Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Satans kristna och deras kyrkor,synagogor,samfund

Publicerad 2022-05-13 21:36:12 i Satans synagoga,

Från det att Konstantinus av Rom på 300 talet ”konverterade” till Kristendomen i TRON att han skulle kunna ena världens rike (ett FYSISKT rike) med Jesus/Guds rike (som är ett ANDLIGT rike) så har det bara gått utför för den SANNA kristenheten och för Jesus/Guds SANNA barn (men desto bättre för Kyrkorna).

Efter detta så TVINGADES människor (icke troende såväl som troende på Jesus/Gud) att anamma en RELIGION (Obs. Jesus/Gud är ingen religion!) och de tvingades in i kyrkor, in i byggnader (det byggdes bara fler och fler kyrkor för att få plats med alla) och om de vägrade så gick det dem illa.

Alla skulle till vilket pris som helst bli ”KRISTNA” och de ”Religiösa” (kyrkornas män, det var endast män på den tiden), lärde människor att om de går till kyrkorna och lyssnar på prästerna och förlitar sig på prästerna (gör vad de säger åt dem att göra), så blir de kristna och det kommer att gå dem väl. Då är de Jesus/Guds barn.

Men det räckte inte alltid för att få in dem i kyrkorna (i byggnaderna) och då blev de tvugna att ta till en annan metod som var att om de inte går till kyrkan, vandrar med kyrkan, ställer upp för kyrkan eller rättare sagt ”med” och ”för” PRÄSTERNA och ledarskapet i kyrkan då hamnar de i HELVETET när de dör.

Prästerna gjorde sig till länk (länkar) mellan människan och Jesus/Gud och detta har fortsatt ända in i vår tid.

Nu är det inte endast präster utan även så kallade pastorer i de så kallade ”frikyrkorna” som anser sig vara en länk mellan människan och Jesus/Gud. De menar fortfarande att det inte går att vara en kristen och att vandra med Jesus/Gud utan kyrkor och utan präster och pastorer, UTAN MÄNNISKOR.

De måste ha någon eller några som LÄR dem HUR de skall vandra med Jesus/Gud för det är svårt och mycket komplicerat att göra (speciellt som nyfrälst) utan en präst eller pastor, utan människor och utan de människor (ett kollektiv) som finns i kyrkorna. Det är vad de säger.

De skulle aldrig komma på tanken att tala om sanningen att anledningen till att de säger så är att människor skall FÖLJA kyrkorna (dem som är där och inte minst prästerna och pastorerna) och vad de tror och lär.

Med detta så gör de sig till gudar över andra människor som söker sig till kyrkorna mot bättre vetande, ja de leker helt enkelt Gud.

Vad de tror, tänker, tycker och gör är alltid det RÄTTA och när väl en människa (människor) som har blivit SANT frälst till Jesus/Gud går till dessa eftersom att den/de tror att det är till dem de skall gå för att få gemenskap med andra som har blivit frälsta till Jesus/Gud så slås fällan igen.

Till en början blir det så kallad ”LOVEBOMBING” och mycket kärlek och uppmärksamhet.

Alla är så vänliga, snälla och kärleksfulla och de som kommer dit tror sig ha hamnat i något slags himmelrike på jorden. Då borde en varningsklocka börja att ringa men eftersom många som kommer till kyrkorna är sargade på olika sätt och i behov av mycket kärlek och omtänksamhet så ringer aldrig klockan och de förlitar sig inte på sin ”magkänsla” utan tar emot den kärlek och uppmärksamhet som ges till dem.

Problem uppstår först om den nyfrälsta (den som har kommit dit) börjar att ifrågasätta kyrkan/samfunden.

Om den till exempel frågar var i bibeln, alltså i det Nya Testamentet, i det nya förbundet i Kristus Jesus (som kyrkorna påstår att de rättar sig efter och följer) det står att präster och pastorer (människor) kan vara LÄNKAR mellan dem (mellan människor) och Jesus/Gud så tar de det personligt och känner sig kränkta och ifrågasatta.

Något svar ger de inte. Istället så börjar de själva att ställa frågor (om de inte direkt går igång med att citera det gamla testamentet, GT) och då är det inte frågor som har något med Jesus/Gud eller bibeln/NT att göra utan frågor som har med den som har frågat att göra.

Det kan till exempel handla om ifall den är ute efter att splitra kyrkan, Jesus/Guds församling etcetera eller om den vill bråka i största allmänhet?

Om den säger att så inte är fallet och frågar igen för att den vill ha ett ärligt svar på sin fråga då kan de säga att den redan har fått ett svar som inte är ett svar utan en fråga/frågor. Faktum är att prästerna och pastorerna och deras kyrkor inte har något/några svar att ge när det kommer till de mest fundamentala bibliska sanningarna.

De vet mycket väl vad Jesus/Gud och bibeln lär men de bryr sig inte om det för att de själva vill bli likt gudar för människor och sätta sig över Jesus/Gud, ta hans plats även om de är fina och snälla människor.

VEM KOMMER DETTA IFRÅN?

Samma sak händer om den nyfrälsta eller den som har kommit till kyrkan EFTER att ha blivit SANT frälst till Jesus/Gud och fått HANS ANDE, alltså inte kyrkornas ande, frågar var i bibeln (NT) det står något om att ”kristna” skall älska världen och ingå i EKUMENIK med världen och med andra religioner?

Eller var i NT det står att det går att finna Jesus/Gud i byggnader/i Tempel som kallas för kyrkor eller för något annat?

Eller var i NT det står att kristna skall ge TIONDE till en kyrka eller rättare sagt till människor (till präster och pastorer) i utbyte mot att präster och pastorer predikar för dem, välsignar dem, och för att kyrkan/byggnaden skall kunna hållas prydlig?

Såna här frågor (nu tog jag bara några exempel) har de inga svar på och om de mot alla förmodan har något svar på någon fråga så hänvisar de till det Gamla testamentet, till det gamla förbundet med sin tempeltjänst, sina cermonier, ritualer etcetera som om DOM VORE vilka JUDAR som helst.

Varför konverterar inte dessa som kallar sig för Kristna och för Jesus lärjungar till JUDENDOMEN med tanke på att de beter sig och agerar likt judar? Det vore bättre för alla som vill vandra med Jesus/Gud och i Ande och i Sanning och som har blivit frälsta till honom så att de vet vilka som är deras fiender.

Eller tror de att de kan vara både judar och Jesus/Guds lärjungar och stå med det ena benet i det gamla förbundet och med det andra i det nya förbundet i Kristus Jesus? Är det möjligt enligt Jesus/Gud, apostlarna och bibeln?

Vad är det för FEL på dem om de tror detta och om de har läst sina biblar hur många gånger som helst vilket de så kallade ”PROFESSIONELLA kristna har gjort?

Kommer det att finnas något försvar för dem den DAGEN Jesus/Gud kommer tillbaka? Kommer han att se mellan fingrarna efter att de har predikat ett annat evangelium/en annan Jesus och fört dem som de borde ha tagit hand om (som de herdar för fåren de har utgett sig för att vara) VILSE?

När de har gjort en Proselyt och sprungit land och rike kring för att få människor med sig vilka sedan blir hundrafalt värre än dem själva vad kommer Jesus/Gud att säga om det?

Är inte det nya förbundet i Kristus Jesus ett ANDLIGT förbund eller är det en STAT eller ett LAND? Kanske staten Israel?

Kom Jesus/Gud till jorden för att han ville att stater och länder skulle hålla sams? Kom han för att ena världens rike med sitt rike som inte är av denna världen utan som är ett ANDLIGT rike, eller varför kom HAN till jorden?

Var det för att bygga ett nytt Babels torn vilket kyrkorna och samfunden sysslar med genom det som kallas för EKUMENIK?

 

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik