Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

SFI undervisning och muslimsk bön i Saronkyrkan i Göteborg

Publicerad 2018-11-12 21:25:00 i Satans synagoga,

Saronkyrkan i Göteborg som hyr ut sina lokaler till Hyllie Park folkhögskola och deras SFI undervisning har beslutat att ”för ordningens skull” (vad det nu kan betyda) tillåta att muslimer ber till Allah i kyrkans lokaler.

Jonas Eriksson som är sammankallande i församlingsledningen tycker inte att det är några problem då kyrkan har gjort ett aktivt val  när det gäller att vara en positiv kraft i samhället genom att verka för integration samtidigt som kyrkan får en möjlighet att visa Jesu kärlek i handling.

Att bjuda in avgudadyrkare/avgudar (avgudadyrkare enligt bibeln och Jesus/Gud) handlar inte om församlingens verksamhet för ”kyrkan” ber i Jesus namn (kan en ”kyrka”, en SKÖKA, verkligen be i Jesus namn?) enligt Jonas Eriksson och som redan nämnts så är det tydligen en ”ORDNINGSFRÅGA”.

Ordning för vem kan man ju undra? Ordning för ”kyrkan”? Talar inte Jesus/Gud (bibeln) och apostlarna ganska tydligt om att troende på honom inte skall gå i par/gå i ok med icke troende (med avgudadyrkare och deras gudar) vilket betyder att inte samarbeta eller att kompromissa med dem?

Gå inte i par med de otroende. Vad har rättfärdighet med laglöshet att skaffa och vad har ljuset gemensamt med mörkret? Hur rimmar Kristus med Beliar, och vad förenar den troende med den otroende? Hur kan Guds tempel förlikas med avgudar? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Därför säger Herren: Dra bort från dem och skilj er från dem. Rör inte vid det som är orent. Då skall jag ta emot er, och jag skall vara en fader för er, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, allhärskaren” (2. Kor. 6:14-18).

Att kyrkan är ett Satans påfund (ett fångstredskap för Satan och hans demonandar) bevisar de som tillhör dessa kyrkor (skökor) så gott som varje dag numera.

Församlingen (levande människor) bestående av människor som tror på Jesus/Gud (vilka är lemmar i Kristi kropp) och som vill följa honom (Jesus/Guds lära) och inte Satans kyrkor (vilka predikar ett evangelium för världen/ett Satans evangelium) talas det knappt om.

De har inget att säga till om och därför går det inte som frälst till Jesus/Gud (om man som troende strävar efter att följa honom) ha med dessa Satans kyrkor (skökor) att göra. De som vill göra karriär i världen har dock hamnat helt rätt och det är det många så kallade ”kristna” som vill.

KYRKAN (KYRKORNA) ÄR DEN/DE SOM DE TROENDE PÅ JESUS/GUD FÖRVÄNTAS ATT FÖLJA!!

Även EFK:s missionsdirektor Linalie Newman ställer sig bakom välkomnandet av onda andars läror (religioner) i kyrkorna och i detta fall Islam och menar att SFI eleverna (som av de som kallar sig ”kristna” har fått tillträde till kyrkan) ändå skulle be till sin gud och att det handlar om ”GÄSTFRIHET”samt attsituationen i Saronkyrkan är en otrolig ”MISSIONELL” möjlighet.

Man kan fråga sig hur långt denna så kallade ”gästfrihet” sträcker sig (kanske hur långt som helst så att ”gästerna” plötsligt får övertaget och börjar ställa ännu fler krav) samt om det är behagligt för Jesus/Gud? 

Att kyrkorna vandrar med världen (världens människor) och ytterst sätt med Satan vilket vi har skrivit om här på bloggen vid åtskilliga tillfällen är ingen överdrift utan snarare en underdrift.

Faktum är att personer som Jonas Eriksson och Linalie Newman har valt att vandra med världen och med Satan (de ser inga problem med att vara ”gästfria” mot Satan och hans falska religioner och läror samt mot de som utövar dessa) och inte med Jesus/Gud.

De har valt sida (de har valt bort Jesus/Gud) och detta får konsekvenser för många fler än de själva och i värsta fall för hela den samlade kristenheten beroende på hur drivna de är i att visa kärlek, barmhärtighet, gästfrihet, ordning eller vad de nu är ute efter att visa och som de har ett behov av att visa men som INTE har något med Jesus/Gud och hans sanna evangelium att göra.

Att bjuda in avgudadyrkare eller icke troende till gemenskap med troende även om det endast är till en byggnad får konsekvenser på det andliga planet (det finns två riken i världen och det är Guds/Jesus rike och Satans och hans demon andars rike) men detta kan inte karriäristerna inom den så kallade kristenheten se för att de inte är frälsta till Jesus utan till sina kyrkor (skökor) samt till världen och ytterst sätt till Satan själv.

De lyder världens och Satans alla nycker för att få vara/bli något i världen och dem som de har fått makt över (en kyrka eller någon form av församling bestående av människor) och som knappt har öppnat bibeln och om de har gjort det inte förstått ett endaste ord (för att de inte har blivit sant frälsta till Jesus/Gud eller för att de har valt att lyssna till människor mer än till Jesus/Gud) är deras underhuggare som utför det smutsiga verket som handlar om att locka folk till kyrkorna..

Kom till vår KYRKA och få frid och engagemang i vår kyrka (gratis allt och gratisaktiviteterna flödar) är parollen” för det är vad Jesus/Gud vill.

Att kyrkorna är deras värsta fiende (det är inte världen och världens barn) kan de inte se och vill inte se när kyrkorna har lockat dem till sig för de har i och med det också valt sida.. De har valt att stå upp för Kyrkan som är ett SATANS redskap och som inget hellre vill än att få bort dem från Jesus/Gud om de har blivit frälsta till honom.

De ser bara hur kärleksfullt och barmhärtigt och ordningsamt det verkar vara i dessa Satans kyrkor (skökor) som älskar allt och alla och som står upp för allt och för alla oavsett vad de tror på eller inte tror på och oavsett vad de gör eller inte gör och det finns ju en möjlighet att när kyrkorna har gjort tillräckligt mycket för olika personer eller grupper som står upp för en avgudalära (en avgudareligion) så kanske de HUX FLUX vänder om och blir kristna.

Säger Jesus att någon/några av hans barn skall göra det onda för att eventuellt (bara eventuellt) kunna uppnå det goda?

Att be under samma tak som avgudadyrkare i hopp om att få dem frälsta är en SYND i Guds/Jesus ögon och samtidigt kan man fråga sig varför denna folkhögskola ”Hyllie Park” har valt att bedriva sin SFI undervisning i kyrkolokaler när det finns mängder med neutrala lokaler som de hade kunnat hyra in sig i?

Det handlar inte om godhet utan om ren och skär ondska, en ondska som går Satans ärenden tillmötes och som alla som har blivit frälsta till Jesus/Gud måste fly bort ifrån om de vill vandra med honom. 

Att bjuda in avgudadyrkare/avgudar (SMUTS) bland Guds/Jesus barn leder till att smutsen likt en pest, en farsot, sprider sig där den inte skall sprida sig och detta måste vi kunna se om vi vill vara Guds/Jesus barn även om SMUTSEN för tillfället verkar vara snäll och man har den under kontroll.

Läs här vad den så kallade kristna tidskriften ”Världen idag” har skrivit:

http://www.varldenidag.se/nyheter/efk-direktor-forsvarar-muslimsk-bon-i-saronkyrkan/reprjz!u6eI7vvtzDPtoU6B40mcA/

 

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik