Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Svenska kyrkan hyllar både Luther och Påven

Publicerad 2016-10-29 07:59:00 i Religion,

I år har det gått femhundra år sedan prästen Martin Luther spikade upp sina berömda teser på domkyrkan i Wittenberg vilket anses vara början på den lutherska reformationen som sedan spred sig i hela Europa och som fick många kristna att få upp ögonen för den romersk katolska kyrkans avfall från den sanna kristna läran.

Detta avfall har pågått sedan församlingen började att samarbeta och kompromissa med den romerska staten i början av 300 talet då kejsar Konstantinus konverterade till kristendomen av taktiska själ och tydligen på sin dödsbädd. Hans önskan var att ena det romerska riket vilket skedde på bekostnad av den bibliska tron och läran. Samma sak ser vi idag vilket vi skall återkomma till längre fram i artikeln.

Bibeln säger och sa även då att:

“Ni trolösa, vet  ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende med Gud” (Jak. 4:4).  

“Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt. ( 1. Joh. 2: 15-17)  

Under samma tid (alltså när avfallet hade startat) började man att bygga kyrkor. Innan den romerska statens samgående med församlingen (de kristna) vilket Konstantinus som nämnts tog initiativ till genom att han lät omvända sig, fanns inga kyrkor.

De kristna tillhörde en församling (Guds församling) och att det fanns många olika församlingar berodde endast på det geografiska avståndet. Människor bodde då liksom nu på olika platser och alla kunde omöjligt ta sig regelbundet till en församling som låg många mil bort.

Trots att det fanns flera församlingar så var de Guds församlingar eftersom dessa församlingar försökte att hålla sig obesmittade av världen och följa Guds evangelium även om det ibland misslyckades och det fanns kristna som ville gå sin egen väg.

Paulus hade fullt upp med att tillrättavisa och förmana dessa kristna vilket vi kan läsa i många av hans brev. Det gjorde han för att Andens enhet, grundad på biblisk tro och lära, skulle kunna råda inom församlingarna (Guds församling).

Det fanns sålunda inga olika läror och traditioner vilket är fallet idag inom den uppsplittrade kristenheten där vissa kallar sig Pingstvänner eller Baptister och andra Lutheraner, Ortodoxa, Katoliker eller tillhörande Frälsningsarmén med mera.

Dessa olika kyrkor och samfund har kommit till på grund av att kristna inte har kunnat hålla sams och enas och det måste ses som en del av avfallet, det dåvarande (romersk katolska kyrkans samgående med staten, med världen som drivs av Antikrists ande) och det nuvarande (de övriga kyrkornas samgående och beroende av dagens stat och värld vilka även de drivs av Antikrists ande) som kommer att kulminera med att Antikrist sätts på tronen.

Grunden för detta lades i och med den första “kyrkans, RKK,s avfall.    

Kyrkorna är ett människoverk (det står inget i bibeln om att kristna uppmanas att bygga kyrkor) och det står ingenstans i bibeln att Gud ställer sig positiv till människoverk. TVÄRTOM!  Bibeln talar om att bygga på rätt grund.

Martin Luther hade en önskan om att de kristna skulle bygga sin tro på rätt grund (biblisk grund) vilket den romersk katolska kyrkan så uppenbart inte gjorde (och inte gör än idag).

Det finns inget stöd i bibeln för att det går att köpa syndernas förlåtelse (vilket fortfarande är möjligt inom RKK) då det endast är Jesus som kan förlåta en människas synder, eller för att Jesus bokstavligen äts upp när kristna tar nattvarden (vilket RKK lär). Det står i bibeln att nattvarden skall tas i ÅMINNELSE av Jesus.

Inte att kristna skall bli kannibaler.

Att påven är Guds ställföreträdare på jorden är även det en villolära (en av de värsta) då ingen människa av kött och blod kan vara Guds ställföreträdare på jorden. Det är den Helige Ande som är det, säger bibeln.

Detta var bara något av det Luther (med all rätt) kritiserade RKK för.  
   
Hur ser det då ut inom kristenheten idag och i synnerhet inom svenska kyrkan? Har man verkligen tagit till sig vad Martin Luther ville förmedla eller ser man endast Luthers lära som en lära vilken idag, i ekumenikens namn, kan sammanstråla med den katolska kyrkans falska obibliska lära?

Det är märkligt att inte fler kristna tycks reagera över hur svenska kyrkan liksom andra kyrkor, kan hylla Martin Luther samtidigt som de hyllar Påven vilken är ledare för en kyrka som Luther var motståndare till och som han på ett tydligt sätt (kan det bli tydligare?), tog avstånd ifrån.

Den katolska kyrkan har inte förändrats (om nu någon tror det) vilket nämnts ovan. Det är samma antikristliga ande (antikristlig ande = världens ande som är motståndare till Kristus och Kristi lära) som verkar i denna kyrka idag (som igår) och som idag ( i denna den yttersta tiden) lägger ner hela sin själ på att förvirra de kristna (få dem bort från Kristus och det sanna evangeliet) för att en världsreligion och en världskyrka (i vilken alla religioner och läror/new age med mera) skall kunna bildas.

Kristna som drar sig till ekumeniken och till alla möjliga ekumeniska sammanhang där det talas så vackert om att skapa fred mellan olika trosutövare/religioner (alla världens människor skall bli som en enda stor familj), bör veta att det inte går att skapa fred på ett bibliskt sätt, genom att samarbeta och ingå i kompromisser med människor (läror) som drivs av världens ande.

Om det överhuvudtaget kan bli något som ens kommer i närheten av fred (genom att man medverkar till att kompromissa bort bibelns sanningar) så är det definitivt inte en fred som Gud ställer sig bakom utan som kommer från Satan (det är ett människoverk) vilken ju kan omskapa sig till en ljusets ängel.  
    
Följande citat som är hämtat från en artikel i sionisttidskriften “Dagen” vilken utger sig för att vara en kristen tidskrift, talar ganska tydligt om hur högt uppsatta företrädare inom svenska kyrkan (gäller alla kyrkor som har blivit medlemmar i Sveriges kristna råd och som har skrivit under dokumentet Charta Oecumenica där de förbinder sig att gå i ok med Påven och RKK)  precis som Konstantinus av Rom, önskar att kyrkan skall underställa sig det katolska skökoväsendet och den världsliga makten (vilket katolska kyrkan som nämnts, gjorde redan på 300 talet)    

“I en globaliserad och pluralistisk värld ser vi ingen annan samlande gestalt för världs kristenheten än påven”

Läs hela artikeln här:

http://www.dagen.se/debatt/vi-behover-biskopen-av-rom-1.796576

Och så här firas Luther i svenska kyrkans stift i Västerås:
 
http://www.dagen.se/blommor-till-luther-pa-500-arsdagen-1.797412

Här kan ni se vilka kyrkor som har förbundit sig till att verka för en världskyrka med Satansdyrkan. Hittar du din kyrka bland dessa medlemskyrkor så är det dags att dra bort från henne, bort från det stora Babylon som är den samlade avfälliga kristenheten tillsammans med den världsliga makten:

http://www.skr.org/medlemskyrkor/alla-medlemskyrkor/

Dokumentet Charta Oecumenica:

http://www.tidenstecken.se/charta.htm

Här en artikel om den Gudsföraktande ekumeniken som saknar biblisk grund:
 
http://experimentlandet.bloggo.nu/Den-Gudsforaktande-ekumeniken/
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik