Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Nåd eller gärningar

Publicerad 2019-04-18 19:37:43 i Satans synagoga,

Genom Jesus/Guds NÅD blev vi frälsta till honom men vi var kallade till frälsning innan vi någon gång under livet tog emot honom. Han kallar sina utvalda (först) innan de (vi) hörsammar honom och tog/tar emot honom (tar emot kallelsen) enligt vad skriften lär.

Han kallar (utväljer) inte ALLA människor även om de är ”snällare” och ”bättre” enligt världens mått mätt än de som han väljer att kalla. Han kallar den/dem ”HAN” VILL.

När vi läser vår bibel (det nya testamentet) så kan vi se att Jesus/Gud många gånger kallade människor som var ringa i världen och till och med kriminella och enligt människor/omgivningen (de som trodde sig vara exemplariska) klassade som avskum tillhörande samhällets bottenskikt.

Många är kallade men få är utvalda”kan vi läsa och vi kan även läsa att ”det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik person att komma in i himmelen (till himmelriket)”.

Att vara kallad och att vara utvald (utvald av Jesus/Gud) behöver därför inte vara (och är troligtvis inte) samma sak.

Många ”kristna” kan kalla sig själva (in till Jesus/Guds rike eller snarare till vad de tror är Jesus/Guds rike), och de gör detta, eller så kan de bli kallade av människor (föräldrar, syskon, släkt, vänner, grannar, bekanta etcetera) men det betyder inte att de är UTVALDA av Jesus/Gud även om de tror på det och vill tro på det.

De är inte utvalda av Jesus/Gud bara för att de ansöker om medlemskap i någon kyrka eller går med i en kyrka som föräldrarna eller hela släkten har varit medlemmar i sedan lång tid tillbaka eller för att de tycker att det är roligt att vara med på eller att hålla i kyrkliga aktiviteter eller för att de väljer att döpa sig i en kyrka.

Det existerade inga kyrkor på Jesus och apostlarnas tid. Det som existerade då som nu var en enda Guds/Jesus församling även om det fanns flera församlingar (det startades nya församlingar hela tiden) på grund av det geografiska avståndet.

Församlingar startades inte i syfte att introducera nya läror och nya doktriner utan för att alla troende inte bodde på samma plats.

Att det finns så många olika kyrkor idag med olika läror och doktriner är ett verk som kommer från Satan som endast är ute efter att skapa söndring och splittring (förvirring) bland Guds/Jesus sanna barn (de som vill följa honom i Ande och i sanning).

Kyrkor är ett Satans påfund och han älskar när det startas nya ”kyrkor” och när det tillkommer en massa nya läror och nya ”sanningar” som inte kommer från Jesus/Gud utan från honom själv och från hans tjänare och hans onda andemakter.

Ordet ”ECCLESIA” vilket betyder att vara UTKALLAD från världens rike in till Guds/Jesus rike, har kyrkorna (dess anhängare) översatt med ordet ”kyrka” i sin iver att vara Satan och hans tjänare till lags och därför får de dem som har blivit frälsta till Jesus/Gud att tro att de har hamnat rätt när de i själva verket har hamnat fel och i Satans läger..

De blir via sina kyrkor inkallade till världen då kyrkorna älskar världen och arbetar för världen och inte för Jesus/Gud.

De arbetar i sin självrättfärdighet (vill frälsa världen som Jesus/Gud har dömt till att gå under) och gör allt som till det YTTRE verkar GOTT och fint (enligt världens, Satans, bedömning av vad det innebär) utan att fråga Jesus/Gud om han är med dem i det de gör eller tar sig för. De gör sitt eget verk och försöker att få andra med sig till att göra deras verk eller till att hitta på ett nytt verk (starta en ny kyrka etcetera och som är mer så kallad BIBELTROGEN).

De har fått lära sig att vara snälla och goda och barmhärtiga men vet inte att snällheten, godheten och barmhärtigheten som kommer från världen är något helt annat än den som kommer från Gud/Jesus.

De vill inte ens tänka tanken på att de (om de nu har blivit det) har blivit utvalda och utkallade till att arbeta för Guds/Jesus rike (det finns bara två riken här på jorden och det är Guds/Jesus rike som kontrolleras och styrs av Gud/Jesus och världens rike som kontrolleras och styrs av Satan) utan tror i sin enfald att de kan göra både ock (att de kan tjäna både Gud och Mamon/världen och världens system SAMTIDIGT) och allt efter som det BEHAGAR dem själva.

Att de kan kompromissa och samarbeta hur som haver med vad och vem/vilka som helst och efter sina egna lustar och vilja och sedan intala sig att de gör Jesus/Guds vilja när det är deras egen vilja de gör och deras kyrkors vilja i syfte att bli populära, omtyckta, få status, pengar, ära, få in fler människor till kyrkorna eller vad de nu är ute efter.

De förväntar sig att Jesus/Gud skall ge dem nåd (vara med dem och stötta dem) när de gör sina egna gärningar (oftast goda och bra gärningar enligt vad världen tycker är gott och bra) men som de gör i sitt kött och i sin människonatur och som kommer från världen och inte från Jesus/Gud.

De förstår inte (vill inte förstå) att de en dag kommer att visas bort från Jesus/Gud när de säger Herre, Herre har vi inte gjort allt:

Inte alla som säger Herre, herre till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen skall många säga till mig: Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då skall jag säga dem som det är: Jag känner er inte. Försvinn här- ifrån, ni ondskans hantlangare! (Matt. 7:21-23).

De har trott sig göra allt bra och gott men de har inte gjort Guds/Jesus vilja (de har inte arbetat för Jesus/Gud utan för Satan (hans anhängare) som har ett evangelium som är snarlikt Guds/Jesus evangelium och därför kommer han att visa bort dem.

Satan vill gärna att vi som har blivit ”SANT” frälsta till Jesus/Gud (inte till några kyrkor för att mamma och pappa och hela tjocka släkten var med i kyrkan eller för att frun eller mannen eller arbetskamraten eller någon bekant var eller är med i kyrkan) skall lägga vårt krut på dessa människor och att vi skall gå i deras ledband.

Det är på så sätt som Satan värvar anhängare idag. Genom att få in Guds/Jesus sanna barn till något som inte kommer från Jesus/Gud utan som kommer från världen.

Nyfrälsta köper detta för de vet inte vart de skall gå eller var det finns någon gemenskap för dem förutom i dessa kyrkor (skökoväsenden) och så går de dit.

Detta är så tragiskt för de som har blivit nyfrälsta till Jesus/till Gud och inte till några kyrkor eller till någon eller några människor i kyrkan, dör andligt när den/de börjar anpassa sig efter vad kyrkorna tycker och tänker och tror och till deras världskärlek som handlar om att få kyrkorna att gå runt med hjälp av världen och SATAN.

De går successivt (mer och mer) bort från Jesus/Gud och när de gör det kan inte Jesus/Gud verka i dem som han vill verka i dem. Att vandra med Jesus/Gud är inte samma sak som att vandra med ett kollektiv som kallas för kyrkor och som idag styrs och leds av ogudaktiga människor som älskar världen mer än de älskar Gud/Jesus men som tror sig vara inne på rätt spår när de vandrar på den BREDA vägen.

Ingen som är medlem i en kyrka och som älskar världen och gör vad som behagar världen (ytterst sätt Satan) är ett sant Guds/Jesus barn. De är barn till SATAN!!

Som barn till Jesus/Gud så kan vi brottas med olika problem och vi är långt i från felfria men vi har löften som kommer från Jesus/Gud och som handlar om att när vi erkänner vår synd/våra synder så har Jesus/Gud lovat att ta bort dem och han har lovat oss att leda oss in i HELA SANNINGEN.

Kyrkomännsikor vill inte veta om Jesus/Guds sanningar utan de trivs med de osannngar som deras kyrkor och världen predikar. 

Få som kallar sig för ”kristna” inser att vi lever i ett nytt och i ett bättre förbund och i förbundet i Jesus Kristus. De som kallar sig kristna och som befolkar kyrkorna lever kvar i det gamla förbundet hur det nu ens är möjligt med tanke på att Gud/Jesus (Gud/Jesus är en och samma) har skapat ett nytt och ett bättre förbund.

I det nya förbundet finns ingen tempeltjänst eller något särskilt prästerskap som tillåts att stå och mala i det som kallas för kyrkor och vecka efter vecka för att få en lön och för att de har läst en präst eller pastorsutbildning. Det finns inga speciellt utvalda lärare (predikanter) i det nya förbundet i Kristus.

De, kyrkorna (dess medlemmar), försvarar dock judarna som var Guds/Jesus folki det gamla förbundet utan att vilja förstå att det förbundet inte gäller idag hur snälla och barmhärtiga och goda än de judar (de som kallar sig för judar) är.

I det nya förbundet är ingen varken jude, grek, plebej, ung eller gammal eller fattig eller rik eller man eller kvinna. I det nya förbundet är vi alla jämlikar.

Det vill inte dagens auktoriteter inom kristenheten (och de som vill upp) tala om för de är vet att om de gör det så får de judarna på sig vilka hävdar att de fortfarande tillhör Guds utvalda folk för att de är eller kallar sig judar men som ljuger om det..

Läs Uppenbarelseboken 2:9 och 3:9!

 

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik