Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Jesus stödjer inte laglöshet och massinvandring

Publicerad 2015-08-20 15:51:00 i Jesus,

Vad handlar den pågående massinvandringen (ockupationen) om, om inte att på ett legalt sätt och med medmänskligheten och tycka synd om mentaliteten (allas lika värde) som vapen, kunna plundra och utarma den svenska befolkningen (Sverige) materiellt, kulturellt, socialt, religiöst och andligt för att ge plats åt laglösheten och åt de politiska sionisternas (förklädda till judar) agenda.

Inkompetenta landförrädarpolitiker som inte ser till landets och folkets bästa gör dagligen så gott de kan för att förvandla Sverige till ett u land, en mångkulturell sopstation, befolkat av människor som inte hyser den minsta respekt för sitt nya hemland och som aldrig hade tagit sig hit om det inte hade varit för de generösa bidragens skull (hoppet om en bättre ekonomisk tillvaro) och för att de här har rätt att ostört skapa sina egna regler och lagar.

Sverige är numera ett laglöshetens land eftersom det enligt den politiska korrekthetens representanter (de av sionistisk media gravt hjärntvättade) är synd om de laglösa som vägrar följa regler och lagar och eftersom den svenska kristenheten har lagt sig platt för allt vad ondska enligt bibeln och vår herre Jesus Kristus, handlar om.

Enligt den svenska kristenheten så kan inte någon fattig människa i hela världen (någon som verkligen är fattig eller som påstår att den är fattig) vara ond eller bedräglig trots att bibeln säger att den ofrälsta människan (det gäller fattiga såväl som rika) drivs av världens ande (den antikristliga anden) och av den gamla människonaturen som sedan syndafallet är Adamnaturen.

Bibeln säger att vi alla har syndat och att vi alla är syndare men att det finns en, Jesus Kristus som har försonat allas våra synder genom sin död på korset. Genom sitt blod har han friköpt oss från världen och världens ande och genom det har han skapat en väg för oss alla till Gud, den allsmäktige, alltings skapare och Herre.

Vi behöver inte längre följa människor som drivs av världens ande vilket också är Satans ande, den antikristliga/Luciferska anden som har varit i uppror mot Gud sedan Gud kastade ut Lucifer/Satan (samt de änglar som följde honom) från himmelen.

Den antikristliga anden är sedan dess rådande i världen bland fattiga, medelinkomsttagare, rika i Sverige och bland människor i alla världens länder (fattiga, medelinkomsttagare och rika) oavsett vad de har för bakgrund eller vad de vill med sina liv. Den antikristliga anden skapar förödelse över hela världen genom krig och konflikter och genom att sätta grupper mot grupper och den antikristiga andens syfte är att få så många människor som möjligt att böja knä inför Baal (avgudar) utan att få dem att förstå att de böjer knä inför Satan.

Det är bara på det sättet som Satan kan utbreda sitt rike och gör så. Satan har sitt rike och Gud har sitt rike. Det finns endast två riken fysiskt och andligt och det är Guds rike och Satans rike. Vi alla tillhör antingen det ena eller det andra. Vi arbetar för det ena eller det andra genom våra ställningstaganden.

Vi vill gärna tro att vi gör Guds vilja bara vi är snälla mot våra medmänniskor och i Sveriges fall mot alla världens fattiga som lyckas ta sig hit för att leva på bidrag och som sedan utnyttjar generositeten till att i vissa fall mörda, våldta eller förgripa sig på oskyldiga människor som skapades till Guds avbilder. Säger man något om att det är främlingar som kommer hit och beter sig barbariskt (icke humant samt skapar egna regler och lagar) så är man en rasist och människofientlig.

I mörkret kan Satan råda och härska (vi lever alla i ett mörker där sanningar undanhålls för oss) men när ljuset kommer så blir det genast svårare som när profeten Elia utmanade Baalsdyrkarna. I mörkret kunde de göra sina besvärjelsekonster men när ljuset kom kunde de inte göra något. Besvärjelserna fungerade inte.

Från politiskt håll så skriker man efter nya ledare men vi kristna vet att inga nya politiska ledare kan förändra allt vad ”vanliga” människor vill förändra. Endast nya hjärtan förvandlade i Kristus kan förändra den mest hårdhudade och den mest ondskefulla människan likt Paulus som tillhörde det fariseiska partiet på Jesus tid  och som förföljde och mördade de kristna innan han blev en av Guds utvalda genom sin uppenbarelse på Damaskusvägen.

Gud utvalde Paulus. Han blev inte utvald av något parlament/regering eller någon kristen församling som satt och dunkade varandra i ryggen och som sa att nu måste du lägga lite band på dig och göra si eller så och vara anpassningsbar för att kunna utbreda Guds rike. Allt detta kommer från Satan. Anpassning till denna världens onda är från Satan.

Varför kan inte ni kristna i Sverige och i alla andra länder förstå detta istället för att tramsa med och hylla massmördare och massmördarstater som Israel?

Paulus var tvungen att helt vända om och göra sig obekväm i det fariseiska partiet och bland de skriftlärda liksom Jesus och hans andra apostlar samt Johannes döparen som beredde vägen för Jesus innan det. Obekväma blir alla som inte gapar med i den politiskt inkorrekta kören utan som drivs av Guds ande.

Gud skapade nationer där han placerade ut människor för att de inom dessa skulle kunna söka honom. Varför vill då avskum till politiska sionister, talmudister, kabbalister förstöra alla länder och allt gott som finns i länderna och få folk till att fly till länder där det är minst ondska? Något som skall bekostas av dem som lever där så att även de blir allt mer utblottade.

Är det inte för att de styrs av Satan? Gud vill gott men Satan vill bara ondska och han önskar så mycket ondska så att oskyldiga drabbas av andra folks vanvett och vredesmod. Vi ser varje dag hur ondskan utbreder sig men varför inte vakna och ta strid mot ondskan och mot Satan?

Varför inte stå upp för de länder där ondskan (Satan) har gjort det omöjligt för människor att leva? Varför tillåta att en liten elit skor sina redan blodiga händer för att ytterligare kunna utöka sin makt och sin ondska som inte kommer någon av Guds skapelser till del?

Det pågår ett krig i den fysiska världen såväl som i andevärlden (övernaturliga ting sker) men vi måste alla välja sida var vi än befinner oss eller i vilket land vi än anser att vi är de rättmätiga ägarna till då vi har levt där i generation efter generation.  

Ulvar i fårakläder som nästlar sig in i kyrkorna, moskéerna, synagogorna och i templen samt på det politiska planet i regeringarna och parlamenten, kommer alltid att för att sprida förstörelse/förgörelse då de är Satans hantlangare och går Satans ärenden.

Det finns endast en som kom för att sprida rättfärdigheten (den rättfärdighet som majoriteten av judarna inte ville ta emot och som majoriteten av de kristna inte vill ta emot idag) och det var Jesus Kristus. Han kom utan några maktanspråk och böjde sig inför makten (den makt som romarna och det judiska prästerskapet hade) för att dö en plågsam död på korset i plåga och i förödmjukelse då judarna skrek till honom och frågade varför han inte kunde hjälpa sig själv i den situationen han var i.

De hade ingen aning om att det stod änglar (mängder av änglar) i närheten (de såg inte den osynliga världen med gudomliga varelser) som hade kunnat komma till hans hjälp om han bara hade yttrat ordet av att ”skona mig” eller ”låt mig få leva”.

Jesus visste vad hans uppdrag var och han tillkallade inte änglarna för att kunna rädda oss alla människor här idag. Herren Jesus Kristus var full av kärlek och nåd och hade aldrig begått en enda synd i sitt liv men pliktade med sitt liv för att ge oss alla obotliga syndare livet som arvedel och en plats i himmelen. Det inget hjärta kan se eller förstå det har Gud redan förberett åt alla som tror på honom här och i livet efter detta. Halleluja!

Vi väljer själva om vi vill ta emot Jesus Kristus som herre och frälsare i våra liv men måste också vara beredda på att våra liv blir förvandlade när vi tar emot honom. Förvandlade på alla sätt. Guds ande manar oss till rättfärdighet och till att göra det goda som inte är det samma som världens rättfärdighet och världens goda.

Världens rättfärdighet och goda är att idka välgörenhet (om man har det hyfsat eller gott ställt) men Guds rättfärdighet är den rättfärdighet som visar sig i rena hjärtan och som inte kräver något tillbaka mer än anständighet och respekt för skaparen av allt och för hans skapelser.   

Världen är fördömd men den som tar emot Jesus är fri och står utanför lagen då lagen inte längre verkar i några stentavlor utan i våra hjärtan. Av den anledningen är vi fria. För att Jesus verkar i oss. Vi gör det vi gör (det goda) genom att Jesus verkar i oss och inte av egen kraft.

Kommentarer

Postat av: Kjell Mellström

Publicerad 2015-08-27 08:39:27

Äntligen en vettig kristen person som vågar sticka ut och tycka utanför det kristet korrekta vilket jag är trött på. Har faktiskt dragit mig ifrån min församling mer och mer p.g.a att man aldrig tar en debatt utanför dom bibliska ramarna. Har t.o.m slutat betala 10:ondet p.g.a att kyrkan har gömt och betalt uppehälle i snart 6 år till två olika familjer som kommit hit p.g.a så kallad fattigdom och som inte befinner sig i krigszone eller i behov av att fly.
Hela yttrandeklimatet har spårat ur totalt.

Postat av: Anonym

Publicerad 2015-08-28 11:48:24

Hej Kjell och tack för din kommentar. Det är få kristna som vågar ifrågasätta all ogudaktighet och alla villoläror som florerar inom kyrkorna och samfunden idag och kalla saker och ting vid dess rätta namn.

Den politiska korrektheten med falska judar i spetsen (politiska sionister, kabbalister, talmudister och frimurare) har lyckats förgifta hela kristenheten (liksom resten av samhället) med kulturmarxism som syftar till att utplåna alla nationer, familjen, alla religioner till förmån för en stor världskyrka med satansdyrkan med mera och inte minst Kristi sanna och oförfalskade evangelium.

Man använder sig av floskler som ”allas lika värde” när det gäller att slå sönder samhället (samhällena). Allas lika värde innebär inte enligt kulturmarxismens företrädare att alla föds med ett lika värde som människor och inför Gud utan att alla som lyckas ta sig till Sverige har rätt att leva och bo här även om de inte kan försörja sig själva (inte har en tanke på det) eller önskar anpassa sig till landets lagar, regler, kultur och traditioner.

Detta perverterade snack om ett ”lika värde” (på ett förvrängt sätt) existerar inte i något annat land. Du eller jag som läser detta kan inte åka till ett enda land i världen även om människorna där är snälla och vänliga och kräva bostad och försörjning av dem, det landets befolkning (företräde till bostad och eventuellt arbete om vi inte är arbetsoförmögna redan när vi anländer vilket många av de hitkomna är) med motivering att vi har ett ”lika värde” som medborgarna där och att de därför är skyldiga att sörja för oss på alla sätt.

Om vi hade gjort det så hade landets befolkning naturligtvis sett oss som parasiter (kallat saker och ting vid dess rätta namn) vilket vi ju också hade varit och knappast tyckt synd om oss. Inte ens om de hade kallat sig bekännande kristna. Det står ingenstans i bibeln att det är okey att åka till ett annat land för att parasitera eller upprätta egna lagar och regler när man inte har rätt att göra det i sitt hemland och sedan förvänta sig att få gehör och stöd från värdbefolkningen i det land till vilket man anländer.

Syftet med den mångkultur och massinvandring (inklusive tiggeriet) som de falska judarna och de gravt hjärntvättade landsförrädarpolitikerna tillsammans med en stor del av det svenska folket verkar förespråka är att skapa konflikter (mellan grupper) för att kunna härska och behålla makten. Tillsammans med ”tycka synd om” mentaliteten gör dessa ondskans hantlangare allt för att förstöra Sverige och tyvärr hjälper stora delar av kristenheten till med detta genom att totalt okritiskt tycka synd om varenda människa som tar sig hit i hopp om att få leva ett behagligt liv (genom olika bidrag och förmåner) på andra människors bekostnad.

Läs mer här:

http://experimentlandet.blogg.se/2015/april/frankfurtsskolans-sataniska-rotter.html

Och här:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/november/den-verkliga-rasismen-och-dess-rotter.html

När det gäller 10,nde så finns det inget i NT som säger att en kristen skall betala 10% av sin inkomst till kyrkan eller till den församling den tillhör. Bibeln uppmanar att ge frikostigt i den mån de troende kan, men inte 10,nde. Det kommer från GT.

Läs mer om 10,nde här:

http://www.christianbiblereference.org/faq_tithe.htm

Och här:

http://alertsweden.bloggo.nu/Giving-to-God-with-a-Cheerful-Heart-or-Tithing-by-law-to-Benefit-Yourself/

Postat av: Anonym

Publicerad 2015-09-05 22:35:00

Vad roligt att läsa denna blogg, har bara ögnat snabbt igenom två artiklar, men du verkar vara kristen högerman som jag, som älskar sanning, alla människor och rättfärdighet.
mvh
Dr. Thomas Jackson
www.drjacksonsbarnefond.com

Svar: Hej Thomas och tack för din kommentar! Jag är ingen man utan en kvinna. Kristen är jag men har inget till övers för kyrkor och samfund som lierar sig med allt och alla. Jag tror på Herren Jesus Kristus och på hans oförfalskade evangelium som de flesta kyrkor och samfund idag tyvärr inte står upp för.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Dr Thomas Jackson MD, PhD

Publicerad 2015-09-06 07:42:50

Hej, ännu bättre att Du är kvinna, Du är en ängel, tyvärr finns det gott om häxor t.ex på SVT och SR. Detta är en iakttagelse jag faktiskt gjort, t.ex. i apatiska barn tragedin är det kvinnor som Elisabeth Höglund, Hanne Kjöller som försökt få fram sanningen alltså änglar, men mediahäxor på SVT/SR gör allt för att baktala och ljuga om mig. Svenska män i etablissemanget är tysta som möss i vissa frågor. Jag tror den ursvenska kvinnan bör träda fram mer för vår civilisations skull.
mvh
tj

Svar: Tack Thomas för dina värmande ord. Jag följde debatten om apatiska barn och fattade redan på ett tidigt stadium att det var något som inte stämde. Idag finns väl knappast ett enda apatiskt barn men då verkade det som om det fanns hundratals.
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik