Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

De judiska kabbalisternas "Pandemi"

Publicerad 2021-04-22 13:37:00 i Satans synagoga,

Artikeln som heter ”Från Luria till bankhuset Rothschild” har publicerats tidigare på bloggen i mars 2014 samt länkats till i andra inlägg men nu är det läge att länka till den igen i hopp om att, sedan dess, tillkomna läsare skall förstå att det som sker idag på grund av ”Corona”och allt som har med detta påhitt (övrigt elände) att göra som bland annat införandet av restriktioner, massvaccineringar, mötesförbud, förbud att röra sig fritt, ekonomiskt sönderslagna samhällen/länder och snart vaccinationspass, inte handlar om någon ”Pandemi” som ett virus har gett upphov till utan att det är Satans tjänare som ligger bakom med de judiska KABBALISTERNA och FRIMURARNA (ja faktum är att frimureriet kommer från de kabbalistiska judarna men inte alla som idag kallar sig frimurare känner till den verkliga agendan) i täten vilka genom århundradenas lopp har skapat olika ismer såsom kommunism, socialism, liberalism, konservatism med mera i syfte att splittra folken (länder) då det är genom splittring och söndring och inte minst genom att KÖPA så kallade MAKTHAVARE, deras REGERINGAR och med det länder (vilka har låtit sig köpas och fortfarande låter sig köpas) till att gå deras ärenden, som de, dessa Satans tjänare, har kunnat skaffa sig mer och mer makt (ekonomisk makt och med det makt över det mesta) och lyckats med att flytta fram sina positioner steg för steg vilket har lett till att vi befinner oss där vi befinner oss idag, på vägen mot ett totalitärt digitalt kontroll och slavsamhälle för majoriteten av mänskligheten i världen.

En av den ”moderna” Kabbalismens upphovsmän (jag skriver moderna för att Kabbalan går tillbaka ända från det att kung Salomo i Gamla testamentet begick avfall), var en man som hette Isaac Ben Solomon Luria.

Här är ett citat från artikeln:

Isaac Ben Solomon Luriavar rabbin och levde mellan 1534-1572. Han bodde i “Safed” vid Gallileiska sjön i Palestina och intresserade sig för det ockulta och allt som hade med mystik att göra. Intresset ledde till att han blev expert inom kabbalismen och han började att skriva egna texter som lades till de kabbalistiska skrifterna.

Rabbi Luria ansåg att de män inom judendomen som tidigare hade skrivit och forskat om det mystiska och ockulta, hade lagt för stor vikt vid världens skapelse och begynnelse. Detta var inte längre viktigt menade han utan nu skulle man istället börja arbeta med att påskynda världens undergång och därmed messias ankomst.

Hans undervisning gick ut på att messias inte kunde träda fram förrän de icke judiska nationerna blivit sönderslagna, fallit i total hedendom och förlorat all tro på Gud. Detta gick att påskynda om judar var villiga att hjälpa till med att förstöra nationerna. Det kallades för att “krossa lerkärlen”.

Han menade att även om de icke judiska nationerna var fyllda med ondska så fanns det bland dem gudomliga gnistor. De här gnistorna höll samman nationerna och förhindrade regeringarna från att falla ihop. Därför var det varje kabbalistisk judes plikt att ta bort dessa gudomliga gnistor och på så sätt snabba på förstörelsen av alla icke judiska nationer.

Anledningen till att det judiska folket hade blivit skingrat till så många nationer berodde inte på att de begått någon synd eller vänt sig från Gud. Det var Guds plan att skingra judarna för att de skulle kunna förstöra de icke judiska länderna.

Denna förvrängda teologi ledde till att rabbi Luria kunde introducera en lika förvrängd frälsning och upprättelse av det judiska folket. Han lärde dem att det var genom att synda som de kunde bli frälsta.”

Så vad kabbalisterna (satansdyrkarna) var och fortfarande är ute efter är att påskynda världens undergång i syfte att frammana sin messias, den messias som de har frammanat under århundradenas lopp och som de ”vilka kallar sig för judar men som inte är några judar utan som är en Satans synagoga” (se Uppenbarelseboken 2:9 och 3:9) fortfarande frammanar och väntar på.

Det är inte den MESSIAS som vi kristna väntar på och som är Jesus/Gud.

DE VÄNTAR PÅ EN MESSIAS som kommer att vara ANTIKRIST och inte vilken antikrist som helst utan den största och värsta av alla antikrister som världen någonsin har skådat.

Detta är något som de flesta ”kristna” och folk i övrigt är totalt omedvetna om och inte vill kännas vid. Denna SANNING faller därför under kategorin ”konspirationsteorier” eller ”antisemitisk” propaganda för självklart så väntar ALLA som kallar sig för judar enligt de ”kristna” (vilka dessutom ofta kallar sig för sionister och som dyrkar staten Israel) på samma Messias som dem, det vill säga på Herren Jesus Kristus/Gud.

Läs hela artikeln här: 

https://experimentlandet.blogg.se/2014/march/fran-luria-till-bankhuset-rothschild.html

Mer läsning här inklusive länkar: 

https://experimentlandet.blogg.se/2015/march/frimurarna-bakom-sveriges-undergang.html

 

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik