Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Dönmeh judar bakom wahhabismen och IS?

Publicerad 2015-01-18 13:38:00 i

De finns väl idag knappast någon förnuftig människa som inte fruktar eller oroar sig för vad IS (Islamska staten), som har gått från att vara en liten rörelse till att bli världens farligaste och rikaste terrorgrupp, skulle kunna ställa till med i den muslimska världen och i västvärlden. 

Det sägs att IS grundades som en reaktion på USA s invasion av Irak och att målet var att kasta ut den amerikanska ockupationsmakten. Om detta stämmer så kan vi lugnt konstatera att något har gått väldigt snett. IS mål tycks vara att kasta ut allt och alla (folk och länder) i en fullkomlig otrygghet och att åstadkomma förödelse, kaos och död överallt.

IS består av muslimer som bekänner sig till en fundamentalistisk inriktning av Islam, den så kallade Wahhabismen (även kallad Salafism) som  grundades på 1700 talet av Muhammed Ibn Abdul Wahhab, och i Islams namn begår dessa våldsverkare de mest brutalaste gärningarna mot mänskligheten som tänkas kan. 

Människor med lite urskillningsförmåga förstår dock att långt ifrån alla muslimer ställer sig bakom “de fanatiska mördarna” (som inte tycks skona någon eller något), men resultatet av denna (relativt lilla) grupps härjningar blir ändå en misstänksamhet (förakt och hat) mot Islam och muslimer generellt.

Så är det meningen att det skall vara. IS ingår som en del av Illuminatis plan om världsherravälde, en slutlig global makt och en ny världsordning i vilken en liten självutnämnd elit (bestående av Satansdyrkare, kabbalister, som äger allt) håller på att lägga under sig världens samlade resurser (hela världsekonomin) samtidigt som de ständigt utvecklar nya sofistikerade metoder för kontroll av mänskligheten.

Wahhabismens fader Muhammed Ibn Abdul Wahhab härstammade (vilket de flesta inte har en aning om) från en familj av Dönmeh judar.

Dönmeh är namnet på Turkiets kryptojudar eller marraner som offentligt är muslimer men i hemlighet kabbalister och anhängare till Sabbatai Zevi och Jakob Frank.

De härstammar från en grupp sefardiska judar som fördrevs från Spanien under den spanska inkvisitionen och som behöll sin kabbalistiska och talmudiska tro och lära. Deras politiska ideologi är sionismen.

Många Dönmeh tillsammans med traditionella judar blev mäktiga politiker och företagsledare. Saloniki (Thessaloniki) i Grekland som var en del av Turkiet blev deras starka fäste. En av de sekulära ungturkarnas ledare var Mustafa Kemal Ataturk som sedan blev Turkiets president. Dönmeh organiserade de hemliga ungturkarna och avsatte den ottomanska sultanen Abdulhamid II, 1908. (Se länk nedan för mer info angående Dönmeh judarna)

Wahhabs farfar vars muslimska namn var Tjen Sulayman (egentligen Shulman), tillhörde det judiska samhället Bursa i Turkiet men bosatte sig i Damascus där han låtsades vara en anhängare av Islam. Han fördrevs därifrån efter att ha praktiserat trolldom (svartkonst) och begav sig till Egypten. Där blev han anklagad för kvacksalveri och reste vidare till Hijaz (Saudiarabien) där han gifte sig och blev far till Wahhab (“The Donmeh Jews and the Orgin of the Saudi Wahabis“, Rifat Salim Kabar).

I Abdul Wahhab Ibrahim al- Shammaris bok “The Wahhabi Movement: The Truth and Roots”berättas det att kung Abdul Aziz Ibn Saud (den första Saudiarabiska monarken och förfader till den nuvarande), var en ättling till Mordechai bin Ibrahim bin Moishe, en judisk köpman från Basra.

Moishe anslöt sig till Aniza stammen och bytte namn till Markhan bin Ibrahim bin Musa. Det var Mordechais sons giftermål med en kvinna från Anzha stammen av Neid som lade grunden till den framtida Saudiska kungafamiljen som än i dag styr Saudiarabien.

Denna del av det Saudiska kungahusets historia har man naturligtvis försökt att radera ut. 1943 betalade Saudiarabiens ambassadör i Kairo, Abdullah bin Ibrahim al Mufaddai, en stor summa pengar till en man vid namn Muhammad Al- Tamimi för att förfalska ett familjeträd av den Saudiska kungafamiljen där man gjorde gällande att de härstammade från profeten Mohammed.      

Dagens härskare i Saudiarabien är alltså ättlingar till falska judar (judiska kabbalister, Talmudister och anhängare till Sabbatai Zevi och Jakob Frank, det vill säga Satansdyrkare) tillhörande Satans synagoga, och frågan är inte om den kabbalistiska Satansläran lever kvar i Saudiarabien och i den övriga världen (vilket den gör) utan vilka konsekvenser det har fått (fortsättningsvis kommer att få) för den muslimska världen och för västvärlden med alla dess befolkningar.

Nog minns de flesta debatten för några år sedan angående Wahhabismen i Sverige och hur många svenskar då ställde sig frågande till hur det politiska etablissemanget (tillsammans med myndigheterna) kunde tillåta en militant gren av Islam (så främmande från svensk kultur samt svenska traditioner och som förbjuder nästan allt såsom spel, musik, nöjen med mera) att få fäste i landet genom att låta Saudiarabien (en diktatur tillråga på allt) finansiera moskéer, Islamska center och friskolor på svenska mark.

Rambergsmoskén på Hisingen i Göteborg (som det var livliga protester runt) finansierades till exempel helt med Saudiska pengar. Notan gick på 45.5 miljoner kronor och folk undrade förstås varför Saudierna (Islam och muslimerna) var så intresserade av att bekosta moskébyggen och andra muslimska projekt i Sverige.

När vi nu vet vilka förstörande (Sataniska) krafter som låg bakom, vilka är desamma som ligger bakom dagens massinvandring som kommer att förvandla Sverige till ett U land, blir det allt mer förståeligt.

Meyer Amschel Rothschild (hans efterkommande håller än idag världen i ett ekonomiskt järngrepp), var en falsk jude, sionist och kabbalist precis som Dönmehe judarna vilka infiltrerade det Saudiska kungahuset och som än idag kontrollerar Saudiarabien.

Saudiarabien sitter i USA,s och i Israels knä (de samarbetat fint) och USA ägs (som de flesta vet) av kabbalister och sionister genom Federal Reserve Bank (som inte är en federal bank utan en privatägd bank) som de tog över från det amerikanska folket genom en kupp 1913. 

Man skulle kunna tro att muslimska länder (på pappret muslimska) såsom Saudiarabien helst samarbetar med andra muslimska länder men så är inte fallet eftersom det är söndring och splittring de kabbalistiska krafterna (Satan) vill uppnå i den muslimska världen såväl som i västvärlden (samt alla religioners utplånande) för att kunna få makt över allt och alla.    

Under 1770 talet lade Satanisten Mayer Amschel Rothschild upp en plan för det hemliga sällskapet “Illuminati” och stod för dess finansiering. Ansvaret för dess utveckling överlämnade han till den falska juden, jesuitprästen och kabbalisten Adam Weishaupt.

Den 1 maj 1776 upprättas Illuminati av Adam Weishaupt och syftet med denna Sataniska organisation (som tidigt tog kontrollen över alla frimurarordnar) var att dela upp världens människor genom politiska, ekonomiska, sociala och religiösa metoder.

Illuminatis agenter skulle se till att, i det fördolda, underblåsa krig, konflikter och incidenter (få grupper att slåss mot grupper och mot sig själva) vilket slutligen skulle leda till nationernas och religionernas upplösning (undergång) och till att en stor del av mänskligheten förintades.

 Man har allt sedan dess arbetat för att:

 1. Avskaffa alla regeringar.

2. Avskaffa allt privat ägande.

3. Avskaffa arvsrätten.

4. Avskaffa patriotismen/nationalismen.

5. Avskaffa alla religioner.

6. Avskaffa familjen (kärnfamiljen).

7. Skapa en världsregering.

Albert Pike 1809 - 1891, (en av de högst uppsatta inom Illuminati i Amerika samt grundare och stormästare inom det amerikanska frimureriet), beskrev i ett brev 1871 till en Italiensk Illuminat, Guisseppe Mazzini, mycket ingående hur man genom tre världskrig skall kunna uppnå detta:

För att kunna kontrollera världen förutser vi behovet av tre världskrig:

Det första kriget skall omstörta Ryssland (krossa Tsaren) och kejsarhusen i Europa och sprida socialismen (kommunismen)

Det andra kriget skall dela upp världen i två maktsfärer, kapitalismen (bourgeosin) och socialismen (sovjetblocket) och blåsa upp skillnader mellan de tyska nationalisterna och de politiska sionisterna. Detta för att resultatet skall bli en fortsatt spridning av det ryska korrumperade inflytandet och upprättandet av staten Israel i Palestina.

Det tredje kriget som är det sista men mest nödvändiga, är ett omfattande krig mellan araber och judar (mellan Israel och arabländerna). Det skall uppbringas av Illuminati agenter genom att skapa konflikt mellan den muslimska världen och politiska sionister

Om detta sista världskrig som satanisterna (kabbalisterna och sionisterna) nu gör allt för att driva fram skrev satanisten Albert Pike:

"Det tredje världskriget måste befrämjas genom att dra fördel av de motsättningar som anstiftats av Illuminatis agenter, mellan de politiska sionisterna och den islamska världens ledare. Kriget måste föras på ett sådant sätt att Islam (den muslimska arabiska världen) och den politiska sionismen (den Israeliska staten) gemensamt förgör varandra.

Under tiden kommer de andra nationerna, än en gång splittrade i den här frågan, att vara tvungna att slåss tills de nått total fysisk, moralisk, andlig och ekonomisk utmattning. Vi skall släppa loss nihilisterna och ateisterna, och vi ska utlösa en fruktansvärd social katastrof som i all sin fasa skall visa nationerna följden av absolut ateism, ursprunget till förvildningen och till det här extrema blodbadet.

Då skall medborgarna överallt bli tvungna att försvara sig mot minoriteter av internationella revolutionärer och utrota dessa civilisationens förstörare, och allmänheten, desillusionerad på kristenheten som i sin deistiska anda, från och med då skall vara utan riktning och mål, strävande efter ideal men utan att veta vem de skall ägna sin tillbedjan, kommer då att få erfara det sanna ljuset genom den allomfattande andliga uppenbarelsen av Lucifers rena lära, vilken slutligen läggs fram i öppen dager..

Denna opinionsyttring blir följden av den allmänna reaktionära rörelse som följer på förintandet av kristenheten och ateismen, bägge samtidigt besegrade och utrotade

Israels tillkomst har aldrig varit ett slutmål utan ett redskap för ett slutmål. Planen har hela tiden varit att få igång ett tredje världskrig, en universell revolution, vars avsikt är att ge dödsstöten åt samhället och all makt åt ett fåtal miljardärer och billjonärer (satansdyrkare) i den nuvarande och i den kommande världsregeringen.

Ledaren för IS, Al Baghdadi, har deklarerat att han kommer att fortsätta sitt fälttåg med uppdrag mord (slakt) till dess att alla “otrogna” i den muslimska världen har gått i landsflykt eller avrättats. IS seriemördare använder ordet otrogna om alla som inte står på deras sida. Det må vara muslimer, kristna, Guds troende judar, ateister eller representanter från de övriga religionerna. De som inte är med dem är emot dem (tycks man resonera) och därför har man rätt att döda dem.

IS (som sägs vara en muslimsk terrororganisation) har klargjort att man inte kommer att ge sig på Israel och inte heller hjälpa Hamas (en annan terrorklassad muslimsk organisation) eller folket i Palestina att försvara sig från israeliskt våld. Man har istället fokuserat sig på att försöka destabilisera nationer och folk som stöttat palestinierna i Gaza med vapen och humanitär hjälp, exempelvis Syrien och Iran. IS slåss enbart mot Israels fiender och frågan är varför.

Är det för att IS är en muslimsk terrororganisation eller för att det i grund och botten är en kabbalistisk sionistisk rörelse bestående av vilseledda unga muslimska män som tror att de slåss för det rätta Islam och mot “otrogna” men som i själva verket slåss mot sig själva, mot sina egna, och för Satan och hans anhängare. För Illuminatis framtida slavstat i vilken de själva (deras terrorkompisar och alla andra) kommer att bli som boskap på en stor plantage.   

 Artikel om Dönmeh judarna

http://experimentlandet.blogg.se/2015/january/donmeh-infiltration-i-sveriges-regering.html

Kabbalismens avkomlingar:

 http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/kabbalismens-avkomlingar.html  

The Birth of Al Wahabi Movement and its Historical Roots:

http://www.fas.org/irp/eprint/iraqi/wahhabi.pdf

Wahhabis are of Jewish orgin:

http://www.terrorism-illuminati.com/blog/2002-iraqi-intel-reported-wahhabis-are-jewish-origin#.VLur-5VARMs

Kommentarer

Postat av: alert

Publicerad 2015-01-19 12:31:39

Tack igen!

http://alertsweden.bloggo.nu/Donmeh-judar-bakom-wahhabismen-och-IS/

"De älskade inte saningen så de kunde bli frälsta." Bibeln

Svar: Tack och Guds frid!
experimentlandet.blogg.se

Postat av: alert

Publicerad 2015-01-19 17:42:32

Tack detsamma!

Såg att jag stavat fel på sanningen!

Postat av: Jan-Ola Gustafsson

Publicerad 2015-01-20 22:25:04

Du har helt rätt i att Wahabismen är en skapelse av dönmeh-gänget. Och i senare
historisk tid har både det brittiska imperiet och sionistiska bankkretsar i USA varit inbegripna i detta. I en mycket informativ bok som heter "Devil´s Game - how the US unleashed fundamentalist Islam", skriven av Robert Dreyfuss, får man en bra bild av detta. Boken kostar 13 dollar på Amazon.com. Jag läste boken för ett antal år sedan och den är ett måste för att begripa det som sker i dagens mellanöstern.
Mera kunskaper får man genom att kolla
den kröningssten som finns i England och som legat under tronen vid alla kröningar i flera hundra år. Den är full med hebreiska bokstäver och Elizabeth II
satt också på denna då hon kröntes 1953.
Googla på The Coronation Stone och läs om denna som också kallas Jacob´s Pillow och Ödets sten. På sajten www.abrahams-legacy.org/pillar-stone.html finns en del berättelser om hur israelitiska stammar migrerat åt olika håll i Europa och hur bl a de som slutgiltigt intog den regerande dynastin i England har judisk härkomst. Beteckningen Brit-ish
anses ha språklig släktskap med B´nai B´rith (Förbundets söner) som är ett judiskt ordenssällskap som har agerat flitigt bakom kulisserna i stora världshändelser.
För övrigt var det dönmeh-gänget i Turkiet som genomförde den stora slakten på assyrier för hundra år sedan men än i dag är det en het potatis att beröra. Riktiga turkar skäms helt naturligt för att dom får bära skulden för vad "invandrarturkarna" dönmeh genomförde.
Svenska "kristna" är skrämmande okunniga om hur den israeliska sionistiska regeringen samarbetar med sina fränder i ledningen av många stater, t ex USA och England för att genomföra Kivunim-planen, d v s Stor-Israel mellan Nilen och Eufrat med sionismen (den ockulta sexuddiga stjärnan, The Seal of Solomon)
som regim. De blå ränderna i Israels flagga symboliserar de två floderna.
I deras planer spelar Jerusalem en viktig roll och amerikanska bankpengar har redan byggt Högsta Domstolen som är fullproppad med ockulta detaljer och symboler. Läs den judiske författaren Jerry Goldens artikel "The roots of evil in Jerusalem"!
Genom att knycka vissa partier från Bibeln och genomföra sin politik med våld och vapen så har man tyvärr lurat ett par generationer kristna att inbilla sig att det vi ser i mellanöstern är Guds verk.

Svar: Vad påläst du är. Tack så mycket för all denna information. Ja, det är mycket tragiskt att man har lyckats lura kristna under flera generationer att det vi ser i mellanöstern är Guds verk när det är Satans verk. Satan har förskapat sig till en ljusets ängel liksom hans tjänare vilka ser ut som rättfärdigheten, som att de går rättfärdighetens ärenden.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: alert

Publicerad 2015-01-27 20:28:04

Detta är också mycket läsvärt om judaismen:

http://www.darkmoon.me/2014/sleeper-awakens/

Svar: Tack för tipset!
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Ove Nilsson

Publicerad 2020-03-12 19:37:04

Is startades av Cia enligt vissa och mot Assad

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik