Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Folkvalda FRIMURARE!

Publicerad 2023-05-24 13:02:00 i Allmänt,

Dom flesta så kallade ”vanliga” människor vet inte vad frimureriet är för något och vad det innebär och det gäller i regel även frimurarna själva om dom tillhör de lägre graderna.

Vi har skrivit mycket om frimurare/frimureriet (dess ursprung) här på bloggen (se länkar nedan!) och om att en hel del inom rättsväsendet (allt från poliser till domare) samt vissa som har höga positioner inom kyrkorna (biskopar, präster etcetera) är frimurare (vilket är illa nog) men att FOLKVALDA politiker tillåts att ha något att göra med denna ljusskygga sekt är både ett HOT och ett HÅN mot den demokrati och den ÖPPENHET de menar sig stå upp för.

Detta eftersom deras lojalitet i första hand inte är till landet och till folket (till deras väljare även om det skall se så ut) utan till FRIMURARRÖRELSEN som dessutom är en världsvida rörelse.

Att de har rätt att ägna sig åt vad de vill på sin ”fritid” kan man kanske tycka men alla som vet vad frimureriet är och innebär vet att det inte handlar om något harmlöst fritidsintresse som att spela golf eller segla med mera då de har svurit en ED på att alltid sätta rörelsen först.

Helt naturligt kommer då deras uppdrag som politiker/folkvalda i andra hand.

Medierna som har i uppgift att granska makten och att värna om demokratin vill förstås inte ta i detta då det finns många frimurare på olika positioner även inom medierna.

Kontentan blir att de alla håller varandra om ryggen (de utgör en grupp för sig oavsett vilka partier de till det yttre tillhör eller röstar på) men låtsas utåt sätt som om de står på folkets (folkens) sida som DEMOKRATER även om de bekänner sig till olika ISMER.

Att detta skulle kunna vara och är förödande för ”demokratin” tystas ner.

De alternativa medierna fortsätter att mala på om en elit, om en elit som inte vill folket/folken väl och som har en egen agenda (som inte folket/folken har godkänt) och det finns en massa namn på denna elit och på vad de vill.

Populära namn är globalisterna, The great reset och de vill alla ha en ny världsordning som folket/folken inte vill ha.

Vad de för stunden kallas är egentligen ointressant. Det intressanta är hur denna elit kan verka (vilket den uppenbarligen gör) genom att ena stunden hylla demokratin (demokratiska principer) och andra stunden genom sitt handlande vara emot densamma. Nyligen så var det BILDERBERGMÖTE,, igen och som vanligt var det FOLKVALDA som närvarade.

Folkvalda var inbjudna men folket (även medierna förutom vissa utvalda så kallade journalister) har alltid varit portförbjudna på dessa möten och detta utan att de folkvalda och medierna, vilka säger sig värna om demokratin och ÖPPENHETEN, har reagerat eller tyckt att detta varit något konstigt.

Finns det några liknelser inom FRIMURARRÖRELSEN eller kan alla som vill bli medlemmar, bli det?

Vad är det för krav för att kunna bli medlem i denna rörelse? Kan det vara så att dom som vill bli det måste vara villiga att aldrig yppa ett ord om vad som sker där och när de olika stegen (så vitt jag vet 13 steg) tas och detta oavsett vilka dom är eller vilket parti dom röstar på?

Vad händer när ljusskygga odemokratiska grupper/rörelser får FOLKVALDA (dom som får betalt av folket för att företräda folket och landet) i sitt grepp och till att företräda dem (dessa grupper/rörelser) och till att gå deras intressen tillmötes?

Spelar det då någon roll om det finns sju eller sjuttiosju partier (mer eller mindre) och att val hålls vart fjärde år och att vissa lämnar sina platser (det kanske blir nya partier som hamnar i regeringsställning) som folkvalda och andra kommer till?

Förändrar det något när alla tvingas att anamma en odemokratisk agenda för att få en plats runt den osande köttgrytan??? En agenda som de som folkvalda inte kan påverka inifrån om de har sagt ja till den (vilket de har gjort) och vilket är anledningen till att de överhuvudtaget har kunnat bli så kallat FOLKVALDA utan att företräda folket (och landet).

Är det som skrivs här kanske en KONSPIRATIONSTEORI? Är det kanske en konspiratorisk teori som syftar till att misskreditera makten, de folkvalda, den rådande ordningen, alla demokrater (oavsett parti), frimurarna, Bilderberggruppen med mera, med flera?

Eller kommer den så kallade KONSPIRATIONEN från något annat håll? Kan konspirationer (konspirationsteorier) flöda fritt (och få näring och växa) i öppna och demokratiska samhällen (där alla har rätt att uttrycka sin mening) eller är det i slutna samhällen (i icke demokratiska samhällen) och i ljusskygga grupper/rörelser som de kan flöda och växa/få näring?

Kommer kanske den verkliga KONSPIRATIONEN från alla grupper och rörelser som verkar bakom kulisserna vilket är fallet med frimurarna, Bilderberggruppen med många fler, och är det kanske så att de folkvalda som är frimurare eller som stöttar deras konspiration, är en del av den men att de måste hitta konspirationsteoretiker på annat håll för att det ingår i deras arbete som folkvalda?

Allt för att dom verkliga konspiratörerna (dom som äger och kontrollerar pengarna i Sverige och i världen och som med det har den verkliga makten) skall kunna gå fria?

Vart är samhället och världen på väg?

Om det kan vi läsa på samhällskritiska (alternativa) medier idag men utan några som helst vettiga analyser. Bara konstateranden!

För närvarande håller man på med att koppla ihop människa och maskin i vad som kallas för ”Internet of things” (se länk nedan!) och även med att koppla ihop människan i det som kallas för ”Internet of body”.

Resultatet blir artificiell intelligens (AI).

Att para ihop människor med maskiner för att få fram ett resultat som både är en människa och en maskin är perverst/sataniskt/djävulsk och helt emot naturen.

Det är ännu värre än att försöka att para ihop en Apa eller en häst med en människa och sedan se vad resultatet måhända kan bli.

Att någon/några eller något ligger bakom detta, denna sjuka utveckling, och utan att ha frågat människor (folken i världen) om de är intresserade av det, handlar om att dessa SATANS TJÄNARE alldeles för länge har fått verka bakom kulisserna (konspirerat) och i sina SATANISKA rörelser ivrigt påhejade av alla slags FOLKVALDA.

Läs mer här om FRIMURARNA/FRIMURERIET: 

https://experimentlandet.blogg.se/2015/march/frimurarna-bakom-sveriges-undergang.html

Och här om "internet of Things":  

https://experimentlandet.blogg.se/2020/december/5g-den-femte-generationens-internet-och-coronavaccin-behovs-for-att-kunna-koppla-ihop-manniskan-med-maskiner-i-vad-som-kallas-for-internet-of-things-eller-pa-svenska-sakernas-internet.html

 

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik