Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

SD, en sionist kontrollerad opposition

Publicerad 2014-12-18 16:15:00 i

Sverigedemokraterna är inga demokrater som arbetar för Sveriges befolknings bästa. Partiet tillhör den kontrollerade oppositionen vars syfte är att framstå som motståndare till massinvandringen (i synnerhet till den muslimska invandringen) men arbetar i själva verket med att förverkliga de judiska sionisternas (kabbalisternas) agenda som går ut på att förstöra Europa och de västerländska samhällena moraliskt, socialt, kulturellt och andligt.

Givetvis finns det många Sverigedemokrater som inte vill befatta sig med politiska ideologier eller religioner men de har, vilket ofta är fallet, när ett parti, organisation eller annan sammanslutning blivit tillräckligt stor, ingenting att säga till om. De får antingen acceptera ledningens inställning i olika frågor och gå i deras ledband (i detta fall partiledningens) eller så får de nöja sig med att lägga sin röst på partiet vart fjärde år.

De kan aldrig förvänta sig att nå några högre poster inom Sverigedemokraterna (att göra karriär och hamna vid köttgrytorna) om de är kritiskt inställda till sionismen eller yttrar ett endaste ord om de sionistiska judarnas makt i Sverige.

Det är viktigt att skilja mellan sionistiska judar och judar i allmänhet. De som står upp för sionismen är rasister och antidemokrater och deras agenda handlar inte om att öka demokratin och göra det lättare för människor att leva, utan deras agenda handlar om att förstöra för alla människor (lägga beslag på världens och mänsklighetens alla tillgångar) så att de till sist skall kunna ta makten över världsekonomin (med det över alla områden av det mänskliga livet) och placera sin messias, “Antikrist” på tronen.

Snart är det kontantlösa samhället här och det kommer inte dröja länge förrän vi ställs inför valet att ta chipet (kunna köpa och sälja) som uppenbarelseboken talar om, eller gå under.

Chemtrail, vacciner (som gör folk sjuka), mindkontroll, farliga tillsatser i maten, GMO grödor är några exempel på hur de styrande sionisterna (satanisterna) använder sin makt, en makt som syftar till att minimera världens befolkning då det inte längre behövs så många människor för att hålla igång produktionen. 

Detta är de judiska bankirernas agenda likväl som de vanliga sionisternas (deras tjänares) agenda men gruppen är större än så och innefattar många grupper i samhället. Även kristna som lurats till att tro att sionismen (mördarstaten Israel) har något med judendomen att göra.

Fler och fler ansluter sig (medvetet eller omedvetet) till sionisterna och deras ogudaktiga plan för Europa och världen och det beror på att det är lika med antisemitism att aktivt gå emot denna sataniska plan (Satans plan) Därmed stödjer majoriteten av de kristna Satans och inte Guds rikes utbredande utan att veta om det.       

De flesta invandringskritiker inklusive Sverigedemokrater kan inte förstå att det är etniskt medvetna judar (sionister) som ligger bakom skapandet och spridandet av mångkulturen som har förvandlat Sverige (ett tidigare homogent och tryggt land) till ett land där de flesta (invandrare och nyanlända såväl som svenskar) mår dåligt på olika sätt och där självmordsstatistiken rasar i höjden.

Man vill tror att det är politikerna, alla politiker från höger till vänster (förutom de ledande politikerna inom Sverigedemokraterna), som har fått hjärnsläpp samtidig och drabbats av någon slags sjukdom (det patologiska godhetssyndromet) som Sverigedemokrater tydligen är immuna mot. Man vägrar att kika in bakom kulisserna eller ställa frågor som till exempel, vad kommer det sig att alla ideologier och religioner får lov att kritiseras och inte bara kritiseras utan också hånas och förlöjligas. Dock inte sionismen och judendomen.

Eller vad kommer det sig att Sverigedemokraten Ted Ekeroth blev tilldelad det prestigefyllda Herzl Award priset från den sionistiska staten Israel? Beror det på att det inte fanns några andra värdiga pristagare och varför anser man inom både världsliga och kyrkliga kretsar att Israel är en demokrati när denna stat har tillkommit genom våld?      

För att förstå varför de sionistiska judarna uppmuntrar mångkultur i alla Europas länder (i synnerhet i Sverige som är ett experimentland för hur långt man kan gå innan samhällets grundvalar faller sönder), men inte i Israel där det är mycket svårt att få medborgarskap för icke judar och där icke judar aldrig skulle släppas in utan identitetshandlingar och en returbiljett hem, måste vi ta en titt på själva kärnan i sionismen eller den moderna judaismen.

Judarna har alltid varit en minoritetsgrupp i de länder där de befunnit sig och som minoritet vilken inte till fullo har velat assimilera sig med befolkningarna utan propsat på att få ha kvar sin kulturella och religiösa identitet (särart), har de befunnit sig i ett utsatt läge.

Detta hade kunnat gälla och gäller vilken minoritet som helst. En liten oskyddad grupp som inte nöjer sig med att följa värdländernas riktlinjer utan som vill sätta upp egna riktlinjer för hur saker och ting skall skötas samt har egna maktanspråk, hamnar lätt i onåd hos en majoritetsbefolkning som håller ihop.

Ett sätt att kringgå detta, för det judiska ledarskapet (sionisternas), så störande moment, är att förvandla länder med homogena befolkningar till länder med många minoritetsgrupper. Att helt enkelt uppmuntra och arbeta för att samhällena skall bli mångkulturella.

Ju fler minoritetsgrupper desto bättre då minoritetsgrupperna breder ut sig på majoritetens bekostnad. Detta leder inte till något gott för någon grupp på sikt utan tjänar endast den styrande gruppens intressen (i detta fallet de judiska sionisterna).

Som minoritet (i detta fallet judisk minoritet) går det lättare att driva igenom sin agenda när olika minoriteter och intressegrupper står mot varandra som till exempel somalier mot araber, araber mot turkar, svenskar mot araber (muslimer), vänster mot höger, handikappade mot friska, fattiga mot rika, med mera i all oändlighet.

Idag finns det knappast något som kan kallas höger eller vänster. Allt är flytande, politikerna vänder kappan efter vinden som aldrig förr, och ingen står upp för något Vad ett parti står upp för ena dagen kan de har övergivit nästa dag men något som är och har varit på tapeten under många år är den vanvettiga bidragsinvandringen. Den tycks intressera och få de flesta att reagera på något sätt.

När människor som sliter, släpar, betalar skatt (en av de högsta skatterna i världen) samt försöker att få ihop tillvaron för sig själva och sina familjer, kritiserar det faktum att alla människor som tar sig till Sverige, släpps in och tillåts att leva på pengar (skattemedel) som skall gå till välfärden och framtida pensioner för befolkningen, anses de vara rasistiska och främlingsfientliga.

Rasism och främlingsfientlighet har blivit lika med att inte vilja utplåna sig själv och sina närmaste genom att urholka välfärden, lönerna, socialförsäkringssystemen (så till den grad att svenskarna själva hamnar i fattigdom och misär) samt att opponera sig mot kriminalitet och ghettoisering med mera.

Med det resonemanget är det fel att inte låta välbärgade människor (som vänstern brukar kalla kapitalister) få försörja alla som behöver försörjning (oavsett etnicitet, folkgrupp) så länge de har möjlighet att försörja andra, det vill säga så länge deras pengar räcker.

Den dagen när deras pengar är på väg att ta slut (när de själva riskerar att hamna i rännstenen) och de börjar opponera sig (vilket inte är så konstigt), kan man ju kalla dem människohatare och påstå att de är osolidariska och kärlekslösa som inte vill hjälpa dom fattiga. Handlar det om folk med annan hudfärg som de vägrar att försörja kan man använda sig av de vanliga skällsorden, rasist och främlingsfientlig. 

Dagens främlingsfientlighet handlar inte i första hand om hudfärg (att folk retar sig på att någon eller många är svarta, gula, röda eller blå eller att de har något kulturellt exter för sig), utan om hur i hela fridens namn ett förhållandevis litet antal arbetande människor i Sverige skall kunna försörja tiotusentals kanske miljontals “fattiga” människor från hela världen vilka alla önskar sig en bättre levnadsstandard.

Hur skall det gå till och var finns arbetena och bostäderna. Det får vi aldrig veta. Våra oansvariga politiker placerar bara ut människor vind för våg om de inte först åker runt i flygplan och får se någon ledig plats mitt ute i urskogen och kommer fram till att man där kan placera ett hundratal flyktingar för att det finns utrymme.

I en liten by i Västsverige vandrar det för närvarande runt ett sjuttiotal flyktingar som tigger husgeråd, kläder och annat av lokalbefolkningen. De har blivit avsläppta där och fått bostad men verkar ännu inte ha blivit föremål för socialtjänsten eftersom de varken har möbler eller husgeråd utan bara varsin madrass på golvet.

Det är ju tur att det finns snälla människor men frågan är hur länge och hur mycket de snälla kan ge innan de själva behöver tigga ihop till livets nödtorft.       

Det finns inget gott eller rättfärdigt i att låta tio tusentals eller hundra tusentals människor (kanske många miljoner framöver med tanke på att politikerna är sinnesjuka) komma till ett land (vilket land som helst) för att leva på pengar som befolkningen har betalat in för nutida och framtida välfärd. Det är inget som Gud stödjer.

Historiskt sett är det de kristna och inte muslimerna som är de sionistiska judarnas värsta fiende. Men då båda grupperna ses som fiender använder de den grupp som är minst fiende, alltså muslimerna, som ett vapen för att söndra, splittra och hålla tillbaka de kristna nationerna.

Detta är något som Sverigedemokraterna antingen vägrar att befatta sig med, alternativt som överstiger deras fattningsförmåga. De utnyttjar alltså både kristna och muslimer genom att erbjuda icke kristna och kristna sionister, makt, status, pengar och ära (ett gott materiellt liv) samtidigt som de erbjuder muslimerna som kommer till Sverige från fattiga länder, en bättre tillvaro på skattebetalarnas bekostnad.

På så sätt hindrar man Guds verk och sann kristendom från att få fäste och bidrar istället till att en förbannelse läggs över hela folket.

De kristna klappar händerna och hyllar Israel samt kallar sig stolta sionister. Sverigedemokraterna tar emot pris av Israel och sionisterna (går sionisternas ärenden) och muslimer från fattiga länder kan se fram emot en arbetsfri tillvaro i Sverige.     

Man tillåter Islam att breda ut sig med moskéer och minareter i varje gathörn samtidigt som man uppmuntrar ett allmänt kaos, i och med att alla (även gravt kriminella och massmördare från hela världen) som vill kan ta sig in i landet utan pass eller andra identitetshandlingar.

Sverige är det enda land som det går att släppas in i utan pass eller giltig identitetshandling. Det räcker med att säga att man har flytt från ett krig och/eller att man är fattig. Då blir det jubel direkt vid gränsen. Man förstår att här är ytterligare en som det är synd om och som Sveriges skattebetalare kan få äran att försörja på livstid om det vill sig väl. Ärligt talat så är det förenat med fara att bo i Sverige numera. 

Muslimerna får skulden för de sionistiska (kabbalistiska) judarnas perversa behov att söndra, splittra och härska och de intet ont anande Sverigedemokratiska väljarna samt andra invandringskritiker tror att om bara Sverigedemokraterna kommer till makten så skall invandringen (i synnerhet den muslimska) avstanna helt eller minska radikalt.

Som redan nämnts så blundar man för att massinvandringen ingår i de sionistiska judarnas plan om att erövra världen. De har redan lyckats erövra Sverige genom att nästla sig in i alla beslutsfattande (för samhället avgörande) institutioner och ta makten över i stort sett all media. 

Deras hat till kristendomen kommer aldrig att minska (hur mycket de kristna än hyllar Israel och gödslar pengar över den orättfärdiga Israeliska staten) eftersom de anser att kristendomens grundläggande drag är antisemitism.

Kristna är antisemiter enligt de judiska sionisterna samt kabbalisterna (kan inte bli något annat) så länge de är kristna.

Denna antisemitism går tillbaka till vår Herre Jesus Kristus tid som människa på jorden. Det var Guds motståndare fariséerna och de skriftlärda som korsfäste Herren. De judiska sionisterna är dagens fariséer och skriftlärda men också Guds motståndare och därför är de emot Kristi sanna lära och gör allt för att bekämpa den.

De använder sig av olika medel för att nå sitt mål såsom mångkultur (det kaos som uppstår) samt indoktrinering av massorna via pressen (som de äger och kontrollerar) och har bytt namn men företräder exakt samma makt och har exakt samma herre som de skriftlärda och fariséerna hade och som är Satan. 

Istället för att inrikta sig på väsentligheter som till exempel kontanternas borttagande vilket innebär att de judiska bankirerna (vilka också är sionister och kabbalisterna) får fullkomlig makt över ekonomin och därmed över hela mänskligheten (kristna, muslimer, troende judar, svenskar, araber, turkar, spanjorer, ja alla) leds “den kontrollerade oppositionen” med Sverigedemokraterna i spetsen, till sandlådan (till en gigantiskt sandlåda) av de sionistiska krafterna där de får sitta och ha låtsas konflikter med vänsterpartister, miljöpartister och andra påstådda motståndare som kan säga att “du är inte min talman“ och dylikt.

Sådana oförskämda uttalanden håller folk upptagna i diskussioner ett bra tag (man glömmer att Sverigedemokraternas valda företrädare sitter i samma båt som alla andra välavlönade drängar åt sionisterna) och under tiden kan sionisterna fortsätta att bygga vidare på det antikristliga systemet.

Läs också:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/september/sionisternas-och-kabbalisternas-makt-i-sverige.html

http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/kabbalismens-avkomlingar.html

http://experimentlandet.blogg.se/2012/november/ism-sionism-och-nationalsocialism.html

 

Kommentarer

Postat av: Karl Martin Karlsson

Publicerad 2014-12-18 17:42:21

Det finns mycket man kan kritisera SD för men har det svenska folket något alternativ?

Det finns för första gången efter många dekader en realistisk chans att begränsa invandringen iom. att SD börjar få inflytande. Håller de inte vad de lovar kommer ju folk att sluta rösta på dem.

Enligt dig förespråkar sionisterna massinvandring i Sverige. Varför skulle de då motarbeta detsamma genom att stödja SD?

Kanske det är de "goda" judarna som är med i SD?

Eller vad tror du? Man kan väl inte hoppas på att lilla KD ska göra någon skillnad.

Svar: Hej Karl Martin och tack för din kommentar! Vill man få ett stop på den vansinniga och destruktiva invandringspolitiken finns det för närvarande tyvärr inget annat alternativ än SD. SD behövs och används för att fånga upp kritiska röster då de är det enda partiet som öppet kritiserar invandringen. Sionisterna tjänar på att den frustration och ilska som många känner (även invandrare) över den förstörelse av landet som pågår, riktas mot invandrarna (i synnerhet muslimerna) istället för mot dem som är pådrivande när det gäller massinvandringen till Sverige, vilket är ledande judiska sionister. Existerar KD fortfarande? Oavsett så kan dom nog knappast göra någon skillnad.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Jan-Ola Gustafsson

Publicerad 2014-12-19 00:47:37

I SVT:s nyhetssändningar i kväll
torsdag 18/12 gjorde KD ett utspel om att ändra regelverket för det nuvarande ohämmade inflödet av identitetslösa individer till Sverige. Göran Hägglund presenterade förslagen men TV förstörde
inslaget med att miljöpartiets talesperson Ferm fick dra en massa kritiskt svammel som motvikt mot det som egentligen var en nyhet som kunde intressera åtskilliga människor. MP är i praktiken ett MullvadsParti med uppgiften att fortsätta avindustrialiseringen av Sverige och sänka oss till
baka till en nivå ungefär vid 1930-talet.

Svar: Hej Jan-Ola!
Identitetslösa och gärna gravt kriminella individer (varför saknar nästan alla någon form av identitetshandling kan man ju fråga sig), är väl dom man helst vill få hit för då skyndar man på förstörelsen av landet. Det är bara en tidsfråga innan Sverige kan klassas som ett U land, ett mångkulturellt U land. Frågan är vilka som skall ställas till svars för det eller skall dom få gå fria?
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Karl Martin Karlsson

Publicerad 2014-12-19 00:56:28

Tack det var en bra förklaring. Jag hade inte ens tänkt den tanken.

Önskar dig en God Jul!

Svar: Önskar dig också en god helg.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: alert

Publicerad 2014-12-19 19:38:15

Strax efter julafton - tror det är den 25 - så ska det bli olagligt att kritisera invandringen. Kanske har jag sagt det förut...

Svar: Tack för informationen det har jag inte hört men blir knappt förvånad. Snart framstår Nordkorea som en exemplarisk demokrati i jämförelse med Sverige.

Men vi har ju några dagar kvar då vi kan kritisera lagligt och sedan får vi fortsätta olagligt. Det finns inget rättfärdigt i massinvandringspolitiken och det är inte Guds vilja att Sverige skall förvandlas till ett mångkulturellt inferno.

Då gäller det att lyda Gud mer än människor. Bibeln säger förvisso att vi skall lyda överheten men det gäller inte om överheten är kriminell och ogudaktig det vill säga, struntar fullkomligt i den befolkning de är tillsatta att företräda och som de får skyhöga löner och privilegier för att företräda. En sådan överhet måste vi gå emot. Det är vår plikt som kristna.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Janne

Publicerad 2014-12-19 20:41:39

Vilka bevis har du för att SD är "sionistkontrollerad opposition"? Bröderna Ekerot och Söder har tagit ställning för Israel, det har viftats med en israelisk flagga valnatten med mera. Bevisar det att SD är sionistkontrollerad opposition eller handlar det om en handfull ledande medlemmars privata intressen, ev. kombinerat med en gardering mot anklagelser för "antisemitim"?

Svar: Hej Janne! Dels är det de ledande inom SD,s positiva inställning till Israel samt medias omsvängning till att låta SD få komma till tals men då givetvis på ett sätt som passar media.
Dessutom vill SD inte minska all invandring utan främst den muslimska invandringen och det bidrar till att piska upp ett hat till muslimer helt i linje med sionisternas agenda vilka företräder NWO, och sedan länge har haft en plan om att det tredje världskriget skall stå mellan arabvärlden och Västvärlden.
Läs mer frimuraren Albert Pikes och hur han långt innan första och andra världskriget förutspådde tre världskrig. Detta är vad jag kommer på just nu men det finns mycket mer som talar för att SD är en sionist kontrollerad opposition. Kanske någon läsare har fler exempel
experimentlandet.blogg.se

Postat av: alert

Publicerad 2014-12-20 12:54:35

Här kan Janne och andra som undrar kolla om bl.a. SD och bild på Ekeroth-bröderna:

http://www.radioislam.org/islam/svenska/fildok/filer/tutti/sd_zionit.htm

Svar: Tack för info Alert!
experimentlandet.blogg.se

Postat av: uppvaknandet

Publicerad 2014-12-24 18:03:19

för påseende:

http://blueshift.nu/lathund-for-lokalagare/

Svar: Tack!
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Anonym

Publicerad 2015-01-26 18:47:58

Jesus blev ju erbjuden kungariket av Djävulen i öknen. Jag tror att det rör sig om den "upplevda makten" och vad är det, om inte det vi röstar om?

Jesus sade också att ingen makt finns om inte den är given från ovan.

SD är främlingsfientliga. Knappast något för en sann människovän. Står i bibeln att vi ska behandla människor som vi vill behandlade själva och att vi INTE ska förtrycka invandrare.

Postat av: Experimentlandet

Publicerad 2015-01-27 10:41:46

Till Anonym från bloggaren!

Det är något fel på kommentatorsfunktionen så jag får kommentera på detta sätt.

Om det är främlingsfientligt att värna om sina egna och sitt land framför främlingen och invandraren (alla tusentals främlingar och invandrare som tar sig till Sverige) så är i stort sett alla människor
främlingsfientliga i Sverige och i hela världen enligt ditt resonemang.

De värnar, och jag antar att även du gör detsamma, om sin familj/sina familjer, sina anhöriga och vänner i första hand (även om många av dem lever i mycket stort överflöd och samlar rikedomar på hög)samtidigt som ett stort antal människor i deras omgivning (invandrare och infödda i de olika länderna) lider brist på livets nödtorft.

Bibeln talar om att vi skall ta hand om våra egna innan vi tar hand om andra. Våra politiker är tillsatta av folket (de svenska medborgarna)och avlönas av folket för att verka för folkets bästa.

Barmhärtighet är inte lika med att tvinga enskilda eller länder att försörja människor från hela världen på livstid.

Postat av: Anonym

Publicerad 2015-04-14 20:59:27

Hej:)
Jag säger bara stort TACK! Och äntligen ett superbra formulerad uppsats om Satans Folk "Zionisterna"
Hittade detta idag och jag hoppas på mer intressant läsning på denna blogg i fortsättningen?
På återseende;)

Svar: Tack själv och Guds frid!
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Vidar Hedell

Publicerad 2016-03-20 14:04:30

Vad jag har sökt efter detta.
Ni ska ha stort tack för denna artikel.
Nu står allt klart hur världen fungerar.

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik