Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Ism, sionism och nationalsocialism

Publicerad 2012-11-28 09:59:00 i Ideologier,

Av alla existerande ismer finns det en ism som aldrig debatteras offentligt eller utsätts för kritisk granskning av media etablissemanget och di lärde. Det är SIONISMEN. Många vet inte ens vad sionism är. Vi skall här försöka reda ut varför denna tystnad råder.

Kommunism, liberalism, nazism, socialism, humanism, med mera, är ideologier (ismer) vars innebörd ofta når våra sinnen i olika former. Det kan man inte säga när det gäller sionismen som endast brukar nämnas i förbifarten eller som ett vapen mot antisemitism.

Trots att många av sionismens anhängare tillhör världens ledarskikt och har gjort så de senaste århundradena, verkar det inte finnas något utrymme för en seriös granskning av sionismen i våra massmedier eller inom universitetens väggar. Det är ett tabubelagt ämne men den sionistiska ideologin (som inte har något med religionen judendom eller judar i allmänhet att göra) påverkar oss alla i högsta grad.

Det är sionister som styr vår värld och av den anledningen kan det tyckas märkligt att inte denna politiska ideologi ges större uppmärksamhet i offentligheten. När läran dessutom är nationalsocialistisk (bygger på raslära, nationell identitet och utvaldhet) och nationalsocialism brukar förknippas med massmördaren Hitler och utrotningen av flera miljoner judar samt andra grupper under nazitiden, blir det ännu märkligare att det är så tyst.

Samtidigt är det inte det minsta märkligt eftersom nästan all massmedia och större delen av all förlagsverksamhet ägs av sionister eller anhängare av sionismen. De anställda vare sig de är för eller emot sionismen får inte lov att skriva vad som helst och måste se till så att obekväma åsikter vilka kan missgynna ägarna (hota deras maktpositioner), inte når allmänheten.

Ingen journalist skulle komma på tanken att utmana en arbetsgivare som betalar dens lön. På så sätt hjälper journalisterna till med att uppfylla en av sionismens viktigaste punkter (som också var en av Hitlers viktigaste punkter), att minimera yttrande och handlingsfriheten för de vanliga medborgarna. Att de dessutom medverkar till att göra större delen av sin egen yrkeskår överflödig och att deras agerande på sikt innebär att demokratin försvinner, är de nog inte ens medvetna om.

Ett blottläggande av sionismens ursprung, dess rötter och dess blodiga historia, skulle till en början innebära att hela mänskligheten försätts i ett chocktillstånd utan möjlighet att kunna förstå eller reda ut alla de vidriga händelser som inträffat i världen (genom århundradena) och där sionister har varit inblandade.

Det skulle efter ett tag leda till att den utstakade planen om ett världsherravälde, där all makt är koncentrerad till ett fåtal (sionister) och där resten av mänskligheten måste finna sig i att leva som livegna (boskap) på plantager, går om intet. Härskarna, som steg för steg (under generationer) har lagt under sig den ekonomiska makten, skulle avslöjas för vad de i själva verket är och har varit.

De skulle inte bara avslöjas som tjuvar och bedragare vilka (successivt och med hjälp av lögner och list) har lagt beslag på hela världsekonomin (bankerna, industrin, näringslivet) och mänsklighetens gemensamma egendomar, naturtillgångar och dylikt, utan också som massmördare och förtryckare likt Hitler, Stalin, Pol Pot med flera.

Kommunismen såväl som nazismen, skapades av sionister i syfte att:

1. Försvaga de obildade massorna som de föraktade (föraktar än idag) oavsett religion och folkgrupp men även fruktade (fruktar än i dag).
2. Kunna kontrollera dem.
3. Kunna stjäla privata och statliga egendomar (under tiden som det råder kaos och övergrepp mot mänskligheten) för att därmed öka sin egen rikedom samt makt och sedan lägga all skuld på massmördare som Stalin och Hitler (deras egna skapelser).
4. Minska de obildade massornas antal genom igångsättande av stridigheter och krig (folk mot folk, grupp mot grupp) samt finansiering av båda eller alla sidor av dessa krig.
4. Bana vägen för en ny världsordning med en liten styrande och stenrik elit (de själva) i toppen.

Ägarkoncentrationen av världens samlade tillgångar (ekonomin), har lett till en enorm maktkoncentration men detta tystas ner av den sionistvänliga pressen samtidigt som man med jämna mellanrum låtsas vilja åtgärda problemet. Man startar meningslösa demokratiprojekt som inte leder någon vart, och det lika meningslösa talet om allas lika värde, återkommer gång på gång likt ett eko.

Inte desto mindre är denna ägar och maktkoncentration en förutsättning för den nya “perversa” världsordningen som en självutnämnd maktelit önskar införa för att kunna bevara sin makt och öka den ännu mer. De anser sig vara kvalificerade och kapabla till att styra över och kontrollera resten av mänskligheten inte bara ekonomiskt utan också socialt, kulturellt, fysiskt och andligt vilket redan sker och kommer att ske i ännu större omfattning framöver.

Deras köpta lakejer, de anställda inom FRA, polisväsendet, myndigheter och andra kontrollinstanser (nya tillkommer ständigt)), har idag rätt att läsa vanliga människors e-post, avlyssna deras telefoner och att göra andra ingrepp när det gäller den personliga integriteten (vilket får konsekvenser för individernas sociala, kulturella och andliga liv), utan att de behöver vara misstänkta för några brott.

Vem/vilka ska kontrollera dem som har makt att kontrollera alla andra eller är det så enkelt som att de vilka vägrar att infoga sig i den nya världsordningen (vägrar att förslavas), är potentiella terrorister allihop?

Med risk för att verka tjatig så har den politiska sionismen inget med religion eller folkgrupp att göra men religion och folkgruppsdefinitioner används flitigt när det gynnar sionismens sak och när man är ute efter att föra in människor på den väg man önskar. Faktum är att en rik sionist har mer gemensamt med andra rika sionister oavsett religion, folkgrupp och land den bor i, än vad den har med fattiga sionisterna (oavsett religion, folkgrupp och land).

Mänsklighetens historia, inte minst den sionistiska historien, har visat att detta även gäller i fråga om lojalitet mellan människor av samma ursprung. Pengar och makt går före människovärde, människoliv och folkgruppstillhörighet.

In 1937, Dr. Chaim Weizmann, President of World Zionism, said of Europés six million Jews, They are dust… in a cruel world…. They must meet their fate….. Only a branch shall survive. They must accept it”.

Välavlönade (av den sionistiska makteliten köpta) politiker har mer gemensamt med andra välavlönade (i synnerhet andra politiker), än vad de har med vanliga låg eller medelinkomsttagare som tillhör samma religion, grupp och/eller är medborgare i samma land som de själva.

Deras lojalitet gentemot de vanliga människorna (som betalar dem via skattemedel i utbyte mot att de företräder dem) och deras kamp för att få tillvaron att gå ihop, är obetydlig i förhållande till den lojalitet de hyser gentemot dem som styr över dem.

Denna deras lojalitet som riktas åt fel håll, gör det möjligt för de krafter (de sionistiska krafterna) som vill fortsätta att förslava och förgöra en stor del av mänskligheten. Inte minst med hjälp av det odemokratiska EU projektet som aldrig hade kunnat se dagens ljus utan den rådande ägar och maktkoncentrationen som skapades av stöldgods i det förflutna.

Kommentarer

Postat av: zekevarg

Publicerad 2012-11-29 09:51:40

Nu fattas bara lite länkar till David Irving och David Cole samt denierbud. Deras debunking av holocaust är grymt bra.

Postat av: Björngunnar

Publicerad 2016-02-19 22:09:32

Håller med vargen.
Så blir cirkeln sluten och den tyska ondskan förintad!

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik