och solidaritet men om det inte finns frihet att framföra negativa synpunkter när det gäller religioner eller rasistiska politiska ideologier, så går det inte att tala om någon verklig frihet. Inte heller går det att tala om demokrati (för den gäller inte dem som kritiserar) eller solidaritet (solidariteten innefattar inte kritikerna för de är onda och skall hatas).

Om någon hyser förbjudna åsikter får den skylla sig själv om den råkar illa ut fysiskt eller förlorar sitt levebröd. Var finner vi något liknande om inte i renodlade diktaturer? Det är tyvärr så demokratin fungerar i vårt schizofrena (sioniststyrda) land Sverige som ger näring åt en patologisk godhet (det är synd om alla, allas lika värde, vi står upp för rättvisa och kärlek) och en patologisk ondska (hata och motverka alla som har mage att tänka själva och som är kapabla till dra slutsatser som råkar kollidera med sionisternas agenda för världen).

Trots att faktauppgifter, som styrker kritikernas påståenden angående sionisterna och sionismen, gång efter annan läggs fram, så gör man allt från sionistiskt håll för att ignorera, nedtysta, håna, förlöjliga eller registrera sina motståndare. Man har lyckats få med sig i stort sett alla grupper i samhället och de tror i sin naivitet att de stödjer judarna och judendomen när de istället stödjer Satan och han anhängare (bankirsionisterna, kabbalisterna och de ockulta frimurarna) samt deras framväxande antikristliga rike där kronan på verket är ett kontantlöst slavsamhälle.

Det har numera blivit ett brott att kritisera sionisterna och sionismen för man likställer kritiken med kritik mot judendomen och judar (som det alltid är synd om och som allt sedan förintelsen har varit offer för alla folks illvilja vilket vi redan nämnt). Detta borde få människor att reagera, i synnerhet efter att ha läst artiklar likt denna, men istället talas det om hat och näthat om man inte använder sig av de gamla vanliga orden, jude hat, rasism, nazism och antisemitism.

Alla obekväma åsikter verkar ha samlats under den populära benämningen näthat och de som bestämmer vad som är näthat är givetvis de som inte får kritiseras. Det vill säga sionisterna som har tagit patent på sanningen.

Att säga sanningen är lika med hat och att säga sanningen på nätet är lika med näthat. De som säger sanningen är närmare bestämt, inte snälla mot dem som gör allt för att dölja sanningen. De är (enligt dem som vill dölja sanningen) “hatiska” och detta är ju inte bra med tanke på att vi alla, förutom att vara snälla, skall vara kärleksfulla, medmänskliga, rättvisa, solidariska, generösa och goda mot allt och alla.

Det ska vi vara men inte mot lögnen, Satan och synden om vi vill tjäna Herren Jesus Kristus.

Kommentarer

Postat av: Lennart

Publicerad 2014-11-27 21:43:59

Har kommit fram mycket information nu om segrarnas behandling av förlorarna under åren 1944-1947 och efteråt. Man har försökt dölja de öden som drabbade de besegrade tyskarna under dessa hemska år. Vilka var egentligen de ondaste, brutalaste och hänsynslösaste? Sanningen sipprar fram.Det finns en bok som heter "Hellstorm, The Death of Nazi Germany", som tar upp ämnet. En annan bok heter "Other losses" som beskriver Eisenhovers massmord på drygt en miljon kapitulerade tyska soldater.

http://www.texemarrs.com/122014/hellstorm.htm

Svar: Tack för informationen Lennart! Böckerna du nämner verkar intressanta.
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik