Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Påven har instruerats att uppföra sig som en hycklare

Publicerad 2015-12-30 07:37:00 i

Alla “vakna” kristna kan idag se hur det ursprungliga evangeliet, Kristi evangelium, allt snabbare byts ut mot ett falskt socialt evangelium, ett “laglöshetens evangelium“, som INTE förnekar Guds existens, tvärtom, men som menar att Gud är alla människors andliga fader även om de inte tror på honom samt att alla vägar (religioner/läror) bär till Gud.

Detta trots att vår Herre Jesus Kristus säger:

“Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh. 14:6).

Den romersk katolska kyrkan har, som vi skrev i det föregående inlägget, numera gått så långt som till att sluta upp med att försöka omvända judar till kristendomen.

Skökan som redan under början av trehundratalet lierade sig med den världsliga makten och som tillsammans med denna ligger bakom de värsta förföljelserna (blodbaden) av mänskligheten som skett i kristendomens namn (inte minst korstågen), har tillmötesgått ADL, s (Anti Defamation League) och andra sionistiska lobbygruppers krav på att judar inte är i behov av Guds evangelium. Detta trots att Herren Jesus Kristus säger:

”Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar in till tidens ände” (Matt 28:19-20)

Bakom dokumentet ”Nostra Aetate” står påven, tillika jesuiten, Franciskus och för att kunna förstå hur påven med sina cirka 1,3 miljarder anhängare kan gå med på att en grupp människor (judarna) inte längre skall få ta del av ”det glada budskapet” måste vi gå tillbaka till det hebreiska mysterieförbundet och blodsförbundet som ligger till grund för den sammansvärjning, VÄRLDSFRIMURERIET, vilken världens makthavare direkt eller indirekt har rättat sig efter de senaste århundradena och, inte minst, fortfarande rättar sig efter.

Istället för att värna om mänskligheten (vilket är Guds vilja) så värnar detta förbund dess medlemmars politiska och ekonomiska intressen för de icke judiska folkens exploatering och underkastelse.

Ändamålet helgar medlet och list, bedrägeri, förfalskning, våld, mord, ja till och med massmord är tillåtet om det leder till det uppsatta målet som är världsherravälde, en ny världsordning (NWO), och en Antikrist på tronen.  
 
Den katolska kyrkan har genom alla sina avsteg från bibeln, det sanna evangeliet, Jesu Kristi lära, under århundradena, ställt sig till Satans förfogande. Påvarna har bland annat kallat sig för Guds ställföreträdare på jorden trots att bibeln säger att ingen mänsklig varelse kan vara Guds ställföreträdare på jorden utan att det är den Helige Ande som är Guds ställföreträdare.
 
Alla avsteg från bibelns lära har gjort det möjligt för mörkerkrafter att infiltrera kristenheten (kyrkan) och särskilt det kristna ledarskapet. Gud har tillåtit detta eftersom de inte har haft kärlek till sanningen utan har funnit behag i orättfärdigheten. (2. Tess. 2: 10-12)

Infiltration har använts flitigt och används än idag när det gäller att tillförskansa sig makt över samhällen och dess olika områden. Inte minst inom kyrkan. Katolska kyrkan infiltrerades 1534 av den judiska ockultisten Ignatius av Loyola vilken grundade den militanta Jesuitorden tillsammans med två andra judar vid namn Polanko och Frans Borgia.  

Det är den orden som påven (vilken anser sig vara Guds ställföreträdare på jorden) är medlem i.

Ignatius tillhörde en från judendomen härstammande adlad spansk familj från Baskerlandet och var en av de till skenet kristna judarna, kallade Maranner, som århundraden igenom i hemlighet så segt hållit fast vid sin judendom, sin ras och sina hemliga lagar. 1925 kunde de yrka på återupptagande i judendomen.

Trots att de blivit döpta i Kristus gick de alltså tillbaka till en religion (tro) som inte erkänner Kristus och hans gudomlighet samt lära och som använder sig av en “helig” skrift (Talmud) i vilken Jesus smädas och kränks.

Ignatius var också medlem i Alambrados hemliga förbund, det vill säga i “de upplystas” Illuminaternas förbund, som mestadels bestod av tvångsdöpta judar och som hörde till de mest förkastliga av “Änkans bröders, frimurarordens system.    

Efter mönster av denna Illuminatiorden, som påminner om den av jesuiten tillika juden, Adam Weishaupt i Tyskland grundade Illuminatiorden 1776, omgestaltades den nyuppståndna orden efter Loyolas död 1556 av den andra jesuitgeneralen Lainez - en döpt jude.
 
Börjar ni se sammanhangen?

“Societas Jesu”, Jesussällskap, blev ett hemligt förbund i kyrklig dräkt och under bibehållande av de av Loyola skapade kyrkliga formerna. Jesuitgeneralen Lainez vann bland annat Genua för orden då han höll predikningar om något så intressant och nödvändigt inom religionen som handels och växelrätt.  

Den tredje jesuitgeneralen härstammade från den spanska judiska familjen Borgias, som till judendomens gagn hade levererat påvar och kardinaler till kyrkan. Däribland Calixtus III och Alexandet VI.

Döpta judar (skenkristna) och andra som inte har trott på Kristus, har alltså under mycket lång tid (ivrigt påhejade av Satan), ägnat sig åt att byta ut det ursprungliga evangeliet mot ett falskt evangelium. Det är inget som har skett av en slump som ni säkert förstår så här långt om nu någon tror det. Inte heller sker den pågående massinvandringshysterin (folkutbytet) av en slump, att nämna i förbifarten,,, och det är samma krafter, Antikristliga krafter, som ligger bakom.

Resultatet när det gäller kyrkan ser vi idag i och med ett stort avfall bland kristna som hänger sig åt villoläror och onda andars läror och som lyssnar till allt som kliar dem i öronen samt sätter sin tilltro till ett socialt evangelium utan frälsning.

Här följer ett utdrag ur den fasansfulla Jesuiteden (känsliga läsare varnas), Satans egen ed som påven (vilken ser sig som Guds ställföreträdare på jorden) har svurit då han förutom att vara påve är en jesuit:

“Min son, du har redan instruerats att uppföra dig som en hycklare: Att vara katolik bland katoliker, och att vara spion bland dina egna bröder - att inte tro på någon människa, att inte lita på någon människa. Att vara reformert bland de reformerta, att vara hugenott bland hugenotterna, att vara en kalvinist bland kalvinisterna. Bland protestanterna - var i allmänhet en av dem! Tillägna dig deras tillit, och försök till och med att tala från deras predikstolar.

Framhåll med hela din naturs lidelse vår heliga religion och påven. Sänk dig så djupt att du blir en jude bland judarna, så att du blir i stånd till att insamla information som kan vara till nytta för orden, som en trofast påvlig soldat. Du har instruerats att lömskt så svartsjukans och hatets frö mellan stater som tidigare hade fred, och hetsa dem till blodsdåd genom att du får dem att gå i krig, och skapar revolutioner och inbördeskrig i samhällen, provinser och länder som varit självständiga och framgångsrika, som odlat konst och vetenskap och glatt sig åt fredens välsignelser.  
     
Ta parti för förkämparna i hemlighet, i samråd med din Jesuitbroder… som kanske står på den andra sidan, och öppet går emot den sida som du har förbindelse med….så att kyrkan tillslut blir den segrande parten, i de överenskommelser som gjorts vid fredsförhandlingarna, och att målet rättfärdigar medlet.

Du har instruerats i din uppgift som spion, att samla in all statistik, fakta och information som det står i din makt från alla källor. Att vinna familjens tillit hos protestanterna och kättare av varje klass och natur, liksom hos handelsmannen, bankmannen, advokaten och på skolor och universitet - i parlament och lagstiftande församlingar, hos myndigheterna och statsråden - att vara allt för alla människor, för påvens sak, vars tjänare Ni är in i döden”.

Frågan är vilken Gud påven Franciskus är ställföreträdande för här på jorden som jesuit. Knappast att det kan vara de kristna och judarnas Gud (Abrahams Gud) som är påvens gud.        

VAKNA!!!

Påven berättar hur han blev jesuit:

http://jesuiterna.se/varfor-blev-paven-franciskus-jesuit/

Mer om Marraner:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/marraner-sionister-och-alla-andra.html
 

Kommentarer

Postat av: GOTINNA

Publicerad 2015-12-30 16:51:41

Mycket intressant i sammanhanget:

http://gloria.tv/media/Jpaa9n6FNgo

Svar: Tack!
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Maria

Publicerad 2016-01-01 20:59:21

Hej! Bra artikel, d v s detta borde ju alla läsa..Jag lägger in den på min sida nu. Tack! FRID. /Maria

Svar: Hej och tack! Guds frid!
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik