Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Inga andra andar

Publicerad 2019-02-23 15:33:54 i Jesus,

Men jag fruktar att såsom ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så skola till äventyrs också edra sinnen fördärvas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Om någon kommer och predikar en annan Jesus, än den vi hava predikat, eller om I undfån ett annat slags ande, än den I förut haven undfått, eller ett annat slags evangelium, än det I förut haven mottagit, då fördragen I ju sådant alltför väl(2. Kor.11:3-4).

Bakom varje religion (gudom) och lära finns det andar och andemakter som styr och kontrollerar (påverkar) anhängarna (tillbedjarna) på ett andligt plan.

De som är frälsta till Jesus/Gud är ledda (styrda och kontrollerade) av den Helige Ande som enligt bibeln bland annat kallas för ”HJÄLPAREN” och som kommer att finnas här på jorden fram tills att Jesus kommer tillbaka.

Utan den Helige Ande som Jesus/Gud gav sina anhängare innan han lämnade jordelivet och som han än idag ger dem som tror på honom, så skulle han inte kunna verka på jorden i och genom sina utvalda och kallade.

Det är de utvalda och kallade (dem som han i sin nåd har frälst) som är tillsatta att utbreda Guds/Jesus rike här på jorden.

Idag varnas det titt som tätt från ”kristet” håll för ”andra gudar” men andra gudar är inte särskilt svårt för de flesta ”kristna” att undvika.

Det är inte många ”kristna” som skulle omfamna Allha, Buddha eller någon annan slags gud (eller gudom) rakt av, men hur står det till när det gäller att omfamna de andar och andemakter som finns bakom de ANDRA gudarna och dess anhängare och ofta då i den så kallade religionsfrihetens namn?

Behövs det inte vaksamhet här?

Är det inte som Paulus skriver i Efesierbrevet:

Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna” (Ef. 6:12)

Om någon predikar en ANNAN Jesus (en falsk Jesus) eller ett annat evangelium (ett evangelium som inte kommer från Gud/Jesus) vilket sker varje dag i kyrkorna och samfunden numera för att det vore kärlekslöst och obarmhärtigt mot världen (världens barn) och Satan att inte göra så, är det då inte en annan Gud som man står upp för (tillber) samtidigt som man står upp för andra andar?

Andar som inte kommer från Jesus/Gud?

Tagen eder tillvara, så att I icke förloren det som vi med vårt arbete hava kommit åstad, utan fån full lön. Var och en som så går framåt, att han icke förbliver i Kristi lära, han har icke Gud; den som för bliver i den läran, han har både Fadern och Sonen. Om någon kommer till eder och icke har den läran med sig, så tagen icke emot honom i edra hus, och hälsen honom icke. Ty den som hälsar honom gör sig delaktig i hans onda gärningar” (Joh. 2: 8-11).

Var och en som så går framåt och icke förbliver i Kristi lära, har alltså icke Gud, men den som förbliver i den läran, han har både Fadern och Sonen.

Det handlar sålunda om att förbliva i LÄRAN och att icke taga emot någon som kommer ”till eder” och icke har den läran med sig.

Denna/dessa har en annan gud (om det är världen som är deras gud eller om det är någon slags gud i en religion eller lära i vilken det finns någon gudom är oväsentligt) och inte bara en annan gud utan en annan ande som inte kommer från Gud/Jesus.

Märk väl att bibeln är skriven av troende till andra troende i första hand. Icke troende kan läsa bibeln (det är tillåtet) men de förstår inte vad det är de läser och Guds/Jesus ord säger dem ingenting.

Att som kyrkorna och samfunden (dess representanter och anhängare/medlemmar) gör idag när de öppnar famnen (porten) för alla slags gudar (avgudar) och läror (villoläror) som människor bekänner sig till och inte minst för ISLAM (muslimer) för att sedan säga att det är viktigt att inte ha några andra gudar, är hyckleri!

Gå inte i par med de otroende. Vad har rättfärdighet med laglöshet att skaffa och vad har ljuset gemensamt med mörkret? Hur rimmar Kristus med Beliar, och vad förenar den troende med den otroende? Hur kan Guds tempel förlikas med avgudar? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Därför säger Herren: Dra bort från dem och skilj er från dem. Rör inte vid det som är orent. Då skall jag ta emot er, och jag skall vara en fader för er, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, allhärskaren” (2. Kor. 6:14-18)

Vad är det Herren Jesus Kristus säger? Jo att ”Dra bort från dem och skilj er från dem. Rör inte vid det som är orent. DÅ, DÅ, skall jag ta emot er......”.

Han säger inte att ”kom som du är och tro vad du vill och gör vad du vill och hur du vill göra det för jag älskar allt och alla ändå”!

Till sitt utvalda folk i det gamla testamentet sa han att: (och det var också förknippat med ett villkor):

Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund, skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk - ty hela jorden är min - och ni skall vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Detta är vad du skall säga till Israels folk” (2. Mos. 19:5-6).

Med andra ord OM ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund så skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk.......”

De gjorde dessvärre inte som Gud/Jesus sa. De bröt det förbund de hade med honom (de vände sig till avgudar och till onda andars läror och till förespråkarna för dessa och de bedrev otukt och all annan synd som tänkas kan) och när de gjorde det så var det av egen fri vilja och det var anledningen till att Gud/Jesus skapade ett nytt och bättre förbund, det nya förbundet i Kristus.

 

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik