Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

En öppen kyrka

Publicerad 2013-09-17 21:10:00 i

“I en öppen kyrka får man vara HBQT och vara stolt“. Så står det på en affisch som svenska kyrkan låtit trycka upp och som sprids. HBQT står för homosexuell, bisexuell, queer och transsexuell.

I “den öppna” svenska kyrkan får man numera inte bara vara homosexuell, bisexuell, queer, transexuell eller allmänt pervers (pervers = naturvidrig). Underförstått bör man vara stolt över sin avvikande sexuella läggning.

Tänk om de judiska församlingarna i Sverige eller de muslimska organisationerna hade låtit trycka upp affischer där det står “i en öppen synagoga får man vara HBQT och vara stolt” eller “i en öppen moské (muslimsk organisation) får man vara HBQT och vara stolt” Undrar om medlemmarna och anhängarna hade accepterat detta eller om protesterna blivit högljudda, ja rent av våldsamma? Vad tror ni?

Allt fler kristna kommer till insikt om att kyrkan av idag och i synnerhet svenska kyrkan, är öppen för i stort sett vad som helst. Allt och alla är välkomna och det finns inga gränser när det gäller öppenheten som jämställs med kärlek och förståelse för olikheter.

Alla är lika mycket värda resonerar man och sätter likhetstecken mellan människovärdet som vilar på världslig grund och som handlar om att alla har rätt att få vara som de vill i världen, och den kristna läran som utgår ifrån att vara trogen Gud som har skapat människan (världen) och skapat henne till sin avbild. Till att bli lik honom och göra hans vilja. Inte till att bli lik världen och alla ofullkomliga människor med sina nycker och göra deras vilja som kan variera från dag till dag. Vi är alla ofullkomliga.     

Gud älskar självklart alla människor, även de med avvikande sexuell läggning, men han har i sitt ord, i bibeln, gjort klart vad som gäller angående sexualitet och samlevnad. Om vi som kristna tror på att bibeln är Guds ord så måste vi väl tro att det som står där är sant.

Detta även om det finns människor som tycker att det går att bortse från både det ena och det andra samt att det är helt i sin ordning att tolka skriften som man vill. Vad dessa människor gör är att de försöker få bibeln att passa in efter världen och efter världens ideal, normer och värderingar. De påstår att deras motiv är kärlek.

Men den kärlek som bibeln talar om är inte en kärlek som säger ja till allt och till världen med dess tomma lustar och begär som ständigt blir till nya begär när ett begär har tillfredställts. Det är inte en kärlek som tycker synd om människor som känner sig utanför eller avvikande.

Det är en kärlek som vill upprätta människan, ge henne liv och få henne att bli just Guds avbild på jorden, få henne in i Kristus (Kristus i henne) så att hon kan fungera på bästa sätt med sina medmänniskor och med Gud. Så att hon kan utbreda Guds rike här på jorden och ta tillbaka det som gick förlorat när satan gjorde uppror i himlen och kastades ner till jorden, över vilken han nu är herre, och där han för närvarande utbreder sitt rike med den nya världsordningen.

Jesus Kristus och den helige ande (Guds ande) som Jesus lovade utgjuta över de troende när han vände tillbaka till Gud (Fadern) är länken mellan människan och Gud och skriften är Guds ord. Gud skapade inte människan till att vara HBQT. Och varför gjorde han inte det? Är det inte bra med sexuell mångfald eller har Gud något emot vissa människors sätt att visa kärlek? Någon kanske får för sig att jag som skriver denna text personligen har något emot individer med avvikande sexuell läggning. Så är inte fallet.

Alla människor behöver Gud och Kristus. Det är synden i världen och inte syndarna som skall bekämpas. Vi har ju själva varit syndare, och vissa av oss mycket värre än de som ännu inte funnit Gud, innan vi blev frälsta. Vi har fortfarande den syndiga naturen i oss som vi varje dag måste gå till korset med. Syndarna skall vi försöka föra fram till Gud precis som vi själva av någon blev hjälpta att hitta vägen till honom.               

Vi vet alla som är vuxna och har relationer att det finns både uttalade och outtalade regler vi måste rätta oss efter om våra relationer skall kunna fungera tillfredställande. Gud vill att vår relation med honom och våra relationer med varandra skall vara bra för att inte säga perfekta. Han vet att det är då vi kan bli lyckliga, levande och han ställer inga omöjliga krav liknande de krav som människor gärna ställer på varandra i relationer.

Det enda kravet han ställer är att vi skall lyda honom. Oj, vad hemskt, tänker säkert en del då lydnad ofta förknippas med maktfullkomlighet och egenvinning. Men betänk att Gud inte kräver lydnad för att han vill ha makt över oss likt diktatorn som vill att vi skall lyda för att det gynnar honom och hans diktatur (världsliga intressen såsom ekonomi och mycket annat).

Han vill att vi skall lyda honom för att det gynnar oss. Det är skillnaden. Han vill oss det allra bästa och han är den enda som vet vad vi alla behöver tillsammans (samhälleligt och världsligt sett) och vad vi var och en behöver för oss själva (privat). Han gjorde inga misstag när han skapade människan och världen, allt mellan himmel och jord.

Ingen människa vet däremot vad samhället, världen eller den enskilda behöver helt och hållet. Inte ens de människor som står dig allra närmast och som känner dig vet exakt vad du behöver för att bli lycklig. De kan gissa sig till det men Gud vet. Vilken skillnad! Och vad mer är. Han har vetat det långt innan du föddes. 

Gud är alltid trogen, rättvis, rättfärdig, sanningsenlig. Han är kärlek. Gränslös kärlek. Det är mer än vad man kan säga om någon människa. Inte ens den mest exemplariska bland oss kan komma i närheten av Guds egenskaper på egen hand. Därför behöver vi Kristus och att genom tron förvandlas till Kristi efterföljare och Guds barn som han vakar över och bryr sig om ända in till tidens slut.

När saker och ting blir fel, när vi kämpar med besvärligheter i våra liv och när vi känner ångest och pina så kan vi vända oss till honom i alla situationer. Han helar våra kroppar och våra själar, för oss in på rätt väg, leder oss, ger oss frid och låter oss alltid få tillgång till strömmar av levande vatten. Halleljuja, tack käre Jesus Kristus och tack gode Gud. 

Därför kan vi med glatt hjärta vända ryggen åt satans kyrka som vill splittra, söndra och uppmuntra till förfall, avfall och villoläror genom att öppna upp för all slags synd. Synd i den betydelsen att inte lyssna på Gud (vår skapare) och att vända sig bort från honom.

Istället vänder vi oss direkt till Jesus Kristus och blir medlemmar i Guds stora världsomspännande församling där Kristus och inte prästen, pastorn, biskopen eller påven är huvudet och där skriften och inte traditioner och människomeningar är vår ledstjärna och vårt ljus som lyser för oss i denna tid.

Kommentarer

Postat av: Lars-Gunnar Frisk

Publicerad 2013-09-19 07:13:56

“I en öppen kyrka får man vara HBQT och vara stolt“. Så står det på en affisch som svenska kyrkan låtit trycka upp och som sprids.

Det skulle jag vilja se närmare på, vem som är avsändare bakom den affischen.
Vad menar du med "Svenska kyrkan" här?

Jag har aldrig sett någon sådan affisch. Är det verkligen Svenska kyrkan centralt som står bakom? Används Svenska kyrkans logga på affschen?

Eller är det en lokal församling? I så fall vilken?
Om det skulle vara en församling så kan man inte påstå att det är "Svenska kyrkan".

Jag ställer mig dock tvivlande till att det är vare sig "Svenska kyrkan" eller någon lokal församling som ligger bakom denna affisch.

Om du kommer med ett sådant påstående, som säkert kan väcka en viss uppståndelse, bör du visa affischen på bild också – annars är påstendet inte trovärdigt.

Upp till bevis, alltså!

Postat av: Anonym

Publicerad 2013-09-20 06:52:11

http://oppenkyrka.se/val-2013/

Affischen användes tydligen i kyrkovalet nu 2013 och kollar du länken ser du även andra affischer och paroller som Svenska SKÖKAN gick ut med.

På en folder som samma sköka (det gör ont att behöva säga det men svenska kyrkan är idag en sköka) gav ut redan för flera år sedan finns för övrigt en bild på en pyramid med det allseende ögat i mitten av pyramiden. Varför?

Frågade vid ett tillfälle en representant för kyrkan som sa att det var Guds allseende öga som vakar över allt och alla.

Guds allseende öga befinner sig inte i en egyptisk pyramid och ögat som finns på foldern är inget annat än det occulta horusögat som via infiltratörer (frimurare, låtsaskristna och annat patrask) har nästlat sig in i kyrkan.

Snacka om att kyrkan har blivit infiltrerad av frimureriet (går mot sin undergång) och medlemmarna förda bakom ljuset till att omedvetet upphöja fel Gud. Gissa vem?

VAKNA!!!

Postat av: Anonym

Publicerad 2013-09-20 07:06:41

När du är inne på sidan Lars-Gunnar så gå till "val 2013" och sedan till "valaffischer 2013" så ser du hur affischen som jag såg, ser ut.

Guds frid!

Postat av: Stefan

Publicerad 2013-09-20 17:46:36

När svenskar oberopar människans lika värde, oavsett sexuell hållning, så syftar de på FNs protokoll om Mänskliga Rättigheter, artikel 1:

"All human beings are born free and equal in dignity and rights."
http://www.un.org/en/documents/udhr/

Men ingenstans i deklarationen står det om att människan har lika värde; däremot med rätt översättning: "alla människor är födda fria och JÄMLIKA I VÄRDIGHET OCH RÄTTIGHETER.

Att påstå att människor är lika värde, är en förvanskning av deklarationens innebörd.
Debatter som "du menar att homosexuella är mindre värda" bara för att man är kritisk till samkönade äktenskap - är ett påstående prohomo ofta tar till.
Om man ska tala om värde, då måste det ha ett tal, vad är människans värde; 100, 1000, 10 000?
Naturligtvis har människan inget värde varför denna debatt är ickekonstruktiv samt feltolkad från FNs deklaration.

En homosexuell ska behandlas med samma värdighet som alla andra. Detta är upp till var och en att agera såsom Jesus uppmadade oss.
Vad gäller rättigheter så har de samma rättigheter som alla andra, förutom den ständiga frågan om äktenskap. Ett äktenskap som Gud menade skulle stå mellan Man och Kvinna.

Postat av: Anonym

Publicerad 2013-09-21 09:20:46

Ja, enligt Gud har alla människor ett lika värde men inte enligt världen vilket vi upptäcker när vi tittar oss runt och ser orättvisor samt förtryck lite överallt.

Homovigslar och uppmuntran till ett leverne som strider mot Guds ord i både GT (3. Mos. 18-22) och i NT (Rom. 1:26-27) syftar egentligen inte till att ge de med sexuell avvikande läggning fler rättigheter (större värdighet)utan till att förstöra kyrkan, den protestantiska kyrkans värdegrund och lära som ett led i skapandet av en världskyrka (där Lucifer dyrkas) som Romersk katolska kyrkan driver på.

På samma sätt som man förstör den protestantiska kyrkan är man ute efter att förstöra samhället genom massinvandring. Det handlar inte om att makten tycker synd om alla världens fattiga och utsatta människor utan om att förstöra samhällena inifrån för att på så sätt kunna skaffa sig ännu mer makt, makt över ännu fler.

Två av punkterna på Illuminatis agenda handlar just om att religionerna och nationerna skall avskaffas. Hur gör man detta så smidigt som möjligt om inte genom att låta religionerna och nationerna avskaffa sig själva.

Problemet är att många kristna på grund av falska lärare och deras villoläror, har fåtts till att tro att det inte är Guds ord som står i bibeln. Att det istället är vanliga människors ord.

Om det skulle vara människors ord så kan man ju tycka att dessa ord gott och väl kunde moderniseras lite efter cirka 2000 år till att passa vår tid och vår tids människor, deras behov med mera.

Är det däremot Guds ord och det tror jag som kristen, så är Guds ord bestående och blir aldrig omoderna. Gud är densamma idag som han var under apostlarnas tid, kommer alltid att vara densamma, och han ändrar sig inte bara för att det finns en del människor som tycker att han borde göra det.
Postat av: Anonym

Publicerad 2013-09-23 00:16:16

Några bibelcitat angående Sodom.

Att inte bedriva onaturligt beteende mellan könen, eller hänge sig åt köttslig lusta, torde vara ett av de viktigaste budskapen i evangeliet.
Det är också tecken på den yttersta tiden.

"Och såsom det skedde på Noas tid, så skall det ock ske i Människosonens dagar: människorna åto och drucko, män togo sig hustrur, och hustrur gåvos åt män, ända till den dag då Noa gick in i arken; då kom floden och förgjorde dem allasammans.
Likaledes, såsom det skedde på Lots tid: människorna åto och drucko, köpte och sålde, planterade och byggde, men på den dag då Lot gick ut från Sodom regnade eld och svavel ned från himmelen och förgjorde dem allasammans, alldeles på samma sätt skall det ske den dag då Människosonen uppenbaras."
(Lukas 17:26-30 SVEN)

Gud varnade oss, ända till våra dagar, för otuktigt leverne:
"Och städerna Sodom och Gomorra lade han i aska och dömde dem till att omstörtas; han gjorde dem så till ett varnande exempel för kommande tiders ogudaktiga människor."
(2 Petrusbrevet 2:6 SVEN)

Vad gjorde människan då i Sodom och Gomorra?
"Likaså hava ock Sodom och Gomorra med kringliggande städer, vilka på samma sätt som de förra bedrevo otukt och stodo efter annat umgänge än det naturliga, blivit satta till ett varnande exempel, i det att de få lida straff i evig eld."

De som förespråkar en HBTQ kyrka gör uppror mot Guds vilja samt smutsar ner Honom:
"Dock göra nu också dessa människor på samma sätt, förblindade av sina drömmar: köttet besmitta de, men andevärldens herrar förakta de, och dess härlige smäda de. Ve dem! De hava trätt in på Kains väg, de hava för löns skull störtat sig i Balaams villfarelse och hava gått förlorade till följd av en gensträvighet lik Koras. (Dödades av Gud i 1 Moseboken då Koras motsatte sig Gud)."

Det är inte de som är ståndaktiga i tron angående att synd (brott mot Guds Lag) finns i samkönade äktenskap, som vållar söndringar inom Kyrkan:
"Men kommen ihåg, I mina älskade, vad som har blivit förutsagt av vår Herres, Jesu Kristi, apostlar, huru de sade till eder: »I den yttersta tiden skola bespottare uppstå, som vandra efter sina egna ogudaktiga begärelser.» Det är dessa människor som vålla söndringar, dessa som äro »själiska» och icke hava ande."
(Judasbrevet 1:7, 8, 11, 14-19 SVEN)

En annan lärdom av Gomorra, är att vi ska hjälpa de som lider nöd. Likgiltighet för våra medmänniskor är större idag, då många förutsätter att vi ska klara oss själva, samt att Staten (som ersatt Gud som den vi vänder oss till för hjälp) är den som ska träda in vid sjukdomar, fattigdom, nöd, ohälsa.
"Se, detta var din syster Sodoms missgärning: fastän höghet, överflöd och tryggad ro hade blivit henne och hennes döttrar beskärd, understödde hon likväl icke den arme och fattige."
(Hesekiel 16:49 SVEN)

Postat av: Anonym

Publicerad 2013-09-23 08:59:02

Tack! Det kan knappast bli klarare när det gäller bibelns syn på homosexualitet och avvikande sexuell läggning.

Ändå tillåter majoriteten av det svenska prästerskapet homovigslar och homojippon i kyrkan (som skall vara Guds hus)utan att skämmas.

Man förstår verkligen att vi lever i den yttersta tiden när allt fler väljer att vandra efter sina egna begärelser och uppmuntrar andra till att göra detsamma.

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik