Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Den skenkristna biskopen och miljardären Åke Bonnier

Publicerad 2016-02-17 17:31:00 i Ideologier,

Åke Bonnier, född den 11 december 1957 i Stockholm, är sedan den 26 augusti 2012, biskop för Svenska kyrkan i Skara stift. Åke Bonnier tillhör den kända förlags och publicistsläkten Bonnier och innehar en förmögenhet på 2 miljarder kronor. Han var 2011 en av Sveriges rikaste personer och hans syskon har toppositioner inom Bonnierkoncernen.

                        Åke Bonnier

Nu är inte tanken med detta inlägg att fokusera på Åke Bonniers stora förmögenhet utan på det faktum att Åke Bonnier är en av många skenkristna judiska marraner (en representant för kristenheten) inom det svenska samhället vilka har lyckats uppnå höga positioner genom infiltration och genom pengarnas makt.

Det gemensamma för de judiska infiltratörerna oavsett vilka områden de har infiltrerat och infiltrerar (för inte så länge sedan lyckades de infiltrera SD och har numera tagit över detta parti) är att de bekänner sig till den politiska ideologin ”Sionismen” och har kabbalismen (ockultism, satansdyrkan) som sin religion.    

Så här skriver den judiske författaren Arthur Koestler i sin bok ”den trettonde stammen” angående marranos (kryptojudar):

”Efter massakrerna 1391 och 1411 som svepte fram över (iberiska) halvön gick lågt räknat minst 100.000 judar med på att döpas. En betydande del av dem fortsatte dock att utöva sin judiska tro i hemlighet. Dessa kryptojudar, marranos, blev rika, vann höga poster vid hovet i den kyrkliga hierarkin och gifte in sig i aristokratin.

Sedan alla obotfärdiga judar fördrivits från Spanien (1492) och Portugal (1497) betraktades marranos med tilltagande misstänksamhet. Många brändes i inkvisitionen, de flesta utvandrade på 1500 talet till länderna runt Medelhavet och till Holland, England och Frankrike. Så fort de var i säkerhet (marranos efter att ha utvandrat från Spanien) återgick de öppet till sin tro och grundade tillsammans med dem som fördrivits 1492-1497 de nya sefardiska samhällena i dessa länder”    

Under 1700 talet började dessa marranos att dyka upp i Sverige. De lyckades smälta in väl bland befolkningen och blev ofta mycket förmögna och inflytelserika som bland annat släkten Bonniers. Deras lojalitet har dock alltid varit till dem själva och till judendomen (inte till de kristna och till de kristna samhällena) och de är måna om att bibehålla sina starka familjeband.

Några familjeband har de emellertid aldrig varit måna om att stärka och bevara när det gäller värdbefolkningarna hos vilka de slagit sig ner. Bland andra folk och grupper har de, tvärtom, gjort allt för att förorsaka söndring, splittring och kaos och gör så fortfarande med hjälp av massinvandring och den laglöshet denna för med sig samt genom att förvanska den kristna läran och uppmuntra till all slags omoral.

Judinnan Barbara Spectre talar här öppet om att judarna är den drivande kraften bakom massinvandringen och förstörelsen av det kristna Sverige och Europa:Som religiös ledare har Åke Bonnier en del att säga till om när det gäller Svenska kyrkans (svensk kristenhets) framtid som inte ser särskilt lysande ut tack vare att det finns så många av hans sort (ulvar i fårakläder) samt mängder av ”religiösa”, ofrälsta, människor som låter sig styras av kyrkotraditioner, människomeningar och människobud istället för av Guds Helige Ande och av Guds ord som finns nedtecknade i bibeln.

De älskar sina kyrkor, sina religiösa ledare och världen mer än de älskar Gud.   

När auktoriteter talar, oavsett vad de talar om, brukar folk lyssna och inte så sällan tro på vad de säger. Det är ju inte för intet som de är auktoriteter. Av den anledningen är de farliga. Visar de dessutom upp ett behagligt och harmlöst yttre (likt Åke Bonnier och de ulvar i fårakläder som vi har skrivit om på bloggen tidigare) så är det inte många som misstänker (vill misstänka) att de är ute efter att fördärva det som de (genom att lura till sig positioner) har blivit anförtrodda till att sprida och bevara.

I sionisten och den judiska infiltratören Åke Bonniers fall (liksom tidigare nämnda ulvars fall) den kristna oförfalskade läran. Guds rena evangelium.

Här följer ett utdrag från artikeln “Sionisternas patent på sanningen” som beskriver vad det hela handlar om:

“De judiska sionisterna och kabbalisterna har förutom den ekonomiska makten, i sitt ägande av (eller inflytande över) alla banker, industri och handel), makten över massmedia, utbildningsväsende (såsom högskolor och universitet), kultur (utgivande av litteratur, förlagsverksamhet), och underhållningsindustri (där massorna fördummas).

Sionisterna har alltid varit medvetna om att inflytande över dessa sektorer är av största vikt för opinionsbildningen. Den sionistiska propagandan arbetar ständigt med att indoktrinera massorna i den riktning de önskar. Man verkar för nationsupplösning (upplösning av de olika länderna och deras kulturer, historia, religioner, traditioner) i syfte att ena världen under en världsregering och en världsreligion (i vilken Satansdyrkan skall råda).

Man försöker att bygga ett nytt Babels torn och utplåna de gränser som är ett skydd mot Satan och hans attacker för att kunna placera Antikrist (sionisternas konung) och hans anhängare på tronen som härskare över ett enat antikristligt rike i vilket mänskligheten kommer att påtvingas en antikristlig Satansreligion bestående av ett hopkok av häxeri, dyrkan av de babyloniska förhistoriska gudarna (Isis, Osiris, se frimureriet), soldyrkan, måndyrkan, djurdyrkan, ja dyrkan av alla möjliga slags vederstyggliga avgudar i himmelen, på jorden och under jorden.   
 
I Uppenbarelseboken står det:

“Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundra sextiosex” (Upp. 13:16-18)

Läs resten av artikeln här:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/november/sionisternas-patent-pa-sanningen.html

Om någon tror att det är en slump att biskop Åke Bonnier (liksom många andra falska apostlar) stödjer den vederstyggliga Priderörelsen (HBQT) och att han står upp för ett multireligiöst firande av högtiderna (inte drar sig för att bjuda in skäggiga imamer/avgudadyrkare till att predika) i kyrkan och för ekumenik samt menar på att kristna, muslimer och judar har samma Gud och att alla vägar bär till Gud, så är det fel.

Det är ingen slump vilket ni kommer förstå om ni läser följande artiklar.

http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/marraner-sionister-och-alla-andra.html

http://experimentlandet.blogg.se/2014/september/sionisternas-och-kabbalisternas-makt-i-sverige.html

http://experimentlandet.blogg.se/2014/november/den-verkliga-rasismen-och-dess-rotter.html
 

Källor:

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85ke_Bonnier_den_yngre

http://www.dagen.se/biskop-%C3%A5ke-bonnier-vi-kan-inte-veta-allt-om-guds-v%C3%A4gar-1.687548

http://www.dagen.se/svenska-pr%C3%A4ster-kristna-och-muslimer-har-samma-gud-1.687547

Enligt bibeln är Åke Bonnier och andra som påstår sig vara kristna men som förkunnar ett falskt evangelium, förbannade.  

“Det förundrar mig att I så hastigt avfallen från honom, som har kallat eder till att vara i Kristi nåd, och vänden eder till ett nytt evangelium. Likväl är detta icke något annat evangelium; det är allenast så, att några finnas som vålla förvirring bland eder och förvända Kristi evangelium. Men om någon, vore det ock vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi hava förkunnat för eder, så vare han förbannad. Ja, såsom vi förut hava sagt, så säger jag nu åter: Om någon förkunnar evangelium för eder i strid mot vad i haven undfått, så vare han förbannad” (Gal.1:6-9)
    
Som kristna skall vi inte ha något att göra med människor som inte förbliver i Kristi lära och som kommer med en annan lära till oss:  

“Var och som så går framåt, att han icke förbliver i Kristi lära, han har icke Gud; den som förbliver i den läran, han har både Fadern och Sonen. Om någon kommer till eder och icke har den läran med sig, så tagen icke emot honom i edra hus, och hälsen honom icke. Ty den som hälsar honom, han gör sig delaktig i hans onda gärningar”. (2.Joh. 9-11)
 

Kommentarer

Postat av: Jan-Ola Gustafsson

Publicerad 2019-07-23 16:31:16

Synnerligen välgrundad artikel och stämmer helt med det historiska förloppet! Måtte MÅNGA människor läsa och ta till sig denna information samt forska gärna vidare i detta ämne som är avgörande för Sveriges framtid.

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik