Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Om judarna och deras lögner

Publicerad 2015-07-28 12:06:00 i Satans synagoga,

Delar av texten har tidigare publicerats på bloggen.
 
När den protestantiske reformatorn, prästen och teologiprofessorn Martin Luther (1483- 1546) arbetade med att översätta bibeln till tyska, ville han göra det så noggrant som möjligt. Han tog därför kontakt med judiska rabbiner som lovade att lära honom Hebreiska.

Under dessa lektioner kom diskussionerna in på judarnas Talmud och det var då som Martin Luther förstod vilken djävulsk lära detta var och hur den har lett det judiska folket in i slaveri under satan.

Idag har denna lära tillsammans med den kabbalistiska läran (judisk
ockultism/satansim) som handlar om att göra gott till ont och ont till gott, lett de flesta av världen befolkningar in i slaveri under Satan.

Dessa läror med sitt hat till Kristus och det oförfalskade evangeliet har fått frodas i de ljusskygga frimurarordnarna under århundraden och detta hemlighetsmakeri benämns i bibeln som en “Laglöshetens hemlighet”.

Följden blev att Martin Luther, som var orubblig i sin kristna tro, slutade med sina hebreiska lektioner för att istället börja studera den judiska läran från grunden.

Han skrev en bok “Om judarna och deras lögner“ 1543, tre år innan sin död, där han går till hårt angrepp mot det judiska ledarskapet. Den finns att låna på en del bibliotek i Sverige och har även blivit översatt till engelska. Starka krafter har emellertid lyckats skapa en sådan opinion mot boken att få vågar låna den eller ens nämna den vid namn.

Enligt Talmud kan en hedning (icke jude) endast få insyn i vissa delar av Talmud om det finns hopp om att kunna omvända personen till judendomen. De Talmud troende judarna hyste en förhoppning om att kunna få den protestantiske reformatorn att anamma deras hatlära. Officiellt brukar det dock heta att Martin Luther blev antisemit för att han inte lyckades omvända judarna till kristendomen.

Så här skriver Luther när han blir varse om det judiska ledarskapets inställning till Herren Jesus, de kristna och kristendomen:

“Ty Gud ska se, att vi är kristna och inte medvetet har tolererat eller gett vårt samtycke till sådana offentliga lögner, förbannelser och smädelser av hans Son och hans kristna. Ty vad vi hitintills haft fördrag med av okunnighet (jag har själv inte haft kännedom om det), må Gud förlåta oss. Så nu vet vi det! Skulle vi dessutom rent av skydda ett sådant hus åt judarna, där de baktalar, smädar, förbannar, bespottar och skändar Kristus och oss, som vi hört ovan, vore det detsamma som om vi gjorde det själva och är ännu farligare, som man nog vet.” (Om judarna och deras lögner).

Cirka tjugo år innan boken “Judarna och deras lögner” kom ut, skrev Luther boken “Att Jesus Kristus föddes som jude” I denna bok talar han om Kristi stora kärlek till judarna och hoppas att de skall omvända sig och komma till tro på Kristus när ordet och evangeliet väl har börjat lysa i reformationens kyrkor. Luther försvarade judarna när den romersk katolska kyrkan vilken ofta sammankopplas med Kristus och den kristna lära, behandlade dem illa.

När Luther fick ta del av den ondska mot Kristus, kristna och kristendomen som ryms i de talmudiska skrifterna blev det förståeligt nog en chock för honom och hetsiga diskussioner uppstod när de judiska rabbinerna försökte att omvända Luther till Talmudtron.

Talmud säger bland annat att Jesus Kristus var en oäkting född utanför äktenskapet och att hans mor Maria var en hora. En dag när hon hade sin menstruation kom en ond ande in i hennes kropp och gjorde henne havande.

Sålunda var Jesus fader en ond ande och därför var han själv besatt av en ond ande. Det var genom denna onda ande som rabbinerna menade att Jesus gjorde sina underverk.

Talmud kallas i bibeln för “De äldstes stadgar”. Att Jesus och hans apostlar hade ständiga konflikter med fariséerna och de skriftlärda som följde dessa stadgar får vi veta om vi läser vår bibel.

Här följer ett citat från Matteusevangeliet där Jesus anklagas för att driva ut onda andar med kraft från Satan:

“Då förde man till honom en besatt, som var blind och dövstum. Och han botade honom, så att den dövstumme talade och såg. Och allt folket uppfylldes av häpnad och sade: Månne icke denne är Davids son? Men när fariséerna hörde detta, sade de: Det är allenast med Beelsebul, de onda andarnas furste, som denne driver ut de onda andarna” (Matt.12:22-24)

Vidare säger Talmud att Jesus var en dåre, en förförare och trollkarl samt att han blev dödad på ett kors, begraven i helvetet och att hans lärjungar har upphöjt honom till en avgud.

Nedan följer några ytterligare exempel på vad skrifterna i Talmud lär:

Kallah, 1b, (18b)
Jesus var född utanför äktenskapet och hans mor blev havande med en ond ande under en menstruationsperiod.

Scabbath XIV
Jesus är i detta kapitel beskriven som en son till en romersk soldat och en judisk hora

Sanhedrin, 103 a
Detta kapitel lär att Jesus förstörde sig moraliskt och blev till en skam.

Sanhedrin 107 b
Detta kapitel säger att Jesus förförde och lurade det judiska folket

Hilkoth Melakhim
Föreskriver att kristna syndar genom att tillbedja Jesus

Hilkoth Maakhaloth
Säger att kristna är avgudadyrkare.

Orach Chaim (20:2)
Påstår att kristna klär ut sig till judar för att kunna döda dem.

Abhodah Zorah (15b)
Påstår att kristna har sexuellt umgänge med djur.

Chagigah (15b)
Säger att oavsett vilka synder en jude gör, så betraktar Gud honom som god och felfri.

Babha Kama (11 3b)
Guds namn blir inte ohelgat om en jude ljuger för en kristen.

De flesta kristna har ingen aning om att judarna har en “helig” skrift som heter Talmud och vad som står i denna. De känner inte heller till Luthers bok “om judarna och deras lögner“. Om de mot förmodan skulle göra det, så känner de inte till att Luther försvarade Herren och den tro som givits honom och oss kristna och att han på grund av det fick en antisemit stämpel på sig.
 
Det verkar, märkligt nog, inte finnas några lärda bland prästerskapet eller bland de som har studerat teologi på högre nivå (vilka borde känna till Luthers bok och ha ett hum om varför han skrev den) och som trots att de lovordar Luther och höjer honom till skyarna, vågar ta bladet från munnen och erkänna att nedtystandet av Luthers avslöjande bok (undanhållandet av sanningen) har påverkat svensk kristenhet (världs - kristendomen) på ett mycket förödande sätt under flera århundraden. Både i den synliga och i den osynliga världen.

Följer man från kristet håll bibelns uppmaning om att pröva andarna för att få reda på om anden är från Gud eller Antikrist?

“Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen. Därpå skolen I känna igen Guds Ande; var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma , och som redan nu är i världen” (1. Joh. 1-3)

En jude bekänner inte att Jesus är Kristus, kommen i köttet. Vad innebär det om inte att det enligt bibeln är Antikrists ande som då är verksam?  

Hemlighetsmakeriet,(upphöjandet av lögner) har banat väg för nedbrytande, antikristliga krafter/antikrists ande att ta över länder och folk. Den judiska rasismen representerad av Satans synagoga (falska judar, politiska sionister, frimurare, Talmud och Kabbalah troende) har kunnat växa sig stark i Sverige och i Europa och kristendomen har snart förvandlats till oigenkännlighet.

Nationernas avskaffande, familjens avskaffande, avskaffande av allt som enligt bibeln är rätt och riktigt och som behagar Gud, är snart avskaffat inklusive Kristi rena evangelium. Hur hade det sett ut om vi istället hade fått en möjlighet att ta del av Luthers budskap och varningar i tid (redan för flera hundra år sedan) och fått veta anledningen till varför Luther rasade ut mot judarna i sin” antisemitiska” skrift?

Varför har man genom historien gömt undan vissa böcker och skrifter alternativt gjort allt för att smutskasta dem (så att få vågar och vill läsa dem) istället för att lägga fram  dem i ljuset så att en saklig debatt kan föras angående innehåll och äkthet? Varför undanhåller man än idag konsekvent information (böcker, skrifter med mera) som man inte vill att den stora massan skall få ta del av? Detta görs dagligen.
 
Varför väljer man att arbeta i mörkret istället för i ljuset? Vem är ljusets herre och vem är mörkrets herre? Är det inte detta hemlighetsmakeri som frammanar laglöshet, förvrängning av verkligheten och all annan möjlig ondska bland människor?    

“Skulle vi dessutom rent av skydda ett sådant hus åt judarna, där de baktalar, smädar, förbannar, bespottar och skändar Kristus och oss, som vi hört ovan, vore det detsamma som om vi gjorde det själva och är ännu farligare, som man nog vet.”

Och här:

Efter som judar finns hos oss och vi känner till deras lögner, förtal och förbannelser, bör vi icke göra oss delaktiga av alla deras lögner, förbannelser och smädelser. Alltså kan vi icke släcka den gudomliga vredens osläckbara eld (som profeterna säger) eller omvända judarna. Vi måste med bön och Gudsfruktan öva sträng barmhärtighet, om vi likväl skall kunna rädda några av dem från helvetets eld och glöd. Hämnas får vi inte. Judarna har hämnden hängande om halsen, tusen gånger större än vi kan önska dem”. (Om judarna och deras lögner)
 

Kommentarer

Postat av: Two Different Shoes On

Publicerad 2015-07-28 12:30:59

Förintelsen duger gott åt mig.
Något man inte får förneka, men heller inte forska i....
Bluff med andra ord.

Svar: Exakt!
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Jan-Ola Gustafsson

Publicerad 2015-07-28 22:13:57

Jag har i många år studerat skillnaderna mellan olika religioner, bl a mellan kristendomen å ena sidan och islam respektive judendomen å andra sidan. Ska man göra ett grundligt jobb så ska man ju gå bakåt i dokumenten och jag har för några år sedan lånat Luthers bok (via biblioteket som långlån) som du nämner i artikeln och läst den. Den är definitivt inte antisemitisk, utan Luther beskriver och exemplifierar det uppenbara hat som lyser igenom Talmuds beskrivningar av Jesus och kristna rent allmänt.

Att inte så kallade "kristna förkunnare "
har djupare kunskaper ens om den religion de själva säger sig företräda gör dom egentligen till en sorts falska herdar. Bibeln utlovar på flera ställen att ansvar ska utkrävas för detta. Flera kyrkor har till exempel numera lagt in "regnbågsmattor" i gången fram till altaret för att vara i takt med tiden och den HBTQ-våg som drar över hela västvärlden.

Tyvärr kan inte, men framför allt så vågar inte, de flesta ens sakligt och underbyggt av dokumentation diskutera saker som har med Israel och judendom att göra. Med de av judiska intressen dominerade media har man lyckats strypa det fria ordet och en sunt allmänt debattklimat i både Sverige och många andra länder. I flera av Europas länder är det till och med människor som sitter i fängelse för att ha ifrågasatt den s k Förintelsen. Sverige kallades en gång för "Frihetens stamort på jorden" men det var länge sedan.


Svar: De kristna förkunnarna är de som Jesus kommer att mota bort men de lever bra här i världen än så länge. Det är på det andliga planet kriget sker idag och om inte alla som är förkunnare och som säger att de står upp för Guds rikes utbredande, vänder om och söker Jesus och det sanningsenliga evangeliet och avslöjar ondskan (de falska judarnas ondska) så kommer de att gå evigt förlorade.
Herren ber oss i dessa, de yttersta dagarna, att avslöja de ondskans hantlangare som har utljutit profeternas blod och som kommer att fortsätta att göra detta.
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik