Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Kyrkor blir sociala center för alla som vill ha gratis mat

Publicerad 2017-01-28 15:57:00 i Mångkultur,

"Det började med matkassar från en skrubb i källaren. I dag betjänar Smyrnakyrkan i Göteborg varje vecka mellan 400 och 600 familjer med bröd, kött, frukt och grönsaker. Det är en verksamhet som inte bara mättar de hungrande, den har också förändrat församlingens sätt att se på frivillighet".

Kommentar: Vad Smyrnakyrkan inte talar om är att de så kallade hungrande till 95% eller mer består av tiggande zigenare och illegala invandrare, som kallas papperslösa med ett finare ord och som olagligen vistas i Sverige, samt av invandrade muslimska familjer som tar chansen att dryga ut kassan när de erbjuds gratis mat.  

"Få platser brukar vara så öde som ett kyrktorg under en måndag.

Inte så i Smyrnakyrkan i Göteborg. Här råder det närmast trängsel vid lunchtid: gymnasielever från en av stadens finare skolor skyndar upp till matbespisningen, andra söker sig till kaféet för en bit mat. Det som verkligen bryter av är dock de människor som sitter på vikstolar vid det stora blåvita vägmärket som markerar mötesplats.

De har allvarliga ansiktsuttryck, några ser sammanbitet koncentrerade ut. Det är ingen tvekan om att det som snart ska ske är viktigt, kanske är det till och med veckans höjdpunkt för dem".

Kommentar: Självklart är det veckans höjdpunkt att få gratis mat som det är svårt att få någon annanstans och i bästa fall räcker maten till nästa veckas utdelning.

"Mitt på kyrktorget samlar församlingens omsorgspastor Tomas Sjödin, personal och frivilliga i en ring. Alla är inte personligt troende, men huvudena böjs när han ber en enkel bön".

Kommentar: Gurun eller var det omsorgspastorn?, Tomas Sjödin får med hjälp av sin Herre, Satan, personal och frivilliga att böja huvudet när han ber en enkel bön. Att vara personligt troende är inget krav för att få arbeta inom kyrkan om man är snäll och arbetar bra för att öka medlemsantalet och för att kyrkan skall få fler poäng i godhet. 

"Snart börjar siffror ropas upp och det visar sig då att vikstolarna är en del av ett system. Varje person tar sin stol, som representerar en siffra, viker ihop den och kommer fram till registreringen. Där sker en kontroll av hur ofta han eller hon varit där. Man har nämligen bara rätt att hämta mat en gång varje vecka".

Kommentar: Och detta är inte alls förnedrande för parasister från när och fjärran (särskilt inte för zigenartiggare som ser det som en bedrift att utnyttja sina medmänniskor så mycket det bara går) men förmodligen för de fåtal svenska fattigpensionärer som tvingas söka sig till denna godhetsinrättning för att överleva.

"Allt går lugnt till, men så har det inte alltid varit.

–  Vi har det här systemet med stolar nu eftersom det har visat sig fungera allra bäst. Tidigare har vi haft andra kösystem men då blev det ibland bråk om turordningen, säger Tomas".

Kommentar: Vad förväntar man sig av kravmaskiner och ociviliserade människor?

"Varje person håller hårt i den nummerlapp som sedan öppnar dörren till själva matutdelningen".

Kommentar: Svenska fattigpensionärer och andra fattiga svenskar som nödgas att söka sig till Smyrnakyrkan, lär få hålla väldigt hårt i nummerlappen.

"En vit skåpbil anländer och stannar på den öppna platsen utanför kyrkan. Bakdörrarna öppnas och fyra volontärer börjar att snabbt lasta ur röda plastlådor som bärs till ett rum intill kyrksalen. På ett stort bord packas maten upp, det är grönsaker, mejeriprodukter och frukt som ska sorteras. En ung kille gör det oförsiktigt så att yoghurtpaketen riskerar att spricka, han blir manad att ta det lugnare.

Det är trångt om utrymmet, tempot är högt och de frivilliga är i olika åldrar och har olika bakgrund. Många är svenskar, andra har persiska rötter och talar inte svenska. Mitt i allt finns Conny Lundberg, som är anställd av församlingen för att arbeta med matutdelningen. Och Conny, som själv vet vad det innebär att leva på marginalen, sprider glädje och entusiasm omkring sig.

–  Detta betyder så mycket för människor, det förändrar liv, säger han".

Kommentar: På vilket sätt det förändrar liv framkommer inte förutom att det underlättar för människor som olagligen vistas i Sverige att stanna kvar och leva behagligt samt att det ger felaktiga signaler till alla som ännu inte är här men som planerar att komma hit. 

"Han ser att det inte bara är maten som hjälper.  Många av de frivilliga är inte medlemmar i församlingen och de får genom sina insatser ett rikare liv.

–  Jag ser detta som en väg in i församlingen. Min övertygelse är att de påverkas när de kommer in i en god sund kristen miljö. Det som de inte trodde på förut börjar de att tro på, säger han.

Conny ger en kram till en ny frivillig. Han berättar att de frivilliga också har regelbundna samlingar där de går igenom arbetet. Spänningar och konflikter måste hanteras.

–  Utgångspunkten är att vi måste tro gott om varandra, vi försöker att titta på likheterna i första hand. Kärleken tål allt. Och blir det rörigt så får Gud möjlighet att arbeta med oss, säger han".

Kommentar: Ja alla vägar bär till Rom eller till att de frivilliga förr eller senare går med i någon församling. Fram tills dess men även efter uppmanas de att arbeta gratis för sin egen skull. För att få må bra och känna sig goda. Det typiska som de avfälliga skökoväsendena alltid poängterar är att kristna skall känna kärlek till allt och alla och ve den eller dem som känner kärlek till Guds evangelium och hatar synd och bedrägeri och för fram något så kärlekslöst som att det är viktigt att bygga på rätt grund.

"Tomas Sjödin och Tina Brunegård, som arbetar med omsorg i församlingen, är också med och hjälper till. När det blir lite lugnare får de möjlighet att berätta om det ideella engagemang, som på kort tid växt så snabbt. Precis som de flesta andra frikyrkoförsamlingar har Smyrna länge haft frivilliga som engagerat sig diakonalt.

–  Det har främst rört sig om att betjäna församlingsmedlemmar, som hem- och sjukbesök, själavårdssamtal och uppvaktningar. Det är också ett sätt att visa omsorg som vi fortsätter med, säger Tomas.

Det arbetet var dock inte riktat till de mest utsatta i samhället".

Kommentar: Det kan mångmiljonären och Satansdyrkaren Tomas Sjödin som är nära vän med frimuraren (även han Satansdyrkare) den före biskopen, Martin Lönnebo som han ser som sin mentor, kosta på sig att säga.

–  För några år sedan började det att komma in människor utifrån till vårt kyrktorg. Det man främst ville ha var pengar. När det kom fler så kände vi att det inte var så bra att ge pengar. Vi började att ge presentkort till en mataffär, men vi fick höra av affären att dessa presentkort inte alltid gick till mat, säger Tina".

Kommentar: Utifrån? Var det pensionärerna Sven, Svea, Bertil och Gunvor som kom utifrån?, och pengarna gick inte alltid till mat? Vad konstigt!!! Kanske det berodde på att dom som kom utifrån föredrog att få pengar och redan hade mat? Hur som helst, att få gratis mat, två hela matkassar en gång i veckan, är inte fy skam det heller. Det är bättre än ingenting.

"Idén till att i stället börja med matutdelning föddes inte i församlingsledningen utan hos en ung tjej, Sandra Sjöholm. Efter en söndagspredikan, där Tomas berättat om församlingens hjälpkassa, gick hon fram och erbjöd sitt engagemang. Tomas tyckte det lät intressant och bjöd in henne till ett möte.

I det timslånga samtalet mellan Tina, Tomas och Sandra togs inte bara det första steget mot att börja med matutdelning, där föddes också nya tankar om hela församlingens frivilligarbete.

—  När vi gick ut från samtalet så tittade Tina och jag på varandra och sa att det här borde vi göra med varje församlingsmedlem. Vi hade haft ett samtal där vi inte utgått från församlingens verksamhet, att här har vi ett hål där du kan hjälpa till. I stället hade vi frågat: Var kommer du ifrån, hur kom du till vår kyrka? Vilka är dina gåvor? Vi frågade och hon började att berätta. Tillsammans funderade vi om vi kunde skapa ett sammanhang där hon kunde blomstra, säger Tomas.

Församlingen har nu börjat med något som kallas blomstersamtal för nya frivilliga. Meningen med dem är just att finna det som personen brinner för.

–  Vi ägnar vi oss åt tre frågor: Vad vill du? Vad har du? Hur gör du? Det första frågan handlar om vad är din längtan. Det andra fokuserar mer på vad du är bra på, vad är dina gåvor. Den tredje frågan tar upp om du har ett sammanhang där dina gåvor kommer till sin rätt.

Sandra och två unga tjejer till fick klartecken för att börja med matutdelningen. Det började dock i mycket blygsam skala. Församlingsmedlemmar köpte matvaror som sorterades och delades ut från ett litet rum i källaren.

— Vi tänkte att vi inte blir av med maten, hur ska någon veta att vi har ett matförråd? säger Tina".

Kommentar: Hur skall någon veta att vi har ett matförråd? Det var alltså det stora problemet men verkar inte vara något problem längre när djungeltelegrafen bland snyltare och parasiter har spridits sig. Blomstersamtal??? Varför inte ärligt säga blomstersamtalen syftar till att få frivillliga naiva människor (kristna som icke kristna) att ställa upp på att medverka till Sveriges och den svenska befolkningens undergång så att kyrkornas företrädare Satan, genom Antikrist, kan sätta sig på tronen? 

"Men det växte snabbt. En stor grupp människor med rötterna i Iran tillhör församlingen, och de har länge stöttat andra utsatta farsitalande. När de hörde talas om matutdelningen blev de intresserade av satsningen. Smyrna fick också kontakt med Allwin, ett företag som har som affärsidé att ta hand om mat som annars slängs. Genom detta samarbete kunde församlingen distribuera stora mängder mat. I dag får Smyrna också mat från grossister och från företag som Linas matkasse och mat..se.

Kommentar: Ja, dessa godhetsapostlar. Hur många av iranierna som nu har fått Smyrnakyrkans beskydd och som har fått uppehållstillstånd (utan att det pågår något krig i Iran) för att de har kommit till tro på Jesus i Sverige, är beredda att åka tillbaka till Iran och bosätta sig där samt sprida evangeliet i sitt hemland? Det går an att vara god och stötta andra farsitalande iranier som befinner sig i Sverige.

— Vi kallar matutdelningen för Manna. Det var den iranska gruppen som bestämde att den skulle heta så eftersom maten kommer från himlen och måste förbrukas samma dag. Maten har utgående datum, och därför tömmer vi förråden varje dag, säger Tomas".

Kommentar: Tömmer förråden?Betyder det att man slänger mat eller delar ut extra mat till parasiterna (kanske till dom farsitalande i smyrnaskökan?) Och nej, matenkommer inte alls från himmelen. Den har köpts i affärerna och skänkts av naiva människor som även snart kommer att acceptera att ta vilddjurets märke men som tror och inbillar sig att de är goda. Blir det någon mat över så kanske dom farsitalande i Smyrnaförsamlingen kan verka för att maten går till de gamla svenskarna på ålderdomshemmen vilka tvingas att betala nästan hela sin pension för att få en kopp kaffe till frukost och ett halvt ägg samt en brödbit.

"Smyrnas matutdelning blev snabbt populär. Verksamheten fick flytta upp från källaren och in i de lokaler man nu har, två rum intill kyrksalen. Dessutom erbjuder man sopplunch en dag i veckan dit hemlösa och andra behövande kommer.

–  Vi såg sopplunch som steg två. När vi har matutdelning blir det bara korta möten, med sopplunchen är tanken att vi ska erbjuda lite mer gemenskap. Men vi har insett att det inte är riktigt samma människor som kommer på luncherna, de som är gömda flyktingar verkar vara lite rädda för att delta, säger Tina".

Kommentar: Vad konstigt att det blev populärt med gratis matutdelning och vad konstigt att de illegala invandrarna (som kallas papperslösa och inte ens har rätt att vistas i Sverige) är lite rädda för att delta. Kan det bero på att de har fått avslag på sina asylansökningar för att de saknar asylskäl? Enligt Smyrnaskökan och de andra skökorna som kallar sig kristna så kan man bortse från allt vad världsliga lagar heter när det handlar om migrationspolitik. Alla som tar sig hit har rätt att vara här och få allt gratis.

"Nu är ett 70-tal frivilliga på olika sätt involverade i matutdelning och sopplunch. Det kan röra sig om allt från att köpa in vissa matvaror till att sortera mat.

Alla frivilliga är inte församlingsmedlemmar. Somliga har på olika vägar fått höra talas om arbetet och har därför velat engagera sig".

Kommentar: Det finns många som vill känna sig goda och få en kram eller klapp på axeln av godhetsapostlarna i kyrkan.

— Jag tror det handlar mycket om meningsfullhet. Vi är många som är bekymrade över läget i samhället, över att många tigger. Men det är inte så lätt att veta vad man ska göra. Ska jag ge till tiggarna eller inte? Men här kan man göra nytta på riktigt. Man dras också till gemenskapen när man gör något ihop, säger Tomas.

Kommentar: Här talar inte satanisten Tomas Sjödin om vilka det är som tigger. Han berättar inte att det är människor tillhörande en viss grupp (zigenare) från andra EU länder (Rumänien och Bulgarien) vilka har satt i system att tigga för att de tjänar mer på tiggeri i Sverige än på att ta ett hederligt arbete i sina hemländer. Dessa EU medborgare (zigenare) har Sverige inget ansvar för.

"Smyrna är ju en kyrka. Finns det någon risk med att det hamnar i bakgrunden om många frivilliga kommer utifrån?"

— Vi sticker aldrig under stol med att vi är en kyrka. Är man volontär så får man vara med på våra bönestunder, även om man inte behöver be. De som är med här får ta del av livsberättelser. Det intressanta är att de som kommer till tro är de frivilliga som ger bort maten. Detta är på ett sätt vårt tids alpha, att man först gör kristen tro, och sedan omfattar den, säger Tomas.

Kommentar: Vi sticker inte under stol med att vi är en kyrka! Jo det är precis vad man gör genom att skapa ett socialt center dit alla är välkomna för att få gratis mat vilket man nog kan säga att de flesta människor vill ha. De som eventuellt kommer till tro inom detta skökoväsen kommer inte till tro på Jesus Kristus (den sanna Herren och herden) utan på den herre (Satan) som är Tomas Sjödins och Smyrnakyrkans herre. Det vill säga Satan.

Läs hela artikeln från den sioniststyrda tidningen "Dagen" (den styrs av falska judar) som kallar sig för en kristen tidskrift trots att det finns få kristna som skriver i den:

http://www.dagen.se/dokument/smyrna-blev-socialt-center-1.917871

Och här kan ni läsa mer om Tomas Sjödin och hans kompisar som alla är ulvar i fårakläder:

http://experimentlandet.blogg.se/2016/january/det-stora-avfallets-kandisapostlar.html

 

Kommentarer

Postat av: Falska herdar

Publicerad 2017-01-29 10:05:33

Senaste nytt från pastor Sören Dalevi i Karlstad, två citat ur hans krönika i NWT:
http://nwt.se/kultur/2017/01/28/jag-ar-inte-religios?refresh=true

"Vad innebär det egentligen att ”tro” på något? Se där en fråga som många människor i norra Europa missförstått å det gruvligaste, med resultatet att många här uppe inbillar sig att ”tro” handlar om att hålla vissa påståenden för ”sanna”."
"Så vad är det då att vara kristen, att vara troende, om man inte vill fastna i en fundamentalistisk förståelse av ordet? Jag skulle landa i en bred religionsdefinition. Firar du jul? Firar du påsk? Kanske döper du dina barn, och vill begravas i Svenska kyrkan? Då är du en del av en kristen tradition, och sålunda kristen. "

Att tro att Gud skapade världen på sex dagar, inte sju dagar som Sören säger, anser han vara fel och kallar de som tror på det för fundamentalister. Han tar också upp de "kristna" traditionerna påsk och jul som en grund för att vara kristen och det säger väl egentligen allt.

Svar: Kan minnas att jag har skrivit om honom. Tack för länken. Dessa falska herdar är vedervärdiga då de för människor (fåren) som hade kunnat komma till tro (bli frälsta/pånyttfödda) till helvetet med sina falska läror. Tyvärr finns det många av dem.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Henrik

Publicerad 2017-01-30 09:48:22

Gud ska snart göra om intet alla SKÖKOKYRKOR" (t.ex. Smyrnakyrkan)med dess falska kristna som inte kommit ut därifrån trots alla varningar!

Postat av: Anonym

Publicerad 2020-04-19 21:05:17

Hej vilken tid kan man hämta mat?

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik