Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Klimathysterin och 5 G,s dödliga strålning

Publicerad 2019-07-07 16:30:46 i Allmänt,

Idag är det viktigt att vara miljömedveten eller med andra ord att vara ”klimatsmart”. Det går knappt en dag utan att vi överöses av miljö och klimatpropaganda, propaganda som uppmanar människor (alla och envar) att ”värna” om miljön och klimatet i det lilla.

Från och med årsskiftet så sägs det att plastpåsarna som affärerna tillhandahåller kommer att kosta sju kronor styck (två kronor för de små påsarna som man lägger grönsaker och frukt i) vilket innebär att de som vill och som har råd trots allt fortfarande kan välja att inte vara miljömedvetna eller klimatsmarta. Usch!!

Men det var inte plastpåsar (plastpåsarnas vara eller inte vara) eller något annat ”banalt” det skulle handla om trots att de ”klimatsmarta och miljömedvetna” säkert redan är ursinniga om de har hittat till bloggen och läst ända hit.

Hur kan någon vara så hatiskt till miljön och klimatet att den inte kan se faran med allt plast och miljöfarligt material tänker de antagligen samtidigt som de nästa gång de sätter fötterna utanför bostaden snubblar över en elcykel som de glatt plockar upp och ställer tillrätta på gatan eller på trottoaren där den har lämnats vind för våg och piper och blinkar.

El cyklarna är väl klimatsmarta? och att dessa ligger (och skräpar) eller står överallt i hela stan (Göteborg) numera måste förstås de klimatsmarta ha överseende med för ingen har sagt till dem att inte ha det. Det kanske är synd om el cyklarna och inte minst tänk om andra tycker att jag är dum eller konstig (intolerant eller dylikt) om jag har några andra åsikter!

Om jag tycker att det är konstigt att dessa cyklar tillåts att existera med tanke på klimatet (att de inte är klimatsmarta) som jag och alla andra måste värna om.

Att köpa en plastpåse (höj priset till minst hundra kronor påsen säger de gärna) för att kunna få hem sina varor är däremot inte klimatsmart. De har själva lärt sig att ha med sig tygpåsar, ryggsäckar eller påsar av ett klimatsmart material och de känner sig jätteduktiga som är både klimatsmarta och miljövänliga samt snälla och goda samhällsmedborgare.

De lyder den lilla Gretas, en skolkande tonåring, som är ett verktyg för de verkliga miljöbovarna/klimatsöndrarnas, uppmaning om att vara klimatsmarta/miljövänliga när hon läser innantill från dokument som dessa har gett henne och de blir alldeles till sig över hur en sådan ung person kan ha sådana djupsinniga tankar och sådana kunskaper som den lilla Greta tycks ha.

Vissa så kallade kristna påstår till och med att den lilla tösen är en profet och förstår inte att hon är utsänd från Satans läger.

Om hon hade varit utsänd från Gud/Jesus så hade hon talat från Gud/Jesus och hon hade talat sanningen som handlar om att om det nu står så illa till med klimatet eller med miljön på grund av till exempel plastpåsar så hade hon verkat för att förbjuda dessa eller alternativt verkat för att göra plastpåsarna ”klimatsmarta”.

Det mesta kan göras klimatsmart idag och det borde den lilla eller den stora Greta känna till med all den kunskap hon tydligen har (ursäkta, antagligen inte har) för att kunna utses till någon slags klimat/miljö minister (utanför pappret) eller i vissa så kallade kristna kretsar till profet.

Hon hade satt sig emot att priset höjs på plastpåsarna. Att de ändå får finnas kvar (med tanke på miljön och klimatet) och nyttjas av dem som vill eller som har råd att köpa plastpåsar efter prishöjningen avslöjar att hon inte är en profet, en röst från Gud/Jesus.

Precis som alla andra röster som kommer från Satan så handlar det endast om att skuldbelägga människor (de små i samhället) och sätta strypsnaran på dem om de inte sätter den på sig själva vilket en del faktiskt gör och som är så tragiskt. De tystnar ju mer snaran dras åt. Det är vad Satan vill skall ske för då får han fritt spelrum.

Är det någon som tror att klimat - Greta kommer att ge hals angående den dödliga 5 G strålningen? 5 G introduceras idag i Sverige för att tekniken MÅSTE framskrida.

De flesta människor, sägs det, (jag tror att det är LÖGN!) har inget tålamod till att vänta på att bli uppkopplade några sekunder på datorer och på telefoner, de nöjer sig inte med 4 G utan de vill bli uppkopplade sekunden efter att de har tryck på en knapp. 5 G gör detta möjligt och man pådyvlar ett behov hos människor som inte finns! De flesta kan tänka sig att vänta i fem, tio eller kanske femton eller tjugo sekunder innan de kopplas upp. Rätta mig gärna om jag har fel!

Vad bra tänker bara de som inte kan eller vill tänka själva om 5 G. De som frivilligt har överlåtit sina liv i andras händer. Har överlåtit sina liv åt människor de inte känner och som de kanske inte ens vill känna. Människor som vandrar med Satan.

 Det verkar som att alla vill vara uppkopplade (vilket jag tror är en lögn) innan de har tryckt på en knapp (innan de har gjort något alls) när man läser allt det positiva om 5 G och detta är det mest skrämmande för när denna teknik har införts till fullo så är ALLT och ALLA uppkopplade dygnet runt utan att man kanske vill vara det.

Det finns inte längre något val (att man kanske bara vill vara uppkopplad tre eller fyra av dygnets timmar, färre eller fler etcetera eller att man inte vill vara uppkopplad överhuvudtaget) och de som styr och kontrollerar världen och allt vad som finns i världen ges all makt över människorna. De blir uppkopplade MOT sin vilja och kan inte säga nej, tack!!!

Vad är det som vi alla kopplas upp till? Till vad eller vem/vilka kopplas vi upp? Visst är det någon/några som styr över detta, styr denna teknik som går ut på att göra människor till viljelösa och icke tänkande slavar? Om inte annars så varför detta kontrollbehov?

Varför på fresta klimatet (miljön) med strålning (strålning från 5 G) som kan döda människor när man vill rädda världen och även rädda människor på alla tänkbara sätt vilket man påstår sig vilja göra från den så kallade maktelitens håll?

Är inte strålning (dödlig strålning) ett hot mot klimatet och miljön och mot alla levande varelser? Vad säger klimat Greta (profeten/profetissan som en del i vissa ”kristna” kretsar kallar henne) om denna strålning och vad säger de som låtsas att de inte vet om vad det innebär, alla så kallade utbildade inom området, professorer och annat som vill ligga bra till hos de som äger, styr och kontrollerar samhället (Satans synagoga)?

Skall vi fokusera på plastpåsar som inte är klimatsmarta för att man inte vill göra plastpåsarna klimatsmarta (det är bättre att de som handlar betalar sju kronor för varje stor påse istället för två kronor och två kronor för varje liten påse som än så länge är gratis), eller skall vi fokusera på miljön och klimatet om det är det det handlar om?

Socialister, kommunister, liberaler, konservativa, ”kristna” och allt vad ni kallar er för, vad tänker ni? Tror ni på dem som står upp för miljön och för klimatet att det är vad det handlar om?

Styr den nya tekniken sig självt och rent slumpartat? Det är det väl ingen som tror, eller?

Det är klart att det är människor som styr tekniken. Under många decennier tillbaka så har man sagt att det är ”den osynliga handen” som styr över ekonomin och ingen kan ju ställa en ”osynlig hand” till svars för vad som sker och därför har de som har styrt sluppit att ta ansvar för vad de har ställt till med..

Här kan ni läsa mer om 5 G:

Hämtat från bloggen ”Jesus lever”:

Dog hundratals fåglar när G 5 testades i Holland?

Runt 350 starfåglar dog på kort tid i en park i Haag.

  • Veterinärmedicinsk undersökning visade att fåglarna hade sprucken lever och blödningar innanför skallbenet.

  • En källa som vill vara anonym uppger att 5G testades vid parken vid samma tid.

  • Antennebureau förnekar att 5G-tester bedrevs vid platsen.

  • Vi saknar i dag gränsvärde som skyddar fåglar mot sedan decennier klarlagda akuta effekter av mikrovågsstrålning.

  • Klarlagda effekter av koncentrerad mikrovågsstrålning som orsakar snabb uppvärmning innefattar bland annat kramper, förlust av kontroll över muskler, desorientering och minnesförlust.

Såg ut som en brottsplats”

Robert Barker från Djurpartiet sade till holländska msn att det såg ut som en brottsplats i Huijgensparken i Haag i slutet av oktober då hundratals starar plötsligt låg döda på marken.

– ”Det gick fort. Fåglarna ser inte ut att ha någon sjukdom, de har bara fallit döda från träden” sade Sharon Lexmond från fågelskyddsorganisationen De Wulp

Efter de första undersökningar av de döda fåglarna i början av november observerades att en del av fåglarna hade inre blödningar, men man hittade inga tecken på varken förgiftning eller virussjukdom.

Sammanlagt runt 350 döda starar hade i början av november hittats i parken. Träden i Huijgenspark är en viktig samlingsplats för flockar av starar som vilat på vägen till övervintringsplatserna.

Källa uppger att 5G testades

En källa boende i Haag uppger till Strålskyddsstiftelsen att 5G testades vid samma tidsperiod vid parken. Testerna av 5G ska ha genomförts av den holländska telekomoperatören KPN i samarbete med Haags kommun enligt källan med kontakter inom KPN.

Antennebureau, som är ett partnerskap mellan industri och stat i Holland och ansvarar för utbyggnaden av mobilnät, har förnekat att det skulle bedrivits 5G-tester i området efter att misstankarna om 5G-tester i parken fått spridning i Holländska medier:

Antennbyrån fick frågor om plötsliga svältdöd i Huijgenspark i Haag förra veckan. Enligt en internetartikel skulle det bero på strålning av 5G-antenner. Detta är inte fallet. I närheten av parken testas inte med 5G.

Vetenskapligt finns det ingen anledning att anta att fåglar bara dör av strålning från en radiomast. Överallt i Nederländerna finns radiomaster för radio, tv och mobil kommunikation. Dessa är knutna till säkerhetsnormer och säkra att använda. Mätningar visar att strålningen ligger långt under säkerhetsnormerna.”

Ord står mot ord. Frågan är: Går det att rakt av lita på Antennebureau? Skulle en organisation som företräder telekomindustrin utan krusiduller erkänna att 5G orsakat fåglarnas död mot bakgrund av de enorma ekonomiska intressen som ligger djupt inbäddade i 5G-tekniken? Antennbureaus påstående att det skulle finnas säkerhetsnormer som skulle innefatta säkerhet för fåglar mot skadliga effekter av mikrovågsstrålning och 5G är felaktigt. Det finns inget skydd för fåglar inbakat i säkerhetsnormerna, vilket bekräftas av svar från vice ordförande för ICNIRP som utgett normerna (se längre ner).

Inga tecken på sjukdom eller svaghet

Den nederländska livsmedels- och konsumentproduktsäkerhetsmyndigheten (NVWA) har efter undersökning konstaterat fåglarnas död varken beror på West Nile-viruset eller usutuvirusen, en fågelsjukdom som uppträder i svarta fåglar.

I slutet av december rapporterade forskare från Naturhistoriska Riksmuseet i Rotterdam som analyserat ett urval av de döda fåglarna i stället att de hade dött pga brusten lever och blödningar under skallbenet. De misstänker att fåglarna har flugit in mot något hårt eller fått ett hårt slag vilket orsakat blödningarna. Fåglarna hade i övrigt inga tecken på sjukdom eller svaghet.

Bortsett från den traumatiska skadorna såg de inre organen fräscha och friska ut. De undersökta fåglarna har bombarderats med stor kraft – mot varandra, mot trädgrenar, mot marken. Vi tror att fåglarna fått panik och flytt.”

Å sin sida hävdar ett annat laboratorium, Wageningen Bioveterinary Research Laboratory i Lelystad, att fåglarna skulle ha dött efter att ha ätit av en giftig växt.

Det är även besynnerligt att hundratals kor drabbades av panik utan synbar anledning vid flera gårdar i Groningen i Holland. Även då uppges 5G ha testats i området.

5G kan orsaka omedelbara skador

Den schweiziska forskargruppen runt Niels Kuster har i en forskningsrapport publicerad hösten 2018 kritiserat 5G och gällande regelverk från ICNIRP som gäller både i Holland och i Sverige. Kuster visar i sin rapport att även om ICNIRP:s gällande regelverk följs kan de koncentrerade kraftigt pulserande 5G-strålarna orsaka permanenta vävnadsskador pga snabb uppvärmning, vilket ICNIRP:s värde skulle  skydda mot. De intensiva pulserna kan snabbt värma upp vävnad och därigenom orsaka skada i människa.

Fåglarna är mer exponerade och mer utsatta än människor eftersom de ofta  befinner sig rakt i antennriktningen i träden nära basstationerna. Deras kroppar är dessutom betydligt mindre och det krävs därför mindre stark strålning för att orsaka omedelbara skadeeffekter på fåglar jämfört med hos människor. Mikrovågsstrålning kan dessutom skada hjärnans funktion även vid nivåer som inte är så intensiva att de orsakar uppvärmning.

Mikrovågor kan snabbt skada hjärnan

De höga mikrovågsfrekvenser som nu testas för 5G (i Sverige 26 GHz) och den teknik i form av fasstyrda gruppantenner som koncentrerar strålningen utvecklades initialt för militära ändamål. Militär teknik inbegriper även användning av mikrovågor för att skada (sk non-lethal weapons) och för så kallad ”crowd control”.

I en tidigare hemligstämplad rapport från USA:s Department of the Army som offentliggjordes år 2008 framgår att om en människas hjärna värms upp 1 grad med mikrovågor leder det till desorientering, handlingsförlamning, förlust av muskelkontroll och av minne. Vid uppvärmning av kroppen med mikrovågor är effekten upplevd som mycket mer obehaglig än då vi blir uppvärmda pga feber. Denna effekt uppnås hos människa inom 15-30 minuter då strålningen är så intensiv att den på kort tid orsakar uppvärmning. Om den uppvärmande effekten kvarstår, pågår under längre tid, skadas hjärnan så allvarligt att det leder till döden.

Vidare konstateras att mycket snabba pulser vid vissa frekvenser kan orsaka epilepsiliknande anfall och individen förlorar kontrollen över sina muskler.

Den amerikanska militära rapporten redovisar också att storleken på den levande varelsen  och den använda våglängden eller frekvensen är av avgörande betydelse för effekten.

Rapporten från USA konstaterar att vissa organ är känsligare än andra pga storlek och form och att de resonerar mer med en viss frekvens än andra.

Ovanstående är aspekter, förutom hänsyn och anpassning till fåglar och insekter, som också helt saknas i det svenska och holländska regelverket för tillåten strålning från mobilmaster och 5G.  Vårt gällande regelverk i dag som utgetts av organisationen ICNIRP bygger på uppfattningen att det enbart finns omedelbara uppvärmningseffekter av mikrovågsstrålning – inte skadliga effekter av långvarig exponering vid lägre intensiteter än de som orsakar omedelbar uppvärmning av en vuxen manskropp inom 30 minuter. Kan 5G:s frekvenser vara särskilt skadliga för en starfågels kroppsstorlek? Hur resonerar 5G:s frekvenser med olika fåglars hjärnor eller andra organ? De som fastställt gränsvärdet vet inte….

Läs mer här:

http://gospel.jesuslever.eu/

Och här:

https://www.soluno.se/ordlista/5g/

Samt här:

https://www.telenor.se/foretag/smartare-business/alltid-uppkopplad/vad-ar-5g/

 

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik