Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Den verkliga rasismen och dess rötter

Publicerad 2014-11-19 11:10:00 i Ideologier,

Den sionistiska och kabbalistiska rasismens huvudcentra för spionage och propaganda är frimurarorden B´nai B´rith och dess underorganisation Anti Defamation League (ADL). ADL är en sionistisk  organisation för etnisk aktivism som verkar för att kväsa all kritik av Israel och sionismen genom diverse fula metoder.

ADL är verksamma med lokala organisationer över hela USA och i alla länder (inte minst i Sverige) där det finns en judisk befolkning. Organisationen som tar egna initiativ till att spåra upp motståndare (kritiker) vilka de inte drar sig för att kartlägga och hänga ut, skyddas av alla västerländska regeringar trots att de tillägnat sig polisens befogenheter samt samarbetar med den beryktade Israeliska säkerhetstjänsten Mossad.

B´nai B`rith grundades 1843 och hade 1966 205.000 manliga medlemmar i 1350 loger i 43 länder och 130.000 kvinnliga medlemmar i 600 avdelningar. Orden agerar som en stark lobby för Israel och andra judiska intressen, trots att den aldrig har registrerats som agentur för en främmande makts regering.

I Sverige har den svenskfientliga tidningen och underrättelseorganisationen “Expo” som finansieras av investmentbolaget Proventus som grundades 1980 av den judiske kapitalisten Robert Weil (och i vilket två andra judiska kapitalister, Gabriel Urwitz och Mikael Kamras varit inblandade), tagit på sig uppgiften att bekämpa allt (och alla) som kan tänkas hota sionisternas (världssionismens) och kabbalisterna intressen. Förutom att stödja Expo samlar dessa judiska kapitalister in medel till den sionistiska koloniseringen och ockupationen av Palestina.

Sionisten Robert Aschberg står som ansvarig utgivare för tidskriften Expo vilken utger sig för att vilja bekämpa rasismen när det i själva verket är sanningen man vill bekämpa med alla till buds stående medel. Sanningen om sionismen och dess kopplingar till frimureriet (mörkrets makter) och de människofientliga ideologierna, kommunismen samt nazismen och inte minst till kabbalismen (djävulsdyrkan som går ända tillbaka till bibelns kung Salomo, (se föregående blogginlägg).

Tillsammans med en kriminellt belastad vänsterextremist (Martin Fredriksson) driver Aschberg dessutom företaget Piscatus (helt i B´nai B´rith och dess underorganisation Anti Defamation Leagues anda) genom att övervaka ärenden hos polismyndigheter, åklagarkammare, tullverket, ekobrottsmyndigheten och justitiekanslern.

Aschberg kommer ifrån en familj där åsiktsförtryck, kriminalitet, terror och rasism ligger i släkten. Aschbergs farfar hette Olof Aschberg. Han var “en judisk bankir” som grundade den Nya Banken i Stockholm 1912 vilken senare bytte namn till Svenska Ekonomibolaget.

Olof Aschberg sympatiserade med den kommunistiska rörelsen (tänk er en bankir som står upp för solidaritet, rättvisa och jämlikhet) och hjälpte till att förmedla ekonomiska medel från den judiske finansmannen, sionisten, kabbalisten, frimuraren och illuminaten, Jacob Schiff (ytterligare en bankir med solidaritet, rättvisa och jämlikhet på sin agenda ??) i förenta staterna till de judiska bolsjevikerna och deras revolution i Ryssland. Därför fick han namnet Den röde bankiren.

Jakob Schiff hade fått sin utbildning (inom bankvärlden) betald av den kända bankirfamiljen Rothschild vilka var judar, sionister, frimurare och kabbalister. Efter sina studier i London arbetade den unga och intelligenta Jakob, vilken även hade goda ledaregenskaper, en kort tid på Rothchildbanken i London. Dessa kvalifikationer tillsammans med hans lojalitet till familjen Rothschild förde honom från Tyskland till USA där han skulle leda Rothschildfamiljens attack på landet.

Han fick som uppgift att:

1. Arbeta ut en plan som skulle lägga USA, s penningsystem under Rothschild.

2. Att söka efter unga män som var villiga att sälja sig själva för pengar, makt, kvinnor och alkohol. Dessa män skulle tränas upp för att sedan placeras in på ledande positioner inom samhällets olika verksamhetsområden (banker, politik, industri, handel etcetera). Andre Oscar Wallenberg var en svensk sjöofficer som Rothschildfamiljen “planterade” i Sverige. Han grundade Stockholms Enskilda bank 1856 och denna bank har (trots namnbyten) sedan dess styrt Sverige och följt Rothschildfamiljens direktiv.

3. Schiff skulle också verka för att få minoritetsgrupper till att ge sig på varandra (i synnerhet svarta mot vita) och samhället.

4. Slutligen så skulle han skapa en humanistisk rörelse (inom humanismen dyrkar man människan och inte Gud) vilken skulle förlöjliga kristendomen och få den att mista sin attraktionskraft. 

Med Rothschilds miljarder bakom sig kunde han arbeta sig upp inom bankvärlden (köpte in sig i den judiska banken Kuhn o Loeb som han slutligen tog över) och skaffade sig samarbetspartners. Bland annat en man vid namn JP Morgan (vilken redan var köpt av huset Rothschild) som var sionist, kabbalist, frimurare och  illuminat.

Tillsammans kunde de slå ut den ena existerande banken efter den andra. Män som John D. Rockefeller, Edvard R. Harriman och Andrew Carnegie hamnade tillslut i händerna på Schiff och deras barn lärdes upp till att tro på och leva efter Illuminatis läror. 

Bolsjevikerna (kommunisterna) vars ledarskap till största delen bestod av judar som tagit sig ryska namn (vilket vi aldrig fick lära oss i skolan), och utåt sett propagerade för solidaritet, rättvisa och jämlikhet, satte igång en fruktansvärd och systematisk förintelse (utrotning) av miljontals ryska kristna och oliktänkande. Sammanlagt mördades cirka 25 miljoner människor.

Den fruktansvärda utrotningen av ryssar (främst av bildade, intellektuella och kristna vilka utgjorde ett hot för sionisterna, kabbalisterna och deras herre Satan), talas det nästan aldrig om.

42.800 präster och biskopar dödades mellan åren 1917 - 1935 enlig sovjetisk statistik. Under samma period mördades 6000 professorer, 9000 läkare, 12.900 godsägare, 50.000 officerare, 70.000 poliser, 193.290 affärsanställda, 355.150 intellektuella och 815.000. Tre miljoner människor sändes dessutom till koncentrationsläger i Sibirien där de flesta gick en säker död tillmötes. Och nu talar vi bara om Ryssland från år 1917 till 1935.

Om vi ser till hur många mord som ideologin kommunismen har gjort sig skyldig till totalt så hamnar vi på siffror runt 100 miljoner eller mer. Men inga filmer görs, inga böcker skrivs, inga minnesdagar läggs in i almanackorna och ingen information tillåts att komma ut offentligt med mera.

Det känns inte så kul att tala om siffror (varje mördad människa är en tragedi), men när det gäller förintelsen i nazityskland (ja, ni vet de sex miljoner judarna som det talas om i tid och otid), görs det film efter film, skrivs bok efter bok, diskuteras, debatteras och görs dokumentärer. Allt för att vi, och generationerna efter oss, inte skall glömma.

Visst är det märkligt att en förintelse nämns gång på gång och överallt samt året runt medan en annan förintelse (i vilken det sammanlagt dog över 100 miljoner fler människor), knappast får någon uppmärksamhet alls? Finns det någon förklaring till detta?

Den judiska bankiren tillika kommunisten Olof Aschberg och hans kumpaner åkte runt i Ryssland och plundrade kyrkor och kloster på värdesaker bland annat gamla ryska ikoner. Stulna ryska juveler deponerades i Sverige och stulna guldmynt smältes ner och förseddes med Svenska stämplar. I boken Historys Greatest Heist,The Bolshevik Looting of Russia, utgiven 2009, skildrar Yale professorn Sean McMeekin bland annat Olof Aschbergs arbete för att tvätta stulna ryska rubelmiljoner åt den kommunistiska regimen efter första världskriget.

Trots sin farfars kriminella förflutna (i kommunismens tjänst), valde Robert Aschberg i sin ungdom att bli en hängiven kommunist istället för att försöka snoka reda på i vems (vilkas) händer, stöldgodset (alla miljoner och miljarder samt alla stulna föremål) hamnade.

Ur ett rättvise, solidaritets och jämlikhets perspektiv (rättvisa, solidaritet och jämlikhet var ju vad både han och hans farfar stod upp för, eller hur?), och för att bättre kunna förstå den verklighet som omger oss alla idag, borde detta vara högintressant för allmänheten att få veta.

Paul Warburg var en annan judisk bankir, sionist, Illuminat, kabbalist och medlem i frimurarorden B`nai B`rit liksom hans bror Max Warburg om vilka vi skrev i artikeln “Eurasiska negroida hybrider i framtidens Europa” och som finansierade den rasistiska “Paneuropeiska unionen” som startades av Richard Coudenhove - Kalergi tillsammans med ärkehertig Otto von Habsburg. Coudenhove - Kalergis far, greve Heinrich, var en nära vän till ingen mindre än sionismens grundare, juden Teodor Hertzl.  

I sin självbiografiska bok Korståg för ett Pan Europa berättar adelsmannen, sionisten och frimuraren, greve Coudenhove - Kalergi följande:

I början av 1924 fick vi ett telefonsamtal från baron Louis de Rothschild. En vän till honom, Max Warburg i Hamburg, hade läst min bok och ville lära känna oss. Till min stora förvåning erbjöd sig Warburg på stående fot att skänka oss 60 000 guldmark för att finansiera rörelsen de första tre åren. Max Warburg som var en av de mest distingerade och män jag någonsin kommit i kontakt med, hade till princip att finansiera dessa rörelser. Han förblev uppriktigt intresserad av Pan Europeiska rörelsen i hela sitt liv. Max Warburg arrangerade sin resa 1925 till Förenta staterna så att han kunde presentera mig för Paul Warburg och Bernard Baruch 

Angående den framtida Europeiska rasen:

Dagens raser och kast skall falla offer åt den tilltagande övervinningen av rum, tid och fördom. Den eurasisk - negroida framtidsrasen, till det yttre lik den gammalegyptiska, skall ersätta folkens mångfald med personlighetens mångfald (Utdrag från boken Paneuropa 1922 till 1966 av Richard Nikolaus Coudenhove - Kalergi)

Och vilka som skall styra över denna hybridras:

Judendomen är skötet ur vilken en ny, Europas adel framträder; kärnan kring vilken en ny, andlig adel grupperar sig. En andlig - urban härskarras håller på att bildas: Idealistisk, full av andlighet och sensibilitet, rättvis och trogen sin övertygelse, tapper som feodaladeln i dess bästa dagar, som med glädje tar på sig död och förföljelse, hat och förakt, för att göra mänskligheten sedligare, andligare och lyckligare(Citatet hämtat från Kalergis bok Praktischer Idealismus).

Denna rasistiska och satanistiska Paneuropeiska superstat i vilken de självständiga nationerna (deras befolkningar och deras kultur, historia samt traditioner) skall krossas genom uppmuntran av konflikter (mångkultur och massinvandring samtidigt med social nedrustning) och där grupper ställs mot grupper, känner vi idag till som EU, den Europeiska unionen. 

Ytterst märkligt att sådana här uppenbart rasistiska rörelser kan finansieras av superrika bankirer som inte är Sverigedemokrater eller tillhör skaran av nationellt sinnade utan som är frimurare, sionister, kabbalister eller enbart judiska sionister och mycket rika kapitalister vilka samtidigt har visat sig stödja kommunismen (solidaritet, rättvisa och jämlikhet) men också nazismen och annan ondska när det behagat dem?

Judiska bankirer (sionister, kabbalister, frimurare, Illuminater) gjorde sig stora förmögenheter på sina olycksbröders och systrars bekostnad under nazitiden. En av direktörerna för det tyska IG Farben som producerade varor till Hitlers krigsmaskin (exempelvis Zyklon B som användes i gaskamrarna) var Max Warburg (jude, sionist, kabbalist, frimurare, Illuminat) bror till Paul Warburg. Max Warburg var också chef för den hemliga polisen under första världskriget. Andra världskriget var egentligen ett krig mellan Morgangruppen som stödde Tyskland och Rothschildgruppen som stödde Sovjet. 

Sidney Warburg, en medlem av familjen Warburg, redogjorde i en bok som han skrev 1933 och som utgavs i Holland, hur han hade hjälpt till att föra Hitler till makten. S. Warburg som var delägare i släktens bank Kuhn, Loeb and Co vilket var Rothschilds judiska bank i USA (än idag dominerande) berättar hur han mötte Hitler tre gånger. Resultatet av dessa möten blev att banken Kuhn, Loeb och Co, år 1929, lånade 10 miljoner dollar till Hitler och hans nazistparti, 15 miljoner dollar 1931 och 7 miljoner dollar när Hitler blev vald till rikskansler 1931. Detta var en gigantisk summa under den tiden.

Rasism i dess rätta betydelse är att hysa tankar (vilka inte sällan visar sig i handling i form av diskriminering eller våld) om att vissa grupper är underlägsna intelligensmässigt, intellektuellt, andligt, socialt och på alla andra sätt för att de tillhör en annan ras.

Rasism handlar inte om att vilja begränsa en hög invandring med motiveringen att ett visst antal skattebetalare inte kan försörja alla fattiga människor från hela världen (vilka får tillgång till det svenska socialförsäkringssystemet så fort de anländer till Sverige) utan att det går ut över skattebetalarna själva i form av fattigdom och social nedrustning på alla plan då staten tar deras pengar som de har betalat (betalar) in för sin nutida och framtida välfärd och delar ut till främlingar från hela världen utan att de (skattebetalarna) har något att säga till om.   

Det är stöld och att reagera mot en sådan här stöld handlar inte om rasism (främlingsfientlighet) utan om självbevarelsedrift, en rädsla (befogad rädsla) för att exempelvis nu eller i framtiden inte få den vård man betalt för i förskott genom skatten till socialförsäkringssystemet, att inte få den skolgång man betalt för till barnen via skatten, att inte få den äldrevård man betalt för eller att helt enkelt inte få någon ålderspension eller så lite pension så att den knappt går att leva på trots att man betalat för den flera gånger om.

“De verkliga rasisterna” har förvrängt begreppet rasism till att omfatta självbevarelsedriften som finns naturligt hos friska människor. Det har gått så långt som till att alla som inte vill utplåna sig själva, sina familjer och sina länder (kultur historia, tradition) till förmån för den sionistiska och kabbalistiska bankelitens framtida kommunistiska slavstat (fylld av Eurasiska Negroida hybrider), är rasister.  

Den judiska familjen Warburg (som tillhörde den sionistiska rörelsen), kom ursprungligen från Italien och hade där familjenamnet Del Branco. Ättlingar från familjen Warburg slog sig ner i ett flertal länder däribland Sverige. Simon Elias Warburg (1760- 1828) grundade den första judiska kolonin i Sverige.

1907 var det amerikanska bankväsendet helt i händerna på familjen Rothschild. På alla höga poster satt det judar som var lojala med sionisterna och deras agenda som handlar om ett ekonomiskt världsherravälde. 1902 hade familjen Rothschild skickat bröderna Paul och Max Warburg till USA och 1907 började Paul Warburg arbeta för bildandet av en federal bank som skulle kontrolleras av sionistiska (kabbalistiska) bankirjudar.

Den demokratiske presidentkandidaten Woodrow Wilson som vid denna tid var underställd  JP Morgan, stödde sammansvärjningen. En Rothschild agent vid namn överste Edvard Mandel House blev president Woodrow Wilsons närmaste man och gjorde det möjligt för bankirjudarna (världsregeringen) att ta makten i Vita Huset, Washington DC. Den 22 december 1913 röstade den amerikanska kongressen för att USA, s ekonomi skulle läggas under Federal Reserve Bank (den federala reservbanken).

De amerikanska senatorerna och kongressmännen gick bakom ryggen på det amerikanska folket och gav en liten grupp män (judiska bankirer och sionister) rätten att trycka pengar samt att kontrollera och bestämma pengarnas värde. Sedan dess befinner sig världens samlade ekonomi (pengarna och bankerna) ) i ett litet antal familjers ägo. De som äger bankerna och pengarna äger samt kontrollerar också media, industri, handel med mera.

Varför ge en sådan här “obehaglig” historielektion kanske någon tänker. Varför inte vara positiv (kärleksfull) istället för att älta saker som har hänt i det förflutna eller som sionisterna skulle säga, lägga fram en massa konspirationsteorier? Är det inte bättre att gå vidare och glömma allt som skett för alla människors bästa? Jo, det skulle man ju kunna hålla med om ifall det inte vore som så att informationen är nödvändig för att förstå de sionistiska bankirjudarnas nästa steg mot ett framtida världsherravälde som definitivt inte handlar om allas bästa utan om alla icke omyndigförklarade personers värsta mardröm. Det kontantlösa samhället.

I det kontantlösa samhället blir bankerna (ägarna av bankerna) alla människors förmyndare. För att kunna köpa och sälja måste varje människa stå på god fot med dessa sina förmyndare. Det är till att begära för mycket för vem (vilken laglydig människa) vill och kan stå på god fot med kriminella vilka har gett sig själva makten att godkänna och registrera allt som människor handlar och att godtyckligt och egenmäktigt kunna ändra sina regler samt ta ut avgifter för tjänster, vilket kommer att bli fallet i ett kontantlöst samhälle?

När människor inte själva kan välja betalningsmedel måste de rätta sig efter dem som kontrollerar de digitala pengarna vilket innebär livegenskap eller med ett annat ord, slaveri. Den största anledningen till att de kriminella bankerna går i bräschen för ett kontantlöst samhälle (värld) är att ett kontantlöst samhälle innebär en total skuldavskrivning för bankerna.

Då bankerna bara kan betala sina skulder till kontohavarna genom kontantuttag så innebär kontanternas borttagande alltså en total skuldavskrivning för bankerna. Vi låter den eminenta bloggen “Parasitstop”, förklara mer om bankparasitismen:  

http://parasitstopp.wordpress.com/2012/01/22/det-kontantlosa-samhalle-total-skuldavskrivning-for-bankerna/

http://parasitstopp.wordpress.com/2012/05/13/det-kontantlosa-samhallet-ge-bankerna-monopol-pa-svenska-kronor/

http://parasitstopp.wordpress.com/2012/08/16/allt-du-behover-veta-om-bankernas-bedrageri-och-skuldslavsindrivning/

Läs också http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/kabbalismens-avkomlingar.html för att förstå hur det antikristliga systemet har byggts upp genom århundradena och varför det är förbjudet och lika med antisemitism (judehat) att kritisera sionismen och anhängarna av sionismen. Detta trots att sionismen är ett hot mot hela mänskligheten (det är den ideologi som kommer att föra fram Antikrist till makten) och inte har något med judar att göra utan representerar Satans synagoga som vi kan läsa om i Uppenbarelseboken 2:9 och 3:9.

Kommentarer

Postat av: alert

Publicerad 2014-11-19 14:20:21

Hej - tror du menar Edward R Harriman - med I...

Svar: Ja, Tack!
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik