Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Att inte kunna tjäna två herrar samtidigt

Publicerad 2019-09-27 15:01:44 i Jesus,

Vad menar Jesus när han säger att det inte går att tjäna två herrar samtidigt?

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vi den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mamon” (Matt; 6:24).

Menar han att det inte går att tjäna både Jimmi Åkesson och Stefan Lövén eller påven och kungen eller Obama och Putin eller två arbetsgivare samtidigt eller menar han att det inte går att tjäna Guds rike (som styrs av Gud/Jesus) och världens rike (som styrs av Satan) samtidigt?

Det går inte att tjäna både Gud och Mamon säger Jesus!!

Vad är Mamon? De flesta så kallade ”kristna” skulle antagligen svara att det handlar om pengar och materiell rikedom och säga sånt betyder inget speciellt för mig, men är pengar och materiell rikedom det enda som Jesus menar när han säger att det inte går att tjäna både Gud och Mamon?

Handlar inte Mamon om ”världen och världens system” (som förvisso kretsar kring pengar och makt) och att den/de som TJÄNAR detta system har skaffat sig en ANNAN HERRE vilken är herren som styr ”över världen” (över detta system) och som Jesus/apostlarna och bibeln lär, är Satan?

Så går det att vara en lärjunge till Jesus (en tjänare i hans rike, i Guds rike) samtidigt som man är en tjänare i världens rike (i det rike som Satan styr över och kotrollerar)? Enligt Jesus/Gud så är det omöjligt och det är vad han talar om i detta bibelcitat. Om att välja sida och att välja vilken av de två herrarna man vill tjäna och följa. Den man väljer att tjäna den vill man också följa (strävar efter att följa) och den man vill följa vill man också tjäna (strävar efter att tjäna).

Hur ser det ut inom dagens kristenhet, inom kyrkorna och samfunden? Har de som befolkar kyrkorna (och samfunden) Jesus som Herre eller har de världen som herre (och därmed ytterst sätt Satan som herre då det är han som är herren över världen)?

När man ser till deras världskärlek och hur de försöker att vara världen (världens människor) till lags, ja allt och alla till lags (vilket ibland övergår till rena absurditeter och det verkar bara bli värre och värre), så är det anser jag, en relevant fråga. Tyvärr är det en fråga som de inte vill kännas vid.

Istället slår de ifrån sig och säger att ”VI ÄR EN GUDS FÖRSAMLING” och menar att de inte predikar någon annan än Jesus/Gud i kyrkan eller i församlingen.

Att använda sig av Jesus/Guds namn kan dock vem som helst göra (när som helst och hur som helst) och de världsälskande kyrkorna gör detta i syfte att locka folk in till sina kyrkor. De använder sig av Jesus/Guds namn för hur skulle de annars kunna ha något existensberättigande som kyrkor/församlingar?

Jag menar vad är en kyrka/en församling och i synnerhet en ”Guds församling” utan Jesus/Gud?

När nyfrälsta söker sig till kyrkorna för att det är i dessa de har fått lära sig att de kan hitta andra som har blivit frälsta, så inser de som har blivit sant frälsta till Jesus/Gud att inte kyrkorna i första hand står upp för Jesus/Gud eller för dem (om de har blivit sant frälsta) utan för världen (och ytterst sätt för herren över världen).

Denna deras (kyrkornas) världskärlek blir en chock för en nyfrälst när den förstår att det inte är Jesus/Guds rike de önskar sprida utan världens rike via sina kyrkor. Detta som de kallar KÄRLEK (Guds/Jesus kärlek) är ingen kärlek som Jesus/Gud talar om eller till Jesus/Gud utan kärlek till världen (till världens människor och ytterst sätt till satan).

Genom att predika ett världens evangelium (ett Satans evangelium), ett urvattnat eller i många fall lögnaktigt evangelium som kliar allt och alla i öronen hoppas de på att deras kyrkor skall fyllas med folk.

Prästerna och pastorerna gör som de falska profeterna i GT, de säger att ”allt står väl till, allt står väl till” när allt (långt ifrån) inte står väl till. De ljuger om att de är frälsta till Jesus/Gud (vilket de som har blivit sant frälsta till Jesus/Gud förstår) när de i själva verket har vänt sig bort från honom och vandrar med världen/världens människor och med Satan.

Vad är FRÄLSNING och i vem finns FRÄLSNINGEN?

Går det att vara frälst (till Jesus/Gud) och att vandra med världen till 100% eller till 50% eller till 25%? Vad lär Jesus och bibeln om det? Går det att vandra med Jesus/Gud när det passar en själv (när man känner sig i form för det och kan få vinning av det för egen del) och med världen när det passar en själv och man kan få vinning av det för egen del?

Om en människa (som påstår sig vara frälst till Jesus/Gud) hänger sig åt en ekumenik som inte handlar om ENHET I ANDEN utan om enhet med det mesta på ett organisatoriskt sätt (vilket är Satans sätt att ena världen och människorna och där kompromiss - anden och samarbets – anden verkar för fullt över alla gränser), är den då FRÄLST till Jesus/Gud eller har den valt att vandra bort från Jesus/Gud om den en gång blev frälst? Har den kanske valt en annan herre?

Eller räcker det med att den säger att ”jag tror minsann på Jesus/Gud och jag är med i en kyrka och döpt” utan att fråga sig vad Jesus/Gud säger om en sådan ekumenik?

Vad Jesus/Gud och apostlarna/bibeln lär är att Jesus/Guds Ande (den Helige Ande) inte kan samarbeta eller kompromissa med anden i världen (anden som finns hos de ofrälsta och hos avgudadyrkarna) men detta har kyrkorna och samfunden (de som finns i dessa) inga problem med och då kan man fråga sig om de leds och drivs av Guds/Jesus Ande eller av anden i världen även om de säger sig vara frälsta till Jesus/Gud (att de är hans lärjungar och födda på nytt i Jesus Kristus etcetera).

Jag fick nyligen veta av en person som säger sig ha varit frälst i snart tjugo år (givetvis en kyrkokristen) och som har utbildat sig till pastor, att jag (som skriver detta) inte kan avgöra vem som är frälst till Jesus/Gud eller inte. Ingen kan veta om någon annan som säger sig vara frälst till Jesus/Gud verkligen är det.

Då är det inte så konstigt att det ser ut som det gör i dagens kyrkor var min första och spontana tanke (reaktion) men sedan kom tanken upp att om det skulle stämma är det då verkligen Jesus/Guds vilja?

Vad säger Jesus/apostlarna och bibeln om detta?

Är det inte nödvändigt att kunna skilja mellan andar (vilken ande en människa/människor oavsett vad de kallar sig eller inte kallar sig, drivs av)? Är det inte så nödvändigt så att det är en av nådegåvorna som Jesus/Gud är beredd att ge till dem som söker honom (som har blivit frälsta till honom och som strävar efter att vandra med honom) och som vill ha och som ber om att få denna gåva?

Gåvan att kunna skilja mellan andar!!

Denna gåva (som kommer från Jesus/Gud) prioriteras inte inom kyrkorna för om medlemmarna i kyrkorna (de som eventuellt är sant frälsta till Jesus/Gud vilka är få om ens några), får denna gåva så skulle de vända sig emot sina kyrkor och de falska herdarna (prästerna och pastorerna samt ledarskapet) som styr och ställer över dessa och avslöja dem som RELIGIÖSA BEDRAGARE!! Som falska herdar, falska apostlar och ulvar i fårakläder.

Det är inget de vill. De vill inte bli avslöjade som de bedragare de är och som några som för fåren vilse genom att hjärntvätta dem (indoktrinera dem) till att de skall älska (börja älska) och stå upp för världen och för allt som världen står upp för vilket de själva gör.

Det vore en mardröm för dem och deras karriärer som professionella ”kristna” då de livnär sig på att få näring och vinning från världen (från den herre som styr och kontrollerar världen, det vill säga Satan) såsom status, framgång, ära, makt och pengar.

De (dessa HYCKLARE) menar att de står upp för Jesus/Gud när de i själva verket står upp för världen (som ger dem vad de behöver) och ytterst sätt för Satan.

Från “det stora Babylon” (den samlade kristenheten som har gått i ok/i par med världen och med världens människor samt makthavare (och ytterst sätt med Satan) skall vi drag ut (inte in) enligt Uppenbarelsboken:

Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av hans härlighet. Och han ropade med stark röst: Störtat, störtat är det stora Babylon. Det har blivit ett tillhåll för demoner, ett näste för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Ty för hennes otukts skull har alla folk fått dricka vredens vin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes makt ochlyx.

Och jag hörde en annan röst från himlen säga: Dra bort från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har tornat upp sig ända till himlen, och Gud har inte glömt det onda hon har gjort. Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för hennes gärningar.

Häll upp dubbelt åt henne i den bägare där hon har blandat sin dryck. Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon själv har omgett sig med glans och lyx. Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behövasörja. Därför skall hennes plågor komma på en enda dag, död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud som har dömt henne.” (Upp. 18:1-8).

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik