Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Vad är det som sker i samhället och i världen?

Publicerad 2021-04-02 15:37:32 i Jesus,

Vi som tror på Herren Jesus Kristus och på vad bibeln lär förstår att profetiorna som beskrivs i Uppenbarelseboken är på väg att uppfyllas och att så måste ske innan Jesus kan komma tillbaka.

Bibeln lär att han DRÖJER för att så många som möjligt skall bli frälsta och om de har blivit det att de då skall bli bevarade i sin frälsning (i honom) in till tidens slut.

Det som sker idag är från ett bibliskt perspektiv ett åtskiljande mellan agnarna och vetet eller med andra ord mellan den goda säden, mellan de människor som har blivit frälsta till honom och som arbetar för hans rikes utbredande och den onda säden som är människor (OGRÄS enligt Jesus och bibeln) vilka arbetar för att förstöra Jesus/Guds verk för att de själva (deras grupp/grupper) vill vara HERRAR över jorden och över allt som Gud har skapat inklusive över ALLA människor.

Genom penningens makt, pengar som de genom att hålla i hop som grupp har samlat på sig genom århundraden, har den onda säden/ogräset bland mänskligheten som följer Satans evangelium (penningens makt) och som vill bli som Gud/bli Gud, växt till en allt större skara (blivit fler) och genom det lyckats att utropa sig till herrar över jorden. De kan göra vad de vill i och med att de äger, styr och kontrollerar penningen.

Dessa herrar (som består av ett litet fåtal personer) har fått många underlydande (även bland de så kallade ”kristna”) som i första hand gör DERAS vilja och inte Jesus/Guds vilja då de vill få del av deras ROV (de vill komma upp sig och tjäna pengar och så mycket pengar som möjligt samt bli prisade, upphöjda och omtyckta och bli några i världen) och på det sättet har ogräset (det mänskliga ogräset) tillåtits att breda ut sig och som ett resultat av det har Satans rike här på jorden kunnat breda ut sig oavsett om det finns människor som kallar sig för ”kristna” eller för något annat som låter gott och bra.

Även om inte majoriteten av ogräset (de som lyder och underkastar sig herrarna i världen och Satan själv) har som mål att bli rika i världen och få makt i världen så är de livrädda för att sätta sig upp mot dem (mot ogräset) som kan ge dem svårigheter på olika sätt då det är ogräset som äger, styr och kontrollerar allt och alla via penningen och med det har den makt som följer av detta.

Det är inte LÄTT utan SVÅRT att stå upp för Jesus/Gud här i världen och så var det även för Jesus och apostlarna under deras tid (Jesus hängdes upp på korset av samma klientel som styr och äger penningen idag och som väntar på sin Messias vilken kommer att vara Antikrist) vilket inte har förändrats, och ”som jag har fått lida här i världen kommer också ni att få lida”, säger Jesus, trots att kyrkorna och samfunden har velat förändra dessa hans ord och tror sig kunna förändra dessa ord genom att smeka ogräset bland mänskligheten medhårs och genom att samarbeta och kompromissa med dem/detta, och med den värld och den herre de, detta ogräs, står upp för genom att bland annat bjuda in ogräset till sina kyrkor och samfund så att de kan förorena (smitta ner) det som var tänkt att vara en Jesus/Guds församling, ett Jesus/Guds verk.

Om det här har vi skrivit en del om på bloggen och ni som kallar er ”kristna” borde fundera över vad Jesus/Gud menar med att inget orent kan komma in i himmelriket, ett rike, ett himmelrike som börjar här på jorden med Jesus Kristus (mitt rike är inte av denna världen sa Jesus när han stod inför Pontius Pilatus), samtidigt som ni är villiga att bjuda in det orena till de kyrkor och samfund som ni kallar för Jesus/Guds församlingar bara för att ni och era präster och pastorer vill vara vänner med den värld (de människor, det ogräs) som kan ge er det ni suktar och trånar efter och som är av världen och inte av Jesus/Gud.

Idag tillåter de ”kristna” att världen (makthavare i världen och som äger och styr över penningen) kontrollerar och bestämmer över om de skall få hålla Gudstjänster och i såna fall hur många som får närvara i deras kyrkor och samfund som de kallar för Guds/Jesus församlingar.

Är det Jesus/Guds vilja? Är det Jesus/Guds vilja att de ”kristna” skall låta sig styras av världen och av världens alla nycker som världen, världens människor och världen makthavare (inspirerade av världens herre/av Satan) får för sig?

Ser vi idag inte ganska tydligt att de ”kristna” och deras kyrkor och samfund inte arbetar för Jesus/Guds rikes utbredande utan för världens och för Satans utbredande? Ser vi inte ganska tydligt vilken herre de tjänar?

Bär de FRUKT i Jesus/Guds rike här på jorden eller i vilket rike bär de frukt? Vilket rike tjänar de när de dansar efter världens och efter Satans pipa? Tjänar de inte världens och Satans rike och vad kommer det för frukt ut av det och som har med Jesus/Gud och hans rike att göra?

Som kristna vet vi att det som bibeln/ Uppenbarelseboken talar om skall ske men frågan är hur vi skall förhålla oss till vad som sker i denna den yttersta tiden och av ogudaktighet och om det är Jesus/Guds vilja att vi skall sitta med armarna i kors (samarbeta med allt och med alla på den grund som är Jesus Kristus) och vänta på att han sedan tar hand om oss av Nåd när vi inte har varit några krigare/arbetare för honom?

Vad menar Jesus med att han vill finna oss sysselsatta när han kommer tillbaka?

Skall vi vara sysselsatta med att virka tofflor, äta glass, rasta hunden, eller att arbeta på posten eller i vården eller genom att ena Guds/Jesus rike med världens rike (med Satans rike) eller vad menar Jesus/Gud med att vi skall vara i arbete när han kommer tillbaka?

Vad betyder detta att vara salt och ljus i världen? Betyder det att vilja/kunna salta världen så att den skall smaka bättre (utefter sin egen smak) och vilja bli bättre och att skaffa massvis med glödlampor som kan lysa upp världen eller kommer saltet och ljuset från Jesus Kristus/Gud och endast från honom?

Världen, världens människor och världens herre hatar allt vad sant salt och sant ljus heter (det salt och ljus som kommer från Jesus/Gud) och vill utrota det.

Många är kallade (alltså många men inte alla) men få är utvalda” säger Herren Jesus Kristus som vill att alla människor skall bli frälsta till honom men som inte kommer att bli det för att deras liv i världen (de kan tjäna pengar av världen och hoppas på att bli några i världen) betyder mer för dem än Jesus/Gud.

Han lär också att vi som är kallade och utvalda har varit det sedan tidernas begynnelse.

Detta har många ”kristna” hakat upp sig på eftersom deras föräldrar, barn och övriga nära och kära i många fall inte har blivit kallade och utvalda till frälsning. De tror sig då kunna kalla och frälsa dem på egen hand eller med hjälp av någon kyrka eller ett samfund eller med hjälp av någon grupp som har dragit sig bort från kyrkorna och samfunden vilket är vanligt idag. Det vill säga genom att skapa nya kyrkor som är ”bättre” än de förra.

Det är således människor som står för en persons/personers frälsning och inte Jesus/Gud eftersom den/de aldrig har fått någon uppenbarelse från honom utan fått höra hur mycket han har hjälpt andra.

Den/de som kallar sig för kristen är nästan med automatik i och med detta en god människa och på det sättet kan de som är ofrälsta och icke kallade (men som kallar sig för kristna) suga näring av dem som är kallade och utvalda genom att påstå att de är kallade och utvalda utan att vara det och som bevisar det genom att arbeta för världen och för Satan.

Frälsningen till Jesus/Gud har handlat om och handlar om inom det ”kristna” lägret om att vara snäll och tillmötesgående mot dem som har varit kristna länge eller som har någon slags religiös utbildning som till präst eller pastor, ja helt enkelt till att lyssna på auktoriteter.

Ingen ”liten” nyfrälst kan kaxa sig upp mot dem (de följer världen och hur det ser ut i världen) trots att Jesus och bibeln lär att det inte är någon skillnad mellan den som har varit frälst i 50 år eller i 2 år.

Bibelns sanningar skall komma fram och de kommer fram i denna tid. I de yttersta tiderna skall de unga få profetians gåva (det är vad bibeln lär) men tyvärr så motarbetas denna gåva av dem som har varit ”kristna” länge så att dessa istället väljer att falla ifrån och göra som de själva har gjort för att få det bekvämt och bra och som är att hålla sams med världen och med ogräset, med Satans barn och på de sätt de kan/har kunnat.

Här nedan kommer ett utdrag från protokollet (Sion vises protokoll) nummer 10 och dessa protokoll som är 24 stycken till antal och som skrevs ner i slutet av 1800 talet men som kom till allmänhetens kännedom i början av 1900 talet talar om vad som sker idag och vad som har skett.

Det sägs att dessa protokoll är antisemitiska vilket är anledningen till att man inte har velat ta dem på allvar trots att de är på allvar.

Utdrag från protokoll nummer 10 (sista stycket):

Inympning av sjukdomar och andra frimureriets ränker.

Men ni vet väl själva att det, för att folken i sin helhet skall uttala sådana önskningar, är nödvändigt att ständigt och i alla länder uppvigla regeringarna och folken och sålunda trötta ut alla med oenighet, fiendskap, stridigheter, hat och martyrskap, hunger, inympning av sjukdomar, nöd och allt slags elände. Detta för att gojerna skall se den enda utvägen till räddning i vårt ekonomiska och även i övrigt fullständiga herravälde. Om vi ger folken andrum kommer vi aldrig att nå därhän".

Med “sådana önskningar” menas en världshärskare. I näst sista stycket kan vi läsa: “Stunden för detta korande är inne då folken, som är utpinade av inre oroligheter och de styrandes, av oss framkallade, oduglighet, utropar: “Bort med dem och låt oss få en världshärskare, som förenar oss och tillintetgör orsakerna till våra tvister - nationalitetsgränserna, religionerna, regeringarnas mellanhavanden - samt ger den fred och det lugn, som våra styresmän och folkrepresentanter inte har kunnat hjälpa oss till”.

Corona betyder utkorande/kröning, krans eller krona och Coronabluffen (Covid 19) är ett sätt för dem som styr över våra regeringar vilka är nickedockor för dem som har kontrollen över penningen och som äger penningen att ta ett steg vidare.

Hur många steg de kan ta innan sanningen kommer ikapp dem och människor ger sig på dessa parasiter (när de första börjar att skrika att kejsaren är naken) som i demokratiska val har valts för att se till landets och folkets bästa men som inte gör det, det är frågan.

Krig idag innebär att skinntorra idioter (oavsett om de är 20 eller 90 år gamla) och med en stor pengapung kan sitta och trycka på knappar i syfte att kontrollera och styra världen och alla som bor i världen. Det handlar om att vara på Satans linje, på penningens linje och det menar man är RÄTTVÌSA.

Vad finns det för rättvisa i det? Alla generationer har rätt att utkräva rättvisa, att utkräva demokrati. Trots att Jesus/Guds rike är en teokrati så har de nya generationerna rätt att kräva rättvisa i världen om de är av världen (precis som deras föregångare) men idag så kan ingen kräva rättvisa utan alla måste anpassa sig till dem som äger världen via penningen (oavsett vad de tror eller vad de står upp för och som har gjort det i mer än hundra år) och som är ett fåtal människor (det blir allt färre).

Alla måste rätta sig efter dem som styrs av Satan och vilken precis som dem vill ha herraväldet över världen. De små som sitter bakom sina kulisser (avkomman) är desamma som dem och väntar bara på att få ta över styret. I världen ges stafettpinnen till den eller de som är beredda att ta över den.

För mig har allt gått som en hand ur handsken efter det att jag blev frälst till Jesus/Gud.

Jag vill inte tro att ett fåtal människor äger penningen och styr över den här i världen men jag var tvungen att erkänna det efter att jag blev frälst till Herren Jesus Kristus.

De som äger och styr och kontrollerar penningen äger och styr och kontrollerar varenda människa som lever på jorden för de kan göra det bekvämt eller riktigt bekvämt eller otrevligt eller riktigt otrevligt för alla.

Läs mer HÄR om frimurarna och dess ursprung:

https://experimentlandet.blogg.se/2015/march/frimurarna-bakom-sveriges-undergang.html

 

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik