Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Ett "ANNAT" evangelium - Dagens Galaterförsamlingar

Publicerad 2021-01-24 17:32:18 i Jesus,

När Paulus går tillrätta med Galaterförsamlingen vilket vi kan läsa om här:

Paulus, apostel, icke från människor, ej heller genom någon människa, utan genom Jesus Kristus och genom Gud, Fadern, som har uppväckt honom från de döda -- jag, jämte alla de bröder som äro här med mig, hälsar församlingarna i Galatien.

Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och ifrån Herren Jesus Kristus, som har utgivit sig själv för våra synder, för att rädda oss från den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

Det förundrar mig att I så hastigt avfallen från honom, som har kallat eder till att vara i Kristi nåd, och vänden eder till ett nytt evangelium.

Likväl är detta icke något annat »evangelium»; det är allenast så, att några finnas som vålla förvirring bland eder och vilja förvända Kristi evangelium. Men om någon, vore det ock vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi hava förkunnat för eder, så vare han förbannad.

Ja, såsom vi förut hava sagt, så säger jag nu åter: Om någon förkunnar evangelium för eder i strid mot vad I haven undfått, så vare han förbannad. (Gal.1:1-9).

Vad var det då som hade hänt?

Jo, de hade helt enkelt blivit förförda och det hade skett genom sekten ”JUDAISTERNAS” undervisning. Deras villfarelse var att blanda samman tron på Kristus med en förtröstan på att de var lydiga mot lagens gärningar som grunden för deras frälsning.

Där de hade börjat bra och förlitat sig på Kristi förtjänst och på Kristi verk enbart för sin frälsning, hade de nu börjat att avlägsna sig från denna grund, för att förtrösta delvis på Kristus, delvis på sina egna ansträngningar, delvis på sin egen prestation, delvis på sina egna gärningar, delvis på sin egen förtjänst och delvis på sin egen lydnad för Guds lag.

Paulus såg på denna förvrängning av nåden och tron och sa:

Förstår ni inte att ni inte bara överger en doktrin, utan att ni faktiskt vänder er bort från honom, från honom som är evangeliet, från Jesus Kristus, som ensam har förvärvat er frälsning?”

Denna kraftfulla varning från Paulus (till Galaterna) verkar inte säga majoriteten av dagens ”kristna” något.

De (deras kyrkor och församlingar) välkomnar gladeligen främmande läror (ett ANNAT/ANDRA evangelium) och lärare som predikar de främmande lärorna och de förlitar sig på (tror på) dagens ”JUDAISTER” och vad de lär.

De använder sig av Guds (JESUS) namn men lever kvar i lagen, förtröstar sig på sina egna ansträngningar, prestation, egna gärningar, förtjänster och på sin egen lydnad för Guds lag.

Nåden och Tron (rättfärdiggörelse genom TRON) samt ANDEN (Jesus/Guds Ande som endast kan komma dem som TROR på honom till del), vill de inte veta av utan det handlar om LAG och om BOKSTAV, om att försöka blidka Jesus/Gud genom egna gärningar (ansträngningar) och inte minst om att blidka världen (världens människor) och sedan kunna luta sig tillbaka och känna sig vara duktiga.

På samma sätt var det med Jesus/Guds fiender, de skriftlärda och fariseérna (judarna), under Jesus (Guds) tid på jorden och som var något som Galaterförsamlingen var på väg att falla in i (tillbaka till) efter att församlingen/församlingsmedlemmarna hade blivit frälsta till Jesus/Gud men som Paulus varnade dem för (ovan).

Det är tragiskt att många ”kristna” inte verkar förstå skillnaden mellan det gamla förbundet och det nya förbundet i Kristus Jesus (förstå att något nytt kom med Jesus Kristus och det verk han gjorde på KORSET) utan står med det ena benet i det gamla förbundet och med det andra i det nya förbundet VILKET VAR VAD PAULUS VARNADE GALATERNA FÖR ATT GÖRA REDAN FÖR 2000 år sedan och som betyder att vända sig till ETT ANNAT EVANGELIUM!!

De ”kristna” av idag befinner sig på samma nivå som Galaterförsamlingen (en av de första församlingarna) och lyssnar gärna (som de gjorde då men som Paulus varnade dem för) till dagens ”JUDAISTER” som fortfarande sprider villoläror tillsammans med nytillkomna antikristliga krafter/rörelser/organisationer, kyrkor, samfund oavsett vad de har för namn.

Det har blivit så många evangelium som är ett ”ANNAT evangelium” (menar sig komma från Jesus/Gud men som är hopkok av ogudaktighet) och de olika grupperna, kyrkorna och samfunden som står upp för ett ANNAT evangelium samarbetar kors och tvärs, inte minst i ”Sveriges Kristna råd” som är ett sataniskt råd, vilket gör det omöjligt att få grepp om alla i denna tid.

Man kan nog säga att det på det sättet var lättare för Paulus.

Gemensamt för alla dessa antikristliga krafter/rörelser, kyrkor av idag (det uppstår nya hela tiden) är att de har anammat/vänt sig till och blivit förförda av ett evangelium som liksom på Paulus tid grundade sig på undervisning från ”JUDAISTERNA”.

De har med andra ord inte lärt sig något om vad Paulus (bibeln) lär och som han varnar för i Galaterbrevet (ovan) utan tror (vill tro) att det fortfarande är LAGEN och BOKSTAVEN som gäller istället för NÅD och TRO.

De vill inte förstå att det gamla förbundet är över och har varit över allt ifrån den dagen Jesus (Gud) kom till jorden som människa och instiftade ett nytt förbund, förbundet i Jesus Kristus, och som alla som TROR på honom (som har tagit emot frälsningen från HONOM) tillhör.

JUDAISTERNA som förförde Galaterförsamlingen (de som hade blivit frälsta till Jesus) med sin undervisning trodde inte på Jesus Kristus (Gud) och de hade inte tagit emot frälsningen från honom.

På samma sätt är det med DAGENS JUDAISTER. De tror inte heller på Jesus (Gud) och är inte frälsta till honom.

Trots det så lyssnar de så kallade ”kristna” på dessa när de säger att de tillhör Guds (Jesus) utvalda folk men inte tror på honom och inte har blivit frälsta till HONOM.

Dessa JUDAISTER (av idag) är de som förleder de ”kristna” i vår tid och de tillhör samma klientel som de JUDAISTER Paulus varnade Galaterförsamlingen för.

Galaterförsamlingen bestod av JUDAR som hade kommit till tro på Herren Jesus Kristus. Paulus var också jude, Jesus var jude, de första apostlarna var judar och JUDAISTERNA var även de judar men ändå så varnade Paulus för deras, för JUDAISTERNAS undervisning som de ”kristna” har tagit till sig idag (med hull och hår) genom att omhulda allt som har med judar, judendom och staten Israel att göra och med motiveringen att FRÄLSNINGEN kommer från judarna.

Om det hade varit så enkelt så hade inte Paulus behövt gå tillrätta med Galaterförsamlingen. Då hade han bara kunnat luta sig tillbaka och säga att allt är VÄL, allt står bra till, och fortsätt att lyssna på vad ”JUDAISTERNA” har att säga er för de är JUDAR precis som ni själva (de tillhör Guds/Jesus utvalda folk) men så sa han inte.

Han sa:

Men om någon, vore det ock vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi hava förkunnat för eder, så vare han förbannad.”

Det var vad han sa trots att JUDAISTERNA var judar.

Paulus skiljde mellan judar och judar, mellan judar som hade tagit emot Jesus (GUD) som trodde på honom (som hade blivit frälsta till honom) och de som inte trodde på honom (som inte hade blivit frälsta till honom) och som endast var ute efter att sprida villoläror och efter att splittra församlingen.

Detta är det FÅ ”kristna” som gör idag (alltså skiljer mellan judar och judar trots att de prisar Paulus) då de har gått på JUDAISTERNAS undervisning (som Paulus varnade för i Galaterbrevet ovan) som handlar om att alla som kallar sig för judar tillhör Jesus/Guds UTVALDA folk idag.

Hur de (dessa ”kristna”) har kunnat bli så lurade med tanke på att de säger att de drivs och styrs av Jesus/Guds Ande är något som övergår mitt förstånd.

DET ÄR NÅGOT SOM STÅR VÄLDIGT FEL TILL när de, de så kallade ”kristna”, inte har gått vidare i kunskap, i tro och i sanning utan gör som Galaterförsamlingen för 2000 år sedan gjorde innan Paulus var tvungen att gå tillrätta med den.

Men frälsningen kommer väl från JUDARNA? Är det inte vad Jesus, Paulus och bibeln lär?

Jo, det är exakt vad Jesus, Paulus och bibeln lär men inte alla är judar som kallar sig för judar och de flesta judar är inga judar enligt NT,s, Paulus och Jesus (apostlarnas) definition av vad det innebär att vara jude.

De flesta judar (som tillhörde det gamla förbundet, som var utvalda kollektivt och som grupp) slog Gud bort redan under ökenvandringen när de valde att begå olydnad mot honom på olika sätt.

Jude är den som har tagit emot Herren Jesus Kristus (GUD) i sitt hjärta (inte till det yttre).

NÅD och TRO är vad som gäller och inte LAG och BOKSTAV!! Det gäller för JUDE (om man kallar sig för det) så väl som för alla andra som kallar sig för något annat.

NT (det nya testamentet, det nya förbundet i Jesus Kristus) är en fortsättning på det gamla testamentet, på det gamla förbundet och Gud tar aldrig bort sina löften.

Han har sparat en REST av sitt forna förbundsfolk (judarna) och som INTE har böjt sina knän inför Baal (för Satan) eller för någon annan AVGUD.

Därför är det sant att frälsningen kommer från judarna men inte från ALLA som kallar sig för judar utan från dem som inte har böjt sina knän inför Baal eller inför ”JUDAISTERNA” eller inför andra makter som råder här i världen.

Var vakna och vaka!!

 

Kommentarer

Postat av: Okänd

Publicerad 2021-01-26 23:40:45

insändare.

Vad bloggaren här framför är en utmärkt sammanfattning på Paulus kallelse att sprida evangelium till Hedningarna.
Det är en enkel sanning som har predikats fritt över hela jorden fram tills nu. För att förtydliga vad som gäller i Nya Testamentet vill jag peka på något som ännu inte en enda präst jag talat med vågar stå upp för i dagsläget, men som tidigare var en självklarhet för de kunniga.
Jesu Kristus Guds Son som de verkligt troende tillber och "böjer" sig för hade inte som sin största uppgift på jorden att "FRÄLSA" människor, som de vilseförda hälften katolska och hälften judaistiska "prästerna" vill få det till.
Ordet "frälsa" är inkorrekt, om man ser till grunderna. Vad har (Isländska/Tyska ord i den Svenska Bibeln att göra) Jesus räddade undan sina lärjungar från Judarnas ok, eller lagens tvång. Joh 15:25. "deras Lag." När man inför sig själv kan inse vad detta betyder förstår man följande, Jesus Kristus egentliga uppgift under sin tid på Jorden var att befästa sin ställning som Messias. När man insett detta faktum förstår man att det medför döden för de Judar som inte kan släppa Mose lag och följa sin Nya Herre och Gud nämligen, Jesus Kristus Vår Messias som vi skall följa till den nya världen i en framtid.
Alltså :
FÖRST kommer TRO på Messias Jesus Kristus, och SEDAN kommer BELÖNINGEN, och det är NÅDEN som HAN utverkar till den troende. Det är de goda nyheterna. "det eviga livet som ALDRIG kan tas bort från den räddade eller "frälsta" människan om man tycker det låter bättre. Den vilseledda människa som snackar om räck macka och allt annat skräp är vilseledd och talar inte om JESUS KRISTUS LAG, som beskrives på många ställen i Bibeln som den andliga lagen. Jesus sade ju som ovan nämnts : Joh. 15:25 Men det ordet skulle ju fullbordas, som är skrivet i deras lag: ’De hava hatat mig utan sak.’
Självklart kommer inga kommentarer till en sådan här sanning som denna, för de flesta får dåligt samvete när de ställs inför fakta.

Mvh
Okänd

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik