Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Det andliga kriget

Publicerad 2020-11-02 17:39:00 i Jesus,

Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna”(Ef. 6:12)

Jesus, apostlarna och bibeln gör klart att det krig vi som ”kristna”, frälsta till Jesus/Gud (som har fått del av hans Ande och drivs av den), är indragna i är ett krig som pågår i andevärlden men som vi kan se resultatet (resultaten) av i den fysiska världen.

Det är världens (Satans) ande som finns hos de ofrälsta här på jorden (och vilken de drivs av) som står mot Jesus/Guds Ande som finns hos dem som har blivit frälsta till Jesus/Gud här på jorden (och vilken de drivs av) som står i opposition till varann.

Världens ande (Satans ande) och Guds/Jesus Ande kommer aldrig någonsin att kunna gå i par eller i ok med varandra eller med andra ord kunna enas och samarbeta/kompromissa (samsas).

Gud/Jesus och den Helige Ande kan inte bli vän med världens och Satans ande (med Satan).

Däremot så kan världens ande, alltså Satans ande (d. v. s människor som drivs av hans ande) och Satan själv mycket väl kunna tänka sig att bli vän med Jesus/Gud och med hans ande (med dem, de människor, som har blivit frälsta till Jesus/Gud) som finns i dem som har blivit frälsta till honom.

Satan (som enligt Jesus/Gud, apostlarna och bibeln är LÖGNENS FADER) och hans tjänare har inget att förlora på att bli bästa vänner med Gud/Jesus och med Guds/Jesus barn (med dem som har blivit frälsta och som drivs av hans Ande).

De har allt att vinna på att samarbeta och kompromissa med Jesus/Guds barn!

De som förlorar på denna vänskap är Jesus/Guds barn (de som har blivit frälsta till Jesus/Gud) och allra mest Gud/Jesus själv.

Fler och fler som har blivit kallade och frälsta AVFALLER från den sanna och sunda läran idag ivrigt påhejade av de ”falska” kristna, de ohederliga arbetarna, ulvarna i fårakläder, de falska apostlarna.

Jesus och bibeln lär att det kommer att bli ett stort avfall innan han kommer tillbaka och det är DE KRISTNA (de som påstår sig vara det men som ljuger) SOM STÅR FÖR DETTA AVFALL. Som går i bräschen för det.

De som aldrig har blivit kristna eller frälsta till Jesus/Gud har inget att avfalla ifrån så det är de ”kristna” som Jesus/Gud och bibeln talar om.

Att ÄLSKA (vara vän med) världen är enligt Jesus och bibeln att bli (att göra sig till) en fiende till Jesus/Gud.

Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgås med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt”(1. Joh. 2: 15-17).

Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende med Gud”(Jak. 4:4)

Betyder att ”älska världen och att vara vän med” att ett Guds/Jesus barn inte kan prata med ofrälsta, att den skall sky dem som pesten (gällande allt) även om det handlar om dennes nära och kära eller handlar det om att inte samarbeta och kompromissa med dem OM SÅNT SOM HÖR JESUS/GUDS RIKE TILL OCH SOM DE INTE KAN FÖRSTÅ?

Jag är övertygad om att Jesus/Gud menar det sistnämnda. Att den vänskap/kärlek han talar om (och som vi inte kan ha med de ofrälsta), handlar om en djupare vänskap/kärlek där de frälsta går de icke frälsta tillmötes och tar till sig vad de har att säga om sådant som de inte kan yttra sig om men som de gärna vill yttra sig om i syfte att få den som är frälst att ta till sig en ANNAN Jesus, en annan Gud och ett ANNAT evangelium.

LÅT OSS GÅ HALVA VÄGEN VAR”, säger den (de) ofrälsta (som kan vara hur snäll och kärleksfull som helst) och fortsätter med att ”jag kan acceptera att Jesus var en snäll människa när han levde på jorden men det var ju även Buddha och Mohammed så låt oss ta fatt i det bästa från kristendomen, buddhismen, Islam etcetera, med mera.

Kyrkorna och samfunden (dess ledarskap) har gått så långt som till att säga att alla som bekänner sig till någon religion (vilken som helst) i grunden har samma Gud (tror på samma Gud).

Det är därför de står upp för EKUMENIKEN, för Satans ekumenik inom Sveriges kristna råd som deras kyrkor och samfund är medlemmar i och som de har blivit medlemmar i utan att tala om det för ”de vanliga församlingsmedlemmarna” som är likt deras mjölkkossor då de ställer upp för kyrkorna och samfunden genom att ge sina pengar (tionde eller mer) och sin tid till dessa.

Hur kan de påstå något sådant, att alla som bekänner sig till någon religion har samma Gud och drivs av samma ande om DE SJÄLVA LEDS OCH DRIVS AV JESUS/GUD OCH AV JESUS/GUDS ANDE, vilket de påstår?

Det är helt ofattbart (DET ÄR EN LÖGN som kommer från Satan), men det är det man gör inom kyrkorna och samfunden i dag.

Man ser från så kallat ”kristet” håll till så att världens ande (Satans ande), den antikristliga anden (ja Satan själv) kan få det gott och bra i deras kyrkor och samfund. Den verkar ju till det yttre vara så snäll, samarbetsvillig, kompromissvillig, allt bra som går att tänka sig.

Plötsligt så befolkas kyrkorna av alla slags människor med olika religioner, läror, sexuella böjelser (som gör vad de vill) och så tror man (VILL TRO) inom kyrkorna att Jesus/Gud välsignar detta onda MÄNNISKOVERK.

Det går knappt att beskriva med ord hur sataniskt och hädiskt detta är.

 

Kommentarer

Postat av: Grace

Publicerad 2020-11-06 16:32:14

Hej!
Otroligt rätt och tragisk komiskt sätt du skriver detta på. Jag hade gärna velat vara en fluga och sätt prästens min när du pratade om skökokyrkan och hur de horar runt med kletibo pleti. Håller helt och hållet med dig. Visdt tror jag på att vi ska vara generösa och hjälpsamma men inte dumma i huvudet så som dessa skökokyrkor tyvärr återspeglar sig i det här landet. Det står ingenstans i NT att de hjälpte de utomstående de som hatade Jesus. Istället så hade de insamling för de som kallades för de heliga. Dessa som var Jesu följare men som hade blivit berövad sina tillgångar när de kommit till tro på Jesus. Detta gälde judar som greker eller rommare m,m. Men Paulus sa också till de heliga eftersom han skrev till församlingarna att "den som inte arbetar ska inte heller äta". Jag har sGt på arbetsplattsen en gång att varför söker man sig till kyrkan om man inte tror? För jag anser att är man ex. budist går man och ber om hjälp till en budist. Är man muslim går man till moské. Är man ateist går man till socialkontoret. De bara tittade på mig. Gud välsigna dig i Jesu namn

Postat av: Experimentlandet

Publicerad 2020-11-06 17:51:41

Hej Grace och tack för din kommentar. Jag håller fullständigt med dig. Kyrkorna och samfunden har en helt snedvriden uppfattning av vem Jesus/Gud är och tror (vill tro) att kristna (de som bibeln kallar de heliga) har en skyldighet att hjälpa kreti och pleti, hela världen, alla världens människor oavsett vad de tror eller gör vilket Jesus/Gud, apostlarna och bibeln inte alls talar något om.

Att hjälpa någon som befinner sig i akut nöd och man kan se och förstå det vilket var vad ”den barmhärtiga samariten” gjorde när han hjälpte mannen som låg i ett dike och hade blivit misshandlad och rånad, är inte samma sak som att hjälpa kreti och pleti att kunna leva ett gott och bra liv i världen och i kyrkorna och i samfunden.

Det STORA AVFALLET som Jesus, apostlarna och bibeln talar om (och det är de kristna som avfaller från den sunda och sanna läran, från Jesus/Guds evangelium), kan pågå och det kommer att bli värre, mycket värre, på grund av att majoriteten av de ”kristna” har skaffat sig en ANNAN Jesus och ett ANNAT evangelium.

De predikar ett evangelium för världen (för de ofrälsta) och en Jesus/Gud som står upp för världen och för de ofrälsta vilket betyder att de INTE står upp för Jesus/Gud och för hans evangelium. De vill bara att så många som möjligt skall komma till deras kyrkor och samfund så att dessa deras institutioner kan växa.

De som inte tror och som inte har blivit frälsta till Jesus/Gud, borde, vilket du skriver, söka sig till världsliga rörelser och organisationer som kan hjälpa dem om socialtjänsten inte kan eller vill. Om de tror på någon annan gud/religion så finns det moskeér, buddisttempel, synagogor och andra religiösa intresseföreningar dit de kan gå och söka hjälp.

Men det gör de inte. De kan inte bara komma dit hur som helst och tro på vad som helst och sedan förvänta sig att få den ”hjälp” de behöver. De går istället till kyrkan (eller till ett samfund) för Jesus/Gud är ju sååå SNÄLL och BARMHÄRTIG mot allt och alla och han lyssnar på allt och på alla oavsett vad de står upp för eller tror på.

Detta är kyrkornas Jesus/Gud, det vill säga en annan Jesus/Gud och de predikar ett annat evangelium som de ofrälsta kan ta till sig och därför gör de sig till Jesus/Guds fiender då de älskar världen och gör vad världen och ytterst sätt Satan (som är världen herre), vill att de skall göra.
Jag har ställt frågan till ”kristna” som har varit ”kristna” under lång tid och flera gånger om de första församlingarna samlade in pengar till ICKE TROENDE och delade ut dem till dessa men jag har inte fått något svar på den frågan från så kallat ”kristet håll”. De har bara sagt att Jesus/Gud är kärlek och att han älskar alla människor och vill att alla människor skall ha det bra.

Som sagt det är inte bibelns Jesus/Gud som de, dessa skökokyrkor, predikar och inte hans evangelium för de har ställt sig på världens och på världens herres (på Satans) sida.

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik