Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

De antikristliga fariséerna

Publicerad 2013-05-22 10:43:50 i

Idag är en farisé lika med en skrymtare (hycklare) och ingen vill bli kallad för farisé. Så har det inte alltid varit. Innan Jesus började att tillrättavisa fariséerna var det något fint. Fariséerna var stolta över att kallas fariséer och stolta över den stora kunskap de ansåg sig besitta. Men den kunskap de hade var inte rätt kunskap. 

“Den som tror sig ha kunskap har ännu inte fått den rätta kunskapen” (1 Kor. 8:2)  

Fariséerna hade en tendens att förstora upp oväsentligheter och att blunda för det som var väsentligt. De var mer intresserade av mänskliga lagar och olika förordningar än av Guds ord. Så är det också bland dagens fariséer. De säger sig vara troende men bryr sig inte om att rätta sig efter bibeln.

De troende kristna rättar sig efter kyrkornas ledarskap och följer läror som är uppblandade med onda andars läror och de troende judarna förlitar sig på rabbiner som tolkar gamla testamentet (GT) med hjälp av den antikristliga skriften “Talmud” 

Därför frågade honom nu fariséerna och de skriftlärde: Varför vandra icke dina lärjungar efter de äldstes stadgar, utan äta med orena händer? Men han svarade dem: Rätt profeterade Esaias om eder, I skrymtare, såsom det är skrivet: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan äro långt ifrån mig; och fåfängt dyrka de mig, eftersom de läror de förkunna äro människobud.

I sätten Guds bud å sido och hållen människors stadgar. Ytterligare sade han till dem: Rätt så; I upphäven Guds bud för att hålla edra egna stadgar! Moses har ju sagt: Hedra din fader och din moder och Den som smädar sin fader eller sin moder, han skall döden dö.

Men I sägen: om en son säger till sin fader eller sin moder: Vad du av mig kunde hava fått till hjälp, det giver jag i stället såsom k o r b a n (det betyder offergåva), då kunnen I icke tillstädja honom att vidare gör något för sin fader eller sin moder. På detta sätt gören i Guds budord om intet genom edra fäderneärvda stadgar. Och mycket annat sådant gören I” (Mark.7:5-13)   

Jesus var inte emot den judiska eller fariseiska traditionen, men han kritiserade den tradition som stod i vägen för skriften. Skriften är Guds ord. De äldstes stadgar eller “Talmud” är inte Guds ord. Skrifterna i Talmud började nedtecknas århundraden innan Jesus födelse av olika rabbiner och man fortsatte att (i den Babyloniska Talmud) lägga till texter fram till cirka 500 efter hans död.

Jesus menade att när fariséerna lär ut att de äldstes stadgar är Guds bud och försöker förmå vanligt folk att följa dessa mänskliga bud så hindrar det dem från att nå Gud. Med andra ord så kritiserade han inte de skriftlärda eller fariséerna av brist på empati eller kärlek till dem (dessa tillhörde ju hans eget folk) utan på grund av sin stora kärlek och lojalitet till Fadern som sänt honom. Gud!

Jesus tog klart ställning för Gud och därmed för hela mänskligheten för vilken han beredde en väg till Fadern genom sin död på korset. De flesta kristna prisar Kristus och många önskar bli hans efterföljare. Ändå är de livrädda för att kritisera traditioner som står i vägen för skriften och för Kristus (som de vill följa) samt livrädda för att ta reda på vad som verkligen står i bibeln.  

De väljer den bekvämaste vägen. Ekumenikens väg! Samarbete och dialoger med andra religiösa grupperingar (även med kristna som förespråkar villoläror likt katolska kyrkan) och inte minst med judar vilka fortfarande inte erkänner Kristus och än idag använder sig av en skrift som smädar frälsaren å det grövsta, blir för dem viktigare än Kristus och bibelns sanningar. 

Här följer några utdrag från Talmud:

“Jesus var skyldig till trolldom och avfall: han förtjänade att avrättas” (Sanhedrin 43a)

“Judar bör hålla sig borta från kristna. Kristna är sammansvurna med helvetet, och kristendomen är värre än incest” (Aboda Sara 16b, 17a)

“De som läser evangelierna är dömda till helvetet” (Sanhedrin 90a 100b)

“Jesus var en oäkting född genom äktenskapsbrott” (Jebamot 49b)

“När Messias kommer skall han förgöra de kristna” (Sanhedrin 99a)

“Jesus begick tidelag, fördärvade folket moraliskt, och är förpassad till helvetet” (Sanhedrin 105a)

Majoriteten av dagens judar tar givetvis avstånd från de här sataniska citaten. De allra flesta vet inte ens om vad som står i Talmud eller i gamla testamentet (Torah) eftersom de inte är religiösa. Med andra ord så går det inte att skuldbelägga en hel grupp människor för något som enstaka antikrister (hatiska rabbiner) under århundraden har plitat ner.

Vad som däremot förvånar är att dagens rabbiner (som i de flesta fall är goda och bra människor) samt många av de kristna auktoriteterna inte verkar reagera över vad för slags texter som existerar och som sprids oavsett om det sker inom församlingar eller någon annanstans.

Är det någon som tror att en för kristendomen "helig skrift" hade undgått kritik eller granskande ögon om den på ett liknande sätt hade smädat någon av de gammal testamentliga profeterna? Tänk om man hade tillåtit den rasistiska hatskriften, “Mein Kampf“ författad av den demonbesatte mördaren Hitler, att spridas inom religiösa eller politiska organisationer. 

Detta är sannerligen inte något glädjebudskap och därför kanske läsare som har fått för sig att kristna alltid måste leverera glädjebudskap till förmån för sanningens budskap, blir besvikna. Om ni blir besvikna och känner att denna text inte ger er det ni skulle vilja ha så är frågan om ni inte även känner er upprörda och besvikna över att Kristus, vår Herre, kritiserade och gick tillrätta med de skriftlärda, de falska judarna, fariséerna och alla dem som älskade mörkret framför ljuset.

Fariséerna tyckte inte alls att han var snäll och god (kärleksfull) som ni säkert vet, eller att han kom till dem med något trevligt glädjebudskap. De tyckte att han var en plåga och ville att han så fort som möjligt skulle försvinna från jordens yta. Kristus var väl medveten om detta (han kunde läsa deras tankar) och att de inte vara att leka med. Varför valde han inte då att predika det de ville höra? Hur duktiga och bra de var med mera.

Han hade ju kunnat vara lite smidigare och ingått i någon form av dialog (religionsdialog över gränserna som det brukar heta) tillsammans med alla religiösa inriktningar inklusive hedningarna. Varför föreslog han inte kompromisser på ekumenisk grund? Han som älskar alla människor lika mycket och vill alla människors bästa, borde väl ha kunnat få till stånd något käckt samarbete mellan olika grupperingar? 
 
Hade han inte då blivit kolossalt populär med tanke på att han också kunde utföra en massa underverk, bota sjuka med mera? Han hade kunnat bota fariséerna och de skriftlärda samt deras anhöriga från sjukdomar och på så sätt blivit till stor nytta för dem som hade makt samt tjänat en massa pengar för egen del och vunnit ära liksom status. På så sätt hade han (gissningsvis) undgått att sluta som upphängd på ett kors i förnedring.   
     
Nej, Jesus Kristus var inte alls snäll och tillmötesgående när det gällde fariséerna och deras läror (surdeg). Det berodde på att han var sänd av Gud för att göra Guds vilja känd. Han var inte sänd av någon människa för att göra människors vilja (sprida människor alla olika läror) eller för att fegt dra sig undan sanningen.

Ändå såg människor som påstod sig stå i relation till Gud till att han som var oskyldig och inte hade begått något brott utan kom för att befria människor från lagen (den gärningslära som fariséerna förespråkade och som höll människorna fångna i religiöst slaveri) blev uppspikad på ett kors till att dö som den värsta förbrytare.

Inte nog med det. Som nämnts så passade hans motståndare bland judarna (fariséerna och de skriftlärda) på att smäda honom i skrifter (som man byggde vidare på under flera århundraden) vilka lever kvar än i dag i form av den så heliga skriften “Talmud“.

Kommentarer

Postat av: Stefan

Publicerad 2013-05-22 16:08:38

Kan bara hålla med om det du skriver. Bra analys.
"Ty den tid kommer, då de icke längre skola fördraga den sunda läran, utan efter sina egna begärelser skola samla åt sig lärare hoptals, alltefter som det kliar dem i öronen, en tid då de skola vända sina öron från sanningen, och i stället vända sig till fabler."
(2 Timotheosbrevet 4:3-4)

Alla rörelser och organisationer kräver finansiering. Genom att ta reda på finansiären så kan man ibland också avslöja agendan.
Var fick Lenin sitt finansiella stöd? (Se Juri Lina's I skuggan av Hermes).
Varifrån fick Darwin sin finansiering? Och varför nämns Darwinismen som en skapelse, skapad av samma grupp som stod bakom den djävulska Sion Vises Protokoll?!
http://henrymakow.com/2013/05/charles-darwin-stock-picker.html

Oavsett vem som skrev Sion vises protokoll, så är följande analys väl exekverad. Skrevs året 1956, nu har det gått ytterligare 57 år och resultatet ännu tydligare.
http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=71339

Jag tänker på när Satan försökte fresta Jesus med makt över denna världen.
Verkar som han har lyckats fresta några andra, de som ligger bakom den djävulska agendan i protokollet.
Det står i artikeln en fras från protokollet; " ...We have set one against another the personal and national reckonings of the peoples, religious and race hatreds, which we have fostered into a huge growth in the course of the past twenty centuries."
20 århundranden sedan, det var då Jesus kom till Jorden. Jag undrar verkligen vad författaren menar med denna mening. Vilken fostring har "de" genomfört sedan 2000 år sedan?

Mer från protokollet;
History will be rewritten for their delusion (another precept since fulfilled in communized Russia), for “we shall erase from the memory of men all facts of previous centuries which are undesirable to us, and leave only those which depict all the errors of the national governments.”
Bibeln är lyckligtvis den enda källan som bevarats i årtusenden och som inte skrivits om. Varför Bibeln i denna aspekt bör ha hög trovärdighet.
Vi lever verkligen i en tid då fler och fler uppmärksammar att historien är mörkad för oss, och att den i vissa stycken måste skrivas om.
Jag har forskat lite i aborginernas målningar och myter. De talar om jättar som levde samtida med dem, samt det finns målningar bevarade av gestalter som är jättar med sex fingrar. Dessa benämns som halvt mänskliga. Bibeln nämner dessa också. Det sägs att i Sydamerika finns rykten om jättar (demoner) Men varför har detta mörkats? Jag tror jag vet svaret.
http://www.greatdreams.com/reptlan/giants.htm
http://www.sydhav.no/giants/giants.htm
Svar: Laglösheten frodas i mörkret och är det inte därför Gud ber oss att vara i ljuset och att verka i ljuset så att sanningen blir synlig.
Nästan allt i de protokoll du nämner, har gått i uppfyllelse men ändå sägs det vara en förfalskning. Undrar hur det hade sett ut om protokollen hade hetat "Mount Everest vises protokoll" eller "de visa biskoparnas protokoll". Hade de då blivit tagna på allvar med tanke på att allt som står i dem har skett eller håller på att ske.

Alla rörelser behöver pengar för att kunna växa och världen och världens människors styrs ju av pengar (mammon). Därför behöver de pengar till sina rörelser men dessa rörelser kommer inte från Gud.

Gud ber oss att välja mellan honom och mammon.

Många tror att det går att välja lite Gud och lite mammon men den som känner Gud, vet att Gud vill ha oss helt för sig själv och ha all ära.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Stefan

Publicerad 2013-06-02 18:44:18

Vad tror du om denna redogörelse? Stämmer det han skrivet?
http://beforeitsnews.com/prophecy/2013/05/the-8th-beast-of-the-apocalypse-2448960.html?currentSplittedPage=0

Postat av: Anonym

Publicerad 2013-06-03 08:03:35

Oj, det var ju nästan en hel bok. Du får precisera dig lite.

Postat av: Stefan

Publicerad 2013-06-03 12:48:10

Ja, texten är lång, jag har kommit halvvägs. Ska läsa klart, och se om jag kan plocka ut några påståenden.

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik