Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Det handlar om mer än Grekland

Publicerad 2015-07-08 08:45:00 i

Av Jan - Ola Gustavsson.

Henry Makow är en man av judisk börd som har konverterat till kristendom för många år sedan och som nu gör stora insatser på sin hemsida ”Henry Makow.com” för att upplysa om det mullvadsarbete som sionisterna och de Talmud/kabbalatrogna judarna bedriver för att föra fram sin agenda om att i egenskap av ”det utvalda egendomsfolket” tvinga fram en internationell situation där man med världsekonomin som vapen ämnar ta över i Den Nya Världsordningen.

För många som idag inte har kläm på Bibelhistorien som faktiskt spelar stor roll i de internationella händelserna så ger jag en kort orientering kring detta: Sionisterna åberopar det förbund mellan Gud och Abraham som beskrivs i Första Mosebok i GT. Denna särställning var dock hårt villkorad med att de bara skulle hålla sig till den Gud med vilken de slutit förbundet. Överenskommelsen bröts emellertid av Abrahams efterkommande vilket upprepade gånger beskrivs i GT, varför de med egen skuld hade gjort det ingångna förbundet ogiltigt.

Gud var emellertid generös och ville ge dem en andra chans och rader av GT:s profeter berättade om en kommande gestalt som skulle befria dom från skuldbördan. Den kommande Messias dök så småningom upp men blev inte mottagen som den väntade återlösaren på grund av den föga glamorösa ankosten till jorden (Jesus). Det ledande judiska prästerskapet, fariséerna och de skriftlärda, hade vid den tiden skaffat sig makt och inflytande och då Jesus i vuxen ålder påbörjade sin gärning betraktades han som en farlig konkurrent, en skojare och folkförvillare.

Omsider ledde detta till vad som idag ihågkommes under påsken, d v s en skenrättegång som fariséerna tvingade romaren Pilatus att genomföra. Pilatus fann inget fog för fariséernas anklagelser men överlämnade Jesus till fariséerna och tvättade sina händer varunder han förklarade att han var oskyldig till denne mans blod och att de får själva svara därför.

Den judiske historikern Josefus har skrivit mycket angående de händelser som utspelades i den tiden. Historiska skeenden gjorde så småningom att judarna spreds till många länder och befinner sig idag i stor utsträckning i den s k diasporan(=förskingringen).

De enda som fortfarande väntar på GT:s profeterade återlösare är de s k Torah- trogna judarna som är antisionister och har en intressant hemsida www.nkusa.org De flesta andra judar världen runt är antingen sekulära (bryr sig inte så mycket om religion) eller den större delen som anammat sionisternas falska doktrin att de är ”egendomsfolket” (från Gamla Testamentet) vilket de ju själva saboterade samt korsfäste den nya chans de fick via GT:s profeter.

Med århundradens ansamling av en stor del av världens kapital finns det verkligen resurser för att ändå med vapen och list försöka åstadkomma det herravälde som ”egendomsfolket” vill skapa utan Guds hjälp. Den avhoppade Mossadofficeren Victor Ostrovsky har skrivit böcker om hur den Israeliska staten arbetar. ”Med sveket som vapen” heter en av de böcker som finns på svenska. Titeln är en del av det motto som Mossad(Israels underrättelsetjänst) har: ”By Way of Deception Thou Shalt Make War”.

Israels flagga har två blå ränder som representerar floderna Nilen och Eufrat (Guds löfte till Abraham som dom ju snart sabbade när dom bröt förbundet) Mellan dessa blå ränder finns sionisternas symbol, ett blått hexagram(sexuddig stjärna). Enligt den framlidne judiske historikern Alfred Lilienthal kuppades den flaggan igenom av den interimistiska regeringen 1948.

Den s k Kivunim-planen beskriver ett Storisrael som ligger mellan de beskrivna floderna, och med den sionistiska doktrinen skall detta upprättas. Ett arabiskt ordspråk säger: -”Det finns ingen mur som är så hög att inte en guldlastad åsna orkar hoppa över den”.

Girigheten och penningbegäret är allestädes närvarande och med de enorma ekonomiska resurser som sionisterna förfogar över är det inte underligt att de har sympatisörer och medarbetare i många länder (även i Sverige). De senaste åren har flera internationella politiker öppet förklarat att man strävar mot En Ny Världsordning, alltså ett system där nationalstaterna är avvecklade och ersatta av en global feodal totalitär regim.

Man har t o m börjat föreslå att FN ska flytta till Jerusalem – uppgifter angående detta finns på nätet.

Det här var nog mycket och okänt för yngre och medelålders svenskar men bör tjäna som bakgrund för sådant som sker i en sekulariserad värld. Förutom Henry Makow med sidan som nämnts i början, och där det finns mängder av artiklar om sådant som systematiskt omformar människornas sinnen och tänkanden som förberedelse för kommande händelser, så finns en annan man som i åratal gjort mycket för att upplysa om vad som pågår bakom kulisserna. 

Han är också jude, uppvuxen i en sträng miljö men som ung ifrågasatte han det hat mot kristna som han fann i Talmud och Kabbala, två judiska boksamlingar sedan mycket långt tillbaka där man hämtar modern näring till myten om ”egendomsfolket”.

Mannen heter Nathanael Kapner och blev nyfiken och kollade Bibeln varefter han fann dess budskap byggt på kärlek till skillnad från det kristendomshat han vuxit upp med. Han övergick därför till den grekisk-ortodoxa kristendomen och har alltsedan dess publicerat mängder av material som han sammanställer från källor med god insyn i de nätverk som arbetar bakom kulisserna i många länder, inte minst i USA och EU.

Han har en sida som heter www.realjewnews.com och har bl a nedanstående artiklar som behandlar den grekiska finanskrisen. Globala finanskretsar ligger bakom denna och en finanskollaps skulle ställa till ett kaos utan like, varunder det skulle vara enkelt att införa undantagstillstånd och andra drakoniska metoder, till exempel massmärkning av befolkningarna med det redan framtagna mikochipet som redan börjat införas i en del länder.

Här kan ni läsa Henry Makows artiklar:

http://www.henrymakow.com/

Och här aktuella artiklar av Nathanael Kapner på ”Real Jew News”

www.realjewnews.com/?p=1039 How the IMF really works.

www.realjewnews.com/?p=482 Goldman Wolves at Prey - Hur Grekland är testland för Z-bankirer i samverkan med mäktiga sionistjudar på höga nivåer både i Grekiska regeringen och i EU

www.realjewnews.com/?p=300 Obama and the coming military state

www.realjewnews.com/?p=1003 Greece Resists IMF Swindle (under den finns ett antal andra aktuella artiklar i samma ämne

www.realjewnews.com/?p=1034 ISIS In Greater Israel Scheme (kolla ovan ang Storisrael)

www.realjewnews.com/?p=588 Greek Bishops Defy World Jewry

LÄS – TÄNK – LÄR, SANNING ÄR STYRKA, SANNING ÄR FRIHET, DET FINNS INGEN SOM ÄR SÅ BLIND SOM DEN SOM INTE VILL SE

JOG

Ps. Det finns ytterligare en mycket bra hemsida som drivs av "riktiga judar" vilka motsätter sig den perverterade politiska sionismen, staten Israel och Satans synagogas utbredning. Den heter "True Torah Jews":

http://www.truetorahjews.org/

 

Kommentarer

Postat av: alert

Publicerad 2015-07-09 09:39:26

Hej!

Jag håller inte med J.O. Gustavsson.

Det är viktigare för kristna att lyssna på frälsta "f.d.judar" - de som blivit det Bibeln kallar "sanna judar" ..."här (i NT)är varken jude eller grek..." -

- de som därmed kommit in i ljuset (Jesus)och lämnat mörkret (Satan)så de kan se.

"True Torah Jews" är fortfarande kvar i det gamla förbundet i mörkret.De kan inte se sanningen - möjligen en del...

Varken Kepner eller Makow vad jag kan förstå är pånyttfödda på Jesus troende -(men kan bli).

Här är en bra ögonöppnare för de som älskar sanningen - Jesus Kristus:

http://jesus-messiah.com/html/talmud.html

Var finns Jesus Kristus och verkligheten i Torah-judarnas mission:

http://www.truetorahjews.org/our_mission

De som inte satt sitt hopp till Jesus som deras frälsare har antikrists ande och kan inte se klart utan är fortfarande motståndare till Gud.

Svar: Det stämmer Alert, de som inte är omvända och pånyttfödda kristna har Antikrists ande, men visst är det positivt att dessa judar tar avstånd från den politiska sionismen och Satans synagoga. Då är det lättare för dem att tids nog ta emot Jesus Kristus som Herre och frälsare.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Anonym

Publicerad 2015-07-09 23:47:39

Svar till "alert". Jo jag vet det här och håller med det svar som bloggredaktören gav till din kommentar. Men sionismen är en rörelse med sataniska rötter och de Torahtrogna judarna liksom Kapner och Makow
kan i alla fall hjälpa bara våra svenska "kristna sionister" att fatta hur det ligger till. Och jag lovar dig, det finns inte många frälsta "f d judar" som skyltar med sin nya tro. Det är likadant för dessa som för muslimer som tagit emot Jesus - dom blir grymt mobbade av sina
tidigare bekanta. Judarna kallar de till kristendomen omvända för "self-hating jews"

Postat av: Jan-Ola Gustafsson

Publicerad 2015-07-10 11:23:36

Det är jag som skrivit svaret till "alert" men glömde att fylla i namnrutan.

Postat av: alert

Publicerad 2015-07-11 10:45:11

Till Jan-Ola,

Undrar hur mkt av det sanna Torah finns i deras tro. Om de trodde de 5 Moseböckerna (kan tydligen även betyda hela Bibeln), så skulle de se Jesus i dem.

Nej, när de läser Torah så, läser de i ljuset av Talmud, som är bok som Satan skrivit med hjälp av fariseerna.

Jag håller med dej om detta du skriver: "Det är likadant för dessa som för muslimer som tagit emot Jesus - dom blir grymt mobbade av sina tidigare bekanta.

Läs gärna Elisabeth Dillings skrivelser om Talmud!

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik