Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Väckelse i biblisk mening

Publicerad 2019-02-18 12:22:00 i Jesus,

Vad är egentligen väckelse enligt Jesus och bibeln?

Innebär inte väckelse i biblisk mening att de som en gång har blivit frälsta men som har somnat eller som befinner sig i någon slags dvala (i ett halvslummer) vilket har lett till att de har förlorat sin andliga skärpa och inte längre är kapabla att se Guds/Jesus sanningar, vaknar upp (väcks!) och börjar se dessa sanningar och sedan följer sanningen som ÄR JESUS/GUD?

När döparmartyrerna som ett exempel (ett bra exempel) under 1500 talet började förstå att det inte fanns något stöd för ”barndop” i bibeln (och spred denna sanning) så startades en väckelse i land efter land och resultatet blev frikyrkor som förkastade barndopet och som stod upp för vuxendopet.

Det finns mycket att läsa om detta (för den som är intresserad) och om hur dessa döparmartyrer fick plikta med sina liv (på de mest bestialiska sätt) då de blev fiender till reformationens anhängare (däribland Martin Luther) som vände sig emot dem och ville få dem dödade.

Vad som hände var iallafall att dessa Gudsmän blev väckta (av Gud/Jesus) och allt efter som tiden gick så vaknade fler ”kristna”. De förstod att detta var en sanning som kom från Gud/Jesus och anslöt sig i stora skaror till döparmartyrerna och deras tro på vuxendopet (de kunde som antytts inte hitta något som talade om barndop i bibeln) och det blev VÄCKELSE!

Om dessa döparmartyrer (Gudsmän) inte hade velat vakna så hade de aldrig kunnat väcka andra troende ”kristna” och då hade det inte blivit någon ”VÄCKELSE” att tala om bland Guds/Jesus folk.

Väckelse i biblisk mening börjar alltid med Guds/Jesus folk och handlar om sanningar (från Jesus/Gud) som Gud/Jesus vill skall komma fram när han vill att de skall komma fram. Då är han med för ty utan Gud/Jesus kan det inte bli någon ”väckelse”.

Det är han som väcker de sina och oftast först någon eller några men väckelsen (all väckelse) har sin grund hos Jesus/Gud. Det är han som bestämmer om och när det skall bli väckelse samt vilka människor han vill använda sig av för detta och vilka som kommer att bli väckta.

En förutsättning för att en väckelse (en väckelse i biblisk mening) skall kunna ske är att hans barn/hans kallade, vill vakna.

De som själva sover och inte vill vakna kan omöjligt väcka någon annan som sover. Gud/Jesus kan inte använda sig av dem. Av sovande ”kristna”.

När jag gick till olika kyrkor (det var, måste erkännas, länge sedan jag satte min fot i någon så kallad kyrka eller församling) och till så kallade bönemöten så var det väldigt ofta som människor på mötena bad om väckelse (ibland så högt att det nästan dånade) som om en ”väckelse” (en väckelse från Gud/Jesus) skulle komma utifrån (skulle kunna komma utifrån) och från något eller någon utanför dem själva (deras kyrkor och församlingar).

Att de, dessa människor (”kristna”) som påstod sig ha varit frälsta och lärjungar till Jesus och pånyttfödda i Jesus i vissa fall under flera decennier, inte verkade förstå att sann väckelse börjar med Guds/Jesus hus och med dem själva (med att de vill vakna, vill bli väckta och att de sedan vaknar), gjorde mig förbryllad trots att jag var nyfrälst eller kanske för att jag var nyfrälst och inte hade blivit hjärntvättad av kyrkorna.

Numera har jag förstått att kyrkokristna (åtminstone de flesta) och deras kyrkor och samfund (ledarna för dessa) inte är intresserade av någon väckelse från Gud/Jesus.

De vill gärna ha väckelse (och vakna) om väckelsen sker på deras egna villkor, det vill säga om väckelsen skulle stämma överens med det världsliga evangelium (de onda andars läror) som predikas inom dagens kyrkor (samfund) och som majoriteten av de kyrkokristna tror på, eller för att uttrycka det klarare, om Gud/Jesus rättar sig efter dem (deras Satans evangelium) och håller sig i bakgrunden trots att de använder sig av hans namn.

Då är de mottagliga för hur mycket väckelse som helst och för väckelser som kommer från alla möjliga håll och kanter men dessvärre inte från Gud/Jesus.

Några exempel på väckelser som inte har kommit (kommer) från Gud/Jesus utan från Satan och världen och som de falska kristna och deras kyrkor har öppnat sig för (mottagit/vaknat upp för) med hull och hår, är den homosexuella väckelsen (väckelsen för HBQT rörelsen), den ekumeniska väckelsen (väckelsen som påstår att alla religioner har samma gud, att alla religionsutövare ber till samma gud och det därför går att samarbeta och kompromissa med avgudadyrkare) och sist men inte minst den mångkulturella (mångetniska) väckelsen som syftar till att ”hjälpa” och att underlätta för avgudareligioner och avgudadyrkare att breda ut sig i landet med motiveringen att de ”kanske” blir frälsta förr eller senare.

Är det så konstigt att det inte blir någon väckelse som kommer från Gud/Jesus när de som Gud/Jesus kan använda sig av har vänt honom ryggen och vill ha väckelse på sina egna villkor?

När de som borde vandra i Ande och i Sanning och med Jesus som lemmar i Kristi kropp (lydiga Jesus som är huvudet) eller som borde vara grenar i det sanna vinträdet (och för det, för Jesus, bära frukt), inte vill bli väckta och ta emot honom och hans sanningar utan skapar sina egna sanningar (väckelser) allt efter behag, alternativt ställer upp på de sanningar (väckelser) som kommer från världen och Satan?

 

Kommentarer

Postat av: Gäst

Publicerad 2019-02-19 10:01:43

En av de bästa artiklar jag läst på länge. Det viktiga i evangeliet utgår från grundstenen. Den sanna läran har en oförändrad struktur genom hela Bibeln, och börjar med första budet. Den som följer de tio buden, fulländningen av Lagen i Nya Testamentet med Jacob 2:8 Om I, såsom skriften bjuder, fullgören den konungsliga lagen: ”Du skall älska din nästa såsom dig själv”, då gören I visserligen väl. 9 Men om I haven anseende till personen, så begån I synd och bliven av lagen överbevisade om att vara överträdare. barmhärtighet överträffar lag. Bibelstället rymmer mer än avseende på rika och betydelsefulla personer, och detta begriper de som läser sin Bibel.Detta är det vi skall göra, och då får vi sigillet som belöning av vår Herre Jesus Kristus. Kyrkorna med flera begår grova brott mot första budet " Du skall inga andra Gudar hava jämte mig.

Var försiktiga säger
Gästen

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik