Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Spelet för gallerierna fortsätter

Publicerad 2021-01-18 22:42:40 i Satans synagoga,

Att den nuvarande påven som kallar sig för Guds/Jesus ställföreträdare här på jorden trots att han är en människa av kött och blod, är Jesuit vet de flesta vid det här laget men hur är det med Donald Trump?

Påven är (som de flesta vet) den romersk katolska kyrkans överhuvud vilken har cirka 1.3 miljarder anhängare i världen. Med det är den den största ”kyrkan” och en ”kyrka” som har den ”RELIGIÖSA MAKTEN” här i världen och makt över alla andra ”kristna” kyrkor och samfund som måste rätta sig efter den.

I Sverige sker det genom Sveriges kristna råd, ett råd som ledarna för alla etablerade kyrkor (samfund) har sagt ja till att bli medlemmar i trots att majoriteten av de ”vanliga” medlemmarna i kyrkorna och i samfunden inte har en aning om det och ofta inte heller vet vad Sveriges kristna råd är för något eller vad deras mål är och att de genom att vara medlemmar i kyrkorna och i samfunden indirekt stödjer den katolska kyrkan och dess sataniska lära.

Ni kan läsa mer om Sveriges kristna råd i länkar nedan.

När det gäller D. Trump så vet vi idag att det inte går att bli president i USA utan att kalla sig ”KRISTEN” och utan att stödja SIONISMEN och ”STATEN” Israel liksom ingen kan bli påve som inte gör detsamma. Att som påve eller president ge sitt stöd till frimurarna/till frimureriet är även det ett måste.

USA och presidenten (idag Trump eller om han nu har avgått och lämnat plats för Biden) har den VÄRLDSLIGA MAKTEN.

Den RELIGIÖSA MAKTEN (med RKK i spetsen, alltså skökan som Uppenbarelseboken talar om och som har samlat ihop småskökorna, de övriga ”kristna” kyrkorna bland annat i Sveriges kristna råd här i Sverige) samarbetar med den världsliga makten och har så alltid gjort sedan kejsare Konstantinus av Rom skenkonverterade till kristendomen år 313.

Efter det har det bara gått utför för kristenheten som har skaffat sig ett ANNAT evangelium och en ANNAN Jesus och som är ett evangelium FÖR VÄRLDEN och som syftar till att FRÄLSA världen genom samarbeten och kompromisser med världen och inte minst med världens makthavare.

Var det vad Jesus/Gud gjorde när han kom till världen? Var hans mission att FRÄLSA VÄRLDEN?? Är det hans vilja att vi som vill följa honom och som har blivit frälsta till honom, som tror på honom, skall göra så för att få vara kompisar med världen och med så kallade ”kristna” som vägrar tro på det sanna evangeliet och på den sanna Jesus/Gud och som har skaffat sig en annan Jesus och ett annat evangelium?

Kom han inte för att FRÄLSA OSS FRÅN VÄRLDEN eller är det något jag har missat?

Tillhör påvar och presidenter (även D. Trump kallar sig för kristen) och övriga ”kristna” som älskar världen och som samarbetar och kompromissar med världen, Jesus/Gud?

Är de hans barn?, tillhör de hans rike eller är de herren över världens barn (vem är herren över världen?) och med det tillhörande herren över världens rike?

Om de har en annan fader/herre och tar alla chanser att få samarbeta och kompromissa med världen, med världens herre (med makthavarna i världen) är de då våra BRÖDER och SYSTRAR i TRON? Tillhör de vår familj på det andliga planet eller tillhör de det andra andliga riket, alltså världens rike?

Ytterst sätt så finns det endast två riken här i världen och det är Jesus/Guds rike och världens rike. En människa tillhör antingen det ena eller det andra riket PÅ DET ANDLIGA PLANET!!

Det går inte att tillhöra båda rikena och att tjäna två herrar (riken) SAMTIDIGT även om man är PÅVE eller PRESIDENT eller kallar sig för något annat!

Att vara Jesuit (som den nuvarande påven är, se länkar nedan), eller sionist (att stötta den politiska ideologin sionismen) eller frimurare (att tillhöra ljusskygga ordnar som verkar i det fördolda och i mörkret och inte i ljuset eller att stötta dessa) och samtidigt mena sig vara frälst till Herren Jesus Kristus (mena sig vilja följa honom) är omöjligt enligt Jesus/Gud själv och skriften.

Att det pågår en kamp i andevärlden som vi kan läsa om här:

Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna”(Ef. 6:12)

är något som många som kallar sig för ”kristna” inte vill kännas vid. De är inte intresserade av att identifiera fienden genom att PRÖVA ANDARNA för att se om dessa är av Gud/Jesus eller om de är Jesus/Guds motståndare utan de köper gladeligen och utan att blinka precis allt som den antikristliga anden (som människor som styrs och leds av denna) vill att de skall köpa, vill att de skall tro.

Den antikristliga anden hos de antikristliga är ju ganska snäll och trevlig när den omskapar sig till att likna en ljusets ängel precis som herren bakom den antikristliga anden gör.

Åtminstone så är den snäll och trevlig om man är snäll och trevlig mot den och det är tyvärr det som gäller inom kristenheten (bland de religiösa, falska kristna) idag.

Alltså att vara snäll och trevlig mot Satans ande (INTE ATT PRÖVA ANDARNA FÖR ATT SE OM DE KOMMER FRÅN JESUS/GUD!!) för då kan den vara snäll och trevlig tillbaka och så är ju allt frid och fröjd, eller hur?

Gå inte emot den antikristliga anden (den vill ju inget ont, det enda problemet är att den inte har blivit FRÄLST till Jesus/Gud) utan försök att istället smeka den medhårs och att samarbeta och kompromissa med den. Då går det dig väl som frälst till Jesus/Gud, eller hur??

Det går till och med att bli riktigt, riktigt populär genom att inte pröva andarna och istället säga sådant som människor (så många som möjligt och kristna eller ej) vill höra och inte minst NÄR DE VILL HÖRA DET och har behov av att höra det.

Att vara salt och ljus i världen (i denna värld som styrs av herren över världen, av Satan) vad betyder det enligt Jesus/Gud, apostlarna och bibeln?

Betyder det att försvara ogudaktigheten och de ogudaktiga (de som styrs av den antikristliga anden och ytterst sätt av Satan) vilka är Jesus/Guds fiender och som tillhör ett annat rike som de bygger upp (bygger på) för glatta livet idag samtidigt som majoriteten av de så kallade ”kristna” ser fram emot att få ett VACCIN mot ett vanligt VIRUS och som de ogudaktiga har framställt och som de inte själva (de ogudaktiga) vet vad det innehåller, och som de vill att de skall ta?

Men tänk om ”vaccinet” kommer från Jesus/Gud? frågar sig bland annat Christer Åberg på apostlagärningarna 29 och som kallar sig för kristen (utan att pröva andarna) när regeringen idag har köpt in en massa vaccin utan att fråga hur många som vill ha detta vaccin, dessa vacciner, och som tids nog kommer (med myndigheternas hjälp) att börja tvångsvaccinera alla människor men utan att kalla det för tvång eller för tvångsvaccinering, utan för VALFRIHET.

Om du skall kunna besöka ett sjukhus, en vårdcentral, din tandläkare, ett bibliotek, ett muséum, gå till apoteket, till bokhandeln, till mataffären eller kunna resa och röra dig hur du vill eller ens kunna gå utanför din dörr i framtiden (som snart är här) och träffa andra människor så måste du först vaccinera dig ochBEVISA att du verkligen har gjort det? Det är vad som kommer att ske och vad vi har att se fram emot!

Vaccinationspass är redan på gång!!

Det räcker inte att säga att jag har vaccinerat mig mot polio, stelkramp, smittkoppor, påssjuka med mera med mera och att jag är frisk och har känt mig frisk de senaste åren/decennierna (förutom ett par vanliga förkylningar, någon maginfluensa etcetera) utan det handlar om att kunna bevisa att man har tagit vaccin mot detta Coronavirus.

DET ÄR VAD DE OGUDAKTIGA/SATANS TJÄNARE KALLAR FÖR VALFRIHET!! ÄR DET VALFRIHET???

De falska ”kristna” ser inte vart vi är på väg för de vill bara vara populära och bli populära bland ALLA (så många som möjligt) och de kan gå hur långt som helst (vilken ande är det som driver dem?).

Frälsningen finns endast hos Jesus/Gud och inte inom den katolska kyrkan, inom den politiska sionismen eller inom frimureriet eller inom kyrkorna (bland ”kristna” vars kyrkor och samfund numera är underordnade den katolska skökan oavsett om de är medvetna om det eller ej) som predikar ett annat evangelium och en annan Jesus, ett evangelium och en Jesus som människor (ALLA) kan eller kan tänka sig att ta till sig.

Många och inte minst de ”kristna” köper den sataniska agendan, agenda 2030, som Satans tjänare ligger bakom och som pågår idag och spottar ut sig från sina bloggar och hemsidor (Webbkyrkor) det ena idiotiska efter det andra för att få vara eller bli populära med allt vad det innebär och så länge det går.

Jesus/Gud har kontrollen och skriften skall fullbordas. Den stora vedermödan som Uppenbarelseboken beskriver har börjat. Hur kan jag veta det? Fråga inte mig utan Jesus/Gud.

Vad handlar den stora vedermödan om som bibeln beskriver? Är vedermödan en vedermöda för världens människor eller pratar Jesus/Gud, apostlarna och bibeln till DOM TROENDE OCH FRÄLSTA TILL JESUS/GUD om det som kallas för den stora vedermödan?

Tänk till lite nu ni som kallar er för ”kristna” men är så fega så att ni inte ens vågar kommentera det jag skriver här på bloggen eller vågar skicka länkar till det jag har skrivit.

Vad är det värsta som kan hända någon som har blivit frälst till Jesus/Gud? Är det inte att inte längre kunna tala fritt och umgås fritt med sina bröder och systrar och som Jesus/Gud leder dem att tala?

Varför ställer kyrkorna upp på att ha digitala möten, digitala Gudstjänster (varför stänger de ner sina kyrkor och samfund?) istället för att träffas och det på grund av ett hot från det antikristliga lägret?

Tror dessa ”kristna” att deras egna bröder och systrar skall smitta dem med Corona eller med pesten eller med något annat när han har lovat att vara med dem som tror på honom och som står fast vid honom in till tidens slut, ände?

Sörjer han inte för sin församling och för sina barn, de som tillhör hans familj eller är han ute efter att smitta en ”kristen” familjemedlem så att den kan föra smittan vidare till andra som tillhör HANS familj och samma familj?

Det finns inget Virus (oavsett vad man kallar detta virus) som kan slå ner Guds/Jesus sanna församling (hans andliga familj) men däremot så finns det ett virus, ett stort ANTIKRISTLIGT virus som kan göra det och som numera har spridit sig likt en löpeld inom den så kallade kristenheten.

De ”kristna” som kallar sig för kristna men som inte är några kristna utan som samarbetar med Satans synagoga (som har blivit en del av den) kan inte förstå att vedermödan har börjat och de kommer inte heller förstå när MÄRKET är på G eller när de väl har tagit märket.

Att ge sin kärlek till det ANTKRISTLIGA systemet kommer att leda till att de tar märket som Uppenbarelseboken talar om förr eller senare om de inte redan har gjort det.

Om sedan märket handlar om vacciner, om att vara för eller emot Trump eller Påven eller om att ställa upp på det kontantlösa samhället och i och med det bli bankernas (Satans synagogas slavar) eller om något annat är egentligen oväsentligt.

Den som säger JA till det antikristliga systemet har tagit eller kommer att ta MÄRKET förr eller senare och vad det än innebär!! Så enkelt är det!!

Läs mer om Sveriges ”kristna” råd här:

https://experimentlandet.blogg.se/2020/february/sveriges-kristna-rad-star-upp-for-skapandet-av-en-varldsreligion.html

Och här:

https://experimentlandet.blogg.se/2020/march/sveriges-kristna-rad-har-utbildning-for-imamer.html

Här om Påven:

https://experimentlandet.blogg.se/2015/december/paven-har-instruerats-att-uppfora-sig-som-en-hycklare.html

Och här om den katolska kyrkans koppling till Rothschildagenten George Soros:

https://experimentlandet.blogg.se/2016/january/katolska-kyrkans-koppling-till-rothschildagenten-soros.html

Här ännu mer:

https://experimentlandet.blogg.se/2013/august/lagloshetens-evangelium.html

 

Kommentarer

Postat av: eternal

Publicerad 2021-01-20 13:02:14

Bästa blogg jag läst, vill gärna komma i kontakt med dig!

Postat av: Anonym

Publicerad 2021-01-22 22:40:36

Din blogg är bäst ja!

Svar: Varför tycker du att den är bäst?
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik