Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Allt fler i skuld till Satans synagoga

Publicerad 2015-03-22 18:23:00 i

För cirka 2,3 miljoner kronor kan du bli ägare till en tvåa eller närmare bestämt till ett rökskadat renoveringsobjekt på runt 60 kvm hyffsat centralt i Göteborg och i en fastighet som har sett sina bästa dagar. Då det inte är så många vanliga löntagare, de flesta är trots allt vanliga löntagare, som kan betala denna summa kontant, är det banklån som gäller.

Det största problemet brukar vara om banken beviljar lånet (för det mesta är det inte några problem) och inte att köparen sätter sig i skuld till privata banker/bankirer. I värsta fall under resten av livet.

Rökskadade renoveringsobjekt i fallfärdiga fastigheter är trots allt betydligt billigare än icke rökskadade i nyare fastigheter och idag när bostadsmarknaden ser ut som den gör, det finns knappt några hyreslägenheter att få tag i, och allt som tidigare var normalt har blivit onormalt, gör människor vad som helst för att få tak över huvudet.

Inget (verkligen inget) förvånar längre och det är ett resultat av att vi i experimentlandet Sverige under åratal har blivit utsatta för en massiv sinnesmanipulering och medial indoktrinering från statligt och privat håll. 

Våra politiker eller rättare sagt landsförrädare (företrädare för staten) vilka ger sig själva höga inkomster) och en massa olika förmåner med motiveringen att de har ett sådant betungande ansvar, har tillsammans med privata aktörer (bankmaffian, mediamaffian,  underhållningsmaffian och industrimaffian) lyckats förvandla ett tänkande, rättskaffens och över sakernas tillstånd, reflekterande folk, till en hop likriktade, sekulariserade och oandliga konsumtionsvarelser som för att kunna framstå som mänskliga, goda och barmhärtiga, tvingas anamma en falsk kärlek.

Som om inte det vore nog låter man folket få betala kostnaden för detta svek vilket egentligen är ett allt för milt ord. Det är en kostnad (skuld) som de inte drar sig för att lägga över på kommande generationer om de bara får fylla sina bukar (får sina köttsliga begär tillfredställda) under detta förhållandevis korta jordeliv och vara kabbalisterna/satanisterna (de falska judarna, de äldste av Sion) till lags.

Satans synagoga (de som äger bankerna och i stort sett all media samt industri med mera) vars rättssnöre är kabbalan (Satans ockulta lära) och Talmud (de äldstes stadgar där Kristushatet beskrivs i detalj) har inget till övers för gamla testamentet eller bibeln överhuvudtaget. Deras religion är Satans religion och vad de har lyckats åstadkomma (den verklighet som omger oss idag) finns utförligt beskrivet i Sion Vises protokoll. Nästan allt i dessa protokoll har gått i uppfyllelse.

http://100777.com/protocols_se

Det är inte judar i allmänhet som ligger bakom detta protokoll utan sådana som kallar sig judar utan att vara judar och är en Satans synagoga. De är efterträdare till dem som Jesus ständigt var i konflikt med (fariseerna och de skriftlärda) och som slutligen såg till att han dödades.

"Jag känner din bedrövelse och din fattigdom - dock, du är rik! - och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga" (Upp. 2:9)

"Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga; ja, jag vill göra så, att de komma och falla ned för dina fötter, och de skola förstå att jag har fått dig kär" (Upp. 3:9)

Fienden till Kristus är idag, precis som under Jesus tid, Satan, men tjänarna har bytts ut. Dessa använder/utnyttjar sina egna, de på Gud troende judarna och de judar som inte tror, men som skulle kunna komma till tro (en del av dem kommer tids nog att komma till tro på Kristus), för att utöka sin makt.

De använder sig också av så kallade "kristna sionister" och andra som genom mångårig indoktrinering inom kyrkorna (kristenheten) har fåtts till att tro att mördarstaten Israel är ett Guds verk när det är Satan som ligger bakom bildandet av staten Israel.   

Genom mycken köpenskap (vilket var anledningen till att Satan blev utkastad från himmelen) och list samt bedrägeri har Satans tjänare lyckats lägga beslag på den största delen av världens rikedomar (pengar/kapital) och blivit ägare till de flesta banker.

De har genom pengarna (den makt pengar för med sig) kunnat lägga alla regeringar under sig och köpa politikernas (makthavarna i de olika länderna) lojalitet i utbyte mot en för dem bekväm och matieriellt god levandsstandard på livstid. Den överhet som borde tjäna folket och Gud har valt att tjäna mammon (världens system, en värld som styrs av Satan och hans tjänare) istället för Gud.

Bibeln talar om att det inte finns någon överhet som inte är av Gud och att varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig:

"Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom. De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning, och de som gör motstånd drar straff över sig" (Rom. 13:1-2)

"De styrande är inget hot mot goda gärningar, men mot onda. Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda, och den skall berömma dig; den står ju i Guds tjänst för att du skall kunna nå det goda. Men gör du det onda, känn då fruktan. Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd; den står ju i Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall drabba den som gör det onda" (Rom.13:3-4)

De styrande skall enligt skriften inte vara något hot mot goda gärningar utan mot onda. Överhetens uppgift är att främja goda gärningar och att skydda dem som gör det goda samt värna människans rättigheter.

När en överhet inte gör detta utan själv blir en lagöverträdare eller laglös genom att öppet (som i nazityskland eller i forna Sovjet) eller mer fördolt (som i skendemokratin Sverige) utsätta människor för fysiskt eller psykiskt lidande av olika slag, måste en kristen lyda Gud mer än människor. 

En regering har i uppgift att tjäna folket och leda det utan någon form av tvång men i ljuset av sanningens och rättfärdighetens fackla. Ingen regering kan tillåtas eller tolereras på andra grunder. Den regering som inte intar en trofast och hängiven tjänares hållning kommer folket att neka sin trofasta och spontana lydnad. En laglydig regering har följande egenskaper:

1. Den skall alltid och oföränderligt förbli i tjänarens roll.

2. Den skall bevisa sin hängivenhet till folket.

3. Den skall vara sanningen och rättfärdigheten lydig.

4. Den skall alltid sträva efter att förverkliga de ideal som uppstår i de mest anständiga och bäst begåvade människors tankar.

5. Den skall alltid uppträda kompetent när det gäller att skapa gemensam välgång. Av den enskilda medborgaren skall den kräva det som han utan tvång kan giva och den får aldrig själv gripa till tvång eller våld.

Manipuleringen/indoktrineringen från maktens håll, har lett till att människor gladeligen köper vad som helst (till vilket pris som helst). Materiellt såväl som tankemässigt och utan att fundera på konsekvenserna.

Även rökskadade renoveringsobjekt för miljontals kronor vilket hos dem som har en gnutta förnuft kvar, kan leda till ångest.  

För dessa finns det hjälp att få i form av bostadspsykologer vars uppgift är att övertyga dem om att de har gjort en bra affär genom att under lång tid (kanske på livstid) sätta sig i skuld till de privata bankerna och på så sätt bli den sionistiska bankmaffians (bankirernas) skuldslavar.  

http://www.bostadspsykologen.se/

Kan man säga något annat än att Satan och hans tjänare/tjänarinnor här på jorden, är utstuderat smarta (vem har påstått att Satan är korkad?, inte bibeln iallafall) genom att lotsa in desperata människor (ofta unga) som behöver någonstans att bo, behöver få ett av de mest fundamentala mänskliga behoven tillfredställda (tak över huvudet), i skuldslaveri, för att de på så sätt ska knyta lojalitetsband till fel herre, tjäna fel herre? Detta hade inte varit möjligt om överheten (våra politiker/staten) hade tjänat och värnat om folket istället för Satan och hans anhang (mammon)

"Ingen som tjänar kan tjäna två herrar; ty antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. I kunnen icke tjäna både Gud och mamon" (Luk. 16:13) 

Den sionistiska bankmaffians kärna består av falska judar (khazarättlingar), kabbalister (satanister), talmudister, frimurare, sionister (om vilka vi har skrivit mycket här på bloggen) och dessa Satans tjänare som är förhållandevis få till antalet, har börjat intensifiera sitt arbete med att binda upp privatpersoner och stater (länder) till ett aldrig tidigare skådat skuldslaveri samtidigt som de fortsätter att plundra befolkningarna med hjälp av staten. Detta för att få makt över allt och alla.

De trycker upp pengar från tomma intet som de sedan lånar ut mot ränta och är väl medvetna om att ekonomisk makt även innebär social, kulturell och andlig makt över mänskligheten.

Istället för att bygga bostäder åt bostadslösa svenskar och invandrare och se till så att arbetslösa svenskar och invandrare kan bli självförsörjande, tillåter staten (de folkvalda landsförrädarna som är avlönade för att värna om medborgarna tusentals asylanter att välla in i landet varje månad varav majoriteten saknar giltiga identitetshandlingar (ingen vet vilka de är) och skyddsskäl enligt FN.

I ett land (vilket som helst) utan indoktrinerade och sinnesmanipulerade medborgare hade detta inte fått fortgå. Folket hade protesterat men att göra det i Sverige har tack vare indoktrineringen och sinnesmanipuleringen blivit lika med rasism. Det är lika med rasism och antisemitism att rikta kritik mot massinvandringen, mot dem som ligger bakom denna samt mot att vem som helst (även gravt kriminella, våldtäktsmän och massmördare) ska ha rätt att bosätta sig i Sverige och bli berättigad bidrag.   

Vi alla lika mycket värda har media tillsammans med landsförrädarpolitikerna bestämt. Allas handlingar, tankar och åsikter är lika mycket värda (oavsett vad det är för handlingar, tankar och åsikter) och alla världens fattiga samt alla som vill ha en bättre levnadsstandard har rätt att bli försörjda av sveriges skattebetalare.

De som själva är fattiga och inte har råd försörja hundratusentals andra fattiga från hela världen får betala ändå. Idag i form av försämringar inom det sociala skyddsnätet, offentlig sektor, sjukvård, sjukförsäkringssystem med mera och imorgon i form av utebliven pension och noll välfärd.

Pengar som under lång tid har betalats in till framtida pensioner delas idag frikostigt ut till asylanter (ekonomiska flyktingar) som anländer till den stora socialbyrån Sverige. Vem/vilka kommer att ställas till svars för att kommande generationers pensionärer blir utan pensioner som de år efter år har betalat in?

När fler och fler väljer att tjäna mammon (denna världens system) genom att sätta sig i skuld till bankerna, ökar Satans och hans anhängares makt. Den onde kan utbreda sitt rike på bekostnad av Guds rikes utbredning. DET GÅR INTE ATT TJÄNA BÅDE GUD OCH MAMMON. Antingen tjänar man den ene eller den andre.

Att betala av en skuld på flera miljoner med en vanlig inkomst är inte det lättaste och detta vet bankerna/bankirerna (Satan). De lånar inte ut pengar för att folk snabbt skall kunna betala av sina skulder utan för att de skall stå i skuld till dem så länge som möjligt.

Genom skuldslaveriet skapas den grund (det verk) som slutligen kommer att tvinga alla människor som vill överleva till lojalitet under en satanisk världsordning vilket Uppenbarelseboken beskriver:

"Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal" (Upp. 13:16-17)

DET är lika med det antikristliga systemet (där alla som arbetar för det ingår), inte någon enskild person. Det antikristliga systemet kommer att förmå alla att ta emot märket. Människor som står i skuld till någon (i detta fall de som äger bankerna/pengarna) är tvungna att tjäna dem de står i skuld till fram tills att skulden har betalats av och redan nu har många tagit emot märket i handling och i tanke.

På detta snillrika sätt binder Satan och hans anhängare allt fler människor till sig. Vem varnar dem? Vilka präster och pastor reser sig upp i kyrkorna och talar om hur viktigt det är att välja Gud eller mammon och att det inte går att tjäna två herrar samtidigt? Hur många av dem varnar för det antikristliga systemet eller talar om bibelns djupare budskap överhuvudtaget? Hur många är intresserade av att definiera Satans tjänare i vår tid genom att använda sig av Guds ord?

"Vad jag säger eder i mörkret, det skolen säga i ljuset, och vad I hören viskas i edert öra, det skolen I predika på taken" (Matt.10:27)

Vi läser följande angående Satans synagoga och regeringarna som går i dess ledband:

Europas ledare bör snabbt vidta reella åtgärder för att motverka "antisemitism". Annars hotar judarna lämna Europa och ta med sig alla sina pengar och företag, säger Moshe Kantor, ordföranden för European Jewish Congress (ECJ).

Om judarna lämnar Europa, skulle det leda till en allvarlig ekonomisk kris i Europa, varnar Kantor.

"I think out of three million Jews that are living in Europe at least one million, a very active part or young part, self-sufficient part are going to leave and it will be a disaster, an economic disaster for Europe in general because first of all some supporters, non-Jewish supporters will come with Jews. It’s a lot of cash and money currents are going to leave Europe and also businesses".

Kantor kräver hårdare lagstiftning mot så kallade antisemiter, och säger att det finns "a strong demand from civil society to modify the legislation fighting against racism, xenophobia and anti-Semitism."

Vad Moshe Kantor säger utan att själv inse det är dock i sig "antisemitiskt". Så kallade antisemiter påstår ju att judar har en avgörande ekonomisk makt. Självaste ordföranden för European Jewish Congress bekräftar nu att judarna har så mycket ekonomiskt inflytande att gruppen kan orsaka en massiv ekonomisk kris om den så önskar.

http://rt.com/news/239285-europe-economic-disaster-jews/

Att åtala den falska juden Moshe Kantor för antisemitism eller hets mot folkgrupp lär aldrig bli aktuellt. De som kommer att dras inför rätta, ställas till svars i Satans synagoga, är de som avslöjar denna synagoga för vad den är. Precis som vår Herre Jesus Kristus gjorde.

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik