Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Hädelse mot Guds Ande eller mot Satans ande

Publicerad 2018-04-25 18:14:40 i Jesus,

Som lärjungar till Jesus är vi uppmanade att bygga på rätt grund, den grund som är Jesus och att pröva andarna.

”Efter den Guds nåd som blev mig given lade jag grunden såsom en förfaren byggmästare, och en annan bygger nu vidare därpå.Men var och en må se till, huru han bygger därpå.Ty en annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus; men om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och strå,så skall det en gång visa sig huru det är med vars och ens verk.»Den dagen»[1] skall göra det kunnigt;ty den skall uppenbaras i eld,och hurudant vars och ens verk är,det skall elden pröva” (Kor. 3:10-13).

Paulus talar här om HUR någon bygger vidare på DEN RÄTTA GRUNDEN som är Jesus och inte om hur någon bygger vidare på läror som från början inte har rätt grund. Läror som från början inte bygger på rätt grund kommer inte från Gud/Jesus utan från människor (de är ett människoverk) och ytterst sett från Satan även om det finns sånt som ”VERKAR” rätt och riktigt i de flesta läror (villoläror/onda andars läror). Hur någon bygger (med guld, silver, dyrbara stenar eller med trä, hö och strå) vidare på villoläror (läror som från början inte har Jesus som grund) är inte vad Paulus talar om.

Satans taktik är att BLANDA Guds/Jesus sanningar med sina lögner (det är på det sättet som han lyckas förleda de troende bort från Gud) och när det sker blir resultatet ett annat evangelium, ett främmande evangelium, ett evangelium och en lära (villolära) som inte kommer från Gud/Jesus (som inte Gud/Jesus står upp för) utan från Satan.

Bakom alla läror som inte kommer från Gud/Jesus finns en annan ande än Guds Ande (hur skulle det kunna vara på annat sätt?) vilket (rent logiskt) måste innebära att de som har fåtts till att skapa, tro på, att stötta samt att predika falska läror ÄR DRIVNA av en annan ande (andra andar) än Guds Ande (oavsett om de är medvetna om det, vill vara medvetna om det, eller inte) om det nu inte är så att Guds Ande gärna samarbetar och kompromissar med andra andar (med Satans ande), vilket det inte står något om i bibeln (rätta mig gärna om jag har fel) och att det för de troende därför går att verka lite (eller mycket) i Guds Ande och lite (eller mycket) med kraft från andra andar (Satans ande). Med andra ord att det går att tjäna två herrar (två vitt skilda andar vilka är motståndare till varandra) samtidigt!

I första Johannesbrevet uppmanas de troende på Jesus att PRÖVA ANDARNA. Att pröva vilken ande det är som står bakom en lära, en enskild troende eller enskilda troende samt bakom kyrkor och samfund. Detta kan bara ske i samarbete med Guds Ande på ett övernaturligt plan och därför är det ANDARNA som skall prövas och inte MÄNNISKOR. 

Mina älskade,tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen.Därpå skolen I känna igen Guds Ande:var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus,kommen i köttet,han är av Gud;men var och en ande som icke så bekänner Jesus,han är icke av Gud.Den anden är Antikrists ande,om vilken I haven hört att den skulle komma,och som redan nu är i världen” (1. Joh. 4:1-3)

Tyvärr finns det dom som påstår sig vara Jesus lärjungar (som har varit ”frälsta” både tio, tjugo och trettio år) men som supportrar, sprider och i vissa fall skapar falska läror (läror där Guds sanningar har blandats med Satans lögner) och hävdar att Gud/Jesus (Guds Ande) ställer sig bakom dessa läror.

De menar att det är HÄDELSE mot Guds Ande att påpeka den bibliska sanningen om att Guds Ande (Jesus/Gud) INTE kan samarbeta och kompromissa med villoläror eller med villolärare (med andar som inte kommer från Gud) vilket de så gärna gör av den ena eller den andra anledningen för att sedan säga att det är Guds Ande som driver dem, hur detta nu kan vara möjligt om det inte är så att Gud/Jesus talar emot sig själv!!

Vilka är det som egentligen och genom det HÄDAR Guds Ande och spottar/trampar på Jesus/Gud? Faktum är att många som kallar sig kristna och Jesus lärjungar har blivit lika sofistikerade lögnare som Satan själv och det är ju inte så konstigt eftersom han är deras herre.

Det är naturligt för dem att försvara denna sin herre vilket även fariseérna och de skriftlärda gjorde under Jesus tid på jorden och de vill till skillnad mot Jesus och hans apostlar inte stöta sig med och absolut inte under några förhållanden som helst, avslöja honom som den lögnare och Guds motståndare han är vilket skulle betyda att de avslöjar sig själva.

Vad bevisar detta om inte att de älskar lögnen (lögnens herre/Satans ande) och hatar SANNINGEN (SANNINGENS ANDE/GUDS ANDE) som är JESUS?

 

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik