Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

En talande kommentar

Publicerad 2018-08-13 14:07:00 i Jesus,

Denna kommentar fick jag av en läsare med signaturen ”Grace” (under inlägget ”skall kristna integrera icke troende)  http://experimentlandet.blogg.se/2018/july/skall-kyrkorna-integrera-icke-troende.html  och jag väljer att skriva ett speciellt inlägg om det som hon/han tar upp då det på ett tydligt sätt visar hur de ”politiskt korrekta” kyrkorna/samfunden (Satans kyrkor och samfund) älskar världen (de ofrälsta som drivs av världens och Satans ande fram tills att de ”eventuellt” blir frälsta) mer än Gud/Jesus och de som strävar efter att följa honom:

”Bor i Borås och var med i Pingst ett tag men var tvungen till att sluta. Under denna perioden var det som värst.Det till och med hade böner om att det skulle komma fler flyktingar till Sverige. Ser det som Rom,Babylon och andra tidigare riken där man blandar stat och kyrka=antikrit rike. De har ingen kärlek för de som kämpar och har det svårt i vardagen när deras pengar inte räcker. Men de som kommer och aldrig kommer att betala ett öre till stats kassan i form av skatt ska man öppna sina armar för. Jag mådde illa av det som sades och om jag försökte att flika in hur jag tänkte samt vad jag tyckte så bröts det ned med en gång. Jag kan inte vara med in en grupp människor som inte kan se sanningen utan att kunna ha möjligheten att få säga det jag ser. De älskade lögnen mer än sanningen. Min undran är???? Hur många batik häxor gömmer sig inte i dessa församlingar runt om i vårt land?????”

Tyvärr så ser det ut så här i de flesta kyrkor och samfund idag (för att inte säga i alla)  och vi har skrivit mycket om detta i inlägg efter inlägg här på bloggen men som signaturen Grace skriver så är det (samt allt annat ogudaktigt som sker innanför kyrkornas väggar), inget som det går att tala öppet om utan att få stämpeln kärlekslös, obarmhärtig, dömande och i värsta fall rasist/främlingsfientlig på sig.

Min övertygelse är dock att det finns många som (likt Grace) undrar vad det är som sker inom inom kyrkorna och samfunden (vad är det som händer och finns det någon ände på alla galenskaper, all falskhet och allt hyckleri?) och inte minst av vilken anledning man ber för att fler ofrälsta invandrare (så kallade flyktingar) skall kunna etablera sig i landet vilket knappast gynnar Guds rikes utbredande utan snarare Satans rikes utbredande.

Är inte kyrkornas vurmande för världen och för världens människor (i synnerhet för ofrälsta invandrare) ett tecken på att de har en annan herre än den herre (Jesus/Gud) som de påstår sig ha och vars namn de så flitigt använder sig av?

Om det endast finns två riken här i världen (Guds rike och Satans/världens rike vilket majoriteten av de så kallade ”kristna” kan hålla med om) vilket rike bevisar de, dessa ”kristna” (kyrkokristna), att de tillhör genom att försöka fixa världen (fixa och frälsa världens människor) och ge näring åt världen och världens människor så att de kan växa och breda ut sig i sitt kött?

Det brukar heta att alla skall få en chans att bli frälsta och därför måste man se till att alla känner sig välkomna i kyrkorna (speciellt invandrare och så kallade flyktingar) och att man på bästa sätt tillfredställer deras behov av vilket slag det än må vara (social gemenskap, pengar, aktiviteter, hjälp med att söka uppehållstillstånd/medborgarskap, allmosor etcetera) för då kan det leda till att de blir frälsta….och medlemmar i kyrkan.

Är detta verkligen vad bibeln lär? Att en människa (människor) förr eller senare blir frälst (kan bli frälst) om en annan människa/människor/kyrkor/samfund ger den vad den behöver i materiellt/köttsligt hänseende eller vad den själv påstår att den behöver? Går det att köpa en människa in till Guds rike, till att bli ett Guds barn? Vad kostar det i såna fall om det är möjligt vilket det förstås inte är?

Men detta är vad kyrkorna och samfunden (många av dess medlemmar) vill tro och lär ut till andra eftersom de har satt sig på Guds plats (de begår med andra ord den värsta synd en människa kan göra sig skyldig till) och leker Gud.

De själva bestämmer vad som är sant eller falskt, vad som är rätt eller fel och de gör inte detta med hjälp av Jesus/Gud (under ledning av Jesus/Guds Ande som är den verkande kraften på jorden fram tills att Jesus kommer tillbaka) utan de gör vad de gör av sin egen vilja (den kollektiva viljan som råder inom kyrkorna och samfunden) och i sitt eget kött för att bli omtyckta och beundrade av världen och av världens människor.

De älskar världen (världens människor) och världen (världens människor) älskar dem (kärleken är ömsesidig) men faktum är att den ”Kristne” som älskar världen inte har Faderns (Guds) kärlek för att älska världen är lika med att göra sig till fiende med Gud/Jesus enligt vad skriften lär. Och Guds/Jesus kärlek är av ett helt annat slag än vad den kärlek som finns i världen är av.

Den enda förklaringen som finns till att Satans kyrkor (Satans kyrkokristna) agerar som de gör idag när det gäller att öppna sina armar för hela världen både på det privata planet och i sina kyrkor, kan inte handla om något annat än att de inte vandrar med Gud/Jesus. De vandrar precis som de ofrälsta med världen som styrs av Satan och av det skälet så kommer de så bra överens med världens människor. De stöttar och hjälper varandra!  

Dessa falska kristna är farliga att ha och göra med för ett sant Guds barn som strävar efter (som vill följa) att följa Jesus/Gud och som ännu inte har blivit berusad (redlös) av skökans bittra vin (bildligt talat) som serveras i kyrkorna och samfunden och som kyrkorna och samfunden så frikostigt delar med sig av för att få så många som möjligt raglande och till att totalt tappa omdömet samt på sikt till att förlora frälsningen vilket alla som inte håller sig nära Jesus och som lyssnar till honom när han talar till dem (mina får hör min röst), gör förr eller senare.

Ett hårresande exempel på vad som kan hända en så kallad ”kristen” som blir allt för drucken av skökans bittra och sura vin följer här och det handlar om en man (han säger sig vara frälst till Jesus och driven av Guds Ande) som i sin godhetsiver (eller av någon annan anledning) plötsligt fick en utländsk kvinna som har påstått sig vara från Syrien (som flydde kriget i Syrien och sålde hem och hus vilket det brukar heta, men som i själva verket var från Turkiet) som folkbokförd på sin adress mot hans vilja.

Hon (som har bott i Sverige sedan cirka åtta år tillbaka och som har varit folkbokförd där hon har bott) frågade helt plötsligt honom (efter att ha tiggt pengar av honom under flera år vilket han har ställt upp på och gett henne) om hon kunde få sin post till honom.

Han frågade inte ens varför hon plötsligt ville få sin post till hans adress när hon har haft sin post till den adress där hon varit bosatt (folkbokförd) i staden. Mannen i fråga (han kallar sig för en Jesus lärjunge som är ledd av Guds Ande) ställde upp på att hon kunde få sin post till honom (endast post) men det slutade med att denna kvinna folkbokförde sig hos honom mot hans vilja.

Idag bor hon som sammanboende med honom på pappret (är folkbokförd hos honom trots att hon inte bor där eller får lov att bo där) och han får inte ens tag på henne (hon vistas förmodligen i sitt hemland) för hon har gjort sig okontaktbar och vägrar att samarbeta och att skriva sig på den adress där hon bor och därför så har han fått ett problem som har orsakats av att HAN har druckit för mycket av skökans (den samlade kristenhetens) bittra och sura vin utan att ha vetat om (utan att vilja veta om) att han har varit drucken.

De som är mest druckna idag är inte de som dricker alkohol utan de som går till kyrkorna och dricker av skökans vin så att de totalt förlorar fotfästet och på sikt sin frälsning trots att de kan säga/hävda att de är helt NYKTRA.

Det finns ingen frälsning annat än i Jesus (lär bibeln) och vad händer om en människa lämnar Jesus? Lämnar den med det inte också sin frälsning eller går det att lämna Jesus och fortfarande vara frälst?

Nu talar jag inte om att falla i synd vilket även frälsta kan göra och gör (de är medvetna om att de har syndat och vill återvända till Jesus) utan vad jag menar är att vandra i synd och att trivas med det. Att vandra oberoende av Jesus/Gud (att lyssna på människor, på världen/världens makthavare och på världens barn) och att tycka om det, tycka att det är bra samt att vilja att andra människor skall göra detsamma. 

Att vända sig bort från Jesus för att istället lyssna på människor vad de än kallar sig (präster, pastorer, bibelvetare, religionsvetare med mera) och hur duktiga de än verkar vara (påstår sig vara), de kanske till och med kan citera hela bibeln utan och innan, leder till att den som gör detta på sikt får allt svårare att höra Jesus/Guds röst.

Detta för att den har valt att lyssna till en annan/andra röster, till människors röster. Den har helt enkelt valt en annan herre och att följa en annan herre eller andra herrar om det så är en människa/människor blir ytterst sett lika med att följa Satan som tycker att det är bra att en så kallad ”kristen” följer vad och vem som helst så länge den inte följer Jesus/Gud.

Att vandra med Jesus är att vandra personligen med honom (dag för dag) och han leder vart och ett av sina barn/får individuellt i den riktning han vill och till vad han vill att de skall göra och INTE kollektivt vilket Satans kyrkor och samfund lär ut.

Om vi vandrar i ljuset (ljuset är Jesus/Gud) så har vi kontakt med varandra.

Kyrkorna och samfunden vandrar inte i ljuset och med Jesus/Gud. De vandrar med världen (världens människor/den Antikristliga anden i världen) och i och med att de vandrar med världen/den Antikristliga anden som finns i världen (vill fixa och frälsa världen och Satan) så vandrar de i mörkret.

De vandrar i mörkret som de tror skall kunna bli ljus om de bara anstränger sig för att vara mörkret (världen och världens människor) till lags.

Jag hade nyligen ett samtal med en broder troende på Jesus (frälst och pånyttfödd) och vi pratade om hur det har kunnat gå som det har gått när det gäller kyrkorna och samfunden.   

Vi kom fram till att om en människa blir sant frälst till Jesus/Gud så tror den att det går att hitta likasinnade i kyrkorna och i samfunden för vad skall den annars hitta likasinnade? Den söker sig till en kyrka eller till ett samfund och det är jättetrevligt där (mycket sång och musik, trevlig atmosfär och alla är snälla, glada, kärleksfulla och tillmötesgående med mera) men efter ett tag så kommer kraven. Det handlar om att ställa upp för kyrkan och för allt som kyrkan vill och strävar efter.

Om sedan den nyfrälsta/den frälsta får ett tilltal från han som har frälst den och som är Herren Jesus Kristus om att det är fel det som kyrkorna och samfunden ställer upp för eftersom att de älskar världen och försöker att vara världen till lags så vänds det mot den nyfrälsta/den frälsta (vilket Grace talar om i sin kommentar) och de ser en fiende i denna person.

En fiende som är hatisk, kärlekslös, dömande, obarmärtig eller rent av en rasist som skall motarbetas genom att predika en annan Jesus och ett annat evangelium, ett kärlekens evangelium för allt och för alla (idag ett speciellt evangelium för invandrare och flyktingar) och även för Satan så att de någon gång kan omvända sig. Omvända sig till vad? Har de något att omvända sig till och som de inte har fått en chans att omvända sig till i sina hemländer?

Om inte han eller hon (de som har blivit frälsta till Jesus/Gud) accepterar vad kyrkorna och samfunden tror på och lär ut utan fortsätter att hävda vad Jesus lär ut, så kan de inte vara i kyrkorna och i samfunden utan att bli spyfärdiga och må illa.

En sant frälst till Jesus/Gud kan inte kompromissa om vad Jesus/Gud talar till den, men det är vad de falska kristna (Satans kyrkor och samfund) gör hela tiden eftersom de inte vandrar med Jesus/Gud utan med allt och alla som ger dem uppmuntran, bekräftelse, socialt erkännande, makt och pengar. De är Satans barn men de använder sig av Jesus namn.

Kommentarer

Postat av: Grace

Publicerad 2018-08-16 14:29:24

Hej!
Blev förvånad över att du visade upp mitt mail men glad. Bra om fler vaknar upp får man ju hoppas.
Tänkte också på det som många kyrkor tar upp ang miljön tror att församlingen i fråga hade tagit upp det i samband med flykting frågan.Detta att de tror att de ska kunna förlänga livet här på jorden bara man gör allt för jorden=moderjord dyrkar kulten. Så gör man så klart guds vilja. Det verkar som om de festa aldrig har läst Uppenbarelse boken i bibeln. Att dena jorden ska förgås det ska bli en ny himmel och en ny jord.Och jag tolkar detta bokstavligt men här springer de kristna okej satans-kristna och tror att de gör gott genom miljötänkande. De flesta kristna som jag har haft gemenskap med har den kombinationen öppna armar mot flyktingströmmar=miljövänlig tänk. Satan är som sagt redan besegrad men snacka om att han verkligen har förblindad och manipulerat människan idag.
Ang denna mannen som låter en kvinna få sin post sänt till honom, så är det väl bara för honom att säga till skatteverket att hon inte längre finns på denna adressen och att de får söka efter henne. Kanske hon får något att bita i. Men det är väl upp till honom.
Mvh: Grace

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik