Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Coronahysterin är psykologisk krigföring

Publicerad 2020-05-19 22:02:00 i

Så här beskriver Wikipedia psykologisk krigföring:

Psykologisk krigföring är en form av krigföring som sker på det mentala planet. Genom olika former av slug propaganda försöker man försvaga motpartens moral och dess motståndsvilja. Flygblad, radiosändningar, television, Internet och rykten är viktiga vapen i den psykologiska krigföringen. Syftet är att försvaga fiendens moral, skifta känslan av lojalitet och potentiellt vinna över motpartens sympatisörer till sin sida.

På motsvarande sätt handlar psykologiskt försvar om att stärka de egna truppernas stridsförmåga och det egna folkets försvars- och motståndsvilja.

Psykologisk krigföring i Sverige

Inom dagens svenska Försvarsmakt används inte längre begreppet Psykologisk krigföring, det har ersatts med den engelska termen Psykologiska operationer, (Psyops) som definieras enligt följande: "Psyops är planerade aktiviteter som använder kommunikationsmetoder och andra medel riktade mot godkända målgrupper i syfte att påverka uppfattningar, inställningar och uppträdande för att uppnå egna politiska och militära mål.” (Enligt Försvarsmaktens "Grundsyn InformationsOperationer", 2007, M7739-350004)”.

Att få människor till att tro sig vara sjuka (fysiskt sjuka) utan att de är det eller att de kan bli fysiskt sjuka om de inte följer vissa riktlinjer (regler) eller ännu värre att de kan bli sjuka när som helst trots att de följer alla riktlinjer och regler till punkt och till pricka och gör exakt vad de från högre ort, makthavarna, säger till dem att göra, handlar inte om något annat än psykologisk krigföring och är förmodligen något av det värsta som människor kan utsättas för men som vi utsätts för idag när det gäller Corona som inte är någon Pandemi utan som handlar om ”psykologisk krigföring”.

Genom att skapa rädsla (som gränsar till skräck) för ett virus, Coronaviruset (ett virus kan inte styras och kontrolleras av människor, inte ens av makthavare och det vet alla), så försvagar man motståndsviljan hos folken (att börja strida, oavsett hur man väljer att strida, och i detta fallet mot ett virus, är lönlöst om det inte går att se det man strider mot) samt förstör moralen då det handlar om att rädda sig själv, eventuellt sina närmaste, så gott det går (att roffa åt sig toapapper och annat för att rädda livhanken) och inte bry sig något nämnvärt om vad som är rätt eller fel i frågan om beteende (vad som är moraliskt eller moraliskt förkastligt).

Radio, television och internet samt rykten används för att vinna över motpartens sympatisörer till sin sida.

Alltså de (motparten) som är skeptiska (i detta fallet till Coronahysterin och vad den går ut på, syftar till) skall genom PROPAGANDA (mer eller mindre dygnet runt) fås till att ändra uppfattning (se hur medierna håller på dag efter dag och vecka efter vecka och mal på om Corona från alla möjliga och omöjliga vinklar) och gå över till den ”rätta sidan” eller till att stå kvar i den uppfattning de/den redan har om denna enligt de som står bakom den psykologiska krigföringen anser att den uppfattning de har är den rätta och stämmer överens med deras egen.

Detta är intressant:

Psykologisk krigföring i Sverige

Inom dagens svenska Försvarsmakt används inte längre begreppet Psykologisk krigföring, det har ersatts med den engelska termen Psykologiska operationer, (Psyops) som definieras enligt följande: "Psyops är planerade aktiviteter som använder kommunikationsmetoder och andra medel riktade mot godkända målgrupper i syfte att påverka uppfattningar, inställningar och uppträdande för att uppnå egna politiska och militära mål.”

Om man väljer att kalla det som sker för psykologisk krigföring (vilket jag har valt) eller psykologiska operationer (Psyops) eller något annat spelar ingen roll för vad det hela går ut på är:

ATT KUNNA UPPNÅ EGNA POLITISKA OCH MILITÄRA MÅL”, som det står i slutklämmen.

Då är frågan vad det är för politiska och militära mål man vill uppnå med denna psykologiska krigföring där man idag använder sig av ett virus (och rädslan för att smittas och dö av detta) och vilka det är som vill uppnå något. Vilka som ligger bakom denna hysteri!

Det talas på bloggar och hemsidor (på systemkritiska bloggar och hemsidor) att det är ”Den djupa staten” som är emot befolkningen och som vill gå sina egna vägar och göra vad den vill (mot ”folkets vilja”) men det är ungefär som att säga att ”Marknaden” styr och går emot folket/folken utan någon mänsklig inblandning.

Att allt blir som det blir beroende på vilket humör marknaden är på.

När människor börjar tänka i banor som att jag kanske är sjuk utan att veta om det eller om jag inte är det så kan jag bli det precis när som helst (i nästa andetag om det vill sig illa) och jag kan faktiskt bli det även om jag gör allt som jag blir tillsagd att göra och jag kan smitta andra, även mina nära och kära, trots att jag inte känner mig det minsta sjuk, är något som kan lägga grunden till psykisk ohälsa, till att människor blir psykiskt sjuka och hamnar i depressioner, får ångest och tvångstankar (fobier) eller blir överdrivet misstänksamma på gränsen till paranoida etcetera.

Något sånt här, att så kallade makthavare och myndigheter, har lyckats med att få ett helt folk (svenska folket) och inte bara ett helt folk utan en hel värld (alla världens befolkningar) till att tro att de är sjuka (eller att de med största sannolik kommer att bli det), även om de är friska, har så vitt jag vet aldrig hänt tidigare. Det är riktigt SJUKT och ofattbart!!

Det är något nytt och väldigt skrämmande. Vad som är mest skrämmande är att knappt någon så kallad ”expert” (som har ett namn) i Sverige, ifrågasätter vad dessa som vill uppnå egna politiska eller militära mål sysslar med och varför.

Vi, ett förhållandevis litet antal människor, som tänker och funderar och vill förstå och förstår att något är väldigt, väldigt fel, tillhör inte den eller de kategorier som kan göra sina röster hörda bland allmänheten.

Allmänheten har ingen tilltro till Olle Botvenius som arbetar som brevbärare, eller som lärare eller som advokat eller som vad som helst eller till Karin Landssvärd som är sjuksköterska eller snabbköpskassörska eller psykolog eller vad som helst och som är totalt okända för den stora massan men däremot till en skolkande skolflicka som heter Greta Thunberg (för att ta ett exempel) men inte för att hon är (eller var) en skolkande skolflicka med en massa psykiatriska diagnoser utan för att media/medierna (sionistmedierna) har sett till så att hon har fått ett namn.

För att någon som hon kan och vill tjäna deras intressen och gör så! Hon låg rätt till i tiden kan man säga.

Den stora massan av människor ser därför upp till denna lilla skolflicka som satanisterna/sionisterna eller med ett annat namn globalisterna, utnyttjar å det grövsta men hon mår än så länge bra (hon har fått sig ett namn) och kan kanske tjäna en del pengar på att läsa upp dokument som de (satanisterna) har författat och på att gilla läget vilket hon inte borde göra gällande utbyggnaden av 5G (men detta är det ingen av hennes uppdragsgivare, ingen av satanisterna, som vill att hon skall orda om ifall orden kommer till henne) som är ett av de största klimat och miljöhoten som finns och ett hot mot allt levande.

Att skapa en kändis/kändisar är inte svårt för medierna om det gynnar deras agenda/intressen och många vill gärna bli kändisar, få uppmärksamhet, bli hyllade etcetera och de gör nästan vad som helst för att få sig ett namn inom vilka områden som helst.

Om däremot Olle Botvenius eller Karin Landssvärdia skulle säga sanningen om vad som pågår i EXPERIMENTLANDET Sverige, i den så kallade DEMOKRATIN Sverige (även om det handlar om annat än Corona), och gör det utan tanke på egen vinning, så hamnar de direkt i kategorin konspirationsteoretiker eller i kategin nazister/ främlingsfientliga beroende på vad de säger och blir direkt motståndare till dem som vill uppnå egna politiska och militära mål.

Dem, eller såna som dem, bör allmänheten hålla sig borta från och inte lyssna på för de sprider bara ondska (konspirationsteorier och allt av elände), söndring och splittring enligt medierna (enligt de etablerade medierna), som ägs och kontrolleras av dem som vill uppnå egna politiska och militära mål, men även enligt kyrkorna och samfunden som inte har några politiska eller militära mål i sikte (de säger sig tro på Jesus/Gud och har siktet inställt på honom) men som gör allt för att få vara världen och allt vad som finns i världen, till lags.

Dessa hycklare, religiösa hycklare (de kallar sig ”kristna” men är religiösa och inte några Guds/Jesus lärjungar), ljuger så att det dånar i hela andevärlden när de samarbetar och kompromissar med Satans lakejer men använder sig av namnet Jesus/Gud för att kunna dra till sig människor under Satans paraply som i Sverige (inom kristenheten) representeras av Sveriges kristna råd som står under den katolska kyrkan, under kyrkornas världsråd, som står under FN.

Dessa Satans kyrkor (dom flesta kyrkor, i stort sett alla etablerade kyrkor) är medlemmar i Sveriges ”kristna” råd som borde kallas för Sveriges sataniska råd, representerar världen/världens makthavare och allt det som finns i världen.

Men vad är det då som dessa makthavare/myndigheter/satanister är ute efter, religiösa eller inte, och som ägnar sig åt psykologisk krigföring?

Att de är ute efter att få makt och kontroll över allt och alla kan vem som helst som tänker till, räkna ut med tårna.

Det är Satans melodi och har så alltid varit. Att de tar steg efter steg framåt för att inte avslöja sig själva eller sin herre som är Satan, handlar om en strategi (en medveten strategi) i syfte att inte avslöja sig själva eller sin herre Satan.

De omskapar sig till att likna ljusets änglar precis som deras herre gör:

Och det är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten. Men de skall få ett slut som svarar mot deras gärningar” (2.Kor.11:14-15).

Att få människor (allmänheten, den stora massan som de kallar för menlösa ÄTARE och vars antal de vill minimera då de anser att de flesta människor är tärande och inte närande, dessa, de flesta, kan inte ge dem något som de vill ha i denna teknikens värld), att rikta fokus mot något annat, mot ett miljöhot/klimathot, ett Coronahot, mot nazister eller mot nazism, mot fattigdomen i världen, eller mot någon annan hotande ondska som de själva är upphov till och som de stödjer, gör så att de själva kan gå fria och fortsätta med det de håller på med.

Att försöka att få makt och kontroll över mänskligheten med alla till buds stående medel.

Det är därför inte deras fel att att dom dumma massorna vänder sig emot varandra och krigar fysiskt med vapen eller verbalt eller att alla förr eller senare blir sönderstrålade av 5G, 6G eller 7G eller dödade av läkemedel eller vacciner som dessa de (Satans hantlangare) har kunnat tjäna grova pengar på att tillhandahålla.

Då har DE nått sitt mål som handlar om att minimera världens befolkning så att det endast finns ett antal kvar som kan betjäna dem.

Men de kommer inte att sluta där utan de kommer att fortsätta att försöka få ännu mer makt och kontroll (det är Satans melodi) fram tills att de står där framför Satan själv och han ber den sista, de sista, av sina tjänare att gå bort från honom då han i grundenS HATAR dem och endast har använt dem för att kunna nå sina mål. Då står de där (de som trodde att de gjorde något gott) med lång näsa.

De sista har gjort hans vilja ypperligt bra men han vill inte veta av dem när han har fått makten för han klarar sig bra själv och vill inte dela sin makt med någon annan. Med någon människa eller med flera människor. Han är sig själv nog och har lyckats att krossa Gud/Jesus som vill något helt annat med människan/med mänskligheten.

Detta scenario kommer inte att ske för Jesus/Gud kommer att komma tillbaka innan dess men det är Satans plan och vilja.

Vad som kommer ske härnäst när Coronahysterin, den så kallade pandemin, har lagt sig har de som står upp för Satan redan uttryckt och förklarat.

Inget kommer att bli som det tidigare har varit. Exakt hur allt kommer att bli håller de inne med för de hoppas att ovetskapen och rädslan kan leda till fler dödsfall, till ”naturliga” dödsfall (ja de är riktiga psykopater och sociopater precis som sin herre Satan).

Det kommer dock att bli en andra våg till hösten. Det är redan bestämt av dom, av satanisterna, och av den som är en talesman för Satan i detta fallet, gällande Corona i Sverige och som heter Tegnell i efternamn (tänk vilken makt denna idiot,”duktiga idiot”, har över alla okunniga och naiva människor) om de, satanisterna, inte ändrar sig vilket vi får hoppas på att de gör.

I annat fall så tror jag att man kan glömma att kunna resa utomlands utan ett friskhetsintyg som man endast kan få genom att ställa upp på att bli vaccinerad eller genom att ta något speciellt läkemedel.

Hur dessa vacciner (läkemedel) sedan verkar och om människor blir sjuka eller dör kommer man att kunna slå bort med att att vaccinet (läkemedlet) var frivilligtatt ta.

Det var människan själv som ställde upp på att bli vaccinerad eller på att ta något läkemedel för att kunna resa. Den får därför skylla sig själv.

Att vaccination (att vaccinera sig) ställdes som ett ultimatum, ett krav, för att kunna resa eller för att kunna vistas på olika platser och fritt är inget som satanisterna tar fasta vid och massorna (som har stått på kö för att bli vaccinerade) kommer när det har gått så långt och när de är mer eller mindre nerdrogade av vacciner och läkemedel se dem som inte är har tagit vaccin (en massa läkemedel) som fiender.

Det fria valet (det är de, människorna/den stora massan som de, psykopaterna och sociopaterna kallar för boskap, för menlösa ätare, för Goims som har valt sitt eget öde genom att ta vaccin och läkemedel) står enligt dem, psykopaterna och sociopaterna fast, men frågan är om det handlar om ett fritt val när det inte finns något egentligt val.

 

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik