Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Varning för Christer Åberg och apostlagärningarna 29

Publicerad 2017-07-02 23:11:00 i Religion,

Trots att bibeln på ett mycket tydligt sätt talar om att församlingen skall befinna sig på jorden under tiden för den stora Vedermödan, så är det många ”kristna” som väljer att tro på den så kallade pre - tribulations läran som menar att de troende kommer att ryckas upp till Herren Jesus (plötsligt och i hemlighet) innan vedermödan bryter ut.

Detta är bara en av många villoläror som florerar i församlingarna (kyrkorna), bland samfunds/kyrkokristna och som måste avslöjas i denna ”den yttersta tiden” liksom sanningen om Israel, tionde givandet, pånyttfödelsen, Kristi kropp med mera, innan Herren Jesus kan komma tillbaka och hämta sin församling.  

Märk väl sin ”församling”. Inte sina ”församlingar” (en massa olika kyrkor) för det finns bara en enda församling och det är ”Guds församling” som består av alla frälsta i hela världen vilka har Jesus både som sin HERRE och frälsare. Alltså inte bara som sin frälsare, när olika behov uppstår och behöver tillfredsställas i de enskilda människornas liv.

Läs mer om pre – tribulations läran och DESS HISTORIA HÄR:

http://experimentlandet.blogg.se/2016/march/uppryckandet.html

Bibeln lär inte att de kristna kommer att ryckas upp innan Vedermödan. Vi kan läsa om Antikrist och den sista tiden i både Johannes Uppenbarelsebok och i Daniels bok, men det står även detaljerad information i 2 Thess 2 (se nedan), i Johannesbreven och på andra ställen i NT och texterna visar att de kristna INTE kommer att uppryckas innan Vedermödan och inte heller i hemlighet.

För de människor, och det gäller inte minst de kristna (de som kallar sig kristna), som inte är förberedda på den sista tiden så kommer dock vedermödan, och allt som hör till den, som en överraskning, en chock.

”I fråga om vår Herres, Jesu Kristi tillkommelse, och huru vi skola församlas till honom, bedja vi eder, käre bröder, att I icke - vare sig genom någon andeingivelse eller på grund av något ord eller något brev, som förmenas komma från oss - så hastigt låten eder bringas ur fattningen och förloren besinningen, som om Herrens dag stode för dörren.

Låten ingen bedraga eder på vad sätt det må vara. Ty först måste avfallet hava skett och Laglöshetens människa, fördärvets man, hava trätt fram, vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud.

Kommen I icke ihåg att jag sade eder detta, medan jag ännu var hos eder? Och I veten vad det är som håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram.

Redan är ju Laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen.

Sedan skall den Laglöse träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse – honom som efter Satans Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta(2. Tess.2:1-10).

Kristna som tror på att Jesus först kommer att komma till jorden för att hämta dem och sätta dem i säkert förvar i himmelen (innan den stora vedermödan bryter ut) och sedan komma tillbaka till jorden igen (när de kristna är i säkert förvar) och döda den Laglöse/Antikrist med sin muns anda och tillintetgöra honom genom sin TILLKOMMELSES UPPENBARELSE, har anammat en villolära. De vill tro att Jesus kommer tillbaka två gånger.

Bibeln säger inte alls detta utan att när Jesus kommer tillbaka så kommer ALLA att se det och, då kommer Antikrist och alla de som tagit hans märke att förgöras (inklusive de som som kallar sig kristna). De heliga varnas för att ta detta märke så de kommer därför att finnas på jorden när de måste göra detta avgörande.

I Uppenbarelseboken står det:

”Sedan fick jag se en stor skara, som ingen kunde räkna, en skara ur alla folkslag och stammar och folk och tungomål, stå inför tronen och inför Lammet; och de voro klädda i vita kläder, fotsida kläder och hade palmer i sina händer” (Upp. 7:9).

 Lite längre ner kan vi läsa:

”Och en av de äldste tog till orda och sade till mig: Dessa som äro klädda i de vita, fotsida kläderna, vilka äro de, och varifrån hava de kommit? Jag svarade honom: Min herre, du själv vet det. Då sade han till mig: Dessa äro de som komma ur den stora bedrövelsen, och som hava tvagit sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod” (Upp.7:13-14).

I kapitel 13 kan vi läsa:

”Och det fick makt att föra krig mot de heliga och att övervinna dem; och det fick makt över alla stammar och folk och tungomål och folkslag” (Upp. 13:7).

”Det” är vilddjuret (Satan) som tillsammans med Antikrist och den falska profeten (som företräder den falska religionen vilken vid den tiden, ja redan idag, har blivit en del av Satan och Antikrist, en del av den världsliga makten) kommer att föra krig mot de heliga.

De kommer att gemensamt föra krig mot dem som står upp för Guds evangelium. Den falska religionen (den falska religionens förespråkare varav många kallar sig kristna) har redan idag gått i ok med vilddjuret/Satan, den kommande Antikrist, genom att gå i ok med hans tjänare och den falska profeten (Påven/påvedömet) vilka alla ställer upp på det antikristliga systemets framväxt.

På Satans systems utbredande och inte på Guds rikes utbredande. Kriget mot ”dom heliga” som bibeln talar om och som är dom som hänger fast vid bibelns sanningar och klamrar sig fast vid Jesus Kristus, har sålunda redan börjat men det kommer att bli värre.

När laglösheten har nått den nivå då inte många längre vet vad laglöshet är eller vad som är fel eller rätt, kommer Antikrist att träda fram. Han kan inte träda fram innan ”DEN”, alltså lagen, lagarna, de lagar som vilar på Guds rättfärdighets principer fullständigt har satts ur spel. Då skulle han mycket lätt bli avslöjad.

Guds motståndare kan med andra ord inte sätta sin herre, Antikrist, på tronen förrän de flesta kristna, de som påstår att de står upp för Gud och för Guds lagar/ rättfärdighets principer, har anammat Satan och hans system och helst utan att veta vilket system de har anammat.

Det är Satans melodi!!, att genom list och slughet locka så många som möjligt med sig till helvetet.

Den tid vi lever i idag är avskiljandets tid, en tid då Gud/Herren Jesus, skiljer fåren från getterna. Guds tålamod är stort och han väntar på att hans barn, de som han har utvalt, skall vända om och därför dröjer han.

I kapitel 20 i Uppenbarelseboken står det så här:

”Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar , som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret och dess bild, och icke hade tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blevo nu åter levande och fingo regera med Kristus i tusen år” (Upp. 20:4).

Vad de falska kristna, som till exempel Christer Åberg,

Christer Åberg.

vilken driver sajten Apostlagärningarna 29, vilket verkar vara en blogg/hemsida som tilltalar många så kallade kristna, gör är inget annat än att tala osanning i syfte att bli populär och få vinning av världen. 

Han påstår att han väntar på att Jesus skall komma och rycka upp honom (alla andra kristna) till skyarna (han väntar definitivt inte på att den Laglöse/Antikrist skall träda fram) innan den stora vedermödan och vägrar att ta till sig vad bibeln säger. Därför är han inget annat än en villolärare.

Här kan ni läsa mer om denna villolärare som utger sig för att tala sanning (liksom alla andra villolärare gör) och som blandar sanningar med lögner allt efter vad som kliar folk (de så kallade kristna och världens barn) i öronen genom att säga halvsanningar. 

https://www.apg29.nu/index.php?artid=28391

Och här från Apostlagärningarna i bibeln :

“Ge akt på er själva och på hela den hjord som den heliga anden har satt att er att ha uppsikt över, för att ni skall vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Jag vet att när jag lämnar er skall farliga vargar som inte skonar hjorden tränga in bland er.     

Ur era egna led skall det träda fram män som förkunnar villoläror för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna, och kom ihåg att jag i tre års tid dag och natt har väglett var och en av er under tårar. Och nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord, det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland alla dem som helgats“. (Apg. 20:28-32).

Jesus är Herre, inte bara frälsare. Läs artikeln här:

http://experimentlandet.blogg.se/2015/january/jesus-ar-herre-inte-bara-fralsare.html

Kommentarer

Postat av: Erik

Publicerad 2017-07-03 08:13:10

Samfundskristna som t.ex. Apg29 är förgiftade av den falska kyrkan: samfund, svenska kyrkan, katolska kyrkan etc.

Bara de som inser sin förgiftning och ropar till Gud om befrielse från de onda andarna kan behaga Gud!

Bara de fullkomliga (befriade-rena) blir frästa!!

Samfunden och de falska kyrkorna predikar både sanning och lögn. De menar att i Guds rike finns båda delarna. SUCK!

Postat av: Maria

Publicerad 2017-07-04 20:32:41

Det är sant det du skriver. Jag har många gånger påpekat olika saker som är fel i hans resonemang men mina kommentarer kommer inte in på hans sida och det förstår man ju varför! Han tar inte in dem.Där på sidan finns många felaktigheter och man sväljer villigt hans videor och texter. Tack ska du ha för att du nämner detta- det är sanningen.
/Maria

Svar: Jag har själv försökt att kommentera på Christer Åbergs hemsida Apg.29 men inte heller mina kommentarer kommer in. Så länge de som kommenterar där, skriver att de inte håller med (utan att stå fast vid vad som står i bibeln) alternativt om de menar att det finns olika tolkningar (att alla får tro vad de vill), så verkar det gå bra.
Detta är ett tecken på att Christer Åberg är en villolärare som inte står upp för bibelns sanningar utan för vad som kliar folk (hans läsare) i öronen. Han har inte bibeln, Guds ord, som auktoritet utan är en av alla de ”så kallade kristna” som har bytt bort Guds sanning mot lögn och som TJÄNAR och dyrkar det skapade framför skaparen i syfte att bli populär bland människorna.

”Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta sin tro till lögnen, för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt sin tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten”(2. Tess.2:11-12).

”Ty Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycka sanningen.
Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem; Gud har ju uppenbarat det för dem. Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk. Så äro de då utan ursäkt.

Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade. När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar och bytte bort den oförgänglige Gudens härlighet mot beläten, som voro avbilder av förgängliga människor, ja ock av fåglar och fyrfotadjur och krälande djur.

Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar. De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen” (Rom. 1:1-25).
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Experimentlandet

Publicerad 2017-07-05 09:16:25

Obs rättelse!

Det sista citatet ovan är från Romarbrevet 1 vers 18-25 och inte från vers 1-25.

Postat av: nils

Publicerad 2017-07-06 10:04:19

Vill börja med att vi måste gå varligt fram i dessa frågor som syskon i Herren och inte fördöma varandra!Att som här kalla allt för vedermödan hållet inte heller.
IMatt.24:8 talar Jesus om Begynnelsen till födslovåndorna.I V 21 om den Stora V-mödan när styggelsen står på Helig plats.Sedan thlipsis= vedermöda,finns nämnt 21 ggr.i N.T.vilket har funnits alltsedan Jesu tid.
I Upp.6 talas om inseglen vilka korrensponderar med Jesu ord i Matt.24:4-11.Till slut talar Bibeln om Guds Vredes dag,som ju är avslutet på Stora V-mödan.
Sa:5 st.olika begrepp som många ej ser skillnaden på,därav förvirringen.Mvh/nils

Postat av: nils

Publicerad 2017-07-06 12:51:37

Ang.en hemlig Jesu återkomst talar Paulus i 1Kor.15:51."Se,jag säger eder en hemlighet;Vi skola icke alla avsomna,men alla skola vi bliva förvandlade och det i ett nu i ett ögonblick vid den sista basunens ljud."
Och i 1Tess.4:16-17 står bla;"Och först skola de i Kristus döda uppstå,sedan skola vi som ännu leva och har lämnats kvar bliva jämte dem Bortryckta på skyar upp i Luften,Herren till mötes."Här rycks vi UPP i Luften till.Men när han kommer efter V-mödans slut stiger Han NED på jorden.I Sak.14:4, står det Han skall stå med sina fötter på Oljeberget,som också änglarna sa i Apg.1:10-12.Läs också Jes.26:19-21,"Mina döda må få liv igen,vaknen upp o jublen I som liggen i graven,och V 20,"Välan då,mitt folk,gå in i dina kamrar,och stäng igen dörrarna om dig;Göm dig ett ögonblick,Till Dess att Vreden har gått Förbi."Här talas om Uppryckelsen undan Guds vredes dag som det i 3 bibelord sägs vi skall undslippa; 1Tess.1:10,5:8,Rom.5:9. Mvh/nils

Postat av: Arne Strand.

Publicerad 2017-07-07 15:22:10

UPPRYCKANDET !.

Paulus blev uppryckt ända till 3e Himlen,
men var kvar på Jorden efteråt och skrev och berättade om händelsen.

Man försvinner inte från Jorden vid uppryckandet ty-

"Kött och Blod kan inte få GUDS RIKE till arve del" !.

Det är Anden och Själen som Rycks upp,
Kroppen är kvar på Jorden -

Matt Kap 24 vers -

27. Ty såsom ljungelden, när den går ut från öster, synes ända till
väster, så skall Människosonens tillkommelse vara. --
28. Där åteln är, dit skola rovfåglarna församla sig.
'
Kommentar - LJUNGELDEN-BLIXTEN.

Åteln har i Grundtexten - DEN FALLNA KROPPEN -
Rovfåglarna är DE SOM INTE FÅR VARA MED I UPPRYCKANDET.

DEN FALLNA KROPPEN - HERREN/JEHOVA säger till MOSES -

"Ingen Kan se mitt Ansikte och leva",
vidare heter det -
HERREN/JEHOVA för ner i Dödsriket och upp därifrån igen" !.

I Korthet.

Arne Strand.

Svar: Tack för informationen men vad har det du skriver med Darbyismen att göra? Läran som handlar om att Jesus skall hämta församlingen (rycka upp de kristna till skyarna) innan den stora vedermödan?
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Arne Strand.

Publicerad 2017-07-07 20:27:59

Jag citerar -

"Svar: Tack för informationen men vad har det du skriver med Darbyismen att göra? Läran som handlar om att Jesus skall hämta församlingen (rycka upp de kristna till skyarna) innan den stora vedermödan?
experimentlandet.blogg.se" Slut Citat.

Kommentar - Inte Vet Jag !.

I min Kommentar ovan så är Rovfåglarna de i Församlingen som inte får vara med om Uppryckandet,
såvitt jag kan bedöma.

Texten tycks orda ur ett Individuellt erfarenhetsmässigt Perspektiv.

Uppryckandet var Individuellt för Paulus del.

Han ordar även om -
"Att Gud täcket i Mig uppenbara sin Son".(Jämför - Så Skall människosonen vara på sin Dag-Ovan).

Han Skriver i Romarbrevet -

"Men det Jerusalem som är därovan,
är fritt och är vår Moder"

Min egen erfarenhet kan jag uttrycka som -

"I min Syn Jag såg,
Blickandes ner från Himmelen,
under mig låg Israel,
och den Heliga Staden Jerusalem".

Arne Strand.

Svar: Ok, då förstår jag. Du försöker att förklara en syn du har haft. Du får gärna berätta mer om den. Själv hade jag två syner ungefär ett år efter att jag hade blivit frälst. De kom i tät följd och båda som ett svar på bön..Den ena i avslutningen av året och den andra några dagar in på det nya året men en pastor förklarade för mig att synerna var från djävulen vilket jag inte tror på.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Harriet Bouvin

Publicerad 2017-07-08 00:25:40

Ska den som inte begriper att han eller hon är bedragen bli straffad för det, menar du? Vem har vi här som är lurad?

Postat av: Harriet Bouvin

Publicerad 2017-07-08 00:26:56

Ska den som inte begriper att han eller hon är bedragen bli straffad för det, menar du? Vem har vi här som är lurad?

Postat av: Harriet Bouvin

Publicerad 2017-07-08 00:27:23

Ska den som inte begriper att han eller hon är bedragen bli straffad för det, menar du? Vem har vi här som är lurad?

Postat av: Arne Strand.

Publicerad 2017-07-08 01:13:11

Ett litet Klargörande av Mina kommentarer om uppryckandet ovan.

En Gammal Kristen Kvinna född 1928 har berättat för mig om väckelsen som var i Sverige på 50-talet.

Några Församlingsmedlemmar kunde ligga som Medvetslösa i 2-3 Dagar i Kyrkan.
På fråga vad som var Fel(?) med dem blev svaret -

"De är i Guds Rike ock skåda syner"!.

Så ser alltså Uppryckandet ut i Praktiken,
enligt mitt förmenande.

Arne Strand.

Svar: Att dessa församlingsmedlemmar låg medvetslösa i sin kyrka i flera dagar under femtiotalet och skådade syner har väl knappat något med Darbysimen att göra. Snarare så hade väl prästen eller pastorn förgiftat dem antingen med ord eller med något annat gift så att de blev totalt utslagna. Stackarna!
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Arne Strand.

Publicerad 2017-07-08 01:36:22

Till Harriet Bouvin.

Matt.kap.7. versarna -

21. Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig:
'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja.
22. Många skola på 'den dagen'[1] säga till mig: 'Herre, Herre,
hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit
ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?'
23. Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt eder; gån
bort ifrån mig, I ogärningsmän.'

Kommentar -

"De som inte giva rum för Kärleken till Sanningen i
sina Hjärtan,
utan finna behag i orättfärdigheten,
över dem sänder GUD Villfarelsens Makt så att de sätta Tro till Lögnen,
för att de skall bliva Dömda" !.

Man måste vara fullständigt Ärlig och Uppriktig inför Gud,
man måste vara fullständigt Ärlig och Uppriktig inför sig Själv,
Båda dessa saker inom sig Själv,
och så skicka sig därefter,
vad det än kostar,
ty eljest bedrager man sig själv.

Arne Strand.

Svar: Och skulle jag vilja tillägga, att alla kan vi falla i synd men att vandra i synd är något helt annat.. De som vandrar i synd vill inte veta av sanningen och i den kategorin befinner sig alla kyrko och samfundskristna. De begår synd genom att stödja sina avfälliga kyrkor som har lierat sig med världen/Sveriges kristna råd och påveskökan. De övriga kristna som har kärlek till sanningen (vilket de kyrkokristna inte har, inte kan ha, för då hade de aldrig varit medlemmar i sina skökoväsen/kyrkor och samfund) kan också begå synder men de vet att de begår synder om de begår synder och de vänder om.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Arne Strand.

Publicerad 2017-07-08 01:42:11

Jag citerar -

"Svar: Att dessa församlingsmedlemmar låg medvetslösa i sin kyrka i flera dagar under femtiotalet och skådade syner har väl knappat något med Darbysimen att göra. Snarare så hade väl prästen eller pastorn förgiftat dem antingen med ord eller med något annat gift så att de blev totalt utslagna. Stackarna!
experimentlandet.blogg.se" Slut Citat.

Kommentar -
Nu föll du som en sten i mina ögon.
Jag tackar för mig ock säger Adjö !.

Arne Strand.

Svar: Tack själv Arne, och adjö. Det kanske var du som var stenen..
experimentlandet.blogg.se

Postat av: M.M

Publicerad 2017-08-28 21:40:34

Herrens dag kommer som en tjuv om natten... Om jag skulle genomgå vedermödans vredesskålar - som är straffet är över en ockult mänsklighet - såsom ett Herrens barn - då skulle i alla fall inte den dagen komma som en tjuv om natten för mig. Jag skulle vara på tå 24 tim / 7 dgr i veckan, kan jag försäkra. Och jag skulle ha en oljetanker av olja i min lampa så som en av de 5 brudtärnorna. Du misstager dig tyvärr min broder - Maranatha!

Postat av: Madeleine

Publicerad 2017-10-06 22:49:42

Håller inte häller med apg 29. Bloggen är bedräglig.

Svar: Hej! Ja det har jag förstått men hur tänker du?
experimentlandet.blogg.se

Postat av: LARZ GUSTAFSSON

Publicerad 2018-09-15 19:49:29

Tydligen censurerar Åberg bort alla som opponerar sig.

Svar: Så är det och det beror på att han inte vill veta av sanningen och Jesus utan vill ge sina egna sanningar (kyrkornas sanningar) som är Satans sanningar..
experimentlandet.blogg.se

Postat av: LARZ GUSTAFSSON

Publicerad 2018-09-16 15:45:15

Jag tror dock att han är en uppriktig kristen som älskar Jesus. Det är bara det att han vill vara äckelmenisk.

Svar: Är man en uppriktig kristen om man är eller vill vara äckelmenisk?
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Madeleine

Publicerad 2019-04-09 17:20:00

Jag tror vi sedan mycket länge har kommit till den punkt där vi inte kan tro på så många lärare längre, i innerlig bön, och kärlek till sanningen ska vi söka svar i ordet. Bibelns språk är flerbildligt, därför blir lärorna väldigt röriga, jag litar inte häller på Christer Åberg, en bibelförklaring jag fått mycket nytta av, och hjälpt mej bena ut saker lite bättre är; Peter Fjellsteht bibelförklaring som även är en bibel, fins att ladda ner. Får inte runt och lyssna på alla moderna lärare, och följ inte de som är många, få finner vägen.

Postat av: Anders

Publicerad 2019-10-28 19:39:29

Hej på er.
Jag har i helgen stött på samma hemsida/församling? som ni gjort. Skrev också en kommentar på fruktansvärd artikel han skrivit på sajten. Där han insinuerar med Hitler och förskolor som valt att äta vegetarisk mat och inte kött. Blev flera märkliga retoriska antaganden från hans sida. Jag skrev som sagt men det jag skrev togs inte in. Har också mailat till honom på den mail han skriver ut på sajten. Men inget svar.

Sorgligt. Han är nog rädd för något?
Jag skickade med några bibelcitat också med en förhoppning om att han kunde svara på dessa. men inget svar kring dessa heller.
Kanske ni kan svara på dem? jag ser att ni har mängder med bibelcitat på denna sidan så ni är ju kunniga i ämnet. Onekligen. Jag är nyfiken på hur de citat jag skickade till nämnda person (pastor?) passar in i vårt moderna samhälle och hur man ska kunna leva efter dom. Tack på förhand.

Om en son är trotsig och upprorisk och inte lyder sin far och mor, inte ens när de tuktat honom, skall de ta honom med sig och föra honom till de äldste i staden, till hemstadens port. De skall säga till stadens äldste: 'Det här är vår son, han är trotsig och upprorisk och lyder oss inte, han bara festar och super.' Då skall alla männen i staden stena honom till döds. Du skall utrota det onda ur folket.
5 Mos 21:18-21

Ni slavar, lyd i allt era jordiska herrar, inte som inställsamma ögontjänare utan ärligt och uppriktigt, i fruktan för Herren
Kol 3:22

Sex dagar får arbete utföras, men på den sjunde dagen är det sabbat, en sabbatsvila helgad åt Herren. Var och en som utför något arbete på sabbatsdagen skall straffas med döden.
2 Mos 31:15

Om en man begår äktenskapsbrott med en annan mans hustru, skall både äktenskapsbrytaren och äktenskapsbryterskan straffas med döden.
3 Mos 20:10

Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig
2 Mos 20:5

Samarien har trotsat sin Gud och får sona sin skuld. De skall falla för svärdet, deras spädbarn skall krossas, havande kvinnor skäras upp.
Hos 14:1

Lär er inte redan naturen att det är en vanära för mannen att ha långt hår
1 Kor 11:14

Du får inte ligga med en man som man ligger med en kvinna; det är något avskyvärt.
3 Mos 18:22

Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen.
3 Mos 20:13

Var och en som förbannar sin far och mor skall straffas med döden. Han har ju förbannat sin far och mor, skulden för hans död är hans egen.
3 Mos 20:9

Osv osv

Svar: Hej!
Som du ”kanske” vet så lever vi som troende på Herren Jesus Kristus inte i det gamla förbundet utan i det nya förbundet i Kristus. Vi lever inte av/genom ”LAGEN” utan av/genom Ande (Guds/Jesus Ande) och Jesus/Gud finns inom varje troende på honom och inte utanför vilket var fallet under GT,s tid då endast speciellt utvalda präster och profeter (människor inom judendomen) tillhörande det gamla förbundet kunde nalkas Gud/Jesus och förlåta människorna för deras synder. Människorna var tvugna att gå via prästerna för att kunna få kontakt (bli välsignade) med Gud/Jesus.

Men Jesus/Gud skapade ett nytt och ett bättre förbund för att de som var hans UTVALDA FOLK i det gamla förbundet (i GT), alltså judarna som grupp/folk, inte klarade av att leva efter de regler och förhållningsorder som Gud/Jesus hade givit dem (de bröt sin del av förbundet med Jesus/Gud) och detta är omöjligt även för oss som kallar oss ”kristna” och som tillhör det nya förbundet i Kristus.

Det är lika omöjligt för oss som det var för judarna i det gamla förbundet att följa Lagen till punkt och pricka och det är inget som Jesus/Gud heller förväntar sig av oss. Han kom för att befria oss från LAGEN för att vi skall leva i NÅDEN. Var och en av oss som tror på honom och som vill följa honom (vi är alla ett utvalt prästadöme) och som har fått hans Ande boendes inom sig, kan ha DIREKTKONTAKT med honom.

Som troendes på Jesus/Gud så lever han inom oss via sina Ande i det nya förbundet i Kristus och det är Jesus (Gud) i oss som gör sitt verk i, genom och med oss (vi är inte längre våra egna utan det är Jesus/Gud som verkar i oss vilket bibeln lär) så mitt svar till dig är att om du håller dig nära Jesus/Gud (han har lovat att leda alla som tror på honom och som har fått hans ANDE in i hela sanningen) så behöver du inte bekymra dig (skall inte bekymra dig) om vad som passar in och inte passar in i vårt moderna samhälle eller hur du skall leva för det kommer han att tala om för dig om du är frälst till honom och har fått hans Ande boendes inom dig.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Anders

Publicerad 2019-10-30 15:24:15

Tack för svar.
Ok, om jag förstår ditt svar rätt så är de citat jag skrev in från GT. Judarna kunde inte följa dom lagarna och kristna kan inte det heller. Därför följer man nu sedan länge nya testamentet.

Men bland det absolut sista du skrev är (flera meningar som börjar med detta "Som troendes på Jesus/Gud så lever han inom oss..." Så står det att ditt svar är att om jag håller mig nära Jesus/Gud så behöver jag inte bekymra mig för Jesus/Gud kommer leda mig hur jag ska leva mitt liv.

Men jag förstår ändå inte. Dagens katoliker följer inte dom NT, det förbund du följer? Om man betänker alla de barn som blivit våldtagna om och om igen av katolska präster genom åren (som har bevisats). Detta har som du säkert vet skett i Tyskland, England, Italien och i USA. Dessa präster har skyddats av biskopar, ärkebiskopar och kardinaler högre upp i hierarkin och i många fall flyttats till annan församling eller utomlands och där kunnat fortsätta som pedofiler.Detta med de nämnda biskoparna, ärkebiskoparna och kardinalernas goda minne.

Jag kan förstå att präster kardinaler och biskopar gömmer undan detta, de är bara människor trots allt. Man vill inte solka ner kyrkan. Även om det är sanning och brottsligt. Man låtsas att kyrkan är bättre än den är. Men Jesus/Gud i sin godhet och visdom. Varför gör inte denne något åt saken? Varför låts dessa pedofiler och ledande inom katolska kyrkan få fortsätta?

Detta är bara en sak som finns i elände runt om i världen som för mig är en gåta, varför gör inte den allsmäktige något i sin visdom och godhet? Herrens vägar äro outgrundliga?

Förklara för mig. Är det djävulen som har dessa präster, biskopar, ärkebiskopar och kardinaler i sitt grepp?

Mvh
/Anders

Svar: Hej igen!
Det är en bra fråga du ställer, alltså varför inte Jesus/Gud i sin godhet och i sin vishet griper in och agerar mot eländet i kyrkorna (bland annat mot det som försegår i RKK, den romersk katolska kyrkan som du nämner speciellt) och i världen i övrigt.

Om detta tänker jag så här:

Jesus (bibeln) lär att han dröjer för att han vill att så många som möjligt skall bli frälsta alternativt vända om från sina onda gärningar om de inte genom ett medvetet val har valt att lämna Jesus/Gud, det vill säga att AVFALLA från honom.

Jesus/Gud har allt från det att han skapade människan gett henne en fri vilja och det gäller även de som har blivit frälsta till honom eftersom han inte är intresserade av att ha slavar utan vänner. Så trots att en människa blir frälst till Jesus/Gud så kan hon välja att på olika sätt gå emot honom och hans vilja eller med andra ord att begå synd/synder.

Att Jesus/Gud inte ingriper mot allt elände vilket han hade kunnat göra om han hade velat, handlar om (tror jag förutom att Jesus/Gud vill att så många som möjligt skall bli frälsta eller som sagt att vända om till honom) att denna vår tid på jorden är AVSKILJANDETS tid. Jesus/Gud kom för att avskilja ett folk åt sig, ett folk som bibeln lär kommer att regera med honom efter att denna världen har fallit/blivit dömd av Jesus/Gud och gått under.

I det gamla förbundet så var det judarna som folk som han avskiljde åt sig (men som tyvärr bröt sin del av förbundet) och i det nya förbundet är det alla som han i sin NÅD (oavsett om de är judar eller något annat) har kallat till frälsning.

Jesus/Gud (bibeln) lär att han luttrar och prövar de sina, de som har blivit sant frälsta till honom och som är hans barn/ hans får och det gör han inte för skojs skull utan för att se om de håller måttet inför honom (härdar ut till slutet). Inte inför några kyrkor, några påvar eller några människor utan inför honom.

För att kunna avskilja de sant troende på honom vilka är de som tids nog kommer att få regera med honom när denna världen inte längre existerar och Jesus/Gud kommer tillbaka för att styra med sin järnspira (enligt vad bibeln lär och då alla människor tvingas att underkasta sig honom och hans RÄTTVISA som är en annan rättvisa än den som finns i världen), från de som kallar sig ”kristna” men som inte är det (de som har utgått från Jesus/Gud men som har valt att inte följa honom som är den sanne herden utan som följer kyrkorna, världen, människor och ytterst sätt Satan) eller som är världens människor/ofrälsta, så måste Jesus/Gud tillåta att ondskan och eländet existerar fram tills att han kommer tillbaka.

Vilken sida ställer sig de troende på honom på här i världen (de som säger sig tro på och följa honom) och under sitt jordeliv? Tar de parti för honom och hans rike eller tar de parti för världen och världens rike vars herre är Satan? Att präster, biskopar, ärkebiskopar och kardinaler etcetera som är pedofiler (förgriper sig sexuellt på barn) står under Satans och onda andars kontroll är jag övertygad om för pedofili är ondska och kommer inte från Jesus/Gud utan från hans motståndare.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Björn bloggaren

Publicerad 2019-11-06 14:43:46

Hallå där!

Det finns ett problem med teologin om den stora vedermödan!

Jesus sa i Matt 24:21 och Mark 13:19 vars like icke har förekommit allt ifrån världens begynnelse intill nu', ej heller någonsin skall förekomma.

När Jesus talar om vedermödan som skall komma, så pratar han om Jerusalems och templets förstörelse och det skedde år 70 och skall inte ske igen.

Angående Laglöshetens människa så säger inte det kapitlet något om något om att vedermöda skall börja vid hans framträdande.

Bb


Svar: Hej!
Du skriver att ”när Jesus talar om vedermödan så talar han om Jerusalems förstörelse som skedde år 70 och inte skall ske igen”.

Det är fel. Varför skulle Jesus/Gud tala om och varna (sina lärjungar) för en vedermöda som redan har skett under det gamla testamentets tid i det nya testamentet eller med andra ord i det nya förbundet i KRISTUS?

Vad Jesus talar om är vad som skall KOMMA och inte vad som har VARIT.

Bibeln (Jesus/Gud och apostlarna) lär att den stora Vedermödan börjar innan ”Laglöshetens människa” (som skall lura hela världen och även många av de som kallar sig ”kristna”) framträder och innan Jesus kommer tillbaka.

Om du fortsätter att läsa Matt. 24: 22 (”och om tiden icke bleve förkortad så skulle inget kött bliva ”FRÄLST”) och resten av kapitlet så förstår du detta.

Läs också Uppebarelseboken om du inte redan har gjort det och som talar om vad som kommer att ske under och efter den stora VEDERMÖDAN när det gäller de frälsta till Jesus samt de ofrälsta.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Björn bloggaren

Publicerad 2019-11-07 09:03:47

Hej igen!

När Jesus talade om vedermödan talade han inte om något som redan skett, utan om något som skulle ske. Matt 24, Mark 13 och Luk 21 talar alla om Jerusalems och templets förstörelse vilket skedde ca 40 år efter att Jesus sa att det skulle ske.

Det finns en allmängiltig teologisk eskatologi där man tar vedermödan Jesus talar om och varningarna för vad som skall ske innan vedermödan och placerar den i nutid vilket inte stämmer.

Att det inte stämmer beror på att alla tre kapitlen handlar just om Jerusalems och templets förstörelse och att något sådant inte skall ske igen. Vi vet historiskt att detta hände år 70 och eftersom Jesus sa att det inte skall ske igen blir det problematiskt att placera denna vedermöda i nutid/sista tiden.

Vänligen Bb

Svar: Vad är det som du inte har förstått och vad är det DU har problem med?
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Björn bloggaren

Publicerad 2019-11-08 09:22:10

Hej igen!

Du skriver: Vad är det som du inte har förstått och vad är det DU har problem med?

-Förstår du inte, ser du inte vad skriften själv säger?
De som menar att vedermödan som Matt 24, Mark 13 och Luk 21 talar, att den skall ske i vår tid innan Jesus kommer tillbaka, de undervisar inte sanningen, utan vrider skriften för att få den att passa in i en total feltolkning av det Jesus säger.

Bb

Svar: Jo det ser jag och det är vad jag försöker få dg att förstå men tydligen utan resultat.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Björn bloggaren

Publicerad 2019-11-11 12:28:05

Ok, då har jag missförstått dig?!

Bb

Svar: Läs vad Jesus (bibeln) lär igen och glöm inte att läsa Uppenbarelseboken så kanske du förstår att den stora Vedermödan kommer att ske innan Jesus kommer tiillbaka och i vår tid samt att de kristna kommer att vara på jorden under denna tiden.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Lennart

Publicerad 2019-11-12 00:16:28

Hej
Det är en meningslös uppgift att "dravla" med människor som ej är öppna för andra synpunkter än sina egna.
Laglöshetens hemlighet är styrd av sökandet efter sanning, och jag beundrar Bloggaren som har siktet så klart. Kanske inte de mest passande orden eller slående argumenten, men dock inget hymlande fjant som man kan läsa en del av på Christer Åbergs sida. Det handlar om ärlighet och dem som det inte passar kan väl ägna sig åt något bättre an att mobba andra tycker jag.
De kommentarer som jag ögnat igenom här är författade av kända namn som i de flesta fall söker sin egen "rättfärdighet" på olika sätt. Jag tar avstånd från detta sätt att pådyvla andra sin egen sanning. Bibeln är ett av de redskap vår Herre gett oss för att vi skall komma till Tro. Efter att man hört evangeliet och accepterat det får man av nåd ta del av det glada budskapet som vår Herre ger till den som vill ta emot gåvan. Den som vill lägga till något till detta evangeliets raka och klara budskap, har inte förstått något. Vem som helst i detta land kan slå upp i Bibeln VEM som Predikar Evangeliet enligt det nya Testamentet. Han var en av de större förföljarna av det första Kristna på sin tid, men ändrade uppfattning i frågan. Om man lyssnar till vad han säger så begriper man snart, att ävem
enkla och naiva människor kan bli frälsta. Utan att gå några löjliga kurser eller workshops som leds av Troende Kristna. Rövaren på korset hade troligen inte gått i någon kristen kurs för att lära sig om upprykandet och om han hade ljus i sin lampa.
Ush säger jag...... Detta är sammanfattningen av Jesu mission. Tro alena ger som belöning Gåvan, sedan kommer kunskapen.
Är det bara alla bloggfjantar och Pappapåven människor som skall kunna nå evigheten då ?? Här kommer en länk till en video om det så kallade "uppryckandet" som ger lite annat perspektiv på det som Krister Åberg älskar att snacka om. Nu är väl inte han så slängd i Engelska men han kan ju översätta med Google. ;.))
https://www.youtube.com/watch?v=Pwo4L7mrEWc Det mest underbara är att det framföres av en Kvinna, och för att reta lite extra vill jag nämna att hon är vacker dessutom. Det bör väl passa bra i Bonnier Sverige. Eller.... ? Vår Herre var vanställd och det är något att tänka på för den som fruktar Herren.
Adjö
GB

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik