Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Sekten som styr världen med järnhand

Publicerad 2021-04-25 16:10:00 i Satans synagoga,

I några av de senaste inläggen har vi skrivit om kabbalismen och de kabbalistiska judarna och fortsätter här med att tala om denna grupp som en SEKT som har brutit sig ut från den SANNA JUDENDOMEN och som idag genom att de flesta människor har fåtts till att tro att det handlar om judar som har det Gamla Testamentet som sitt rättssnöre, tillåts att verka fritt i syfte att förstöra länder/samhällen och världen.

Som alla sekter oavsett om det är utbrytargrupper från kristendomen, Islam eller andra religioner, så har denna sekt skaffat sig en helt annan lära än den ursprungliga läran för den religion de menar sig tillhöra och förespråka.

De har lyckats med att värva anhängare och att verka i det fördolda under många århundraden under skenet att de är som vilka judar som helst. Som judar vilka tror på Abrahams Gud (en Gud som även de kristna tror på) och på det gamla testamentets lära men som ännu inte har tagit emot sin messias, alltså Herren Jesus Kristus, vilket de kristna har gjort.

Judar som tror på Abrahams Gud väntar fortfarande på messias men kabbalisterna väntar inte på samma messias som dem för de bekänner sig till en helt annan lära och förnekar det gamla testamentets tro och lära.

De tror på Kabbalan och på Talmud som Jesus och bibeln, NT, kallar för de ”äldstes stadgar” och som Jesus kritiserade i skarpa ordalag under den tid han levde på jorden.

Han (och apostlarna) var ständigt i klinch med fariseérna och de skriftlärda som stod upp för och predikade främmande läror som inte hade någon grund i det gamla testamentet utan som grundade sig på en falsk lära som går tillbaka till tiden för kung Salomos avfall (se Gamla testamentet) och som är en annan lära och tro än den som Gud gav sitt ”utvalda folk”, judarna, när han utvalde dem till att bli hans förbundsfolk.

Denna lära har sedan dess utvecklats och anammats av allt fler judar men i det fördolda eftersom de judar som har anammat läran eller med andra ord anslutit sig till kabbalisternas sekt, har lyckats få allmänheten att tro att de är judar som bekänner sig till Abrahams Gud (samma Gud som de kristna) och att det är denna gud de väntar på.

Denna sekt har fått arbeta ostört med att förstöra länder/samhällen/nationer (se länkar nedan) och det har kunnat ske för att all kritik mot den och deras verksamhet har förknippats med och förknippas med ANTISEMITISM, alltså med hat mot alla judar.

Det är få som idag vågar ta bladet från munnen och kritisera något som har med judar eller judendom att göra för då klassas de genast som ANTISEMITER som automatiskt hatar alla judar samtidigt som de riskerar att ställas till svars för ”Hets mot folkgrupp” trots att kabbalistiska judar (eller utbrytargrupper från andra religioner) inte är en folkgrupp (som sagt alla judar är inte kabbalister och alla kristna är inte ”Jehovas vittnen etc).

Detta är inte minst mycket påtagligt inom kristenheten och deras kyrkor och samfund och det beror på att deras ”herdar”, prästerna och pastorerna har predikat och predikar ett falskt evangelium på grund av att de inte vågat/vågar stöta sig med något som kallas judendom och judar av rädsla för att bli kallade för antisemiter eller för något ännu värre.

Dock är det tillåtet att kritisera andra sekter/grupper som har brutit sig ut från olika religioner och börjat köra sitt eget race och det är också tillåtet att kritisera alla ismer (socialism, kommunism, islamism, konservatism med mera) men inte SIONISMEN eller grupper som företräder denna så som kabbalisterna.

VARFÖR?

I totalitära samhällen (diktaturer) brukar det vara förbjudet att kritisera den ideologi som är den styrande ideologin och det säger en del om vilka det är som har makten i Sverige trots att landet på pappret kallar sig för en DEMOKRATI!

Det går att konvertera till de flesta religioner, så även till judendomen, och även för dem som aldrig har haft något med den ”religionen” de konverterar till att göra, och att därför kalla religionsutövare (som kommer från olika håll och kanter och som har anammat en och samma religion) för en FOLKGRUPP, alltså för en grupp som ursprungligen kommer från SAMMA FOLK (när de inte gör det), är både märkligt och fel.

Det är nog inte många som skulle hålla med om att ifall alla medborgare i Sverige (vilka bekänner sig till olika religioner) skulle konvertera till judendomen så skulle alla plötsligt tillhöra denna FOLKGRUPP.

Det vore ju intressant om så skulle ske och om alla plötsligt hade börjat tillhöra ett och samma folk (precis som alla kristna idag sägs tillhöra samma folk som alla andra folk i landet och vilka alla kallas för svenskar även om personer från andra folk och länder själva kallar sig för något annat) för då blir frågan hur man skulle ställa sig till detta som kallas för HETS MOT FOLKGRUPP.

Kanske man då hade blivit tvingad till att ta itu med grupper inom gruppen som bland annat de kabbalistiska judarna.

Faktum är att de kabbalistiska judarna har tagit avstånd från ”sitt så kallade folk” (som de utnyttjar och använder för att få arbeta ostört) och arbetar emot detta folk (precis som de arbetar emot alla andra folk) genom att ha tagit till sig en annan lära än den lära som judarna fick från Gud i GT.

De tjänar inte dem de väljer att kalla för sitt folk (de använder dem som medel för att nå sina mål) och inte heller tjänar de några andra folk utan de tjänar Satan. De är satanister vars mål är att förgöra/förstöra världen för att de precis som sin herre (som Satan) vill ta Guds plats. De önskar styra över Guds hela skapelse och på alla plan och inom alla områden och det har de nästan lyckats med.

Det som återstår och som pågår idag (tillsammans med borttagandet av kontanter vilket de privata bankägarna som är judiska kabbalister, jublar över), är att ta kontrollen över människors hälsa via vaccinationer med tillhörande vaccinationspass som talar om huruvida en människa (människor) har låtit vaccinera sig eller inte och som, om den/de vägrar, kommer att innebära inskränkningar i dessas liv och göra det omöjligt att kunna delta på lika villkor i samhällslivet (kunna resa med mera).

Så långt har de judiska kabbalisterna lyckats med att flytta fram sina positioner idag vilket har skett steg för steg genom ”de små stegens tyranni” under de senaste århundradena vilket har varit möjligt för att ingen har vågat eller varit intresserad av att avslöja dem. Det hade varit lika med ANTISEMITISM eller med andra ord med ”hets mot folkgrupp” som det också kallas för numera.

Sedan i början av 1900 - talet (kanske till och med ännu längre tillbaka) har de haft kontroll över (ägt, styrt) den största delen av pengarna i världen och med det har de kunnat styra utvecklingen i den riktning de har velat med mediernas hjälp vilka de förstås äger, kontrollerar och styr men som brukar kalla sig för fristående och mena sig tjäna den breda allmänhetens intressen.

Den judiska kabbalisten Mayer Amschel som bytte namn till Rothshild (läs mer om honom i länkar nedan), myntade följande ord som är ganska talande i sammanhanget:”Ge mig kontrollen över ett lands pengar och jag bryr mig inte om vem som stiftar dess lagar” .

Hur skall man tolka detta om inte att pengar står över lagar (åtminstone verkade det vara så för honom) och att om du eller någon annan har tillräckligt mycket pengar eller äger alla pengar som finns så kan du betala andra människor till att stifta lagar som du och dina kompisar, din fru/man och dina barn och dina närmaste gillar och som ni kan tjäna något på liksom nu läkemedelsindustrin tjänar storkovan på massvaccineringen av människor och på den så kallade ”PANDEMILAGEN” (som har klubbats igenom av regeringen) vilken är den som har bidragit till att massorna beter sig hysteriskt och står på kö för att få bli vaccinerade.

Just nu skall vi inte gå in mer på M. Rothshild vars efterkommande breder ut sig än idag (det sägs att denna släkt eller låt kalla det för DYNASTI numera äger en tredjedel av alla pengarna i världen) men nog är det intressant att han var en judisk kabbalist som gick i lära hos en av den moderna kabbalismens förgrundsfigurer, en man vid namn Jacob Frank. (Se mer i länkarna nedan).

På pappret (offentligt) kallar de, kabbalisterna, sig för judar men de är inga judar utan som det står i Uppenbarelseboken (2:9 och 3:9), en Satans synagoga som har lyckats föra sitt ”eget” folk, de kristna och alla andra folk bakom ljuset genom infiltration och skenkonverteringar.

Konverteringar som har gått ut på att de i hemlighet har bevarat kabbalismen (satansdyrkan) som sin lära men utåt sätt bekänt sig till Judendomen eller till någon annan religion/lära som de för skens skull har valt att konvertera till i syfte att få inflytande över alla delar av samhällena (grupper i samhällena).

Om de hade erkänt vad det är för lära de verkligen står upp för så hade de inte varit en sekt som kunnat arbeta i det fördolda utan en sekt som hade fått blickarna på sig.

Frimureriet har vuxit fram från de kabbalistiska judarna och Adam Weishaupt som grundade Illuminatiordern 1776 vilken är den som står över alla dagens frimurarordnar, var jude (eller rättare sagt kallade sig för jude) och kabbalist men även Jesuit.

Som vi vet huserar jesuiterna lite överallt och inte minst i den katolska kyrkan, RKK, i dagsläget vilket kan tyckas märkligt och att de tillåts att fortsätta med detta trots sitt mörka förflutna och med tanke på att RKK säger sig stå upp för Jesus/Gud och för hans lära och tro.

Den nuvarande Påven har även erkänt öppet att han är en Jesuit men det verkar inte besvära hans anhängare (cirka 1.3 miljarder människor i världen) som kanske tror att Jesuit betyder att vara Jesuslik. Det är skrämmande hur Satan och hans tjänare har tagit över den samlade kristenheten.

Weishaupt och Illuminatiordern fick vidare ekonomiskt stöd från kabbalisten M. Rothshild (som vi nämnt ovan) och mer om det kan ni läsa i länkarna nedan.

Som om inte detta skulle vara nog så är även Sionismen liksom alla andra ismer (socialism/kommunism/liberalism/islamism/fascism med mera ett verk av de judiska kabbalisterna i syfte att slå split mellan folk och länder (sätta grupper mot grupper) för att kunna styra över dem och för att kunna flytta fram sina positioner.

Idag har det gått så långt som till att några ismer snart inte behövs längre. Genom vaccinationer och vaccinationspass, kontantlösa samhällen och annat som kan tänkas komma, får dessa kabbalister (Satans tjänare) en fullständig kontroll över alla människor på jorden oavsett vad de tycker, tänker eller tror och då gäller det verkligen att tycka, tänka och tro som de vill att människor skall tycka och tänka och tro för annars så kan de inte längre köpa eller sälja.

Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbådo vilddjurets bild. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis; den som har förstånd , han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundra sextio sex.”(Upp. 13:15-18).

Vilddjurets tal är enligt bibeln (Uppenbarelseboken) 666.

Innan Kung Salomo övergav Gud och vände sig till Guds motståndare (Satan) genom att börja dyrka alla sina fruars olika gudar, var han mycket rik.

“Det guld som årligen inkom till Salomo vägde sex hundra sextio sex talenter” (1. Kon. 10:14)

Guldet vägde 666 talenter och talet 666 är en symbol för det antikristliga systemet som vi alla håller på att infogas i eller redan är infogade i.

Talet 666 är också Kabbalans heliga nummer och namn och används ofta i skrifterna.

Det är sorgligt att de som kallar sig för ”kristna” och för Jesus/Guds lärjungar är så förblindade att de inte kan se vart allt barkar hän (genom att läsa sina biblar) och att det är en sekt som genom infiltration och skenkonverteringar håller och har kunnat hålla hela världen och även dem och deras kyrkor och samfund i ett strupgrepp.

 Läs mer här samt länkarna i artiklarna:  

https://experimentlandet.blogg.se/2014/march/kabbalismens-avkomlingar.html    

https://experimentlandet.blogg.se/2015/march/frimurarna-bakom-sveriges-undergang.html 

https://experimentlandet.blogg.se/2013/october/kung-salomos-avfall-och-satans-system.html

https://experimentlandet.blogg.se/2014/september/sionisternas-och-kabbalisternas-makt-i-sverige.html

https://experimentlandet.blogg.se/2014/may/den-ockulta-davidsstjarnan.html

 

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik