Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Förlåten faller: Sion vises protokoll

Publicerad 2020-05-24 08:12:29 i Satans synagoga,

Förord. Föreliggande broschyr utgör utdrag ur fjärde upplagan av ett av S. Nilus utgivet arbete. Första upplagan utkom 1902 (eller 1903) under titeln "Det stora i det ringa" och denna sista, fjärde upplaga utkom år 1917, ungefär vid den ryska revolutionens utbrott.

Den såldes då slut på några dagar, varefter otroligt höga priser bjöds för exemplaret - ända upp till 1 500 rubel. Om man jämför dessa "protokoll" med världshistoriens gång och i synnerhet med de senaste tidernas händelser, måste man ofrivilligt komma till övertygelsen om deras äkthet.

Dessutom vore det svårt att anta att de skulle vara skrivna av en enda person med hänsyn till den framsynthet och den livsklokhet med vilka de är skrivna. Alla fakta och dokument, som författaren citerar, är tillfullo bevisade.

Då det i "protokollen" ständigt talas om frimureriet, måste läsaren, som inte är invigd i frimureriets - eller rättare i judefrimureriets -hemligheter, ställa sig frågan, vad det egentligen är för ett brödraskap, som är till den grad mäktigt, att det ur dess krets kan utgå "ledarna för världspolitiken", med andra ord exekutorerna av hela mänsklighetens öden.

Ett uttömmande svar på denna fråga skulle föra oss alltför mycket vid sidan av broschyrens huvuduppgift. Men de av läsarna som behärskar franska eller ryska rekommenderar jag att informera sig om frimureriets historia och verksamhet i den antimaconska litteraturen, behandlade i Frankrike av sådana kännare av frimureriets hemligheter som Mr Delassus (La Conjuration antichrétienne), Copin Albanelli (Le pouvoir occulte contre la France), Edouard Drumont (Question Juive) med flera samt i Ryssland av Schmakoff, Seljaninoff, grevinnan Toll, Boutmy med flera.

För ändamålet med denna broschyr räcker det om läsaren nöjer sig med följande definitioner på frimureriet:

Frimureriet är ett hemligt brödraskap av kristna avfällingar i förbund med hedningar, i hemlighet lett av det judiska folkets ledare, och dess ändamål är att tillintetgöra den kristna kyrkanoch den monarkiska regeringsformen, i synnerhet den kristna.

Frimureriet är ett antikyrkligt eller ett sataniskt kyrkosamfund, en föregångare till Antikristi kyrka.

Frimureriet är så att säga fortsättningen här på jorden av det av Satan i himmelriket påbörjade upproret emot Gud.

Frimureriet är "olaglighetens hemlighet".

Frimureriet är "det stora Babylon", "den stora skökan som sitter över många vatten", (Joh. Upp. XVII och XVIII)

Men även om läsaren i god tro accepterar det ovansagda kan denne ändå bli tveksam om den väg, på vilken den "kommande människan" kommer att vandra, för att uppstiga på Davids tron och som Israels Messias ta säte i Salomos tempels allra heligaste, och samtidigt bli kung och härskare över hela den övriga världen av olika språk, folkslag och trosläror.

Ja, denna hemlighet är stor! Men jag tror, att den nu har blivit uppdagad och att läsaren finner dess förklaring i "Sions Vises hemliga protokoll".

Läs protokollen nedan!

Några förtydliganden:

Frimureriet är också vad bibeln kallar för ”LAGLÖSHETENS HEMLIGHET” och det är frimureriet (i hemlighet lett av ledare för den gren av judendomen som inte har Toran, alltså det gamla testamentet, som sitt rättssnöre utan som följer Kabbalan och Talmud) som driver och har kunnat driva det ANTIKRISTLIGA SYSTEMET framåt genom att infiltrera kristenheten/kyrkorna/samfunden och övriga religioner.

Det stora Babylon” är i denna ”den yttersta tiden” den ”världsliga makten” som i toppen representeras av frimurarna (av Illuminati, globalisterna, sionisterna, ”den djupa staten”, makteliten eller vad man nu väljer att kalla dem, läs mer om detta i länk nedan) som har gjort gemensam sak med den ”religiösa makten”, med Påvekyrkan som i sin tur har makten över alla mindre ”kyrkor” och i Sverige via Sveriges kristna råd.

De är GUDSMOTSTÅNDARE som har gått samman och arbetar för ett och samma system, DET ANTIKRISTLIGA SYSTEMET. Ett system som är ”EMOT” Jesus/Gud och som är för Satan och som är ett Satans system.

Den Messias som frimurarna, kabbalisterna, sionisterna, globalisterna, företrädarna för ”den djupa staten”, makteliten, makteliterna väntar på och bereder vägen för är ingen annan än Satan som har varit Jesus/Guds värsta fiende sedan han förlorade sin änglastatus och av Jesus/Gud blev utkastad från himmelen.

Nog om det!

I slutet av 1800 talet möttes de äldste av Sion (de kabbalistiska judarna, sionisterna) i syfte att dra upp riktlinjerna för hur de skulle kunna lägga hela världen under sin kontroll.

Detta nedtecknades i protokollen, 24 stycken, men kom dessvärre i händerna på utomstående och fram tills denna dag har man från maktelitens håll gjort allt för att få allmänheten (de som har hört talas om dem) att anamma åsikten att protokollen är antisemitisk propaganda trots att det är en gren inom judendomen (alltså inte varenda jude/alla judar) som ligger bakom dessa.

Denna gren bestående av kabbalister (satansdyrkare) och frimurare (frimureriet har som sagt sina rötter bland de kabbala troende judarna) får man inte lov att kritisera för det innebär att den som gör det med automatik, kritiserar (vänder sig emot), hela judendomen, alla judar och blir därmed en antisemit.

Att kritisera våldsbejakande grupper (grenar) inom Islam eller inom kristendomen (vad som även brukar kallas för sekter), är okej och de som gör det anses inte vända sig emot (hata) varenda muslim eller varenda kristen men när det gäller den kabbalistiska sekten (förespråkarna för den ”politiska ideologin” sionismen som inte har något med Jesus/Gud att göra och som varje sann ”kristen” borde kritisera), så har all kritik (alla negativa synpunkter) mot denna grupp blivit samma sak som att kritisera och att hata alla judar.

Av den anledningen (för ingen vill ju bli kallad för antisemit, för judehatare, för rasist eller dylikt och riskera arbete, hem och hus och ära) så kan denna gren inom judendomen, alltså de kabbalatroende judarna tillsammans med sina lierade som inte är eller kallar sig för judar, gemensamt flytta fram sina positioner med siktet inställt på att lägga världen under sig.

När och om de kabbalatroende judarna (satansdyrkarna) inte längre behöver vare sig judarna (de ”vanliga” judarna som de idag utnyttjar för sina egna ändamål för att få makten över hela mänskligheten) eller de övriga som inte är eller kallar sig för judar men som har fåtts till att samarbeta med dem (att stötta dem) då de äger och kontrollerar penningen och betalar dem bra, så kommer de att göra sig av med dem om de kan.

Nog om det!

Att allmänheten överhuvudtaget fick reda på Illuminatis plan berodde på en egendomlig olyckshändelse den 1 juli 1785. En kurir utsänd av Illuminati vid namn Lanze, red till häst från Frankfurt till Paris och hade dokument med sig beträffande Illuminatis arbete i allmänhet och med speciella instruktioner för den planerade revolutionen i Frankrike.

Dokumenten härrörde från judiska medlemmar av Illuminati i Tyskland och de var adresserade till stormästaren av den stora orientaliska frimurarlogen i Paris. När kuriren galopperade genom Regensberg träffades han av blixten i ett oväder och omkom. Alla dokumenten hamnade i händerna på den lokala polisen som överlämnade dem till den bayerska regeringen.

Regeringen gav order till polisen att genomsöka Illuminaternas högkvarter vilket ledde till att ytterligare dokument blev beslagtagna. Dessa dokument avslöjade att konspiratörerna hade världsvida målsättningar. Alla dessa noggrant dokumenterade bevis publicerade i en vitbok av den bayerska regeringen 1787. Denna vitbok sändes till regeringarna i England, Tyskland, Österrike, Frankrike, Ryssland och Polen.

Här protokollen: 

http://www.jrbooksonline.com/PDF_Books/Sions%20vises.pdf

Och här om frimureriet (Illuminati) och dess rötter:

https://experimentlandet.blogg.se/2015/march/frimurarna-bakom-sveriges-undergang.html

 

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik