Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Emil, Pippi, Ronja och bögsymboler i kyrkan

Publicerad 2015-06-10 16:16:00 i Religion,

Vad sägs om att gå på gudstjänst i Svenska kyrkan med Astrid Lindgrens Pippi Långstrump, Emil i Lönneberga, Karlsson på taket eller Ronja Rövardotter med flera om du bor i Göteborg (har varit en sådan där idag) eller att beskåda den exklusiva regnbågsmattan i S:t Nicolai kyrka om du bor i Örebro och som har placerats där på grund av den årliga bögfestivalen (HBQT jippot) som firas över hela landet?

Kom och var med på gudstjänst skriver kyrkan i ett utskick och klä gärna ut dig (barn som vuxen) till din favorit bland Astrids figurer. Sånger från de kända barnfilmerna utlovas. Jesus sa förvisso ”Låten barnen vara, och förmenen dem icke att komma till mig” när lärjungarna visade bort dem (Matt.19:14) och han önskar också att så många vuxna som möjligt kommer till honom men hans tanke var nog knappast att de skulle komma till hans tempel utklädda till olika sagoboks karaktärer för att få skojig underhållning. Det kan de få på annat håll.

Inte heller kan det vara Guds vilja att människor med en naturvidrig sexuell läggning som strider helt emot Guds ord, och deras beskyddare skall få pryda Guds tempel med olika symboler som visar deras perversa böjelser eller att sant troende församlingsmedlemmar (om det nu finns några sådana kvar i Svenska kyrkan) skall behöva vara med om att bekosta dessa.

Regnbågsmattan i Örebro (som kostade 30.000 kronor att köpa in) är enligt kyrkoherde Anders Lennartsson en manifestation för alla människors lika värde och vårt ansvar för Guds skapelse.  

Vad Anders Lennartsson tycks ha missat, och det är allvarligt när det kommer från en kyrkans man som har fått i uppdrag att vara en herde för fåren (Guds barn), är att bibeln tar avstånd från homosexualitet. Bibeln, Guds ord, kallar detta för otukt och då kan man fråga sig hur mycket ansvar en person som A. Lennartsson tar för Guds skapelse, inte minst ur ett evighetsperspektiv, när han är med om att uppmuntra perversa aktiviteter mellan människor.

Bibeln talar om att homosexualitet (otukt) är ett straff för människans ovilja att lyda Gud. Det är ett straff för Gudsfrånvändhet, otacksamhet, avguderi och för att människan upphöjer sig själv (andra människor och ting) och vill vandra sin egen väg utan Gud.   

”Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade. När de berömde sig av att vara visa blev de dårar och bytte bort den oförgänglige Gudens  härlighet mot beläten, som voro avbilder av förgängliga människor, ja ock av fåglar och fyrfotadjur och krälande djur.   

Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar. De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen.

Fördenskull gav Gud dem till pris för skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt; sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön. Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag. Till att bedriva otillbörliga ting”  (Rom.1:24-28)
 
http://www.kyrkanstidning.se/inrikes/regnbagsmatta-pryder-orebro-kyrka
 
http://www.svenskakyrkan.se/handelse/#eventid=63768238
 

Kommentarer

Postat av: Maria

Publicerad 2015-06-15 23:10:07

Sant. Det är märkligt hur lågt man får sjunka och hur indoktrinerade och hypnotiserade Sveriges folk är.Vad händer kan man fråga? Vissa vet det men vissa förstår inte hur fort det går utför nu. Tala om avfall och elände. Tack för din text, jag lägger in den på min hemsida
/Maria

Svar: Det är en skrämmande tystnad inom de kristna leden och hur kan man tolka det på annat sätt än att de "kristna" antingen är okunniga (vilket de inte borde vara om de har varit kristna i både fem, tio, tjugo år eller längre) eller gravt hjärntvättade? Om de är hjärntvättade så vem/vilka har då hjärntvättat dem om inte lögnpredikanterna på Satans och hans världsliga anhängares uppmaning? Men Jesus kommer snart tillbaka och innan dess så skall alla lögner avslöjas och lyftas fram i ljuset så att han kan hämta sin församling, sin rena jungfru, (alla de kristna som stått fast vid ordet och därmed vid tron) som bibeln talar om. Halleluja!! prisad vare Gud!!Tack för att du vill sprida texten!
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Jan-Ola Gustafsson

Publicerad 2015-06-16 15:31:44

Kunskap är styrka. Styrka brukar oftast existera tillsammans med mod och frimodighet. Okunnighet brukar ofta följas av svaghet och underkastelse. Kunskapens stora betydelse för både enskilda och folkslag betonas bl a i GT, Hosea 4:6, och i v 4 står det klart vem som skall bära den största skulden till människors okunskap.

Kristna i allmänhet läser inte flitigt i Bibeln som man gjorde bara för femtio år sedan, utan nöjer sig med det som förkunnas av resp pastor, vilken i allmänhet på ett eller annat sätt, medvetet eller omedvetet kan vinkla budskapet.

Detta fenomen är också vanligt inom islam. Jag har i många år lett yrkesutbildning för invandrare, varav flertalet från muslimska länder och haft en väldig nytta av att jag tidigare i mitt internationella arbete läst Koranen för att kunna förstå vad som präglat muslimers tänkande.
Vi pratade ibland om livsåskådningar m m och gjorde jämförelser mellan Bibeln och Koranen i vissa frågor. Vid ett tillfälle sade en elev: -"Du kan ju våran bok bättre än vi!"
Jag tog detta som en komplimang och berättade för eleverna att i allmänhet så tar olika religioners troende ofta till sig sina förkunnares/herdars/imamers tolkningar av de texter de utlägger, och föreslog att man istället går till källskriften för att förvissa sig om vad som där står. Ibland visar det sig att där står något helt annat än vad man muntligen fått sig till del.
Det är nog hög tid för kristna svenskar att återvända till Bibeln, för att i läsning och med vägledning av den Helige Ande komma nära det budskap som finns där för den som söker.


Svar: Håller med dig. Mycket hade kunnat vara annorlunda om de kristna istället för att suga åt sig allt som det religiösa ledarskapet säger, hade läst bibeln själva.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Maria

Publicerad 2015-06-16 21:56:28

Hej. SANNA ord i din kommentar här. Lägger in texten nu. /FRID!

Postat av: Carla

Publicerad 2015-06-17 13:19:43

Amen! Står skrivet att vi ska avslöja mörkret.
Jag vill kommentera med Psalm 26:

Herre, skaffa mig rätt,
ty oförvitligt har jag levat.
På Herren förtröstar jag
utan att vackla.
Granska mig, Herre, och pröva mig,
rannsaka hjärta och njurar!
Jag har din godhet för ögonen,
och jag lever i din sanning.

Jag sitter aldrig i lag med lögnare
och sluter mig inte till hycklarna.
Jag hatar de ondas skara
och sitter inte i lag med gudlösa män.
Jag sköljer i oskuld mina händer
och går runt ditt altare, Herre,
jag låter tacksägelsen ljuda
och vittnar om alla dina under.
Herre, jag älskar din boning,
den plats där din härlighet bor.

Ryck inte bort mig med syndarna,
ge mig inte en mördares död.
De är redo till lömska brott
och har handen full av mutor.
Men jag lever oförvitligt.
Befria mig, var barmhärtig!
Jag står på säker mark.
I tempelskaran prisar jag Herren.
Guds välsignelserSvar: Tack Carla och Gud välsigne dig!
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik