Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Bröder och systrar i tron men i vilken tro?

Publicerad 2018-04-26 00:20:00 i Religion,

Många som kallar sig för kristna och för Jesus lärjungar ser alla som kallar sig detsamma som bröder och systrar i tron. För dem är katoliker (som tror på att påven är Jesus/Guds ställföreträdare här på jorden) liksom Jehovas vittnen, Mormoner, Sjundedagsadventister med flera deras bröder och systrar i tron trots att dessa tror på en annan Jesus och på ett annat evangelium än på Jesus (Guds) evangelium.

En del så kallade ”kristna” går till och med så långt som att kalla judar, muslimer, buddister, hinduister, ateister och människor inom new age rörelsen för bröder och systrar med motiveringen att alla har någon slags tro (all tro är lika mycket värd, kom inte och säg något annat!!) och att alla är människor (alla människor är snälla och lika mycket värda!), samt att det finns något gott i alla läror och i alla religioner. Att vi kan lära oss av varandra och lära oss att samarbeta och kompromissa över gränserna oavsett vilken tro vi har.

Är detta vad Jesus/Gud (bibeln) lär att vi som vill vara Jesus lärjungar skall göra? Skall vi som frälsta och pånyttfödda i Herren Jesus Kristus ta till oss främmande evangelium/andra läror för att det finns något gott i dessa läror och för att de som står upp för dessa läror är SNÄLLA?

Uppmanar Jesus oss till att ta tillvara på det som är bra inom alla tänkbara läror (religioner) som kallar sig för kristna läror men som inte bygger på den rätta grunden/på Jesus utan på olika människoverk som människor och inte Gud/Jesus ligger bakom? Att vi skall plocka (ta till oss) det som är bra från katolicismens lära, från Jehovas vittnens lära, från Mormonernas lära, från Sjundedagsadventisternas lära, från Judendomens lära, från Islams lära, från Buddismens lära etcetera etcetera bara för att alla läror och religioner är lika mycket värda ur ett mänskligt och världsligt perspektiv i våra så kallade DEMOKRATISKA SAMHÄLLEN!

Att vara bröder och systrar i tron måste väl ändå innebära att man har samma tro för hur kan man annars vara bröder och systrar I TRON?

Enligt de FALSKA kristna så går det utmärkt att vara bröder och systrar i tron trots att man inte delar samma tro eftersom de menar att bibeln kan tolkas på så många olika sätt.

Detta har tragiskt nog lett till att även judar, muslimer och folk med andra religioner ses som de på Jesus troendes bröder och systrar för de tolkar också bibeln på olika sätt. De har därför ”i sann demokratisk/religiös anda (lever vi inte i en demokrati?)” rätt att ge hals och tycka till om hur bibeln skall tolkas.

Det att bibeln kan tolkas på så många olika sätt kommer inte från Gud utan från Satan. Om det hade varit Guds/Jesus vilja att bibeln skall kunna tolkas på många olika sätt så hade han talat om det.

Anledningen till att de ”FALSKA kristna anser att det går att tolka bibeln på så många olika sätt är för att de vill vara vän med Satan och med världen och med världens människor som styrs av den antikristliga anden som de drar nytta av på olika sätt.

De tolkar bibeln som deras herre (Satan) tolkar bibeln och i syfte att leda de sant troende bort från Gud/Jesus med siktet inställt på sin herres (Satans) mål som är att skapa en världsreligion av alla religioner och läror i vilken det sägs att fred och kärlek (ENHET, ENHET I ANDEN??) skall kunna uppnås/råda men som Gud/Jesus (bibeln) inte talar ett endaste ord om.

Att gå i ok med Satan och med världen (med världens, Satans ande och med världens barn) är en obiblisk lära, en Satans lära. Jesus/Gud vill avskilja ett folk för sig precis som han i det gamla förbundet utvalde judarna till att bli hans utvalda folk vilka dessvärre valde att som ett folk (en grupp) bryta förbundet med Gud/Jesus.

Endast ett fåtal av folket/gruppen kom efter ökenvandringen från Egypten där de hade varit slavar, fram till det förlovade landet. Gud/Jesus utrotade de flesta av sitt ”utvalda” folk i öknen på grund av knorrande, gnällande och dyrkanav avgudar eller med ett annat ord på grund av OTRO. Gud/Jesus skapade efter det ett nytt och bättre förbund i Jesus Kristus (Gud kom som en människa till jorden och som Jesus vilken var hundra procent människa och hundra procent Gud) och det nya förbundet i Kristus Jesus handlar inte om ett FOLKS utvaldhet utan om att alla som TROR på Gud/Jesus är hans barn. Som tror på att Jesus är MESSIAS/GUD kommen i köttet.

Det gäller judar såväl som icke judar vilket judarna (de som tillhör Satans synagoga) inte kan smälta då de fortfarande vill se sig som Guds utvalda folk (som om Gud fortfarande har ett speciellt förbund med dem vilket han inte har) och som de kristna kyrkorna (Satans kyrkor och samfund) ställer upp på vilket är en SKYMF mot Gud/Jesus då de trots att Jesus Kristus har friköpt dem (tagit dem ut från slaveriet i Egypten) väljer att stanna kvar i fångenskap. I det gamla förbundet som Gud/Jesus vill att de skall lämna.

De (de kristna kyrkorna och samfunden) har valt att vandra i samma spår som judarna valde att vandra och som ledde till att Gud utrotade majoriteten av dem redan under ökenvandringen men vill så gärna tro att Gud har förändrats och blivit en mer kärleksfullare och barmhärtigare Gud än han var då.

Inte kan väl Gud/Jesus bli ond om vi stödjer och supportrar avgudaläror (onda andars läror/börjar dyrka guldkalvar) samt samarbetar och kompromissar med dem som står upp för dessa läror säger de ”FALSKA” kristna. DE SOM STÅR UPP FÖR ANDRA LÄROR OCH RELIGIONER KAN JU OCKSÅ VARA SNÄLLA OCH ÄR JÄTTESNÄLLA. Inte kan det väl vara något hinder eller något fel i att samarbeta och att kompromissa med dem?  

Är det Gud/Jesus som talar dessa ord eller är det Satan som talar? Om det är Satan som talar via någon som kallar sig kristen, som kallar sig för en Jesus lärjunge, kan man då som en Jesus lärjunge (som vill stå fast i tron på Jesus), kalla den för en broder eller för en syster i TRON även om den säger att den är det?

Det vore kul om ni som tror på Jesus och som söker er till min blogg som har ganska många besökare varje dag men väldigt få som väljer att kommentera, kunde börja att tala ut. Om jag har fel i det jag skriver (vilket jag tror ibland) så vore det en kärleksgärning att tala om det.

 

Kommentarer

Postat av: Gorm

Publicerad 2018-04-26 12:07:00

Nej
Du har definitivt inte fel.
Det är en fråga om kunskap för det första.
Det andra är en fråga om mod. Det finns människor som alltid lyfts fram av media i religiösa sammanhang där man poängterar hur "kristna" de är. Ulf Ekman, Stanley Sjöberg, Marcus Birro och de senaste stjärnskotten som jag ej vill nämna från när och fjärran som hoppar över från sin start som kristna till Katolicismen eller andra avarter som kallar sig "kristna" eller har en annan Gud. Jag går inte in på detaljer. Bibeln är skriven för Jesu lärjungar och ingen annan som inte erkänner evangeliet. Läs brevet till Hebreerna. Det är inte skrivit till Katoliker eller Ateister och andra utomstående. Ju färre som lägger sig i ju bättre är det för budskapet, för då kan de som ser livbojen utkastad urskilja vem som kastar den. Den som blir kallad känner det resten är inte intresserade av mer än att prata skit, och tala om hur kunniga de är. Den kunskap du förmedlar här är robust och helt klart Biblisk då den visar den osminkade bilden av vår Herre och hans oförändrade Lagar som skall styra nu och i framtiden. Det nya förbundet vilar på Lagen i våra hjärtan där inte en bokstav har förändrats, men barmhärtigheten vinner över lagen som Kyrkorna tillämpar.
Fortsätt med din verksamhet och låt aldrig någon tysta dig. Jag skall ge ett exempel taget ur tidningen Dagen som jag förkortar lite.

" Undertecknad har följt upphetsningen över kvinnoprästfrågans jubileum i medierna. Mitt intryck är att jag tycker det är konstigt - varför debattera och jubilera kring kvinnornas rätt eller inte att bli vigda till prästämbetet, när Nya testamentet är fullständigt främmande för någon som helst prästvigning alls inom ramen för det nya förbundet? Oavsett om det gäller kvinnor eller män. Som kristna är vi alla präster inför Gud, och Kristus är vår överstepräst med en prästtjänst som för alla tider har ersatt den levitiska prästtjänsten, allt enligt bland annat Hebreerbrevets författare. Därför blir frågan om kvinnliga präster på många sätt en icke-fråga, eftersom det i strikt mening egentligen inte finns något verkligt prästämbete att bli vigd till, annat än det som tillkommer varje på Jesus Kristus troende människa, oavsett kön. Den nuvarande synen på prästämbetet (och i någon mening pastorsämbetet) inom de protestantiska samfunden är en kvarleva från tiden före reformationen som borde ha skrotats i samband med densamma. Den bibliska modellen är lokala församlingar som leds av lokala äldste och diakoner. Punkt slut. Allt annat är i bästa fall utombibliskt och i värsta fall obibliskt. Detta har naturligtvis inte hindrat att många präster har varit till stor välsignelse, men Gud använder oss aldrig för att vi har precis rätt syn på allt, utan när vi ställer våra liv till hans förfogande trots våra brister. Däremot gör vi oss skyldiga till olydnad om vi medvetet inför och omhuldar ämbeten som inte Gud har instiftat i ordet."
Denna artikel gav inte någon större respons utåt sett, men är grunläggande för Svenskens naiva uppfattning om Evangeliet och Bibelns grundläggande betydelse för den Kristna tron. De flesta har av "kyrkan" och andra oinvigda parter lurats till en tro som är farlig och dödande. "Det är det stora avfallet". Tragiskt men sant. Vi som har en stark och levande tro vandrar vidare utan bakåtblickar med stor respekt för vår Frälsare i den nya tiden. Det är ingen rosafärgad skimrande duddelidejans Pappa vi har. Det är en nitälskande Gud Fader som skall styra med " Iron Rod" när den tiden kommer. Var beredd och håll blicken fokuserad på rätt och sanning. Han tolererar inte någon kompromiss i sin egen kropp som vi lärjungar är. Den som är vaken ser var den smala vägen är och där ljuset finns i tunneln.

Gorm

Postat av: Jan-Ola Gustafsson

Publicerad 2018-04-28 21:41:13

Din artikel liksom signaturen Gorms kommentar är helt enligt Bibelns lära. Det är egentligen märkligt att "teologisk skolning" av mångahanda slag bara gör att olika slags förkunnare lämnat evangeliet och gör en mängd egna tillägg. Det vill verkligen till att en kristen läser Bibeln (speciellt NT) med omsorg och inser att dess budskap egentligen är så klart att "ett barn kan förstå det".

Postat av: Maria

Publicerad 2018-04-28 22:49:49

Nej jag tycker inte att du har fel, men rätt. Är vi i Kristus så skall vi vara där och inte vandra i väg till ekumeniken där allt går för dig. Det är en enda villervalla och inte rätt enligt Gud. HAN vet mycket väl vilka som följer honom på den smala vägen och vilka han ser gå fel.
Det är en skymf emot Herren att göra som man gör idag.
Rätt och Sanning skall vara det vi står för, Jesus är vägen och sanningen och livet, vi ska vara i honom och inte ge oss ut på okända vatten o stigar, skäms på den som gör så och den kommer Gud att tala med! /Maria Jesus lever

Postat av: Anonym

Publicerad 2018-04-30 11:46:15

Tack
Det är underbart att det finns människor som har mod och kan stå för det grundläggande i den kunskap som Bibeln förmedlar om vägen till vår Herre Jesus Kristus. Jag har väntat i flera dagar på att det skulle komma någon kommentar på detta oerhört viktiga budskap som "laglöshetens hemlighet" förmedlar. Den som är lyhörd förstår att den som står bakom denna hemsida vacklade lite i sin "tro" och det är ju motståndarens främsta vilja. Så åter tack för kommentarerna. Frågan är ju inte om man är "kalvinist" eller något liknande utan att man förstår vems vilja man följer. Ju smalare vägen blir ju starkare blir ljuset.
Gorm

Postat av: Grace

Publicerad 2018-04-30 13:31:37

Hej!

Jag håller med i vad du skriver.
Jag ser det som att de flesta idag inte vill växa i tron utan vara kvar i köttet som några av dem en gång blev frälsta ifrån.De vill inte växa utan hela tiden dia istället för att gå över till riktig föda. Så som Paulus beskriver. Om dessa så kallade kyrkor och församlingar hade haft en nitälskan för vem Jesus är och lärt ut den på rätt sätt. Så hade vi aldrig haft dessa problem med kristenheten så som vi har idag.
Jag kan på sätt och vis förstå att många idag vänder sig till dessa olika satanistiska religioner, som vi har representerad idag. Då menar jag dessa mer radikala sortens så som islam, som absolut inte böjer sig för någon lag än deras gud dvs allah/satan.
I min stad som jag bor i, så kollade jag på youtube video om anus festivalen kallad pride. Bara för att få en inblick i hur står den blivit. I år blir det 3 året. Och iaf medan de tågar in i själva stan så sjunger en stor grupp av anus älskare "when the saints go marching in". Nu stod det inte vilka de reprecenterade men skulle inte förvåna mig ifall de tillhörde någon form av svenska satans kyrkor.
Jag har alltid haft ett problem med ordet syster(jag är kvinna. Inte att bli kallad syster, men detta hade jag problem med i början av min vandring med Jesus. Och som ny försöker man passa in i systemet innan man får överblick i hur det egentligen ser ut. Jag hade ju Jesus som är sanningen och har givetvis kvar Honom. Men i början var jag förvirrad för jag trodde ju att det var fel på mig. Efter som jag inte såg mig som dennes syster eller bror. Tack och lov så förstår jag nu och är tacksam för denna tålamod min Herre visat mig.
Men tyvärr är de flesta som levande döda idag. De har ingen respekt för Herren och ingen fruktan de till och med skojar om vissa bibliska ord och om Gud. Eller så stoppar de huvudet i sanden.

Postat av: Anonym

Publicerad 2020-08-08 07:07:23

Hade skrivit ett långt resonemang, men varför? När vi dör så kommer ni ju ändå inte veta om ni har fel eller inte. För då är man ju död. Eller så återuppstår ni och får leva med gud i ett paradis där allt är precis som det ska vara. Jesus är där, alla lärjungar utom kanske Judas, Maria och Josef, heliga Birgitta, Lucia, jeann darc och alla helgonen. Där lever ni för evigt. Inga nya själar tillkommer pga domedag och jag antar att man inte förökar sig i paradiset.

Om det inte är så, kommer inget ni sagt eller gjort spela roll. Er existens var som all existens - utan speciellt syfte. Ni var inte en guds avbild, ert liv fyllde inte en del i ett stort gudomligt pussel. Utan en gud så är ni inte utvalda, utan en gud kan ni inte acceptera livet eller döden. Det spelar heller ingen roll. Att jag inte alls ser något modigt i något ni uttrycker, att ni säger att jag pratar för satan är inget som någon kommer minnas om 50 år. Sanning är att alla faktiskt dör, inte alla klarar av att acceptera det. Det måste man inte göra. Hoppas ni har fina vänner och familj, att ni kan hitta en gemenskap där ni inte ses som osympatiska och hatiska. Att er tro kan göra er trygga med att det finns något annat än icke-existens efter döden. Läs er bok, ät nyttigt och tvätta händerna. Jag ska ut och plocka kantareller och dricka kaffe. Jag tror inte att det finns en gud, djävul, helvete eller paradis. Det är också ok och ovidkommande. Men jag är nog trevligare och vänligare mot omvärlden än vad ni verkar. Det är mitt val och det gör att jag har vänner och kärlek. Nu. När jag lever.

Var fromma och ta hand om det ni har.

😉

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik