Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Jesus/Gud kontra världen och världens herre, Satan

Publicerad 2021-04-29 21:38:00 i Satans synagoga,

Jesus lär inte att han kom till världen för att frälsa världen utan för att avskilja ett folk åt sig men detta exkluderande tycker många ”kristna” är kärlekslöst och orättvist och står istället upp för ett inkluderande av allt och alla (oavsett vad det är för något eller vad dessa ”alla” tror eller gör) med motiveringen att Jesus vill att alla skall bli frälsta och att ingen kan veta vem som förr eller senare kommer att bli frälst/avskiljd för honom.

Att Gud avskiljde ett folk åt sig under den gammeltestamentliga erans tid, vilket var judarna som folk, anser dessa ”kristna” dock inte vara kärlekslöst eller orättvist utan är något som de accepterar till fullo samtidigt som de lever i tron (vill tro) att alla judar än idag tillhör Guds utvalda folk även om de inte tror på eller har tagit emot Gud som kom till jorden i form av HERREN JESUS KRISTUS och vilka i många fall arbetar aktivt emot honom och hans rikes utbredande och med det är vad Jesus och bibeln kallar för ”ANTIKRISTER”, alltså emot Kristus Jesus, emot Gud.

Har Gud förändrats i denna vår tid? Kan han förändras enligt vad skriften lär?

Att Jesus (vilket han lär) VILL att alla skall bli frälsta innebär det att alla människor kommer att bli det? Om, i såna fall när? Finns det något stöd för detta i bibeln?

Och finns det något stöd för att den/de som har blivit avskiljda och frälsta till Jesus/Gud skall agera, bete sig mot och behandla varenda människa som om de redan vore frälsta (när de inte har blivit det) för att de ”eventuellt” en dag kan bli det eller är det en falsk lära?

Bör ”kristna” bjuda in ”OFRÄLSTA” till ”kristen gemenskap” om de inte är kristna och har blivit frälsta till Jesus/Gud (avskiljda för HONOM) och samarbeta och kompromissa med dem på den grund som är Jesus/Gud för att de kanske är SNÄLLA?

Var detta vad Jesus, apostlarna och de första kristna gjorde? Välkomnade de alla (allt) till sina möten under vilka de lovprisade Gud eller var de noga med att hålla församlingen (Guds församling) ren från världens influenser och besmittelse som de ofrälsta om de hade varit välkomna, skulle kunna dra in i den?

Var de KÄRLEKSLÖSA och ORÄTTVISA (hatiska) när de drog en gräns (gjorde skillnad) mellan de frälsta (dem som hade mottagit Guds/Jesus ANDE) och de ofrälsta som inte hade mottagit Guds/Jesus ANDE och som i och med det styrdes (styrs) av världens ande?

Är Guds/Jesus rike ett VÄRLDSLIGT rike eller ett ANDLIGT rike? Är det en demokrati eller en teokrati?

Skulle det som exempel vara kärlekslöst eller orättvist att be kristna, om de skulle söka sig till synagogorna, att istället söka sig till kristna församlingar/kyrkor i vilka de kan hitta likasinnade och skulle det vara kärlekslöst och orättvist att säga till kommunister eller socialdemokrater, om de skulle söka sig till moderaterna eller till något annat parti, att istället söka sig till kommunisterna eller socialdemokraterna?

Antagligen inte. Det hade setts som något fullt naturligt men till kyrkorna och samfunden är ALLA välkomna.

Med tanke på det så kan man fråga sig vad det är för någon Jesus/Gud som majoriteten av de ”kristna” tror på/bekänner sig till. Är det till den bibliska Jesus/Gud (han som inte förändras trots att tiderna och människorna förändras) eller är det till någon annan Gud/Jesus?

Till en Jesus/Gud för världen? Till en Jesus/Gud som de tror (vill tro) kom till världen för att ena världen och människorna så att ALLA slutligen kan leva i harmoni här i världen som en enda stor och lycklig familj? Är det vad Jesus, bibeln och apostlarna lär och var det vad de första kristna lärde?

Tänk om det som kyrkorna och samfunden sysslar med (genom att bjuda in ofrälsta) och som de har sysslat med så länge så att deras kyrkor och samfund idag har fått bomma igen, hade gällt i världen.

Skulle någon ens komma på tanken att söka sig till en gemenskap som ägnar sig åt att spela schack med motiveringen att jag kanske kan börja gilla och även lära mig att spela schack om fem eller tio år? Eller skulle någon som tror på ett politiskt partis lära/värderingar söka sig till ett parti som tror på motsatsen för att den kanske om två, fem, tio eller tjugo år kanske och eventuellt kommer att kunna tro på det partiet och ta till sig dess politik/lära?

Knappast inte. Vad hade personen eller personerna i fråga haft för utbyte av det och vad hade klubben eller partiet haft för utbyte av dem?

Detta var världsliga exempel och det finns massvis med fler exempel men jag hoppas att ni läsare (speciellt ni som kallar er för ”kristna”) förstår vad jag menar.

Då Jesus/Guds rike är ett ANDLIGT rike (eller hur?, vad lär era biblar?), så handlar det om vilken ande (andar) man bjuder in till gemenskapen.

Om en schackklubb bjuder in människor som inte är intresserade av schack (som exempel) och som istället sitter och virkar eller stickar eller löser korsord på mötena under den tid gemenskapen varar men är snälla och rara och inte gör något större väsen av sig så får det inga negativa andliga konsekvenser för schackklubben.

Deltagarna, de som älskar att spela schack, tycker kanske att det är märkligt/konstigt att de har sökt sig dit även om de inte gör något större väsen av sig (de kanske i all välmening föreslår att de borde söka sig till någon gemenskap där de kan finna likasinnade) men på det andliga planet så händer ingenting.

Om de inte är intresserade av det intresse gemenskapen samlas kring så skulle inte de som är det säga att: ”stanna kvar i gemenskapen för du kanske och eventuellt kan bli intresserad om fem eller tio år”. De skulle förmodligen be personerna att återkomma när och om de eventuellt någon gång blir intresserade av schack och därmed av gemenskapen i klubben.

Ingen som är intresserad (som gick med i klubben för att den gillar schack) hade försökt att få de som inte intresserade att bli intresserade och lägga kraft och energi på dem så att deras intresse blir lidande.

Om de hade behövt ägna mötena åt att få dem som inte är intresserade åt att bli intresserade så hade de (klubben), gemenskapen inte varit någon gemenskap runt schack och schackspel utan den hade urartat till att bli någon annan slags gemenskap.

Om de icke intresserade hade menat (gett hals) och sagt att det är väl inget fel att tycka om virkning, stickning eller att lösa korsord och schackspelarna i klubben hade gått med på en kompromiss/ett samarbete med dem som gillar det, vad hade då hänt med en sådan klubb?

Exakt samma som har hänt inom kyrkorna och samfunden och därför har de ingen auktoritet som kommer från Jesus/Gud. Den auktoritet de har (om man kan kalla det så) kommer från dem själva!!

Självklart är det inget fel med att gilla virkning och stickning, korsord eller något annat men knappast i en gemenskap som har byggt upp sin gemenskap runt schack och schackspel.

Till kyrkorna och samfunden är dock alla välkomna (har varit välkomna), frälsta som ofrälsta med olika religioner/tro för det kan ju eventuellt hända att de som kommer dit blir frälsta i en av alla kyrkor som existerar.

Har detta något stöd i bibeln? Kan kyrkorna och samfunden (dess medlemmar) frälsa människor även om det tar femtio år eller är det först när en människa blir frälst av Jesus/Gud som den söker efter likasinnade precis som den söker sig till en schackklubb eller någon annan intressegemenskap när och om den blir intresserad av det som gemenskapen (vilken gemenskap som helst) står upp för och ägnar sig åt?

Som sagt/nämnts, en schackklubb eller någon annan intressegemenskap (politiskt parti etcetera) tillhör världen och världens rike och har inget med Jesus/Guds rike att göra (vilket är ett ANDLIGT rike) även om kristna mycket väl kan vara medlemmar i diverse intressegemenskaper om de har något speciellt intresse som schack eller segling eller av att odla blommor/växter med mera med mera.

Jesus/Gud säger att: vi är i världen men vi är inte av världen, av denna världen”.

Hoppas att ni som läser och som är eller kallar er för ”kristna” kan förstå och vill förstå att Jesus/Gud hatar världens ande (anden i världen är hans motståndare) vilken är den som styr över världen och som herren över världen (Satan) kontrollerar och styr.

Kampen pågår på ett ANDLIGT plan och detta vet de ”kristna” som har läst sina biblar men de tror och vill inte tro på det. Det tror och vill tro att det inte är så farligt att bjuda in den ofrälsta anden till gemenskap med de ”kristna” (med Jesus/Gud och i sina kyrkor och samfund) om den verkar vara snäll och harmlös och ser ut att verka för det goda. De har idag blivit helt duperade av Satans ande på grund av detta och som de gör och har gjort allt för att samarbeta och kompromissa med.

Faktum är att dessa ”kristna” inte är några kristna. De tillhör världen och Satan och de vänder sig emot dem som har blivit sant frälsta till Jesus/Gud.

En sann kristens värsta fiende idag är inte de ofrälsta utan de som ljuger om att de är och har blivit frälsta till Jesus/Gud samt de ofrälsta judarna som de tillåter sig styra över dem för att de ”kristna” vill leva i tron att ALLA judar, även om de är antikrister och inte har tagit emot sin frälsare Jesus/Gud, en dag kommer att bli frälsta när de inte kommer att bli det enligt Jesus/Gud och skriften.

Men de, dessa judar, som inte är några judar utan en Satans synagoga (se Uppenbarelseboken 2:9 och 3:9) styr, äger och kontrollerar penningen i världen och därmed de kristna och deras kyrkor och samfund. Läs mer om dem i länk nedan. Att stöta sig med dessa kreatur/falska judar vill de inte. De väljer istället att svika sin Herre och sin Gud och att få så många som möjligt med sig i detta SVEK.

De ligger antingen plakat eller så mer eller mindre uppmanar de sina så kallade bröder och systrar att ta världens/dessa judars/antikristers vacciner.

Att ta världens vacciner (först de obligatoriska två och sedan ännu fler) kommer att leda dem (och alla som de uppmanar att ta vaccinerna) in i ett slaveri till dessa judars Gud som är Satan.

De tror (vill tro) att om de bara tar dessa vacciner så kommer de att få leva i frid, fred och fröjd men det är inte så som Satan (herren över världen) fungerar för om de går in i hans slaveri (sätter sina fötter in i detta utan att protestera) så kommer de aldrig att komma ut från det helskinnade eller levande. De har valt den ande som styr över världen via penningen.

Nya så kallade mutationer kommer alltid att komma enligt Satan och hans tjänare och därför behövs det fler och fler vaccinationer och idag talar man om att införa ”vaccinationspass” för att kunna visa upp att man tagit vaccinationer för att få kunna resa och leva ett ”vanligt” liv. Vem/vilka tjänar på det?

Står det något i bibeln (och säger Jesus) om att de ”kristna” skall ta vacciner som världens människor (med inspiration från Satan själv) har tillverkat i experimentsyfte?

Jesus och bibeln lär att det skall komma svåra dagar i ”den yttersta tiden” med farsoter, hungersnöd med mera men han (bibeln) lär inte att vi skall acceptera att få gifter (dessa experimentvaccin) insprutade i våra kroppar och som om det inte är ”MÄRKET” som Uppenbarelseboken talar om, kommer att få oss till att ta detta märke förr eller senare genom att vi har gått in på världens och Satans väg.

Det är skrämmande och tragiskt när ”kristna” inte står upp för den Herre de påstår sig stå upp för och hela tiden byter skepnad utefter hur världen och samhället utvecklas och genom samarbeten och kompromisser som har med Jesus/Guds rike att göra.

Kan det handla om okunskap? Om det handlar om okunskap varför kallar de sig då ”kristna” och frälsta till Jesus/Gud som har lovat att ”LEDA DEM IN I HELA SANNINGEN” om de är intresserade av hans sanningar men som de dessvärre inte vill veta av?

De är inte mer ”kristna” än vilken ofrälst som helst. De (majoriteten av dem som kallar sig för kristna) är världens och Satans barn eftersom de står upp för honom och för världen men påstår sig göra något annat.

De har gjort sig till tjänare av världens rike (av luftens herres rike) som de följer då världens människor och Satan kan ge dem ett BRA liv i världen. Att gå emot skulle innebära trubbel för dem.

Allt för många så kallade ”kristna” väntar på att Jesus/Gud skall komma och rycka upp dem till skyarna innan den stora VEDERMÖDAN vilket är en falsk lära men som de har tagit till sig för att slippa tampas med världens (Satans) tjänare.

Den Jesus/Gud de tror på (som de även vill att andra skall tro på) kan ju inte vara så kärlekslös och orättvis så att han låter dessa ”STACKARE” om de kallar sig för ”kristna”, lida på något sätt.

De kan fortsätta med att spela luta och gitarr eller med något annat och få med sig så många som möjligt genom att tala om att alla människor är ÄLSKADE av JESUS/GUD på sina hemsidor, i sina kyrkor och samfund trots att det är en LÖGN.

Om det hade varit SANT så hade Jesus verk på korset varit totalt onödigt men då de inte bryr sig om Jesus/Gud så talar de vitt och brett om korset (och om allt som faller dem i smaken) utan att förstå innebörden av det eller av något som har med Jesus/Guds rike (vilket är ett andligt rike) att göra.

De är som vilka världens människor som helst och det de gör och står upp för måste passa världen (antikristerna) och Satan själv för om det inte gör det så kan de som sagt råka illa ut.

Avskiljande passar inte för dem utan det är inkluderande av allt och alla som gäller (samarbeten och kompromisser) och att Jesus/Guds rike är ett ANDLIGT rike är inget som de vill förstå eller ens närma sig i sina tankar för Jesus/Gud älskar väl världen och allt som finns i världen och allt vad världen åtrår och suktar efter om världen är snäll (om anden i världen är snäll)?

Är det vad Jesus och bibeln lär?

Att kyrkorna (som kallar sig för Jesus/Guds församlingar) har blivit tvungna att träffas digitalt och på nätet på grund av ett påhitt från världens och Satans människor, verkar inte få några klockor att ringa hos dem som kallar sig för ”kristna”.

Vi måste ju göra vad de säger till oss att göra och som är att hålla kyrkorna och samfunden stängda på grund av någon slags smitta.

Finns det något bättre bevis på att dessa kyrkor och samfund inte tillhör Jesus/Gud utan världen och lyder världens (Satans) minsta vink vilket de inte kommer att kunna slå ifrån sig på ”domens dag”?

Läs mer här samt länkarna i artikeln: Fungerar det inte (vilket det av någon anledning inte gjorde för mig när jag kollade länkarna) så sök efter "Sekten som styr världen med järnhand" på "Laglöshetens hemlighet". 

https://experimentlandet.blogg.se/2021/april/sekten-som-styr-varlden-med-hjarnhand.html.

Och här (se videon) där läkare (frälsta eller ofrälsta, vad vet jag?) uttalar sig och som antagligen inte är en ”KONSPIRATIONSTEORI” utan SANNING. Läs även länken i slutet av artikeln: 

https://experimentlandet.blogg.se/2021/april/33-lakare-varnar-for-covidinjektion.html

 

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik