Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Ockultism och falska judar

Publicerad 2013-05-03 14:50:46 i

Det går att konvertera till judendomen men det går inte att bli genetiskt besläktad med gamla testamentets stamfäder (Abraham och hans efterkommande) genom att tillägna sig den judiska läran.

Majoriteten av världens judar (cirka 90%) utgörs av östjudar - askhenazim vilka är av kazariskt ursprung. Deras förfäder (kazarerna) (ett turkiskt folk), kom inte från Jordan utan från Volga och inte från Kanaan utan från Kaukasus.

Kazarerna sökte en statsreligion i syfte att ena riket runt år 740 e. kr och den kazariska kungen, hovet samt den härskande militära klassen övergick till den mosaiska läran. Undersåtarna (folket) anammade samma lära vilket var brukligt och Judendomen blev därmed kazarernas statsreligion.

En judisk stat, ett konungarike blev resultatet och det kazariska väldet var som mäktigast från 600 talet till 900 talet e kr.

Om detta går att läsa i (den för allmänheten okända) boken “Den trettonde stammen” av Arthur Koestler som också citerar från trovärdiga källor vilka följer nedan.       

Den ungerske marxistiske historikern dr Antal Bartha skriver i sitt verk “The Magyar Society in the Eight and Ninth Centuries“:
 
“Våra efterforskningar kan inte gå in på problem rörande idéhistoria, men vi måste rikta läsarens uppmärksamhet på statsreligionen i det kazariska kungadömet. Det var den judiska läran som blev den officiella religionen i de härskande skikten.
 
Det säger sig självt att det faktum att ett etniskt sett icke- judiskt folk, antar den judiska läran skulle kunna bli föremål för intressanta spekulationer. Vi skall emellertid begränsa oss till att påpeka att denna officiella omvändelse - i trots mot Bysans kristna missionerande, det muslimska inflytandet från öster och det politiska trycket från dessa båda makter - till en religion, som inte hade något stöd av någon politisk makt utan förföljdes av nästan alla, har kommit som en överraskning för alla historiker som har studerat kazarerna.

Den kan inte betraktas som en tillfällighet utan måste ses som ett tecken på det oberoende som detta kungadöme eftersträvade”

I boken “Khazaria” som utgavs 1944 i Tel Aviv av A.N Poliak (professor i judisk medeltidshistoria vid universitetet i Tel Aviv) skriver han inledningsvis att fakta kräver:

“En ny syn, både på frågan om relationerna mellan de kazariska judarna och andra judiska samhällen och på frågan om hur långt vi kan gå i att betrakta dessa (kazariska) judar som kärnan i den stora judiska bosättningen i Östeuropa.. Avkomlingarna till dessa bosättare - de som stannade där de var, de som utvandrade till Förenta staterna och andra länder och de som begav sig till Israel - utgör nu den övervägande majoriteten av världens judar”

Om de flesta av världens alla judar är av kazariskt (turkiskt) och inte av semitiskt ursprung som många framstående historiker och forskare menar, så innebär det att de inte har något genetiskt släktskap med Abraham, Isak och Jakob.

De tillhör då inte automatiskt “det utvalda folket” eller Guds egendomsfolk eftersom Gud förklarade att Abrahams ättlingar, skulle bli Guds egendomsfolk (på gott och ont) vilka han skulle använda som exempel på de välsignelser och förbannelser som blir konsekvensen av att lyda respektive inte lyda Gud. 

De judar (falska) vars förfäder (kazarerna) antog judendomen som religion och som idag gör anspråk på att tillhöra det utvalda folket hade lika gärna kunnat vara kristna eller muslimer om kazarernas kung (ledarskiktet) hade valt kristendomen eller Islam som statsreligion. Men det gjorde de inte då de var så pass mäktiga och ville behålla sin självständighet.

I början av 700 talet var världen uppdelad i två makter som företrädde kristendomen och Islam. Maktpolitiken drevs av de klassiska metoderna, infiltration samt militär erövring och det kazariska väldet representerade en tredje makt som var jämbördig med båda. Både som motståndare och allierad.
 
Muslimska och kristna sändebud försökte förmå kazarerna (med sin krigiska tradition och roffar mentalitet) att anta deras respektive läror men de vägrade vilket kanske inte är så konstigt. Om kazarerna hade tagit islam eller kristendomen som religion så skulle de automatiskt underställas den muslimske kalifen av Bagdad eller den kristne östromerske kejsaren.   

Så gott som hela Israels “stridslystna” ledarskikt och de judar som dominerar världens bankväsende (inklusive federal reserve som varken är federal eller någon reserv utan en huvudbank för en privatägd bankkartell) samt övervägande delen av all film, tidnings och förlagsverksamhet, industrier med mera, utgörs av ashkenazi judar varav de flesta inte tror på Gud, än mindre försöker att hålla hans bud, utan utnyttjar judendomen och de troende judarna för att kunna driva igenom sin “sionistiska” politik med siktet inställt på en världs regering.

Denna världs regering kommer att styras (styrs redan) av ett litet antal ogudaktiga individer (psykopater) och den resterande delen av mänskligheten vilka inte avlidit på grund av miljögifter (chemtrail), vacciner, läkemedel, psykiska sjukdomar, missbruk, krig, våld och terror, kommer att degraderas till slavar.

En befolkningsreducering står högt upp på psykopaternas agenda och när man säger sig vilja utrota fattigdomen i världen (vilket ju låter bra) så innebär det i själva verket att man vill utrota och kommer att göra allt för att utrota de fattiga. Om fattigdomen skall kunna utrotas (och detta kan även ett litet barn räkna ut) krävs det att makten och rikedomarna fördelas istället för att ytterligare koncentreras. Detta kommer inte att ske. Det finns ingen vilja för om viljan hade funnits så hade det skett för länge sedan. Fattigdomen i världen är inte något nytt fenomen. Inte heller girigheten.
 
Judar kan som nämnts, och det tror jag inte alla vet om, kalla sig judar utan att tro på Gud och på religionen “judendomen“. Samtidigt kan de påstå sig tillhöra det utvalda folket (om de kallar sig judar) även om de inte är besläktade med Abraham, Isak och Jakob och inte har något semitiskt utan kazariskt påbrå.

Som jämförelse är det inte många som påstår sig vara kristna om de inte tror på Kristus. Den som är född i ett land där kristendomen är huvudreligion säger inte gärna att den är kristen om den inte tror på Kristus. Är du däremot född av en eller två föräldrar som säger sig vara judar så är du jude även om du inte tror på Gud, aldrig kommer att tro på Gud eller är det minsta religiös ja kanske rent av kriminell.

Oavsett om du är en gudfruktig troende jude eller en icke troende jude och kriminell så tillhör du enligt omvärlden “det utvalda folket” om du kallar dig jude. Det innebär att allt ifrågasättande (när det gäller din person eller det du gör) kan klassas som antisemitism och rasism. 
 
“Jag känner ditt lidande och din fattigdom - men du är rik - och jag vet hur du smädas av dem som kallar sig judar men inte är det utan är en Satans synagoga” (Upp. 2:9)

“Se, jag skall låta några komma från Satans synagoga, några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger” (Upp. 3:9)

Vare sig man är troende eller icke troende jude, kristen, ateist, muslim, hindu, rik, fattig, gul, svart, socialist, liberal, kommunist, man, kvinna, lång, kort, vit, blå, smal, tjock, är det förbjudet, ja helt klart rasism och hets mot folkgrupp att ställa sig frågan varför den amerikanska centralbanken (federal reserve) som bör vara alla amerikaners bank (statens) är privatägd och nästan uteslutande ägs och styrs av judar (kazariska) samt hur detta kan vara möjligt?

Hade man inte undrat det samma om en så pass stor och mäktig bank (institution) med förgreningar över hela världen, hade styrts och ägts av enbart muslimer, buddister eller kristna (Baptister, Katoliker, Jehovas vittnen)?

Eller vad hade man sagt om den svenska regeringen enbart bestod av samer som också är en folkgrupp? Hade man inte kunnat ställa sig frågan varför regeringen i såna fall består av enbart samer utan att bli anklagad för hets mot folkgrupp, hetsande mot samerna? Ifrågasättandet innebär ju inte att man på något sätt tycker illa om eller ser ner på samer utan att det är konstigt om en regering enbart består av representanter från en minoritets grupp.     

På 1100 talet uppstod en messiansk rörelse i Kazarien och ett primitivt försök till ett judiskt korståg som skulle erövra Palestina med vapenmakt, ägde rum. Grundaren var en kazarisk jude vid namn Salomon ben Duji (eller Ruhi eller Roy), som bistods av sin son Menahem och en palestinsk skrivare.

Dessa skrev brev till alla judar och menade att tiden var inne då Gud skulle samla sitt folk “Israel” från alla länder till Jerusalem, den heliga staden, och att Solomon Ben Duji var Elias och hans son Menahem var Messias. De fick inget direkt gehör men ungefär tjugo år senare när Menahem växt till sig, antog han namnet David al- Roy och titeln Messias.

David al- Roy samlade en betydande väpnad styrka och lyckades inta den strategiska fästningen Amadie nordöst om Mosul. Han väckte glödande messianska förhoppningar bland judarna i mellanöstern och uppmanade dem att en viss natt samlas på sina platta tak varifrån de skulle flygas på moln till Messias läger. Många judar tillbringade natten på taken i tron att David al- Roy var Messias, deras frälsare.

Denne självutnämnde “sionistiske” Messias var emellertid inte lika populär bland rabbinerna vilka fruktade repressalier från myndigheterna och hotade honom med utstötning. Han mördades i sömnen enligt uppgift av sin egen svärfar som någon hade mutat till att utföra dådet.

David al- Roy högaktades efter sin död och enligt en teori började den sexuddiga Davidsstjärnan, som idag pryder Israels flagga, att bli en nationalsymbol för sionismen.

Den sexuddiga stjärnan (hexagrammet) användes länge omväxlande med den femuddiga stjärnan (pentagrammet) som också kallas “Salomos sigill” men tillskrevs David i mystiska och etiska tyska skrifter från och med 1200 talet och förekom på den judiska flaggan i Prag år 1527.

De två stjärnorna är ockulta symboler som fördöms av Herren i både GT och NT och har inget med Gud, judendomen, troende judar eller Abrahams ättlingar/efterkommande att göra. Men de troende judarna i Europa och i orienten kom att acceptera stjärnan och under flera århundraden har den förknippats med judisk identitet. 

“ Ni bar med er Moloks tält och guden Romfas stjärna, de bilder som ni gjort för att tillbe. Därför skall jag fördriva er till landet bortom Babylon” (Apg. 7:43)

“Bar ni då omkring era gudabilder, Sackut, er konung, och Kevan, er gudastjärna” (Amos 5:26)

Om man sätter ihop de båda trianglarna i Davidsstjärnan blir det en symbol för “människan som Gud” vilket speglar den tid i vilken vi lever. Stjärnan har 6 sidor, 6 vinklar och 6 poäng = 666.

Den magiska femuddiga stjärnan betraktas som ett maktens tecken tidsåldrarna igenom och är en port mellan det universum vi nu är gäster i och den överkosmiska helheten. Pentagrammet är i princip en bild av kosmos men kan också tolkas som en bild av människan stående med utsträckta armar och ben.

Med hjälp av pentagramsymbolen (mikrokosmos) skaffar sig magikern kontroll över det stora kosmos (makrokosmos). Har ni tänkt på att EU flaggan består av 12 femuddiga gula stjärnor mot en mörkblå bakgrund och att även den amerikanska flaggan innehåller dessa femuddingar vilket är ett tecken på att ockulta/sataniska krafter såsom frimureriet, katolicismen med jesuiterna (den vita och svarta påven) och sionismen är de rörelser som styr världen. De kommer inte att ge sig förrän de har placerat sin Messias “antikrist” på tronen i en kommande världs regering. 

Även barnkläder, tonårskläder, mattor, filtar samt väskor och andra ting pryds numera med femuddiga stjärnor i olika färger. Är det en slump att denna stjärna går att finna nästan överallt idag tillsammans med andra ockulta symboler som det allseende ögat (horusögat), obelisker med mera om man tänker på att magikerns (satans anhängare) sätt att få kontroll över makrokosmos är genom att placera ut ockulta symboler på ting och även på människor vilket var fallet under nazityskland när judarna tvingades bära Davidsstjärnan (det gula hexagrammet) på sina kläder.

Enligt ockultisterna så visar bärarna av symbolerna sin lojalitet till deras sataniska ordning, agenda eller världsordning (vad man väljer att kalla det). Det spelar ingen roll om de inte själva vet vad symbolerna betyder (vilket antagligen var fallet med Davidsstjärnan i nazityskland). Det är bara bra för då kan satan arbeta ostört genom dessa ockultister. Hans mål är att steg för steg ta över allt som är heligt och att krossa Guds rike på jorden.

Samma stjärna som judarna i armod och i skam tvingades bära under den fasansfulla Hitlertiden kan vi idag hitta på staten Israels flagga. Den stjärna som en av de ondskefullaste personerna genom historien tvingade judarna att bära och som vittnar om den förnedring de fick utstå, pryder idag judarnas egen flagga. De troende judarna vet nog inte ens vad denna stjärna står för och att det är en ockult symbol. På så sätt hånar de falska judarna Abrahams Gud (de troende judarnas och de kristnas Gud) och bereder en väg för antikrist.

Visst kan detta tyckas märkligt men när man tänker på att Hitler var väl bevandrad inom den (ockulta) teosofiska rörelsen (läste Madame Blavatskis skrifter), att han var katolik samt hade många judar som sina närmaste män (trots att vi fått lära oss att han avskydde allt som hade med judar att göra) däribland Adolf Eichmann, Joseph Goebbels, Rudolf Hess (modern var judinna) med flera, men också SS generaler, överstar, majorer, så är det inte konstigt.

Tänker vi också på att det var en jude (sionist) vid namn Alfred Rosenberg som utarbetade den nazistiska ideologin (alltså inte den ondskefulla Hitler) så börjar pusselbitarna att falla på plats. Vi förstår att Hitler och nazismen gjorde det möjligt för de ondskefulla och mycket starka krafterna på jorden och i himlarymderna, att ta ytterligare steg mot den nya världsordningen eller det antikristliga riket som nu snabbt växer fram parallellt med en massa ockulta symboler och andra yttringar.

Tillsammans med kommunismen vilken skapades och finansierades av samma krafter som nazismen i syfte att splittra, försvaga och plundra de breda massorna under skenet av rättvisa och solidaritet, har man kunnat lägga världen under sig genom att verka i det fördolda, i hemliga sällskap och i frimurarordnar.     

Kung Salomo tog stjärnsymbolen när han föll i avgudadyrkan och den kom att kallas “Seal of Salomon” på arabiska magi och trolldom.

“Och Salomo gjorde vad ont var i Herrens ögon och följde icke i allt efter Herren, såsom hans fader David hade gjort. Salomon byggde nämligen då en offerhöjd åt Kemos, moabiternas styggelse, på berget öster om Jerusalem, och likaså en åt Molok, Ammons barns styggelse” (1 Kon. 11:6-7)

Symbolen fick ett uppsving under 1700 talet genom mystikern, juden och jesuiten Isaac Luria och genom att den kazariska juden och sionisten Mayer Amschel Bauer bytte sitt efternamn till Rothschild som betyder “röd sköld” på tyska. Ett rött hexagram (en röd Davidsstjärna) hängdes upp på hans dörr och det blev sedan hans familjs vapensköld. Symbolen “röda stjärnan” är också en symbol för kommunismen och självklart vill inte Rothschilds dynastin något hellre än att solidaritet och rättvisa skall råda i världen. 

“Och kung Salomo lät göra två hundra stora sköldar av uthamrat  guld och använde till var sådan sköld  sex hundra siklar guld; likaledes tre hundra mindre sköldar av uthamrat guld och använde till var sådan sköld tre minor guld; och konungen satte upp dem i Libanonskogshuset” (1 Kon. 10: 16-17)

“Vikten på det guld som kom till Salomo under ett enda år uppgick till 666 talenter” (1Kon. 10:14)
 
Bibeltroende judar av Abrahams, Isaks och Jakobs säd, väntar på en Messias av Davids rot. Efter alla dessa nya kunskaper kan man fråga sig vilken David. Är det roten av den bibliske David som var ättling till Abraham och Guds utvalde, eller roten av kazaren David al- Roy (den falska Messias tillika falska juden) vars korståg sägs ha givit upphov till den sexuddiga stjärnan vilken blivit en nationalsymbol för Israel, för judar och hela judendomen?
 
Har inte detta en avgörande betydelse när det gäller vilken Messias som kommer att välkomnas av judarna?

Kommentarer

Postat av: MasterWanker

Publicerad 2017-10-04 00:05:32

Man vet numera att Hitler hade rätt i sak. Men fel metod. Nu är det JEW-El som har bomben, istället för Musta-Pekka från Volga-kröken Mari-El viking av Nasar-eth. Dom kallades för nasare för att dom hade nasalhjälmar.
Kazarerna är ett krigiskt folkslag som har bombat arabiska och afrikanska folkslag till europa som i sin tur också har mord på kristna, som gudstjänst, i sin religion. Israel och Ungern var dom enda länder som inte tog emot några svartskallar. Trots att dom är uppblandade själva kallar dom sig Jew-el och säger att dom är ariernas ledare och härskarstam och att vita folkslag är goyim som utnyttjas av alla som kallar sig för jew men inte är det, andra är hedningar som tillber falska gudar.
Vi svenskar vet att gud talar svenska. Det är bevisat. Eller hur! Du vet, men ändå inte förrän jag sade det.
Guds namn på alla världsreligioner är vanliga svenska ord. Tänk efter!

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik