Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Andlig död!

Publicerad 2022-10-27 17:53:38 i Jesus,

Vad är andlig död? För att kunna förstå vad Jesus/Gud, apostlarna och bibeln menar med andlig död så måste vi som har blivit frälsta av och till Jesus/Gud förstå vad ANDEN (hans Ande) är, var den finns och hur den verkar.

Alltså HANS Ande och inte anden i världen som är hans motståndares, Satans ande, den Antikristliga anden, enligt skriften/bibeln!

För att kunna dö andligt så måste personen har fått del av Jesus/Guds Ande OCH HANS ANDE FINNS EFTER FRÄLSNINGEN INOM DEM SOM HAR BLIVIT FRÄLSTA AV OCH TILL HONOM enligt vad skriften lär.

Den andliga döden tar sin början när en människa/människor som har fått del av Jesus/Guds Ande (alltså när HANS ANDE efter frälsningen bor inom dem) väljer (alltså använder sig av sin fria vilja) att gå in på kompromissandets och samarbetets väg med världen och anden i världen som bibeln lär är motståndarens ande, Satans ande.

Genom att de i ett fullt nyktert och medvetet tillstånd bjuder in denna ande i sitt/sina liv och till sina kyrkor och samfund som de kallar för Guds församlingar och när denna ande (kompromissanden) tillåts att få kontrollen över deras tankar och handlingar så blir det en krock mellan andar vilket leder till att Jesus/Guds Ande inte kan verka inom dem.

Anden i världen ges då makt att styra och kontrollera personerna.

Jesus/Gud försöker ett tag med att få dem att vända om men om de vägrar så låter han dem gå sina egna vägar. Han TVINGAR sig inte på någon genom att hota dem eller vädja till dem under resten av deras liv.

Han lämnar dem!

Och när han via sin Ande inte längre kan verka i och genom dem så inträder den andliga döden hos dem som någon gång har fått del av hans Ande men som har ”BEDRÖVAT” Anden tillräckligt länge.

Detta är svårt för alla så kallade namnkristna som är kristna av tradition (arv) att förstå eftersom dom tror (har fått lära sig) att Jesus/Gud och Hans Ande finns UTANFÖR dem och då speciellt i deras kyrkor och samfund som han ”enligt dem” troget kommer till på söndagarnas så kallade Gudstjänster klockan 10.00 eller 11.00.

De tror att de måste gå till BYGGNADER (av trä, sten, tegel, halm etcetera), eller till TEMPEL för att kunna nalkas Jesus/Gud och att de behöver präster (numera så kallade pastorer) för att kunna vandra med honom. Helst skall de också ge pengar, tionde till kyrkan eller samfundet om de kan och när de gör det så finns det ingen som kan påstå något annat än att de är GODA och FINA ”kristna”.

Men detta är inte vad Han, Apostlarna och bibeln lär är fallet i det nya förbundet i Kristus/Jesus. Det är en kvarleva från det gamla förbundet som Gud hade med judarna vilka var tvungna att gå via ett prästerskap i ett Tempel för att kunna nalkas Jesus/Gud.

De (bibeln) lär istället att det är HANS ANDE INOM EN MÄNNISKA (människor) som är den verkande kraften och att utan HANS Ande, UTAN JESUS/GUD I DEM, kan människan (människorna) inte göra något av värde för honom!!

Många ”kristna” TROR inte på att det är Jesus/Gud SJÄLV, ATT DET ÄR HAN I en människa (i en kristen som har fått del av hans Ande) som gör att den kan vandra med honom och göra hans vilja.

De tror istället att om människan bara är en SNÄLL och GOD människa rent allmänt (i sitt kött) eller om den strävar efter att bli en snäll och god människa i världen (om de går till kyrkan), och gör sitt bästa för att bli det, så har den/de Jesus/Gud med sig.

Från detta kommer alla villoläror (som nämner namnet Jesus/Gud) och som grundar sig på självförgudning och på att det, genom att det går att arbeta med att fila bort mindre trevliga karaktärsdrag för att lära sig att bli en bra och duktig ”kristen”, går att bli det och att bli en lärjunge till honom.

Detta leder till (och har lett till) att de kristna och deras kyrkor/samfund mer eller mindre tävlar om vilka som är godast (bäst) som lyckas med att dra in flest människor till sina olika kyrkor där de gör allt för att de skall trivas genom att erbjuda en massa olika aktiviteter.

De gör det de gör i TRON att de behagar Jesus/Gud och förstår inte (vill inte förstå) att de GODA GÄRNINGARNA (om de skall kunna kallas för ”goda” gärningar) kommer från Anden i dem som har blivit frälsta (enligt Jesus/Gud, apostlarna och bibeln) och inte för att de, dessa ”kristna” precis som de flesta av världens människor så gärna vill vara SNÄLLA, BRA, DUKTIGA med mera och strävar efter att vara det för att de vill bli omtyckta av MÄNNISKORNA.

Därför säger de (dessa kristna) sådant som människor vill höra (vad som kliar dem i öronen) och det är då KÖTTET och inte ANDEN som styr dem och vad de skall säga och inte säga.

De gör allt för att inte trampa någon människa (några människor) på tårna och påstår sedan att det de säger och gör kommer från Jesus/Gud.

Eftersom de är populära och omtyckta bland människorna så ser de det som ett BEVIS på att de inte har gjort eller sagt något som är fel.

De ”kristna” som däremot säger SANNINGEN som kommer från Jesus/Gud och som varken de ”namnkristna” eller världens människor vill höra, är de som ÄR FEL (har fel) enligt dem för att de inte är populära och omtyckta bland människorna.

De ”FALSKA KRISTNA” (de som strävar efter att vara alla och allt till behag) kan inte se och vill inte se att något är fel med dem för att de har många kompisar bland sådana som kallar sig för kristna och även bland icke troende och är omtyckta.

Att vara omtyckt och ha många vänner (gärna ”kristna” vänner) är det viktigaste för dem.

Om en SANN kristen får något till sig och som kommer från Jesus/Gud (från hans Ande som finns i den) och som den måste tala om då säger dessa kristna att den (människan) har fel och att den ÄR fel. Men vad de gör är att gå emot den Herre, Jesus Kristus, som de säger sig tro på.

Den kan inte ha rätt för dels så finns det massvis med tolkningar av bibeln och dels så är den inte populär. Om den hade haft rätt då hade den varit populär och kanske lika populär som ”FRIMURAREN” Billy Graham var eller som andra kändiskristna är idag.

Dessa (som kallar sig för kristna och för Jesus/Guds barn utan att vara det) KAN inte DÖ ANDLIGT då de inte drivs och styrs av Jesus/Guds Ande utan av anden i världen och trivs bra I och MED världen (med anden i världen) och med världens barn om de bara får ha kvar namnet Jesus/Gud vilket inte är något problem för människor (eller för Satan själv) oavsett vad de tror eller inte tror.

Kompromissen som dessa kristna, Satans kristna, gör blir då att alla har samma gud, om de överhuvudtaget har någon slags gud, och att alla har rätt att kalla sin/sina gudar vad de vill kalla dem (inget fel i det) men.. och men.. att deras gudar trots allt och till syvende och sist är Jesus/Gud och att de i och med detta är Jesus/Guds barn som han älskar och bryr sig om.

Det handlar för dessa kristna om att RÄDDA världen genom EKUMENIK med olika läror/tro och gudar, men som är en värld som Jesus/Gud har dömt till att gå under.

Vad det handlar om är ett namn och de, alltså Satans kristna, blir eld och lågor om människor byter ut Buddha, Mohammed eller andra gudar till att kalla deras tidigare gud för Jesus/Kristus istället och om de som har (har haft) andra gudar går till deras kyrkor och samfund och ställer upp så att dessa kan gå runt.

Om vi ”kristna” vill tro på att FRÄLSNINGEN kommer från Jesus/Gud och att frälsningen sker personligt/individuellt (inte i grupp och kollektivt) och i form av en frälsningsupplevelse/uppenbarelse någon gång under en människas liv och inte från föräldrar, från släktingar, bekanta, kompisar, arbetskamrater etcetera som vill att personen eller personerna i fråga skall vara/bli frälsta och bli medlemmar i kyrkor eller i samfund, skall vi då inte TRO på det?

Eller skall vi tro på att ”kristna” som är populära och omtyckta bland människor (som vill vara det och strävar efter att bli det) är de som gör Jesus/Guds vilja för att de är SNÄLLA och GODA mot människorna och kanske kan kosta på sig att vara det efter att de fått del av världens GODA eller av det onda likt falska martyrer som talar vitt och brett om hur mycket dom har lidit (tyck synd om mig som har kämpat!!) trots att de har kompisar och är populära och trots att det inte går någon nöd på dem?

Om vi vill tro på att det GODA och SNÄLLA kommer från oss själva efter frälsningen och från vårt eget kött om vi bara anstränger oss då handlar det väl bara om att vi som kristna (precis som världens barn) måste se till att vi blir riktigt goda (genom karaktärsdaningsprogram) och att vi tjänar (kan tjäna) så mycket pengar som möjligt här i världen så att vi kan hjälpa andra och vara snälla, goda och barmhärtiga mot dem och dela med oss?

Eller är Jesus/Guds rike ett Andligt rike som vi inte kan dela med oss av till VEM/VILKA som helst? Vad menar Jesus/Gud med sin FAMILJ (sin Andliga familj)?

Vad menar världens barn med sin familj?

Är vi som troende och frälsta av och till Jesus/Gud medlemmar i deras familj/familjer? Bryr de sig om oss lika mycket som de bryr sig om sina egna familjemedlemmar?

Om inte varför skall vi bry oss om dem? Vill Jesus/Gud att vi skall göra det? Vill han att vi skall tänka på dem dagarna i ända och på alla problem de har och som kan vara inom alla möjliga eller omöjliga familjer?

Eller vill han att vi som har blivit frälsta av och till honom skall vara en familj, en andlig familj, och att vi som har fått del av samma ANDE skall ha enhet i Anden och att det är det som gör oss till en familj även om vi har andra biologiska familjer?

 

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik