Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Varen nyktra och VAKEN

Publicerad 2015-01-22 12:03:00 i

Antikristlig verksamhet är när man vägrar erkänna Jesus försoningsoffer och därmed korsets betydelse. Varje pånyttfödd “sant kristen” vet att människans enda väg till frälsning går via korset och det blod som Jesus gav för världens synd. Detta förkunnar man inte inom AA eller NA (anonyma alkoholister och anonyma narkomaner) utan  blandar ihop kristen tro med människomeningar och tankegångar som finns inom New Age.

“Vilken är “Lögnaren”, om icke den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen. Var och en som förnekar Sonen, han har heller icke Fadern; den som bekänner Sonen, han har ock Fadern. I åter skola låta det som I haven hört från begynnelsen förbliva i eder. Om det som I haven hört från begynnelsen förbliver i eder, så skolen ock I själva förbliva i Sonen och i Fadern. Och detta är vad han själv har lovat oss: det eviga livet“ (1 Joh. 2:22-25)

Vad man hävdar inom AA och NA är att alla vägar bär till Gud och frälsning (från missbruket) men inte till bibelns Gud utan till den Gud eller de gudar AA/NA medlemmarna har utsett åt sig själva. Detta är enligt bibeln en villolära för vad man gör är att predika en annan Jesus och ett annat evangelium vilket inte kan leda till varaktigt helande och befrielse från missbruk.

”Men jag fruktar att såsom ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så skola till äventyrs också edra sinnen fördärvas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Om någon kommer och predikar en annan Jesus, än den vi hava predikat, eller om I undfån ett annat slags ande, än den I förut haven undfått, eller ett annat slags, än det I förut haven mottagit, då fördragen I ju sådant alltför väl (2. Kor.11:3-4).

I praktiken så kan det finnas lika många gudsuppfattningar som medlemmar under ett AA/NA möte men det verkar inte vara något som hindrar pånyttfödda i Kristus (de påstår åtminstone att de är det) från att delta i dessa möten vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år och att genomgå de tolv stegen gång på gång.

När jag påpekade detta för en av dessa helt nyligen och frågade varför han är med i och stödjer en Antikristlig rörelse som pånyttfödd i Kristus och dessutom är sponsor åt missbrukare (det vill säga hjälper dem att gå igenom tolvstegsprogrammet och att sätta sin tillit till detta), blev han jättestött och sa (efter att han gjort klart för mig att jag minsann inte är så himla perfekt) att han själv har fått så mycket hjälp av programmet. Att det har gjort honom till en bättre människa. 

Bibeln säger:

Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro, det bleve omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker? Huru förlika sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som icke tror?(2. Kor. 6:14-15)   

Därför vill han hjälpa andra att bli befriade från missbruket och menar att han genom att gå på AA/NA möten, kan sprida en doft av Kristus. Med det resonemanget så skulle en pånyttfödd i Kristus även kunna gå på satanistmöten (där det hänger upp och nedvända kors på väggarna) fascistmöten och andra slags möten där ondskan dyrkas och uppmuntras samt aktivt arbeta för att leda in andra i rörelsen och få dem att stanna där. För att sprida en doft av Kristus i en rörelse som inte erkänner Kristus eller som vill ha med honom att göra?

Därpå skolen i känna igen Guds Ande: var och en Ande som bekänner att Jesus är Kristus kommen i köttet, han är av Gud, men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen(1 Joh. 4:2-3) 

Tanken må vara god men vad som övergår mitt förstånd och som även skrämmer mig, är att många kristna (människor som har varit kristna under lång tid) som påstår att de är döpta i och leds av den Helige Ande, Guds Ande, Sanningens Ande, inte kan se eller blundar för att tolvstegsprogrammet så totalt går emot  bibelns lära och kristen tro.                             

I häftet “de tolv stegen” som AA ger ut står det följande. För det första kräver AA Inte att du skall tro någonting. Ett öppet sinnelag är det du verkligen behöver. För att tillägna mig kraften behöver jag bara sluta att kämpa emot och leva enligt AA, s övriga program. Du behöver få klart för dig att AA, s medlemmar går väldigt många olika vägar i sitt sökande efter gud. Om du så vill kan du låta själva AA bli din högre makt. Här är en mycket stor grupp som har löst sitt alkoholproblem”

Enligt Guds ord kan inte människan lösa några problem genom att dyrka avgudar. Om det så är en AA grupp, något specifikt föremål eller någon person som är föremål för avgudadyrkan, godtar inte Gud detta.

Gud kan inte välsigna vare sig gärningsläror (läror som ersätter Gud och Jesus Kristus som är vägen till Gud) eller någon form av avgudadyrkan samt uppmuntran till avgudadyrkan även om människor (inte minst de kristna i AA/NA), anser att gärningsläror och avgudadyrkan är mycket bättre än att fortsätta med ett destruktivt missbruk.

Och Gud talade alla dessa ord och sade: Jag är Herren, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall icke tillbedja sådana, ej heller tjäna dem; ty jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig (2 Mos. 20:1-5)

“Du skall inga andra gudar hava jämte mig”. Nej, det har vi inte heller säger de “kristna” AA och NA medlemmarna övertygande. Vi tror bara på bibelns Gud och vår förhoppning är att våra olycksbröder och systrar i gemenskapen (AA,NA) också skall börja tro på bibelns Gud och på Jesus Kristus genom att gå på AA/NA och arbeta ordentligt i stegen precis som vi har gjort. 

AA/NA undervisar inte om att det är synden som ligger till grund för sjukdomen alkoholism samt annat missbruk och att det är individen själv som är orsaken till sjukdomen. Ingen kan bli alkoholist/drogmissbrukare om den inte nyttjar alkohol eller droger.

Det finns inom AA/NA inget utrymme för nåd och förlåtelse för att kunna lämna det gamla som har varit. Man menar att ingen kan bli frisk från sjukdomen och därför måste medlemmen arbeta med de tolv stegen under resten av livet samtidigt som den går på möten (så många som möjligt). Allt för att slippa fängelset, dårhuset eller bårhuset (enligt AA/NA)

Man arbetar med sin synd och sina problem vid sidan av Gud och den Helige Ande och ignorerar bibeln som säger att det går att bli fullkomligt helad och fri från Alkoholism (missbruk) precis som det går att bli fri och helad från vilken sjukdom som helst, samt att den enda vägen ut ur denna synd och förbannelse, är genom korset, genom Jesus försoningsverk (Jesus blod) på Golgata. 

Den Helige Andes kraft och det nya livet som den Helige Ande ger, predikas inte inom AA/NA och inte heller vikten av helgelse, av att helgas, att vandra vidare i lydnad, tro och renhet. Det räcker med att alkoholisten/missbrukaren är nykter och inte nyttjar droger. För övrigt kan den göra vad den vill, leva hur den vill och ha vilka normer och värderingar som helst.

Det spelar ingen roll hur länge en person har varit nykter eller drogfri inom AA/NA. Dens identitet är alltid som alkoholist/narkoman. Hej, jag heter ……. och jag är alkoholist/narkoman (eller något liknande), säger även de som inte har druckit någon alkohol eller knarkat på femtio eller sextio år. De kan ju aldrig bli friska (enligt AA/NA vilket redan nämnts) och detta innebär att de måste acceptera att ha en förbannelse över sig så länge de lever.

Jesus tog alkoholismen och alla andra sjukdomar med sig upp på korset och att som “kristen“ (pånyttfödd) delta aktivt i en rörelse som påstår det motsatta och som utelämnar syndens betydelse, Jesus försoningsverk på korset, den Helige Andes betydelse och helgelsen, är lika med att (och nu är jag säkert väldigt hård och dömande enligt en del känsliga läsare) ställa sig på fiendens sida.

En kristen (pånyttfödd) som ställer sig på motståndarens sida (Satans sida) trots att den vet bättre, borde veta bättre, och föregå med gott exempel, drar också en förbannelse över sig. 

Sen på det lekamliga israel: äro icke de som äta av offren delaktiga i altaret? Vad vill jag då säga härmed? Månne att avgudaofferkött är någonting, eller att en avgud är någon ting? Nej , det vill jag säga, att vad hedningarna offra, det offra de åt onda andar och icke åt Gud; och jag vill icke att I skolen hava någon gemenskap med de onda andarna. I kunnen icke dricka Herrens kalk och tillika onda andars kalk; I kunnen icke hava del i Herrens bord och tillika i onda andars bord 1. Kor.10:18-21)

När man tillåter så kallade sinnesro - gudstjänster (vilka grundar sig på tolvstegsprogrammet) att etablera sig i kyrkorna (vilka borde veta bättre) så visar man att det är helt okey att släppa in främmande andar i det som sägs vara Guds hus. Därför är det kanske inte så underligt om enskilda kristna församlingsmedlemmar kan fås till att delta i nästan vad som helst så länge det till det yttre verkar tjäna ett gott syfte. Men det är detta bibeln varnar för gång på gång. Låt ingen förvilla e. Allt som ser gott, fint, trevligt, präktigt, oklanderligt, rent och bra ut är inte alltid det.

Kristna måste lära sig att pröva andarna. Vad är det för andar som ligger bakom olika rörelser och organisationer som så gärna vill gå i par (gå i ok) med sann kristen lära (den apostoliska läran) och med dem som vill hålla sig till den?

Och det är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten. Men de skall få ett slut som svarar mot deras gärningar" (2.Kor.11:14-15).

Vad det är som ligger bakom enskilda människors motiv och handlingar (även kristna människors motiv och handlingar) är också viktigt att ta reda på. Jag skall försöka förklara vad jag menar med ett exempel. I somras var jag på besök i en församling utomlands. En trevlig församling med trevliga människor, men jag kände direkt att något inte stod rätt till.

Pastorns fru, en äldre kvinna (cirka 30 år äldre än mig själv och kristen sedan många decennier) var mycket avundsjuk på andra kvinnor (inte minst på mig) och hade ett stort behov av att hävda sig själv (självhävdelse). Det gick inte att prata med hennes man (inte ens kort stund) utan att hon kom ilande och började diskutera sin barndom och annat som inte hade med det pågående samtalet att göra. Så fort hon fick en chans pratade hon oavbrutet (självupptaget) om sig själv och om sitt eget.

“Där det finns avund och självhävdelse, där finns också oordning och all sköns uselhet” (Jak.3:16) Bibel 2000.

Enligt pastorn var hon sjuk (det fanns också någon demon hos henne som inte kunde drivas ut) och omedveten om vad hon gjorde men jag såg i hennes ögon (bakom ett par mörka solglasögon som hon alltid bar) och kände (trots att jag förstod att hon också var sjuk på riktigt) att hon var mycket manipulativ och hade något mörkt inom sig. Fick det senare bekräftat av de andra kvinnorna i församlingen. Det var mycket som hade hänt där på grund av henne innan jag kom på besök (under perioder hade det varit riktigt krisartat) och även innan hon blev sjuk.

För att göra en lång historia kort så var hon väldigt mån om mig men jag kände att det inte var äkta. Det var en falsk omtänksamhet. En dag gav honom mig en bok som hon hade skrivit själv (en självbiografi). Vad gulligt tänkte jag, men insåg sedan att hon inte gav mig boken för att hon ville hjälpa mig framåt i mitt kristna liv (hjälpa en mycket yngre syster som hade kunnat var hennes och pastorns dotter), utan för att framhäva sig själv.

Jag kunde inte ta emot boken, det gick bara inte, trots att jag ville eftersom hennes motiv inte var att hjälpa en medmänniska eller upphöja Herren utan att upphöja sig själv. Innan jag lämnade församlingen så sa jag som det var, att hon var avundsjuk, högmodig och ville framhäva sig själv.

Det var förstås inte populärt, hon blev jättearg och fick givetvis mannen och församlingen med sig, men sanningen är oftast inte populär. I synnerhet inte inom “kristna” kretsar (där man ofta vill ge ett sken av att allt står väl till) och om den som uttalar den råkar vara yngre i Kristus såväl som i levnadsålder. Tilläggas skall att denna kvinna, som jag känner sympati och kärlek till, trots allt, har fört många människor till Kristus genom åren. Men något har uppenbarligen gått väldigt fel.

“Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka” (Pet.5:8).

Filmer om tolvstegsprogrammet:

Tolvstegsprogrammets ockulta rötter:
:

Kommentarer

Postat av: Anonym

Publicerad 2015-01-23 20:59:25

Ja, de hamrar verkligen in att: en gång alkoholist, (narkoman och vad det nu är) - alltid alkoholist och ja, även de som säger sig vara kristna tror på det - att de aldrig kan vara fria.

"Kristna" använder sig också av världens psykologer och t.ex. KBT-metoden vilken verkar vara mkt populär.

Om kristna läste Guds Ord så skulle samfunden och "kyrkorna" behöva stänga direkt, eftersom de inte skulle få in pengar till sina löner och tionden.

Det vore bra!

Svar: Håller med dig. Att kyrkorna och samfunden överhuvudtaget kan existera som de gör, beror på att många av dess medlemmar inte läser bibeln. De verkar mer intresserade av att vara medlemmar i någon slags social klubb (där de kan få gemenskap på världens vis) än att vara lärjungar till Herren Jesus.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Anonym

Publicerad 2015-01-27 21:24:57

Använder du Bibel 2000?

Svar: Nej, jag brukar nästan alltid använda 1917 års översättning.
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik