Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Dönmeh infiltration i Sveriges regering?

Publicerad 2015-01-04 11:07:00 i

Dönmeh är namnet på Turkiets kryptojudar eller marraner som offentligt är muslimer men i hemlighet kabbalister och anhängare till Sabbatai Zevi och Jakob Frank. De härstammar från en grupp sefardiska judar som fördrevs rån Spanien under den spanska inkvisitionen och som behöll sin kabbalistiska och talmudiska tro och lära. Deras politiska ideologi är sionismen.

Många Dönmeh tillsammans med traditionella judar blev mäktiga politiker och företagsledare. Saloniki (Thessaloniki) i Grekland som var en del av Turkiet blev deras starka fäste. En av de sekulära ungturkarnas ledare var Mustafa Kemal Ataturk som sedan blev Turkiets president. Dönmeh organiserade de hemliga ungturkarna och avsatte den ottomanska sultanen Abdulhamid II, 1908.

De kallade honom tyrann men hans enda brott var att han vägrade träffa sionistledaren Teodor Herzl under ett besök i Konstantinopel 1901och avvisade Dönmehs erbjudande om pengar i utbyte mot att sionisterna skulle få kontrollen över Jerusalem.

Abdulhamid lär ha sagt Låt inte Dr Herzl vidta några ytterligare åtgärder i hans projekt. Jag kan inte ge bort ens en handfull av jorden och denna mark för det är inte min egen utan hör till hela den islamiska nationen 

Vissa historiker menar att Dönmeh judarna var så många som 1.5 miljoner vid den tiden. En mycket stor del av dem hade höga positioner i samhället vilket vi skall låta den judiska historikern Gershom Scholem förklara lite längre fram i texten.

Konstantinopel som bar namn efter den första kristna romerska kejsaren Konstantinus, bytte namn till Istanbul. Det sägs att Mustafa Kemal Ataturk var ett taget namn, en pseudonym, eftersom han var ättling till Sabbatai Zevi och såg sig själv som Dönmeh.    

Dönmeh låg tillsammans med Europas övriga sionister bakom massmordet, slakten på hundratusentals armenier och assyrier, som var kristna. Trots att ett så stort antal människor mördades brutalt, vill man inte kalla det folkmord. Bara för några år sedan diskuterades detta återigen men tystades ner precis som man har tystat ner kommunismens illgärningar och mord på kristna.

Då var det en annan grupp av anhängare till Sabbatai Zevi och Jakob Frank (kabbalister och satanister) som låg bakom massakern på miljontals kristna ryssar däribland många biskopar och präster. Judiska yrkesrevolutionärer (så kallade kommunister) finansierades av kabbalistiska bankirer (bland annat Jakob Schiff och Max Warburg) och tog sig ryska namn för att kunna smälta in bland befolkningen. Lev Bronstein blev Leo Trotskij, Grigorij Zinoviev hette ursprungligen Apfelbaum, Viktor Volodarskijs namn var Moisej Markovitj Goldstein, Moisej Solomonovitj Uritskij riktiga efternamn var Salomonson, med mera. Listan kan göras lång.

Det enda folkmordet som erkänns är det där det påstås ha mördats 6 miljoner judar i nazityskland. Om detta folkmord talas det jämt och ständigt (ingen får glömma) och det skrivs bok efter bok och görs film efter film men andra folkmord där det dog betydligt fler, vill man inte låta allmänheten få någon grundligare information om. Varför?

Är det en slump eller skulle det kanske kunna utgöra ett hinder för den fortsatta sionistiska (kabbalistiska, sataniska) erövringen av världen om människor fick veta sanningen?

Låt oss ställa några frågor till. Ganska aktuella. Vad är det för krafter som vill ha med Turkiet i EU trots att den största delen av Turkiet inte ens ligger i Europa utan i Asien, och varför ägnar sig vår nyvalde bostadsminister, muslim på pappret (fanatisk sådan enligt en del), med namnet Mehemet Kaplan (Kaplan är ett judiskt efternamn) och med rötter i Turkiet, åt annat än den svenska bostadspolitiken som har varit rena katastrofen under lång tid?

Varför valde bostadsministern att resa till Turkiet endast sex veckor efter att han tillträtt som statsråd och varför går det inte att få ut korrekt och relevant information angående resan? Vad han skulle göra där och vad kostnaden blev för honom och för en hel delegation. En kostnad som skattebetalarna står för.

Läs mer här:

http://www.uvell.se/2014/12/26/vad-g%C3%B6r-mehmet-kaplan--24743326

Sabbatai och hans profet Nathan utvecklade sin sataniska religion till att bli helt nihilistisk. De förnekade sanningen fullständigt och förkastade alla moraliska seder och bruk. De menade att det endast är genom en total förstörelse av alla ordnade civilisationer som det går att föra in sin egen undervisning i det nya systemet.

Man undervisade på ett sätt som är typiskt för det ockulta. Att det alltid finns paralleller och menade att den del av Gud som var en del av messiassjälen, redan vid begynnelsen hade fallit ner i avgrunden där de onda andarna lever.

Bland ormarna i avgrunden är han den helige ormen Man bevisar detta teologiskt genom att säga att det hebreiska ordet för orm har samma nummervärde som det hebreiska ordet för messias. Det är alltså en kamp som pågår mellan det onda och det goda och slutmålet för denna kamp är att kunna skilja på gott och ont.

Sabbatai Sevi lärde det judiska folket att deras messias skall komma ifrån avgrunden som en helig orm. De har sålunda blivit lurade till att dyrka Lucifer (djävulen, den gamle ormen) som befinner sig i avgrunden men som när tiden är inne skall komma upp därifrån och frälsa dem.

Fyrtio ett år efter Sabbatai Zevis död 1717, infiltrerade Sabbatais anhängare (de osynliga nätverken) frimurarnas gillen i England och tog helt över dem.

Den falska juden, jesuitprästen och kabbalisten Adam Weishaupt som med hjälp av finansiering från sionisten och kabbalisten Mayer Amschel Rothschild (vars efterkommande än idag håller världen i ett ekonomiskt, andligt och socialt järngrepp), bildade Illuminati år 1776, var en hängiven lärjunge till den ondskefulla Jakob Frank.

Illuminati står över alla frimurarordnar och har stått bakom alla revolutioner, de båda världskrigen inklusive förintelsen och morden på bröderna Kennedy (som tillsammans med sin far försökte omintetgöra deras makt med mera), sedan dess.

I sin bok The Messianic Idea of Judaism från 1971, skriver Gershom Scholem (se ovan) om den Sabbatiska (kabbalistiska) rörelsen och om hur många framstående rabbiner och framgångsrika judar efter det 19,e århundradet blev satta eller valda till höga positioner i samhällena. De var välkända forskare, filosofer, internationella bankirer och andra med höga politiska kontakter:

Jag vill nu väldigt noga försöka att bevisa att de Sabbataiska och Frankiska rörelserna, som är nihilistiska i sin undervisning, är chockerande för judiskt tänkande. Att man håller lagen genom att upphäva den är helt främmande för judendomen. Detta är en utveckling som kommer från Sabbatais proklamation att han var messias.

Denna nihilistiska (förstörande) tro, har banat vägen för Haskala rörelsen och den judiska reformationen under 1900 talet, när nihilismens gnistor slutat att existera. Det är ett stort misstag att tro, att den Sabbataiska rörelsen inte hade en politisk/synlig utveckling av det judiska folket och dess historia.

Inget annat kapitel i det judiska folket historia har blivit så svept i dunkel och hemlighetsmakeri, som dessa sista århundraden av den Sabbataiska rörelsen. Denna falska lära har haft efterföljare bland framstående rabbiner i Jerusalem, Adrianopel, Konstantinopel, Ismir, Hamburg och Berlin. Många av dessa är rabbiner, som har hållits i hög aktning som lärda män och försvarare av den judiska tron.

Många av familjerna som blev indragna i Sabbatairörelsen i västra och central Europa fortsatte i den judiska tron, och många av dem, speciellt i Österrike blev satta eller valda till höga positioner under det 19:e århundradet.

En del var välkända forskare, andra filosofer, andra internationella bankirer och andra med höga politiska kontakter. Det är väl inte nödvändigt att påpeka att dessa personer inte välkomnar försök till att avslöja deras fläckade förflutna, speciellt när det gäller deras ställning inom det judiska folket. Vi skall inte heller vara förvånade att deras önskningar har stor tyngd och inflytande

Professor Scholem avslutar sin bok med en vädjan till kabbalisterna: Utvecklas fridfullt och förstör inte världen. Shalom

Kommentarer

Postat av: David Fredin

Publicerad 2016-05-18 16:29:00


I bloggen ”Laglöshetens hemlighet” står att läsa att: ” Deras politiska ideologi är sionismen.” Så illa får man inte använda sig av ordet sionism.
Sionism handlar om patriotism, inte världsherravälde enligt en kommunistisk modell eller satanism, frankism etcetra.

"Globalist" eller "kommunist" vore helt passande för de judar som inte är patrioter, eller nationalsiter utan just äckliga marxister av skilda snitt. Kalla inte dessa onda människor för sionister - det vilseleder.

Sionism däremot står för etaberandet av en judisk stat – inte en Palestinsk stat! Självklart är inte Mehmet Kaplan sionist, som det hävdats på annat håll – utan anti-sionist.

Man får inte missbruka begrepp på det sätt som författaren till bloggen ” Laglöshetens hemlighet” gör - och även andra på internet. Sionism blir annars till dess motsats - globalism och anti-patriotism.

Svar: Det verkar som om du är dåligt påläst trots att vi här på bloggen i vart och vartannat inlägg har förklarat kopplingen mellan sionism, kommunism, frimureri, globalism, frankism eller med ett annat ord kabbalism och satanism.En judisk stat har redan etablerats (1948) som du kanske vet och säkert förstår du att det inte räcker med en judisk stat om du ser till hur verkligheten ser ut och hur sionisterna, globalisterna, frimurarna och kabbalisterna (satansdyrkarna) utökar sitt inflytande över alla världens länder och folk. De sprider sitt sionistiska gift överallt i världen och de kan tack vare att de äger bankerna (pengarna), media med mera och på så vis kontrollerar befolkningarna, breda ut sig.
Världens länders regeringar och parlament är i idag helt i sionisternas och de övriga uppräknades händer och gör som de blir tillsagda att göra för att de ska få herraväldet över världen. De betalar dem gott med pengar och ger dem privilegier och annat för att förråda folk och länder.

Mehmet Kaplan är en kryptojude (marrann) som kallar sig muslim och sådana muslimer som i själva verket är sionister (falska judar) har lyckats infiltrera hela det svenska samhället liksom det övriga Europa och världen.

Deras agenda är att få tillstånd det tredje världskriget som Albert Pike som var frimurare och kabbalist, förutspådde i slutet av 1800 talet.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: David Fredin

Publicerad 2016-05-20 15:40:19

HELA MIN KOMMENTAR KOM INTE MED FÖRRA GÅNGE JAG POSTADE DEN JAG GÖR DÄRFÖR ETT NYTT FÖRSÖK NU OCH HÄR

Tack för en snabb kommentar till mitt genmäle.

Som svar till min kritiska kommentar skrev ni att: ”vi här på bloggen har i vart och vartannat inlägg har förklarat kopplingen mellan sionism, kommunism, frimureri, globalism, frankism eller med ett annat ord kabbalism och satanism”.
Ja det har ni och det med råge. Men ni gör misstaget att ni sammanblandar dessa onda mäns planer dessa marxister i det förflutna som använt sionisttermen efter sitt syfte med dagens aktörer, som är internationaliser. Detta är inte den bibliska förståelsen av sionism, inte heller flertalets judars målsättning.
Vissa amerikanska judar i USA som var kommunister på 1920-talet, beskrev sig som sionister. Men detta faktum betyder inte det att dessa kommunisters "sionism" var identisk med dagens sionism, eller ens den typ av religiös sionism som fanns i dåtiden, på 1920-talet.
Ni skriver i svaret till mitt genmäle, att ni från bloggen ”Laglöshetens hemlighet”, även att förklarat hur dessa globalister "sprider sitt sionistiska gift överallt i världen". Men ni gör felet i att ni inte vet om en sund sionism utan kastar ut ungen med badvattnet.
Ni bör inte skriva som ni gör nämligen felbeteckna företeelser som sionism, därför då drabbas vi sionister som är motståndare all typ av New World Order. Ni borde i ärlighetens namn förklara att termen ”sionist” kidnappats av icke-sionister ja även Israels fiender, muslimerna. Hela arabvärlden är ju full av våra motståndare som fel-definierar sionism, åberopar Sions Vises Protokoll bland annat, möjligen en produkt av kommunistjudari tzar-Rysland eller som ofta antagits en produkt av tzarens hemliga polis?
Om in på här på bloggen, ”Laglöshetens hemlighet”, beskriver sionism som ni gör som ond, hjälper ni inte oss sionister som är emot all form av ”One World Governmet” och kulturmarxism.
Ni gör det istället svårt för oss att verka. Vi får två fronter att konfrontera. Era blandade argument samt muslimernas inflytelsesfär.
I en dokumentär jag såg berättade en av huset Rothschilds representanter Jakob Rothschild hur han stöttade en Palestinsk stat, en tvåstatslösning. Skulle ni på bloggen kalla Jacob R. för sionist? I vart fall inte jag – Jacob Rothschild är urtypen för en mix mellan en brittisk adelsman och en Globalist. Allt Jakob gör utåt går i jämna steg med den nuvarande världsordningen främjar ”a New World Order”. Men i det privata är Jacob R. konservatv till en viss grad, han älskar dock fula moderna skulpturerer, varav en förfulade gården till hans brittiska slott.
Jag har inget emot, ej heller svårt att se hur några av huset Rothschild (eller andra judar av hans modernistiska sort) främjat en liberalism utan värdegrunder, eller i värsta fall marxism eller kulturmarxism. Denna typ av individer i överklassen har slarvat bort sitt brittiska arv på att vara illojala rent av landsförrädiska.
Men dessa judar är inte sionister, rojalister. De drömmer inte om kung Davids återkommande till tronen i det tusenåriga riket. Istället är dessa ofta ateistiska judar i takt med sin tid och befrämjar tidsandan på alla sätt och vis. Eller så undergrävde dessa icke-sionister sin nation helt och hållet. Som den nu avlidne juden och kominternagenten Armand Hammer, en gång chef för Occidental Petrolium.
Ett annat exempel är ”play-boy-juden” Robert Maxwell, en nyttig idiot som utnyttjades av sina ryska kontakter. Det värsta exemplet på etniska judar utan religion har jag valt att ta sist.
Det är Victor Rothschild, som visserligen ville se ett grundande av Staten Israel, men som inte hindrade försöken att bilda ett Palestinsk stat bredvid Israel. Är Victor sionist i era ögon? Ni på bloggen vad säger ni? Jag är nyfiken.
Victors dotter Emma, även hon en KGB-agent, var kontaktman till Sovjet-agenten Olof Palme. Palmes KGB-order var att skapa förutsättningar för ett Palestina. Ni på denna blogg borde förstå att detta inte har med dagens sionism att skaffa. Vi som kallar oss sionister på Face-Bo

Svar: Hej och tack för din långa kommentar!Med sionister menar jag falska judar, det vill säga judar som inte är judar och normala patrioter utan de som vill ha världsherravälde. I många inlägg här på bloggen har vi skrivit efter att ha nämnt sionister att det handlar just om de falska judarna som även du vänder dig emot.Det finns med andra ord judar och judar. Det finns judar som inte är intresserade av den nya världsordningen men andra som kallar sig judar men som är falska judar och som driver på denna och ljuger och bedrar andra judar, utnyttjar dem, i syfte att få sin vilja fram.De judar (falska judarna) är de som styr världsekonomin och alla länders regeringar och parlament genom infiltration och genom pengarnas makt.Något annat har vi inte sagt är på bloggen.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Lazar

Publicerad 2016-11-08 04:41:15

Ytterligare en komponent som vore värdefull att belysa är EU:s verkliga maktstruktur,dess-om man så vill-"etnicitet" och dess roll som nav i det sionistiska projektet.Hur det realt ser ut i Sverige vet alla som har ögon,öra och en smula hjärnsubstans.

Svar: Ja, det har du rätt i.
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik